Och från på den röd-gröna-fronten inget nytt…

Idag har vi igen sett vilka svårigheter som de tre röd-gröna partierna har för att att samarbeta och komma fram till någon gemensam politik. Tidigare har man vid sina pressläpp börjat med att kritisera regeringen och säja att det vill man inte ha och sedan avisera en utredning som ska ta fram vad de sedan vill göra efter valet.

Men kreativiteten går framåt, istället för att lägga det i en utredning har man i frågan om förbifarten valt att läggaut det på en folkomröstning så man slipper bli överrens.

Tyvärr är jag lite rädd att det är såhär som det kommer att bli framöver, där de röd-gröna går ut och kritiserar regeringen och sedan säjer att man ska utreda eller ha folkomröstningar om vad vi ska göra istället. Man kan i alla fall konstatera att om man röstar på de röd-gröna då vet man inte vad man kommer få.

I media: SvD, DN

Och från S-fronten inget nytt…

Läste ledaren i SvD i dag och jag kan inte mer än hålla med. Det saknas verkligen förslag på hur sysslesättningen ska ökas. Det enda som S presenterar är att det ska höja bidragen, men inga förslag på hur man ska öka sysselsättningen. Hur ska vi skapa fler jobb? Hur ska vi får fler företag i sverige? Hur ska vi förmå fler att våga starta eget? Hur får vi företag att expandera i Sverige? På denna fronten presenterar S inga förslag.

Alliansen har bland annat i den kommande ekonomiska vårpropositionen presenterar förslag på att stimulera unga och företag allt i en riktning mot fler jobb och full sysselsättning.

Men jag tror nog att det finns de inom S som också har förslag på ökad företagsamhet, men frågan är när eller om de kommer? Men jag väntar….

Tvåa på kommunlistan!

Centerpartiet i Markaryd har fastställt sin lista och i fredagens Smålänning presenterades listan tillsammans med de fyra topp namnen.

Jag har fått förtroende att stå på andra plats på listan och jag känner mig mycket hedrad som fått detta förtroende. Jag hoppas att jag kan få förtroende för att få möjlighet att utveckla Mararyds kommun och ta tillvara alla de möjligheter som finns i vår del av sverige.

Vi har en gymnasieskola som gör att elever blir väl förberedda för kommande arbetsliv och studier, det är en skola som det finns stor anledning att värna. Vi har också stora möjligheter för turism och upplevelseindustri i kommunen, möjligheterna är otroliga.

Vi är också en kommun som ligger mycket centralt och med satsningar på kollektivtrafiken både med tåg och buss så ökar vi möjligheten för människor att bo kvar i Markaryd och plugga och jobba utanför kommunen. Pågatåg Nordost kommer att bli verklighet men många fler linjer finns det att utveckla.

Jag tror på Markaryds kommun och hoppas på förtroende för att kunna utveckla denna del av Sverige.

Då ger jag mig in i RUT debatten…

Jag tycker att det är glädjande att Vänsterpartiet i Växjö anser att RUT-avdraget behövs, i alla fall nu. SMP rapporterar idag om att Josefin Brinck, riksdagsledamot från vänsterpartiet, varit nere och förklarat varför partiledningen tycker att de har fel i Växjö.

Jag förundras alltid över att man i en debatt kastar fakta mot varandra hela tiden och vill bara ta till sig de rapporter som stödjer ens egen förutfattade mening.

Enligt Riksdagens utredningstjänst har man kunnat konstatera att avdraget för hushållsnära tjänster går plus/minus noll. Det har netto alltså inte kostat staten något extra att ha denna skattereduktion, men samtidigt har man skapat mellan 7000 och 11000 jobb, beroende på vilken undersökning man har.

Man kan ju fråga sig vem som har gynnats av denna reform, är det bara de riktigt rika? För mig så är det alla som har fått jobb som har gynnats, som har fått möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden istället för att vara arbetslösa eller jobba svart. Dessa människor har nu kommit in i det offentliga trygghetssystemen och kan nu få både sjukersättning och i framtiden pension.

Varför ta bort något som gynnar människor, när det inte skadar någon annan?

Miljöpartiet vill inte debattera miljö med Centerpartiet!

Centerpartiet bjöd in Miljöpartiet till tio olika ställen i landet för att köra en debatt om miljöfrågorna. Nu har miljöpartiet svarat och man tackar nej.

Jag tycker det är tråkigt eftersom det blir mindre utrymme att lyfta fram miljöfrågorna visa på olika alternativ och lösningar så att väljarna har mer att gå på inför sitt val om vem man lägger sin röst på.

För mig är miljöfrågan en ödesfråga inte bara för oss i Sverge utan för människor över hela planeten, vi måste lösa detta problemet. Därför är jag bekymrad över miljöpartiets fokus och lösningar som i praktiken inte är gångbara. Om vi ska få med oss resten av världen på att lösa etta problemet måste vi presentera förslag och lösningar som andra länder också kan ställa upp på. Målet är inte primärt att vara bäst i klassen utan målet är att lösa de globala miljöproblemen. Där måste fokus ligga!

Tack för förtroendet!

Nu har det varit nomineringsstämma för Centerpartiet i Kronobergs län, men också tidigare i veckan har det varit nomineringsstämma i Markaryds kommun. På valsedeln till Markaryds kommun har jag fått äran att vara andranamn på listan och på riksdagslistan har jag fått förtroendet att stå på plats fem.

Jag känner mig mycket hedrad att ha fått förtroende att stå så högt på dessa listor och jag ska göra mitt yttersta för att Centerpartiet ska göra ett bra val! För Sverige behöver ett starkt Centerparti!

Tack så mycket!

Bland annat SMP och imarkaryd.com har uppmärksammat detta!

Centerpartiet är på G!

Under dagarna har Centerpartiet haft sina kommundagar och dessa dagar har verkligen satt igång valrörelsen!

De senaste dagarna har det diskuterats ganska mycket om krisen i Centerpartiet. Mycket tror jag beror på att man inte kunnat kommunicera ut vilken politik man genomför vilket gör att väljarna inte vet vad man gör och när man gjort något så har man inte tillräckligt varit tydlig med att tala om varför.

Men under dessa kommundagar har engagemanget bland centerpartisterna lyst igenom och nu gäller det att detta engagemang lyser igenom enda ut till väljarna!