Hög tid för lite perspektiv i utbildningsdebatten

Det snackas en hel del om utbildning just nu i den politiska debatten. Förslag om betyg från fyran, obligatorisk gymnasieskola och andra reformer presenteras. Men om vi ska vara ärliga, hjälper detta något? Är det verkligen dessa åtgärder som tar den svenska utbildningen framåt? Låt mig vara otroligt skeptisk.

Den svenska skolan kommunaliserades 1991. Det betyder att det är kommunerna som har huvudansvar för skolorna och den nivå som ska se till att det organiseras bra utbildning för unga och vuxna i Sverige. Den skolform där det är staten som är huvudman, det är den högre utbildningen. I alla fall till största del, för vi har ju två stycken stiftelsehögskolor där det är stiftelsen som är ytterst ansvarig. Tyvärr verkar både media-sverige och många riksdagspolitiker glömma detta när det står antingen hållandes mikrofonen eller svarandes i den. Det förväntas att det ska ske ageranden från statligt håll, regeringen och riksdagen ska fatta beslut om nya reformer som ska förbättra den svenska skolan. Och vad är det vi får? Jo reform efter reform som handlar om ganska små och intetsägande reformer som om man tänker efter inte kommer spela någon större roll på måluppfyllelsen och resultaten.

Det som tyvärr inte speciellt ofta utsätts för påtryckningar eller jobbiga frågor fån journalister, det är alla de skolpolitiker som finns ute i Sveriges kommuner. Nu vill jag bara direkt påpeka att det givetvis inte är så på alla ställen. Men på en del tror jag säkert att politikerna skulle må bra av att vara lite mer ifrågasatta. Jag är nämligen övertygad om att det behövs kommunpolitiker för att styra skolan. För det är på den kommunala nivån där maken kan komma så nära människor som möjligt. Med kommuner kan man sätta ett helt annat fokus på innehållet innanför skolväggarna. Hur verksamheten är organiserad. Hur man jobbar med måluppfyllelse och hur man samverkar med det omkringliggande samhället.

Det den svenska skolan behöver i dag är inte fler stora reformer från nationell nivå, nya omorganisationer eller andra nyordningar. Det som krävs är ett ständigt fokus på kvalité och pedagogisk utveckling. Lära av de goda exemplen från andra skolor. Lära sig av varandra pedagoger emellan. Det är inga saker som lätt kan formuleras på en valaffisch eller som med en mening kan sammanfattas i ett pressmeddelande. För det handlar inte om reformer, det handlar om hur man arbetar. Som politiker är detta mycket otillfredsställande, man kan inte med enkla meningar ge svaren på vad som måste göras i den svenska skolan. Men ibland är det bättre att strunta i det som gör sig bäst i media och faktiskt se till att det som gör verklig skillnad är det som skolan ska fokusera på. Det är i alla fall vad jag tänker göra!

Dags att ta tag i kvalitén i den högre utbildningen

Centerstudenter har i dagarna lanserat sin höstkampanj eller kanske snarare vinterkampanj. Årstiden är inte det viktiga utan budskapet. Med denna kampanj vill vi flytta fokus i högskoledebatten från antalet platser till hur vi förbättrar kvalité. Det är en kampanj som vill att vi ska börja diskutera hur studenter som satsar både år av sitt liv, men också drar på sig skulder och detta kräver också att den utbildning vi satsar på också levererar.

Det är hög tid att den svenska politiken slutar att bara handla om antalet platser på den svenska högskolan utan också hur kvalitén på utbildningarna kan ses över. Vi sitter såklart inte inne på alla svar men presenterar några förslag som skulle göra svenska studier mer attraktiva för studenter.

– Resurstilldelningssystemet bör göras om så att högskolorna får ekonomiska medel utefter hur hög kvalitet utbildningen håller, inte efter hur många som blir godkända.

– Öka den lärarledda tiden. Heltidsstudier ska vara på just heltid.

– Stärk kopplingen mot arbetsmarknaden med bland annat mer praktik i den högre utbildningen och fler lärosäten med karriärcentrum.

