Kategoriarkiv: Välfärden

Man kanske skulle bli utredare

Nu har den nya regeringen suttit sedan i fredags och redan har ganska mycket presenterats, eller nja hur mycket de vill utreda. För i ärlighetens namn är det inte mycket konkret som kommer från den nya regeringen. Det är mycket som ska utredas och bristen på konkreta reformer döljs med fina ord och floskler.

Nu senast så är det vinster i välfärden som ska utredas med syfte att det ska vara politiker som ska bestämma mer och du som människa mindre över din välfärd. Det är inte du som använder dig ut av hemtjänsten, går i skolan eller bor på äldreboendet som ska kunna välja utan det ska vara politikerna.

Mångfalden ska också minskas i och med att de enda alternativa verksamheterna som kommer tillåtas är dem som är precis som de kommunala. Variationen och insikten att det går att göra verksamhet på olika sätt verkar vara som bortblåst och någon eftertanke kring att det per automatik inte är bra verksamhet bara för att den är kommunal går inte att finna.

När det gäller kvalité i välfärden och utveckling av denna så går det att konstatera att det kommer vara fyra år då allt detta kommer att sättas på paus. Det viktigt är tydligen att vi ska se över bolagsformer och detaljregler för hur en verksamhet får vara utformad i stället för att arbeta mer med verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring.

Som jurist och byråkrat så kan jag glädjas åt alla de utredningar som nu tillsätts. Jag kan dock oroas över de inriktningar som dessa har, men också att det fortsatt kommer vara oklart exakt vilka förutsättningar som kommer att gälla framöver i Sverige. Det enda som regeringen hittills varit tydlig med är att framtiden, där är något vi ska ta och utreda.

Mitt första inlägg i fullmäktige

Idag har jag hållit mitt första anförande i fullmäktige under den allmännpolitiska debatten, nedan finns den kladd jag hade, men vill säja att det är det talade ordet som gäller:

Ordförande

Ledamöter

Press och Åhörare

 

Sverige valde en alliansregering den 19:e september. Sverige valde att fortsätta öppna upp samhället för fler valmöjligheter och större möjligheter för vanliga människor att påverka sitt eget liv. Alliansen har gjort det möjlig för föräldrar att få större valfrihet i hur omsorgen för deras barn ska se ut. Regeringen jobbar med att öka ungas möjlighet att välja en gymnasieutbildning som passar individens behov samtidigt som man ger människor möjligheten att studera i sin egen takt. Alliansen har också gjort möjligheten till valfrihet i äldreomsorgen större.

 

Men den ökade valfriheten har inte varit något som Alliansen i regeringsställning kunnat driva igenom. Regeringen öppnade upp för möjligheten till valfrihet, men det är kommunerna i slutänden som avgör ifall deras medborgare ska få åtnjuta den eller inte. Jag tycker detta är något positivt. Detta system ökar betydelsen av ett aktivt deltagande även i kommunalvalet. Samtidigt som Sverige bli mer decentraliserat och mer anpassat till de lokala förhållandena.

 

Alliansens första fyra år i regeringsställning har också fått uppleva sjunkande utsläpp från transportsektorn och man har också presenterat en fullt finansierad infrastrukturplan, någon som den senaste S-märkta regeringen inte lyckats med. Infrastrukturplanen bar med glädjande nyheter för Markaryds del då Projektet Pågatåg Nordost fick grönt ljus och kommer att göra pendlingen söderut blir ännu smidigare och enklare.

 

Men mycket av resandet och det kollektiva resandet hänger på oss politiker i kommuner och regionen.

Framtidens kollektivtrafik i Kronobergs län är nu föremål för en total genomlysning där man ska försöka få fram framtidens kollektivtrafik. Dessa diskussioner är inte färdiga än men börjar så smått ta form. Kollektivtrafikens möjligheter är något som jag tycker är otroligt spännande. Vi ser hur man lyckas väl i grannlänet Skåne och vi är på väg åt samma håll. Genom en bra och utbyggd kollektivtrafik så kommer Markaryd att ytterligare stärka sin attraktionskraft. Både som en kommun att resa till men också flytta till och kunna pendla på ett bra sätt till jobb och studier. Med Pågatåg nordost blir det tillexempel ännu enklare att kombinera studier i Lund, Malmö och Kristianstad med familjeliv här i Markaryd.

 

Kollektivtrafiken idag har växt sig större än länen och det blir mer resande över länsgränserna hela tiden. Detta är något som vi inte ska motarbeta och för att möta behovet av mer länsöverskridande resande så måste vin våga tänka i nya banor.

