Etikettarkiv: Riksdagen

Stefan Löfven – Sveriges samtalsledare

Då var det första gången Stefan Löfven fick stå i talarstolen i riksdagen under en partiledardebatt. Det var också sista gången för Fredrik Reinfeldt som avgått som statsminister och kommer avgå som moderatledare i början av nästa år. Två saker kom att prägla debatten. Avtackningarna av Fredrik Reinfeldt var det ena och det andra var att Stefan Löfven nu är redo att fortsätta samtala.

Fina ord och ett tydligt budskap om gemensamhet och att vi inte ska se världen och Sverige som en plats med vi och dem utan bara vi. Det präglade avtackningarna av Fredrik Reinfeldt men efter den lilla ceremonin var det så dags för den politiska debatten och diskussionen.

Stefan Löfven talade vitt och brett om det svenska löftet om trygghet, öppenhet och ordning och reda. Fina ord men som tyvärr inte backades upp av annat än ett besked att detta skulle han vilja sätta sig ner och tala mer om. Det är diskussionernas och samtalens tid vi är inne i och inte reformerna eller förändringens tid kan man konstatera. Utspelen är många men de konkreta reformerna lyser med sin frånvaro. Istället ägnar sig Löfven åt konsten att förklara att den politik som alliansen fört skadat Sverige och i nästa steg vill han sätta sig ner och samtala. Ett samtalens man är det vi nu har som statsminister.

Men under tiden som samtalen ska pågå så kommer Sverige leva i ovisshet. Hur kommer skatterna att förändras framöver? Vilka regler kommer gälla för alla företag? Kommer mina barns skola eller min mors äldreboende att försvinna? Vad kommer hända med energifrågan? Hur stora kostnader kommer det blir för mig som bor utanför den stora stadens gränser? Frågorna är många och än så länge finns det bara ett svar på detta från den nu sittande regeringen. Detta ska vi nu samtala om.

Men vi kan alla ta och konstatera att Löfven har mycket stor erfarenhet av att samtala. Så som facklig höjdare har han varit med om förhandlingar både på verkstadsgolvet och senare med basen på LO-borgen. Men nu räcker det inte att bara vara en proffsig samtalsledare. Det räcker inte att ha ett bra bord att sitta kring, utan nu är det också något annat som krävs. Nu krävs det ledarskap och en förmåga att kunna ge besked. Än har vi inte sett mycket av den varan från Sveriges nye statsminister. Den som lever får se.

Riksdagens högtidliga öppnande

I dag hade jag den stora förmånen att få följa med Karin Nilsson på riksdagens högtidliga öppnande. Med start i Storkyrkan och sedan vidare till riksdagshuset hölls det tal och ceremonier för att markera arbetsstarten för Sveriges högst beslutande organ. Vad som slog mig mest efter att ha lyssnat på både ärkebiskopen Antje Jackelén och Kungen själv är att det är skönt att höra tal som verkligen lyfter blicken och pekar ut de stora viktiga principerna och målsättningarna för samhället. Som säger självklarheter som medmänsklighet och att det bortom alla siffror och tabeller finns människor av kött och blod som påverkas av de beslut som våra politiker fattar.

Ibland är det så att man lätt fastnar i de dagspolitiska diskussionerna, eller dagspolitiska käbblet ifall man ska använda Stefan Löfvenska. När man gör det är det skönt att det finns tillfällen då man får höra självklara sanningar, men som man kanske inte i alla lägen ser för alla enskilda politiska frågor som kommer upp i debatten.

Ett nytt riksdagsår väntar oss och nog kommer det vara en spännande höst för att inte tala om spännande vecka. På fredag väntas vi få reda på hur den nya regeringen kommer att se ut och vi kommer då att få höra en regeringsförklaring och kanske då få lite mer klarhet i vilken politik det är den kommande regeringen kommer att föra. Sedan kommer nästa diskussion om huruvida de kommer att kunna få genom sina förslag i riksdagen eller ej. Senare i år kommer sedan budgetmotionen att komma, då det verkligen kommer att vara upp till bevis för huruvida Stefan Löfven kommer att kunna regera Sverige eller inte.

Jag det är många frågor och en spännande tid framöver för en politisk nörd som en själv. Men just i dag är jag tacksam för att jag fick uppleva det svenska demokratiska maskineriet tuffa igång igen. Tack Karin för att du gav mig möjligheten!

I går kom ett glädjande besked

I går kom EU-domstolen med dom i frågan om datalagringsdirektivets giltighet. Domstolen konstatera att EU-lagen är allt för integritetsinskränkande och kränker rätten till privatliv på ett allt för ingripande sätt.

Datalagringsdirektivet är en EU-rättslig reglering som bland annat har ålagt medlemsstater att lagstifta om att leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster ska lagra uppgifter om sin trafik i minst sex månader för att bland annat brottsbekämpande myndigheter ska kunna begära ut uppgifter i olika utredningar.

Det är processer på Irland och i Österrike som har gjort att frågan nu kommit upp till EU-domstolen. De regleringar som beslutats anser domstolen är oproportionerliga mot de syften som beskrivits i arbetet med direktivet. Dessutom menar dem att direktivet gett allt för stort utrymme för medlemsstaterna till skönsmässiga bedömningar, bland annat eftersom det inte varit tydligt kring vilken myndighet och på vilket sätt som de uppgifter som datalagringsdirektivet tvingar bland annat internetleverantörer att spara skulle kunna tillgås.