– Platt skatt för att öka lönsamheten i att utbilda sig.

Rapporten från Centerstudenter kan man läsa här!

 

Mycket positivt om Markaryds skolor

I Smålänningen har man de senaste dagarna kunnat läsa mycket positiva saker om skolorna i Markaryd.

På Huneskolan är 91% av niorna behöriga till gymnasiet något som är bättre än genomsnittet i Sverige. Det är en fantastisk siffra och ett bevis på det arbete som personal, lärare och rektor bedrivit på Huneskolan. Det är verkligen dem som ska ha en stor eloge för sitt arbete.

Sedan kunde vi i går i Smålänningen läsa att fler elever vill läsa på KCM, gymnasieskolan i Markaryd. I år är det många av niorna i kommunen som sökt sig till KCM. 46 % av eleverna på Strömsnässkolan och 73 % från Huneskolan. Så som gammal KCM elev kan jag bara gratulera alla som sökt sig dit, ni har gjort ett mycket bra val. Framför er har ni tre stycken fantastiska år som ni kommer kunna spendera på en skola med en fantastisk stämning och gemenskapskänsla.

Bilden av skolorna i Markaryds kommun har vart ganska negativ under åren. Men vi kan nu se svart på vitt att vi har grundskolor som levererar resultat som är bättre än medel i Sverige och en Gymnasieskola med bra rykte och resultat.

Detta är verkligen fantastiska nyheter att ta med sig in i sommarledigheten!

Framtidens skola

Precis hemkommen från kommunfullmäktige i Markaryds kommun. Det var ett fullmäktige där vi tog ett historiskt beslut. Nu är det beslutat att vi ska bygga klart det projekt som kallas för Framtidens skola. Det handlar om nya byggnader på det som heter Höjdenområdet. Det handlar om renoveringar av Huneskolan. Det är ett beslut som berör Hunehallen och det är ett beslut som också handlar om att så fort som möjligt påbörja renoveringar på Strömsnässkolan.

Det är fantastiskt att få vara med och fatta beslut om detta och se hur projektet går vidare. Men samtidigt som det är kul och trevligt med nya byggnader så får man inte glömma det jobb som kommer att krävas för att allt ska komma på plats. Det kommer bli en tid framöver då det kommer bli stökigt på skolorna, tillfälliga lösningar och temporära arbeten för att det ska kunna gå att bygga om samtidigt som vi ska bedriva en kvalitativ verksamhet. Det kommer att krävas mycket jobb från alla delaktiga, men det är ett jobb som kommer att landa i något bra.

Det är ett beslut som gör att skolorna i Markaryds kommun kan bli ännu bättre. För till sist handlar det inte om byggnaderna som sådan, utan det handlar om att vi ska kunna ge de bästa förutsättningarna för barn och unga i Markaryds kommun att klara sin utbildning och bli redo för arbete eller fortsatta studier.

Detta beslut markera startskottet för en period som kommer kräva mycket arbete av många, men också stratskottet för att vi snart ska kunna dra projektet Framtidens skola i hamn.

Sverige behöver utländska studenter

Idag kan man läsa på DN Debatt där ordförande för KTH och Göteborgs Universitet skriver om att Sverige har förlorat nio av tio utomeuropeiska studenter. Det handlar om en minskning från 16 600 stycken till endast 1 200 stycken. Sedan vi införde studieavgifter för studenter som kommer från andra länder än EU-länder så har intresset för Sverige minskat med 90%.

I en globaliserad värld där kunskap är en av de viktigaste konkurrensfördelarna och där världens länder och företag försöker locka bra och utbildade människor till sig så gör vi det mycket svårt för oss själva när vi gör det svårare för människor att komma hit studera och sedan fortsätta skapa nya innovationer med de kontakter de skapat i Sverige.

Det är när människor möts som nya idéer och innovationer föds. Nu kommer dessa idéer och tankar födas på andra ställen än i Sverige. Dessutom finns det en påtaglig risk att utbildningskvalitén minskar då det är färre elever som söker sig till vissa utbildningar. Sveriges företagare har ett behov av bra och utbildad arbetskraft och där har de utländska studenterna varit en viktig komponent.

