Etikettarkiv: Centerpartiet

EU ska syssla med rätt saker!

Kandidat

I dag har jag en debattartikel i Smålänningen där jag berättar lite om mina tankar och funderingar kring EU och varför jag ställer upp som kandidat. Den 15/8 börjar medlemsomröstningen, där alla medlemmar i Centerpartiet får rösta på vilka kandidater de vill se på Centerpartiets EP-lista. Jag är med som nummer 21.

Från dagens debattartikel:

”För mig ska EU-politik handla om öppnare gränser och gemensamma krafttag för att lösa klimat- och miljöutmaningarna och inte detaljstyrning i frågor som länder, regioner, kommuner och människor själva bättre beslutar om. Därför kandiderar jag till Europaparlamentet.”

Hackad och på väg mot Stockholm

PÅ TÅGET MOT STOCKHOLM
Då har det hänt, jag har blivit hackad. Ja eller i alla fall min blogg har blivit det. För er som försökt surfa in där den senaste tiden har ni måhända kommit till en annan sida en den ni tänkt er. Ja jag vet inte riktigt vad man ska säga mer än att jag ber om ursäkt till de som blivit upprörda, men jag kan lova att det är ingenting jag har hittat på.

Nu är jag i alla fall på väg upp mot Stockholm och Upplands Väsby för att under de kommande dagarna vara med på Centerpartiets framtidsstämma. Det är denna helg som det mycket omdiskuterade idéprogrammet ska beslutas och man faktiskt på riktigt kan skriva om vad Centerpartiet tycker. Det är Centerpartister från hela landet som samlas för att diskutera visioner för framtiden och hur man ser på Sveriges utveckling.

Jag tror att politiken i Sverige verkligen behöver mer av idéer, tankar och visioner om framtiden. Utan målsättningar kommer det dagliga politiska livet reduceras ner till någon typ av statsfinansiell förvaltning med mycket liten förändringsvilja. Men visst kan det alltid bli för mycket av det goda, bara en massa snack och inget konkret handlande är självklart inget att eftersträva. Men det ena kommer inte bli bra utan det andra. Jag hoppas att det är med den inställningen som helgens debatter och diskussioner kommer att kretsa. Men vi får se, fler rapporter kommer att komma.

Centerpartiets idéprogram – varför idéer är viktigt

UPPSALA
Centerpartiet tar upp mycket tid nu i den politiska debatten. Den debatt och diskussion kring idéer som nu sker i rörelsen har jag inte varit med om sedan jag löste medlemskap 2005. Jag tycker att det är fantastiskt att bra att dessa frågor diskuteras och att man själv tar tillfället i akt och funderar över vilket samhälle man själv vill ha.

Jag är helt övertygad om att beslutsfattare som inte har ett långsiktigt mål eller en långsiktig vision inte kommer kunna göra ett bra jobb. Framförallt alla de politiskt tillsatta beslutafattare (politiker) som vi har i Sverige måste ha en vision om vad man ska använda sin position till. Alla de beslut som en politiker fattar varje dag leder samhället i en viss riktning. Reflekterar politikern inte om vilket samhälle det är man vill se så finns det en stor risk att alla de beslut han eller hon är med och fattar gör att man en dag vaknar upp i ett samhälle och med en samhällsutveckling som man inte vill ha.

Att ha ett idéprogram med en vision för framtiden är avgörande ifall man ska kunna göra ett bra jobb som politiker, därför är det arbete som Centerpartiet nu är inne i mycket viktigt och angeläget. I debatten har dock dagspolitiska reformer blandats med långsiktiga visioner i en salig röra. Många journalister har varit duktiga på att sprida vidare dessa missförstånd.

När jag har läst idéprogrammet har jag gjort det med mina visionära glasögon. För mig är förslagen tänkta att användas som långsiktiga mål och visa på vilket håll samhällsutvecklingen bör gå. Jag tror att många som ser på förslagen med dessa ögon också kan hålla med om de flesta.

Frågan om människors möjligheter att flytta över gränser är för mig en mycket tydlig sådan. Visst kan man diskutera ifall det ska stå fri invandring eller fri rörlighet eller något annat. Men grundfrågan om vilka begränsningar vi genom politiska beslut ska lägga på varandra i fråga om vart vi ska få bo och leva någonstans är en viktig fråga att diskutera. För mig är det en självklar framtidsvision att vi måste öka människors möjligheter att fritt kunna röra sig över gränser. Att få det att fungera i hela världen är en mycket långsiktig förhoppning. Men det finns länder som vi i närtid egentligen borde kunna diskutera införande av fri rörlighet med. Varför inte Canada, USA, Nya Zeeland, Australien eller Japan?