Det är glädjande att EU-lagstiftarna får sig en känga och att de nu också får sig en liten tankeställare kring vilka begränsningar och inom vilka ramar de faktiskt ska hålla sig. Det är inte bara så enkelt så att man kan stifta integritetskränkande lagar utan att man i sådana fall måste ha legitima syften med lagstiftningen och bara inskränka privatliv eller andra rättigheter så mycket som är absolut nödvändigt.

Det är glädjande att det finns vakthundar så som EU-domstolen som kan sätta stopp när politiker går över gränsen, tyvärr har vi ingen motsvarighet till detta i Sverige. Detta borde addera till anledningarna till varför vi borde instifta en författningsdomstol.

Läs mer:
EU-domstolens pressmeddelande

Bråket i riksdagen visar på en konstitutionell brist

Bråket om den höjda brytpunkten för skatten handlar i sig om 0,3 promille av den totala statsbudgeten. Betydelsen blir därför mer symbolisk än praktisk. Dock visar detta bråk på ett annat problem med Sverige. Nämligen att det regelverk som finns för att begränsa vad riksdagen helt plötsligt kan bestämma över oss, tolkas just av riksdagen själv. Godtycke och politiskt spel har därför stor möjlighet att avgöra frågor som har med hur grundlagarna ska tolkas.

Grundlagarna och regeringsformens funktion är bland annat att begränsa den makt som riksdagens och regeringens politiker tar för sig. Det är dessa regler som gör att politiker inte hur lätt som helst kan förändra saker i Sverige. Det är riksdagen som bestämmer om dessa regler vars syfte är att de ska hålla mer än i en mandatperiod, det är därför de är extra svåra att justera och förändra.

Men vem är det som ska bestämma vilka exakta gränser som dessa regler sätter? I många andra länder är det självklart att det inte är de politiker som själva kan gynnas av n viss tolkning som ska bestämma hur dessa regler ska tolkas, utan i många andra länder är det en konstitutionell domstol som tolkar de nu gällande grundlagarna. I EU:s fall har vi motsvarigheten i EU-domstolen. Visst kan det finnas fall då man kan fundera på ifall domstolarna faktiskt beslutar rätt, men det är inte de som själva skulle kunna gynnas politiskt av en viss tolkning som fattar besluten.

I Sverige är det inte så. I Sverige är det så att det är riksdagen själv som tolkar hur man vill se på grundlagarna. Vilket oftast då blir en tolkning till den rådande majoritetens fördel. Talmannen har nu vägrat att ta upp frågan om den ändrade brytpunkten men en majoritet av riksdagen röstade mot honom. Nu har ärendet kommit till Konstitutionsutskottet för att där få ett slutligt avgörande, ett avgörande som kommer göras av politiker och den rådande majoriteten.

Jag vet inte om talmannen gjorde rätt eller fel när han vägrade att ställa frågan under proposition. Vad jag dock vet är att jag tycker det är helt fel att det är svenska politiker som själva kan gynnas av sitt eget beslut som ska avgöra vad grundlagen säger eller inte. Detta tydliga urholkande av grundlagen är kanske inte så alvarligt i just detta fall. Men frågan är vad som kan vara nästa fråga som kommer på tapeten. Vad jag kan konstatera är att det skydd mot politiker som vill ha makt som grundlagen skulle utgöra minskar allt mer. Detta är något att fundera på för framtida grundlagsutredningar.

För vissa kanske detta låter som juridiska hårklyverier. Men det handlar om själva grunden för den svenska demokratin. För ska den fungera så handlar det inte bara om att den ska klara situationer när man dividerar om ifall Riksdagen kan ändra brytpunkten i beskattningen, utan nästa gång kan det handla om helt andra frågor och vi måste ha ett system som klarar alla situationer!

Omtumlande och fantastiska två dagar

Nomineringsstämmotider är det just nu. I går var det Centerpartiet i Kronoberg som hade sin nomineringsstämma och där jag fick förtroendet att stå på tredje plats på riksdagslistan, fantastiskt kul och mycket hedrande. Toppar listan gör Eskil Erlandsson, landsbygdsminister, med Karin Nilsson, riksdagsledamot på andra plats.

I dag var det så dags för Centerpartiets förtroenderåd att fastställa listan till EP-valet. Jag fick den stora äran att stå på plats sju. Etta är Kent Johansson som i dag är europaparlamentariker, två är Kristina Yngwe, LRF Ungdomens ordförande och trea riksdagsledamoten Fredrick Federley. Fantastiska personer som jag tror är en toppen-trio inför valrörelsen i vår.

Det är verkligen en spännande tid vi går in i snart. Valrörelsen närmar sig och förberedelserna är i full gång. Jag tycker att det ska bli fantastiskt kul att få vara ett av toppnamnen i Kronoberg och jag hoppas att jag kan bidra med diskussioner och kanske en och annan lösning till klimat- och miljöfrågan, hur utbildningskvalitén ska ständigt kunna förbättras, hur vi kan se till att fler unga får jobb och hur vi kan stärka förutsättningarna för fler företag och fler jobb runt om i städer, orter och byar.

Det är många spännande debatter, besök och möten som väntar de kommande månaderna och jag kan bara säga att jag är sjukt taggad!