Infrastruktur är kärnan i arbetsmarknaden

Under de senaste 4,5 åren som jag har studerat i Lund har det blivit en och annan resa med tåg och buss mellan Markaryd och Lund. Man kan lätt säga att resandet har ökat och kollektivtrafiken har utvecklats. I dag så kan man ta tåget från många fler orter i Kronoberg och Skåne för att ta sig till jobb, studier, nöjen och vänner. Samtidigt har vägnätet också blivit bättre och ökat tillgängligheten i hela regionen.

Nu tas steg för nästa steg i utvecklingen av infrastrukturen. Allt från utbyggnad av bredband till fördjupade analyser om hur ett nytt stambananenät för järnvägen kan se ut. Regeringen har redan beslutat om utbyggnad av nätet mellan Stockholm – Linköping och Göteborg – Borås. Nu tas nästa steg med en fördjupad analys om hur hela sträckan mellan Stockholm och Göteborg skulle kunna se ut, samtidigt som sträckan mellan Jönköping och Malmö också kommer att utredas, så att de tre största städerna knyt sammas av en ny stambana.

I diskussionerna kring sträckan mellan Jönköping och Malmö så har diskussioner gått om att banan skulle dras via bland annat Ljungby och Markaryd. Än är det många utredningar och förhandlingar kvar, men det är bra steg på vägen om ytterligare förbättrade kommunikationer i vår region.

Vad som är klart är att satsningar på infrastruktur och på järnväg skapar inte bara bättre resmöjligheter utan blir också grundstommen i en utveckling av hela regionen. Med allt från arbetsmarknad och utbildning till nya områden för boende. Detta blir det säkerligen anledning att återkomma till.

Äntligen kommer tåget!

Lördagen den 14 december invigdes stationen i Markaryd och i dag (är ju ändå efter midnatt som jag lägger upp detta) 15 december börjar pågatågen rulla enligt tidtabell. Själv får jag äran att provåka detta den 17 december då min egen pendling till studierna i Lund, blir avsevärt mycket enklare.

Det var tagit lång tid och varit många diskussioner fram och tillbaka, men äntligen är tågen här. Jag är övertygad om att detta kommer vara bra, dels för Markaryd som ort, men också Markaryd som kommun. Vi kommer lite närmare många andra ställen och ser till att det framförallt blir lättare att ta sig till Markaryd.

Nästa steg blir ju givetvis att jobba för att tågen kommer fortsätta även till Halmstad. Många positiva signaler har kommit från den Halländska skidan den senaste tiden så jag ser ändå positivt på utvecklingen av tågtrafiken från Markaryd även västerut.

Men för nu låt oss glädjas åt den trafik vi nu får och se nu till att passa på att nyttja tågen, snabbt och lätt tar den er både till Kristianstad, Lund, Malmö och Köpenhamn. Men framförallt låt oss nu se till att fler människor också hittar till Markaryd nu när det blir ännu enklare att ta sig till vår lilla del av världen.

Tågresandets tid

PÅ TÅGET MOT NYBRO
De senaste tiotalet åren har tågresandet verkligen exploderat i Sverige. Det har blivit bara fler och fler som reser på Sveriges järnvägar och jag är inget undantag. Just nu har det varit en tid fullt med tågresande känns det som. Det har varit fram och tillbaka till Stockholm, Växjö, Katrineholm och Lund. Under det kommande valåret så ser det inte heller ut som att tågresandet kommer att minska. Jag ser verkligen fram emot december då pågatågen ska börja rulla från Markaryd. Det kommer verkligen underlätta och förenkla i vardagen.

Just i dag är jag på väg till Nybro för att prata om politisk uppbyggnad för ett gäng CUF:are. Ett ganska brett ämne må man säga, men jag tror och hoppas att vi kommer ha bra diskussioner och att vi kanske kläcker nästa stora politiska idé. Eller i alla fall har det trevligt i eftermiddag.

Sedan ska jag ta och förbereda mig inför nästkommande vecka. Den nya kursen som jag läser nu, Human Rights Law är verkligen intressant, men det är mycket läsning som ligger framför nu. Blir nog till att ägna tågresan hem från Nybro åt detta.