Att öppna för mer invandring har också en freds dimension. Att många av Europas länder inte längre har någon passkontroll och att du som EU-medborgare har rätt att arbeta och bosätta sig. Att flertalet länder litar så mycket på varandra att man tar bort gränskontrollerna är ett stort och viktigt steg för att på lång sikt säkra freden. Att jobba för det borde vara allas prioritet.

En annan dimension när det handlar om fri invandring handlar om människor som flyr från krig, svält och förtryck. Att Sverige ska kunna vara en fristad för dessa människor tycker jag ska vara en självklarhet och vi bör också ligga på så att fler länder öppnar upp och kan tänka sig att hjälpa dessa människor som söker frihet och trygghet. För vi ligger ganska otillgängligt till uppe i norr, så fler länder måste våga öppna upp sina gränser, men resan framåt kommer kräva stora insatser från Sveriges sida för att vi ska kunna hjälpa människor som flyr mänskliga helveten.

Det är viktigt att inse vad idéprogrammet faktiskt står för och vad det kommer att ha för betydelse i det praktiska politiska arbetet. Det kommer vara det styrdokument, den kompass som visar vägen och som är målet för alla de förhandlingar, kompromisser och politiska reformer som Centerpartiet vill se. Allt kommer inte genomföras över en natt, för mycket beror på andra saker. För det finns många hinder och problem i dagen Sverige. Ett av dem är arbetslöshet och framförallt den allt för höga ungdomsarbetslösheten. Här kommer det krävas strukturåtgärder för att råda bot på en hög arbetslöshet som ligger allt för still oavsett ifall det är hög- eller lågkonjunktur.

Att ett idéprogram väcker och skapar debatt är något positivt. Att folk äntligen diskuterar politiska visioner och åt vilket håll man vill att samhället ska gå är verkligen något att ta tillvara på. För utan idéer kommer Sverige halka efter resten av världen och utan visioner kommer den svenska utvecklingen sakta men säkert att avstanna. Ett Sverige utan idéer och debatt är något som alla borde bekämpa.

Dagens ledare i DN visar på rätt väg!

FJÄRHULT
Dagens ledare i DN är verkligen på rätt väg när man skriver om Lena Ek och klimatförhandlingarna som nu sker i Doha. Lena har under många år tillsammans med många andra argumenterat för att omställning till ett klimatsmartare samhälle inte automatiskt betyder en krympande ekonomi och stigande arbetslöshet. Hon har argumenterat för att tillväxt inte är miljöns fiende.

Det handlar om, vad ledaren just pekar ut, helt och hållet om hur man skapar tillväxten. Kommer det att ske genom kilmatgaser eller genom klimatsmart produktion. Det är spelreglerna och prissättningen av produktionen som är det viktiga. Sätt reglerna för marknaden där det klimatsmarta också är kostnadseffektivt, medans det miljöförstörande är dyrt och ineffektivt. Det är en mycket bättre och hållbarare väg framåt än förbud och strikta regler.  Hoppas att Lena Ek och många fler kan sprida detta budskap till delegaterna på toppmötet!

DN

Hemma med blickar mot Bryssel och Strasbourg

FJÄRHULT
Då är man hemma igen efter en månad i USA (se inlägg nedan). Nu vänder jag blicken mot Europa och EU-politiken. Det är nu många processer som är i gång i EU-maskineriet. Bland annat förhandlar man om EU:s kommande sjuårsbudget, hur man ska hantera euro-krisen, hur den nya fiskepolitiken ska se ut och hur den nya jordbrukspolitiken kommer bli. Det är förstås mycket mer som också pågår där nere men dessa är något av de stora paketen just nu.

Men i dagarna så är det dags att välja den nye Hälsokommissionären, det är Malta som ska skicka ny kommissionär och för några dagar sedan var han på besök i Europaparlamentet för att utfrågas av ledamöterna. Det som gjort många negativa till Tonio Borg, som han heter, är hans abortmotstånd och hans negativa inställning till homosexuella. Detta har bland annat lett till att ALDE-gruppen (den liberala gruppen i Europaparlamentet, där bland annat Centerpartiet och Folkpartiet ingår) och S&D som är den socialdemokratiska gruppen har en majoritet bestämt sig för att inte rösta på honom. EPP-gruppen, den konservativa gruppen där Kristdemokraterna och Moderaterna ingår har valt att ställa sig bakom Tonio Borg i hans kandidatur.

EU-parlamentet kommer att i morgon onsdag rösta om de ställer sig bakom honom eller ej. Om en majoritet i parlamentet röstar mot honom så kommer han inte kunna tillträda posten.

För egen del kommer jag under de kommande veckorna göra två resor till Bryssel och en till Strasbourg och bland annat träffa EU-parlamentariker, lobbyister och andra som jobbar i eller i anslutning till EU institutionerna. Så nu blir det att sadla om från Amerikansk politik till EU-politik.

