Den är i oroliga tider vi nu lever

Det är oroande att följa utvecklingen i Ukraina. Vad som kommer ske härnäst är svårt att överblicka, men man kan konstatera att läget är spänt. Nu har också ukrainska trupper börjat agera mot de aktivister som ockuperat myndighetsbyggnader i de östra delarna av landet.

Vi för verkligen hoppas att man kan komma fram till en mer konstruktiv lösning framöver och att förhandlingar kan komma igång. Samtidigt bidrar detta givetvis inte till en mer positiv bild av läget i Ryssland. Den allt mer aggressiva attityden som kommer från beslutsfattarna i Moskva är givetvis oroande. Det förfall, när det kommer till mänskliga rättigheter, som man kunnat skåda de senaste åren kan man konstatera nu har eskalerat än mer.

Det är en oviss tid som vi står inför de kommande dagarna. Hur utvecklingen i Ukraina kommer att ske är allt för tidigt att säga. Dock kan man vara säker på att det verkligen är något att följa upp de kommande dagarna.

Men redan nu kan man konstatera att Ryssland tar snabbt steg för steg bort från västvärlden och bort från demokratiska principer och principer om internationell rätt. Den största risken skulle vara att se ett Ryssland som sluter sig allt mer och försöker att dra grannländer med sig.

Dit får vi inte komma!

Tågresandets tid

PÅ TÅGET MOT NYBRO
De senaste tiotalet åren har tågresandet verkligen exploderat i Sverige. Det har blivit bara fler och fler som reser på Sveriges järnvägar och jag är inget undantag. Just nu har det varit en tid fullt med tågresande känns det som. Det har varit fram och tillbaka till Stockholm, Växjö, Katrineholm och Lund. Under det kommande valåret så ser det inte heller ut som att tågresandet kommer att minska. Jag ser verkligen fram emot december då pågatågen ska börja rulla från Markaryd. Det kommer verkligen underlätta och förenkla i vardagen.

Just i dag är jag på väg till Nybro för att prata om politisk uppbyggnad för ett gäng CUF:are. Ett ganska brett ämne må man säga, men jag tror och hoppas att vi kommer ha bra diskussioner och att vi kanske kläcker nästa stora politiska idé. Eller i alla fall har det trevligt i eftermiddag.

Sedan ska jag ta och förbereda mig inför nästkommande vecka. Den nya kursen som jag läser nu, Human Rights Law är verkligen intressant, men det är mycket läsning som ligger framför nu. Blir nog till att ägna tågresan hem från Nybro åt detta.

Mänskliga rättigheter är alltid obekvämt för totalitära regimer

FJÄRHULT
Den diplomatiska kris som just nu är mellan Sverige och Vitryssland har nu senast trappats upp genom att Vitryssland nu valt att stänga ner den vitryska ambassaden i Stockholm. Det hela började när Vitryssland valde att utvisa den svenska ambassadören. Bakgrunden ska vara de demokratiprojekt som Sverige bedriver i landet och de kontakter som ambassadören och ambassaden haft med oppositionen i landet.

Som svar på denna utvisning valde Sverige att inte ge uppehållstillstånd till den nye vitryske ambassadören och att också utvisa två stycken ambassadanställda.

Nu är läget så att den vitryska ambassaden i Stockholm ska stänga och all svensk diplomatisk personal i Vitryssland har utvisats vilket gör att ambassaden i Minsk i princip är stängd.

Det är snart dags för parlamentsval i landet som ofta beskrivs som Europas sista diktatur. Ett val har blivit event som mer och mer oroar totalitära regimer. Genom den nya digitala tekniken har det blivit enklare för oppositionella grupper att samla sig och organisera sig i motståndet mot regimer. Val är tillfällen då internationell media och många andra länder intresserar sig för läget i landet vilket gör olika protester och aktioner kommer få en mycket större spridning än under andra tider.

Regimen i Vitryssland vill nu minska oppositionens möjlighet att agera i anslutning till parlamentsvalet. Man är helt enkelt rädd för den öppna och fria debatten som egentligen borde vara en självklar grund för ett demokratiskt val.

Hur denna konflikt mellan länderna kommer att utvecklas är nu svårt att säga. Men nu börjar det också bli en fråga för EU och unionen borde sända ett tydligt budskap till den vitryska regimen att det agerande man gör nu är oacceptabelt. Men framförallt måste stödet till de demokratiska krafterna i landet fortsätta. Det värsta skulle vara ifall tystnaden skulle segra i Vitryssland och att det bara är regimens propaganda som når ut. Här måste vi hela tiden påminna oss och våga berätta om det som sker i Vitryssland.

Strattera