Den är i oroliga tider vi nu lever

Det är oroande att följa utvecklingen i Ukraina. Vad som kommer ske härnäst är svårt att överblicka, men man kan konstatera att läget är spänt. Nu har också ukrainska trupper börjat agera mot de aktivister som ockuperat myndighetsbyggnader i de östra delarna av landet.

Vi för verkligen hoppas att man kan komma fram till en mer konstruktiv lösning framöver och att förhandlingar kan komma igång. Samtidigt bidrar detta givetvis inte till en mer positiv bild av läget i Ryssland. Den allt mer aggressiva attityden som kommer från beslutsfattarna i Moskva är givetvis oroande. Det förfall, när det kommer till mänskliga rättigheter, som man kunnat skåda de senaste åren kan man konstatera nu har eskalerat än mer.

Det är en oviss tid som vi står inför de kommande dagarna. Hur utvecklingen i Ukraina kommer att ske är allt för tidigt att säga. Dock kan man vara säker på att det verkligen är något att följa upp de kommande dagarna.

Men redan nu kan man konstatera att Ryssland tar snabbt steg för steg bort från västvärlden och bort från demokratiska principer och principer om internationell rätt. Den största risken skulle vara att se ett Ryssland som sluter sig allt mer och försöker att dra grannländer med sig.

Dit får vi inte komma!

Löpning och nagellack

STOCKHOLM
I dag lyckades jag otroligt nog motivera mig att ge mig ut på en fem kilometer lång runda. Verkligen något jag behöver och framförallt något jag skulle behöva göra oftare. Men när man ger sig ut och löper har man också tid att reflektera över tillvaron och vad som händer i världen runtomkring.

I Ryssland har vi fått ett svenskt VM-guld, verkligen riktigt kul. Samtidigt har också Emma Green Tregaro och Moa Hjelmer på ett mycket bra sätt manifesterat mot de anti-gay-lagar som instiftats i Ryssland. Genom att måla sina naglar i regnbågens färger lyckades man på ett stillsamt sätt markera mot en utveckling som är både fel och skrämmande. Det är en bra inspiration inför det kommande vinter-OS som också det kommer hållas i Ryssland.

Jag tycker att det är ett fantastiskt initiativ och att det ger resultat, kan man bara tydligt se när den annars så framgångsrika ryska höjdhopperskan Isembajeva går ut och kritiserar svenskorna för sin tysta lilla manifestation. En tyst protest som verkligen behövs i ett Ryssland där öppenhet och tolerans blir mindre och mindre.

Bakom Depardieus agerande finns något att fundera över

FJÄRHULT
När man funderar över samhällsproblem och vad man ska göra åt dem finns det givetvis många olika förslag man skulle kunna testa. Det är ju lite kärnan av den politiska debatten. Det finns en ganska stor enighet när det handlar om vilka samhällsproblem man ser men frågan är vilka reformer man ska använda när man försöker lösa dem.

I jakten på dessa förslag kan man lätt fastna i de förslag som kanske enklast kan förklaras, de förslag som verkar vara det riktiga och de förslag som i en teoretisk värld verkar fungera. Vissa kallar det för plakatpolitik och andra kanske för populism. Oavsett vilket måste man våga acceptera de konsekvenser som ens förslag leder till, men framförallt att saker och ting oundvikligen alltid förändras.

Den ganska nyvalde presidenten François Hollande i Frankrike kommer att införa en marginalskatt för de högsta inkomsterna på 75 %. Detta har gjort att den berömde skådespelaren Gérard Depardieu har uppmärksammat detta dels genom att flytta från Frankrike till Belgien och dels för att nu ha fått medborgarskap i Ryssland och president Putin. I stället för den 75 procentiga skatten kommer skådespelaren nu endast betala 13 % i skatt.

Visst kan det verka småaktigt av skådespelaren att göra det men i bakgrunden ligger det något om hur världen fungerar och vilka drivkrafter som finns. Det som i Frankrike skulle vara ett sätt att minska de ekonomiska problemen genom att beskatta de rika mer har också skapat incitament för de med dessa inkomster att lämna landet, närmast kanske till ett grannland eller som Depardieu till Ryssland. Man kan tycka vad man vill om detta agerande men det sker och det är något som påverkar hur människor väljer att satsa i framtiden. Vi i Sverige har också haft exempel av dessa slag. IKEA:s grundare Ingvar Kamprad har lämnat Sverige och flertalet svenska idrottsstjärnor har bosatt sig i Monaco för att undvika den höga svenska skatten.

Vad ska man då dra för slutsats av detta? Det är kanske inget tydligt argument för att man inte ska höja skatten för de rika, eller för andra grupper. Men gör man det måste man också inse vilka konsekvenser det kommer få. I en värld med större rörlighet mellan länder och där det är enklare och enklare att flytta till nya ställen kommer också justeringar av skatten att få större och större konsekvenser.

Visst är det inte helt och hållet anledning att kanske inte genomföra vissa skattereformer, men samtidigt är det inte så enkelt längre som att högre skattesats ger mer intäkter till staten, i alla fall inte så mycket som man kanske tror sig.