Etikettarkiv: Välfärd

Man kanske skulle bli utredare

Nu har den nya regeringen suttit sedan i fredags och redan har ganska mycket presenterats, eller nja hur mycket de vill utreda. För i ärlighetens namn är det inte mycket konkret som kommer från den nya regeringen. Det är mycket som ska utredas och bristen på konkreta reformer döljs med fina ord och floskler.

Nu senast så är det vinster i välfärden som ska utredas med syfte att det ska vara politiker som ska bestämma mer och du som människa mindre över din välfärd. Det är inte du som använder dig ut av hemtjänsten, går i skolan eller bor på äldreboendet som ska kunna välja utan det ska vara politikerna.

Mångfalden ska också minskas i och med att de enda alternativa verksamheterna som kommer tillåtas är dem som är precis som de kommunala. Variationen och insikten att det går att göra verksamhet på olika sätt verkar vara som bortblåst och någon eftertanke kring att det per automatik inte är bra verksamhet bara för att den är kommunal går inte att finna.

När det gäller kvalité i välfärden och utveckling av denna så går det att konstatera att det kommer vara fyra år då allt detta kommer att sättas på paus. Det viktigt är tydligen att vi ska se över bolagsformer och detaljregler för hur en verksamhet får vara utformad i stället för att arbeta mer med verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring.

Som jurist och byråkrat så kan jag glädjas åt alla de utredningar som nu tillsätts. Jag kan dock oroas över de inriktningar som dessa har, men också att det fortsatt kommer vara oklart exakt vilka förutsättningar som kommer att gälla framöver i Sverige. Det enda som regeringen hittills varit tydlig med är att framtiden, där är något vi ska ta och utreda.

Nu är det på riktigt!

I dag är det en vecka kvar tills det är val och vi alla har samma möjlighet att bestämma riktningen för Sverige och hur detta land ska utveckla sig. Vissa debattörer och förståsigpåare har under de senaste åren klagat på att skillnaderna är allt för små i den svenska politiken. Men jag kan konstatera att det finns en stor skillnad och det är något som vi alla måste ta och fundera på inför söndag. Det är egentligen två stora frågor vi måste ställa oss. Hur vi ska kunna få fler jobb och minska arbetslösheten men också hur vi ska kunna långsiktigt säkra den välfärd som vi alla vill se.

Dessa två aspekter har givetvis med varandra att göra. Får vi fler jobb så kommer vi också kunna se till att hitta en långsiktigt hållbar finansiering av den gemensamma välfärden. Det är därför jobben är den viktigaste frågan i detta val. Det är så vi kommer kunna garantera välfärden framöver och det är så vi också ska kunna ta tag i den stora utmaning som klimatförändringarna innebär.

Grunden för samhället och den välfärd, den utbildning och de satsningar på infrastruktur som vi tillsammans måste finansiera som exempelvis höghastighetsjärnväg, det är att vi klarar av jobb frågan. Med många människor i jobb så kan vi hålla arbetslösheten nere och än fler människor med en inkomst betalar skatt till den gemensamma välfärden. Så grunden för mer pengar till vård, skola och omsorg är inte i grunden vilken nivå på skatt som vi har utan det är att fler kommer i arbete. Vill man ha in mer pengar i skatt för välfärden så är det fler människor i arbete som är svaret och inte skattehöjningar.  Höjda skatter riskerar i stället att minska antalet jobb vilket kommer minska intäkterna till den gemensamma välfärd vi vill ha. Därför är det ett så viktigt vägskäl som vi står inför om en vecka, det handlar om hur vi tror att jobben kommer kunna växa fram, för har vi inte jobben så kommer vi inte kunna ha välfärden.

Därför kommer jag rösta på Centerpartiet för jag vet att höjda kostnader och mer regler inte är den väg som kommer göra att vi får fler jobb i Sverige och framförallt inte för unga människor i vårt land. Jag kommer att första på Centerpartiet för att jag vet att fyra av fem jobb som skapas i Sverige i dag växer fram i småföretag. Det är också Centerpartiet som på allvar ser den stora potential som finns i den gröna omställningen av samhället inte minst i de gröna näringarna som kommer kunna producera mycket grön energi framöver.

Det är ett viktigt val som vi har att göra om en vecka och se därför till att du tänker efter noga vilket samhället du vill ha men framförallt vilket politiskt alternativ som på bästa sätt skulle kunna ta oss dit.

Mer att läsa och fundera kring:
Alliansen – Vägvalet: Fler eller färre jobb?
Centerpartiet – Vi tar jobbfajten
Dagens Industri – Forskare: Löfvens jobbpolitik ger färre jobb