Än är det inte kört för ny stambana

FJÄRHULT
Man kunde under gårdagen läsa i Smålänningen (kontrollera ifall det inte finns en länk till denna på deras hemsida) om nya infrastruktursatsningar. Det är Örkelljungas politiker som bland annat driver på för en järnvägslinje från Åstorp via Örkelljunga till Markaryd. Samtidigt menar det moderata kommunalrådet att någon Europakorridor troligtvis inte kommer på tal.

Infrastrukturfrågor är något jag brinner mycket för politiskt. Bra infrastruktur är grunden för att människor ska kunna mötas både fysiskt och digitalt. Därför är jag givetvis otroligt glad för att tågen om ungefär ett halvår kommer börja rulla till och från Markaryd igen. I ett första steg handlar det om trafik till Hässleholm. Men nästa steg handlar det också om tågtrafik till Halmstad.

Vilka tågsatsningar vi kan se bortom det är svårt att säga. Visst är det en intressant idé om en järnväg mellan Åstorp – Örkelljunga – Markaryd som sedan kanske tar och fortsätter via Strömsnäsbruk och Ljungby upp till Värnamo. Men tankarna på en ny stambana för höghastighetståg, som M-kommunalrådet i Örkelljunga verkar avfärda tror jag inte ska avskrivas så snabbt.

I den senaste infrastrukturpropositionen, där regeringen bland annat lanserade bygget av nya dubbelspår mellan Göteborg och Borås och mellan Stockholm och Linköping, kan man läsa om infrastrukturspaningar framåt i tiden på lite längre sikt. Man kan bland annat konstatera att det svenska järnvägssystemet mer och mer kommer ses i ett Europeiskt perspektiv. I arbetet med en EU-infrastrukturplan finns beskrivningar bland annat om ett godsstråk mellan Palermo och Stockholm. I propositionen beskrivs också de beslutade investeringarna på ny stambana till Linköping som ett första steg i bygget av en ny stambana.

Man kan ju givetvis göra sina egna tolkningar av dessa skrivningar i propositionen, men för mig finns det många argument och ambition hos många att se till att man får till en ny stambana hela vägen mellan Stockholm och Malmö, där man kan åka vidare ut mot kontinenten. Framöver kommer det behövas mer spårkapacitet för att kunna se till att utvecklingen fortsätter. Därför är det nog inte redan nu dags att kasta in handduken och ge upp möjligheterna till en ny stambana som kan gå via Ljungby, Markaryd och Örkelljunga.

Jag tycker diskussioner kring infrastruktur är mycket spännande just för att det ge möjlighet till så många fler möten mellan människor. Dessutom ger det fler möjligheter till arbetspendling, vilket också underlättar boende på mindre orter och landsbygden. Jag hoppas att den invit M-kommunalrådet i alla fall antyder i Smålänningen också resulterar i ett konkret möte. Det hade nog både varit intressant och viktigt.

Tågtrafiken på Markarydsbanan

I december 2013 så börjar tågen att rulla mellan Hässleholm och Markaryd. Då kommer äntligen Markaryd att få en bra tågförbindelse igen och det blir enklare att komma till och från arbete, studier, familj och vänner. Men Markaryds kommun kommer också att bli ännu mer tillgängligt för resten av världen.

Nästa steg är ju självklart att tågtrafiken ska fortsätta vidare mot Halland och Västra stambanan, för att vi också ska kunna ta oss till exempelvis Halmstad och Göteborg, men framför allt att de ska kunna ta sig till oss.

I dag fattade regionfullmäktige i Halland beslut om en ny trafikförsörjningsplan, där man har lyft in Markarydsbanan som ett viktigt utvecklingsområde och som en prioriterad satsning. Det är ett mycket viktigt steg framåt för att vi ska kunna få till stånd ännu mer tågtrafik från Markaryd. Det är mycket positivt och bra att man fattar detta beslut. Och nu väntar bara resten av allt arbete som krävs för att det ska bli verkligt. Men vi är ett stort steg närmare nu när den politiska viljan tydligt finns!

Läs mer