Men jag tror att vi också måste fundera mer på hur man ska kunna kombinera olika transportslag för att göra resandet enklare och smidigare. Det handlar om bra parkeringar vid busshållsplatser och tågstationer samtidigt som det ska vara enkelt och smidigt att byta mellan buss och tåg. En satsning på kollektivtrafiken kommer också göra det enklare för näringslivet att expandera, enklare att hitta arbetskraft då man lättare kan pendla. Jag och Centerpartiet och, jag tror att, många av er också ser det som angeläget att förbättra kommunikationerna mot Laholm, Halmstad och Halland. Arbete är nog inte smärtfritt och enkelt men jag ser det som viktigt och jag vill bidra med det jag kan för att det ska bli verklighet.

 

Turismen och gröna småföretag kommer vara de näringar som landsbygden kommer växa med. Vi är ännu en mycket ung turistnation och vi i Småland, Kronoberg och Markaryd måste hela tiden se till att vi utvecklar den växande besöksnäringen. Här spelar kollektivtrafiken igen en viktig roll, men här behövs också en lyhördhet och en flexibilitet från kommuner och regionens sida för att vi ska kunna främja turismen och turismföretagande på bästa sätt.

 

Ibland funderar jag på hur det skulle ha sett ut ifall vi fått en rödgrönregering istället. Hur hårt skulle kilometerskatten slå mot landsbygden? Hur skulle den minska lönsamheten att satsa på teknik för grönare vägtransporter? Hur skulle deras fördubbling av arbetsgivareavgiften för ungdomar slå mot ungas möjligheter att klara sig på arbetsmarknaden? Hur skulle deras ”skatt på förmögna” slå mot företagandet och deras förmåga att ta sig ur den ekonomiska krisen? Och hur skulle friheten för människor att göra val i sin vardag inskränkas?

Hur mycket av den valfrihet som Vårdnadsbidrag, Vårdval och valfrihet inom äldreomsorgen skulle en rödgrön regering sätt stopp för?

 

Jag tycker att det är skönt att vi inte kommer få uppleva svaren på dessa frågor för de skulle nog inte vara trevliga. Nej jag är mycket glad att vi fortsatt har en alliansregering som gör det möjligt för oss på lokal nivå att ger människor fler valmöjligheter i vardagen. Kunna få bra förutsättningar för att det lokala företagandet ska kunna utvecklas och att vi har en regering som tydligt satsar på en jobblinje vilket gör att vi kommunpolitiker på ett bättre sätt kan verka för en bättre välfärd och ett bra liv i Markaryds kommun.

Tack!

Intressant dag i Markaryd idag!

Idag så har det varit en heldag i Markaryd med barn och ungas hälsa i centrum. Praktik, metoder har varvats med fakta och inspiration. Det var nästan 350 personer som var samlade i Sparbankshallen och tog del av mycket intressant inforamtion. Hela dagen är en del i ett samarbete mellan landstinget och kommunen kring frågor som rör barn och ungas hälsa.

Den övergripande känslan efter dagen var att samverkan och att hjälpa varandra gör att man kommer en lång bit på vägen. I många fall så har man tillsammans tillräckligt med kunskap för att kunna hjälpa, men problemet är hur man ska kunna dela med sig av sin kunskap med andra aktörer och lägga en helhetsbild. Framför allt lyftes föräldrarnas roll fram som en av de viktigaste. Kan man engagera föräldrarna och göra dem mer delaktiga så har man kommit en lång väg.

Sist i raden av föreläsare var Igor Ardoris som är känd från SVT:s Klass 9A. Han talade om motivation och hur man når fram till människor så att de också förändrar sig i sina vanor. Men han talade om något som KG Hammar också berättade om när han talade inför första fullmäktige förra veckan. De båda talade om vad det är och vara människa. Igor menar att det handlar om att kunna visa hänsyn till en annan människa och KG Hammar menar att det handlar om att kunna möta en annan människa. Båda menar att det är vår förmåga att kunna visa omtanke, hänsyn, kärlek till en annan människa. Det är mötet med andra människor som gör oss till människor. En häftig insikt och en mycket fin tanke om hur vi är som människor… Ja, det var en mycket intressant dag!

Flexiblare trygghetssystem för unga!

Annie Johansson har igår presenterat ett förslag på att göra trygghetssystemet enklare för unga.

Bland annat föreslår Centerpartiet att SGI – SjukpenningGrunande Inkomst ska baseras på den genomsnittliga inkomst som en ung får in under hett år och att det inte som idag ska vara avgörande ifall man jobbat mer än 6 månader och inte gjort uppehåll i mer än 3 månader.

Så fyrkantig der inte dagens verklighet ut för ungdomar. Man jobbar på flera olika ställen, man jobbar kanske inte heller så länge på varje ställe heller. Vi går mot en flexiblare arbetsmarknad och då måste trygghetssystemen också följa med. Jag inser att verkligheten inte kommer att se ut som den gjorde förr, då vi hade stora företag där man oftast jobbade hela livet. Vi går mot en flexiblare arbetsmarknad och då kan vi inte ha system anpassade efter dåtidens fyrkantighet.