UPPDATERING 21NOV12
Maltas nästa EU-kommissionär kommer alltså bli Tonio Borg och han kommer ha portföljen som Hälsokommissionär. Hand uttalanden om kvinnors rättigheter och homosexuella har gjort att många parlamentariker i Europaparlamentet valde att inte rösta för honom i dagens omröstning. Bland de svenska ledamöterna var det bara Kristdemokraterna och Moderaterna som röstade för Borg.

 

Tågtrafiken på Markarydsbanan

I december 2013 så börjar tågen att rulla mellan Hässleholm och Markaryd. Då kommer äntligen Markaryd att få en bra tågförbindelse igen och det blir enklare att komma till och från arbete, studier, familj och vänner. Men Markaryds kommun kommer också att bli ännu mer tillgängligt för resten av världen.

Nästa steg är ju självklart att tågtrafiken ska fortsätta vidare mot Halland och Västra stambanan, för att vi också ska kunna ta oss till exempelvis Halmstad och Göteborg, men framför allt att de ska kunna ta sig till oss.

I dag fattade regionfullmäktige i Halland beslut om en ny trafikförsörjningsplan, där man har lyft in Markarydsbanan som ett viktigt utvecklingsområde och som en prioriterad satsning. Det är ett mycket viktigt steg framåt för att vi ska kunna få till stånd ännu mer tågtrafik från Markaryd. Det är mycket positivt och bra att man fattar detta beslut. Och nu väntar bara resten av allt arbete som krävs för att det ska bli verkligt. Men vi är ett stort steg närmare nu när den politiska viljan tydligt finns!

Läs mer

TV-debut!

Ja då har man gjort TV debut. Detta skedde i måndags då jag deltog i ett panelsamtal om miljöpolitik som Centerpartiet ordnade i riksdagen. Mycket kul och spännande att få vara med och delta i diskussioner om hur miljöpolitiken kan föras framåt.

Seminariet var anordnat med anledning att det var 50 år sedan Centerpartiet lämnade in den allra första miljörelaterade motionen till Sveriges riksdag. Det var ett seminarium där man både tittade bakåt men också använde historian och de erfarenheter vi har skaffat oss för att se hur vi också går framåt.

Här kan ni komma till den delen som jag är med i och det börjar ungefär 50-60 min in i programmet.

cheap Propranolol

Miljödebatten kommer igång

På tidningarnas debattsidor har miljöfrågan seglat upp som något att snacka om, då det både debatterats flyg, tåg, miljöpolitiskta utgångspunkter och biogas. Man kan först och främst säga att det är mycket positivt att miljöfrågorna debatteras att de finns med i våra tankar och på agendan, de måste lyftas upp och de måste debatteras. Kanske drömmer jag, men man kan ju hoppas att debatten bara startar nu och att den kommer vara en viktig del i den kommande valrörelsen.

Vad debatten som nu förs saknar är något som Per Ankersjö faktiskt tog upp i sin DN Debattartikel som kom i dag. Vi måste snacka mer miljöideologi och miljöutgångspunkter än vad som nu görs. Vi måste också ta och våga ställa oss frågan vilken roll som staten faktiskt ska ha när det kommer till miljöfrågan. Med vilka verktyg ska man styra samhället i en grönare riktning?

För mig är det viktigt att staten, eller framförallt politikerna som styr den inte inbillar sig att de skulle sitta inne med en universal lösning, att de skulle vara dem som kommer att rädda miljön och mänsklighetens framtid. Har man den föreställningen är jag övertygad om att vi är dömda. Ifall politiker ska in och besluta om tekniska satsningar, hur vi ska transportera oss och våra varor i framtiden. Eller hur vi ska leva våra liv, då kommer vi kapitalt att misslyckas. Det är viktigt för politiker att inse att sin roll är att skapa förutsättningar. Lägga upp spelregler som säger att den som förorenar kommer att få betala mer än den som inte gör det. Regler som gör att du tjänar pengar på att välja det klimatsmarta alternativet och som motiverar företag till att bli både fossilfria och ekologiska av den enkla anledningen att det faktiskt ger dem större vinst i slutet av året.

Politiken måste främja allt miljövänligt tänkande. Bjuda in alla som har bra tankar och idéer för hur vi kan ta steg mot en grönare och hållbarare värld. Det är en politik som inte pekar ut en viss teknik som den som ska rädda oss. Det är inte en politik som förbjuder det som i dag inte är miljövänligt utan sporrar dem att sträva mot att bli grönare och klimatsmartare.

Det är bra att debatten kommer igång och jag hoppas att man också kan få till en diskussion kring vilka utgångspunkter och vilka roller som olika aktörer ska ha. Hur ska staten styra, vad ska forskning och näringsliv göra och låtas göra och hur agerar vi som konsumenter, medborgare och medmänniskor?

Några av artiklarna som man kunde läsa om i dag:

DN Debatt, DI Debatt