Annie Johansson berättar mer:

Mer info: Centerpartiet, Svd

Mycket siffror, det är inte lätt som väljare…

På sätt och vis så har jag det lätt som politiskt aktiv, jag har redan bestämt mig för hur jag ska rösta sedan länge, men om man tar en titt på debatten idag, så kan det inte vara lätt som väljare. Från båda sidor ryker siffororna tätar och mer intensivare åt alla håll och den storan frågan blir, vad ska man tro?

I grunden så tror jag att man för att göra valet begripligt ska försöka lyfta debatten och se de olika politiska alternativen ur ett mer principiellt perspektiv.

Alla partier vill värna om välfärden och vill att den ska bli så bra som möjligt, men skilladen är hur man ska se till att vi får in pengar till den gemensamma välfärden, hur grunden för välfärden ska se ut. Här har vi olika synsätt. Vänstersidan har en inställning att man bara genom att höja skatterna kan man se till att det finns pengar till välfärden. Jag tror inte att det är så enkelt.

Är det något jag har lärt mig om världen när jag för varje år blir lite äldre så är det att saker och ting är mycket mer komplicerade än vad man tror. Bara att förstå hur den kommunala politiken fungerar har tagit lång tid för mig. Men om finansieringen av välfärden så är det inte så enkelt som att hela tiden höja skatterna.

Jag är övertygad om att den bästa grunden för att få en stabil finansiering av välfärden är genom att vi ska bli bäst på företagsamhet och entreprenörskap. Till detta hör att vi ska ha enkla regler och fördelaktiga villkor för att vara företgare. Anledningen är att jag vill se till att vi har ett stort utbud av jobb, så vi har en så låg arbetslöshet som möjligt. Arbetet med att fixa jobb är avgörande för att få fram finansiering till välfärden.

Så det handlar inte om att höja skatter, för det är en minskad arbetslöshet som är den stora nyckeln till en bra välfärd.

Så låt siffrorna fara, men i sluänden om man vill värna välfärden så måste man fixa jobbfrågan. Det är här ditt val som väljare kommer in, det blir upp till dig att välja vilket lag som kan fixa jobben.

Ohly: patienten i centrum med mindre valfrihet

Ohly har i kvällens SVT utfrågning igen visat prov på sin oförmåga att låta vanliga människor få välja. Men han vill ändå sätta patienten i centrum; men ska det då vara på hans villkor?

För mig så är framtidens välfärd verkligen att vi sätter brukaren, dig och mig, i centrum. Om vi då inte kan ge brukaren makten att bestämma vart hon eller han ska gå för att få vård, eller vilken tandläkare som man ska besöka osv. Fler alternativ innebär att människor i större grad kan välja den välfärd som är bästa anpassad efter dem. Tyvärr verklar Ohly tro att det är han som vet hur välfärden ska kunna anpassas åt alla så att han kan välja och bestämma åt oss. Men tyvärr har han ju fått allt om foten…

Valfriheten ska handla om att vi ska bestämma mer inte Ohly och vänsterpartierna

Vad är det för fel på RUT?

Jag fattar inte riktigt varför oppositionen vill avskaffa RUT (Avdraget för hushållsnära tjänster) som skapat så många nya jobb och som om det avskaffas riskerar att många som idag jobbar för RUT-företag kommer att förlora sitt jobb.

Idag debatterade Karin Nilsson (c), Riksdagsledamot RUT frågan med Carina Adolfsson Elgestam (s) frågan i Radio Kronoberg.

Vänsterpartiet, långt kvar till ett välfärdsparti

För en dag byter Vänsterpartiet idag namn till Välfärdspartiet, man säjer sig vara det parti som kämpar mest för välfärden. Till viss del stämmer det kanske. Man är i alla fall det parti som gapar mest om det.

Men hur är det i verkligheten egentligen?

Jag tycker att vänsterpartiet varje gång missar en enormt viktig komponent när vi talar om välfärden och det är, tråkigt men sant, pengar. Hur ska vi få ihop pengar som finansierar det hela? Man skulle kunna höja skatten vilket tycks vara Vänsterpartiets enda lösning på finansieringsproblem. Men vad ger det för konsekvenser? Färre anställs, färre jobbar, mindre skatt och sedan på nytt ökade skatter.

Nej, vad som verkligen skulle gynna välfärden är en stabil arbetsmarknad, kanske låter underligt, men om man gör det fördelaktigt att jobba, starta företag, genomföra sina idéer och tankar, då får vi många i sysselsättning, många i arbete. Många i arbete ger också skatteintäkter till välfärden. En flexiblare, enklare och öppnare arbetsmarknad gör också att vi klarar av lågkonjunkturer på ett mycket enklare sätt vilket också gör att skatteintaget inte påverkas lika mycket under en lågkonjukntur och välfärden drabbas inte lika mycket.

När man börja lyfta ögonen och ser hur allt hänger ihop, hur vi på riktigt kan garantera en långsiktig nivå, kvalité och trygghet för välfärdssektorn, då kan man börja kalla sig för välfärdsparti.

Media: DN, Svd