Centerstudenter drev på Centerpartiets stämma att studieavgifterna skulle avskaffas. Mot det stod ett förslag om att höja beloppen i stipendierna. Men stämman gick på vår linje och Centerpartiet står nu också för ett avskaffande av dessa studieavgifter.

Sverige måste vara attraktivt för människor som rör sig globalt. Vi måste locka till oss rätt kompetens, nya idéer och människor som kan vara med och säkerställa att Sverige och svenska företag framöver också kommer stå sig starka i den globala konkurrensen.

Alliansen i Markaryd presenterar budget

I dagens smålänning kan man läsa om delar i den budget som vi lägger i kommunen för de kommande åren. Det är en budget som stärker upp dela för de som är mest utsatta i de nu svåra ekonomiska tiderna. Men genom att Markaryds kommun i botten har en urstark ekonomi, har vi likt staten också möjlighet att satsa framåt trots att skatteunderlaget minskar.

Bland annat tillför vi mer resurser till extra stöd för elever i grundskolan och vi stärker upp Socialnämndens budget för att de ska klara det tyvärr ökande antalet som måste ha ekonomiskt bistånd.

Vi stärker också upp kommunens IT-enhet med en ytterligare tjänst, dels för att kommunens data nät har blivit större och större och det behövs mer resurser för att se till att allt fungerar. Men den nya tjänsten har också i uppdrag att jobba med framtiden för bredbandet i kommunen. Där nästa steg är att investera i fiber, något som flera andra kommuner i länet också börjat fundera på.

Sedan tar vi sats för nya steg framåt i Framtidens skola. Den nya byggnaden på Höjdenskolan är nu invigd och det byggs både på KCM och har skett en del byggnationer på Strömsnässkolan. Vi tar nästa steg och säger att vi vill fortsätta med renoveringarna på Strömsnässkolan och Hune och vi satsar på att till höstterminen 2013 ska de två ytterligare byggnaderna på Höjdenområdet stå klara för inflyttning.

Sedan stärker vi också upp bidragen till kultur och föreningar. Denna utökning ska rikta sig speciellt till verksamhet för ungdomar. Det känns mycket bra att vi kan ta och stärka upp denna del ytterligare. Det civila samhället spelar en allt viktigare roll och i orostider har de speciellt mycket en plats att fylla.

Sedan har beskedet kommit om att Transcom varslar i Strömsnäsbruk. Vidden av detta är ännu inte helt känt men det jobbas med vilka insatser som kommunen kan och kommer att sättas in. Detta är ännu inte helt klart och på denna del kommer vi återkomma med ett paket som kommer att bakas in i budget. Det kommer att finnas klart tills vi fattar beslut om budgeten i november i fullmäktige.

Det känns också bra att vi kan avsätta pengar i projektet attraktivt centrum som syftar till att se hur Markaryd ska se ut när tågen börjar rulla, när flödet av människor kanske blir annorlunda och när människor sedan kan komma att pendla mer. Det är ett projekt med inriktning på framtiden och som vi i Centerpartiet bland annat lyfta fram i den motion som vi la i fullmäktige i våras.

Detta är lite av alla de delar som ligger i den budget som vi i Alliansen nu lägger fram. Trots det ekonomiska läget kan vi en ändå satsa och då på de som är mest utsatta och dessutom gör vi satsningar på att med nya lokaler och ny energi skapa en ännu bättre skola.

Första nya skolbyggnaden snart klar!

Igår besökte jag och Utbildnings- och Kulturnämnden den nya skolbyggnaden på Höjdenområdet och jag måste säga att jag är imponerad. Det har blivit en fantastisk byggnad med mycket ljus och luft och härliga material och mycket träd. Men framförallt inbjuder det till aktivitet och inspirerar, i alla fall inspirerades jag!

Allt är inte riktigt på plats än men när det väl är så måste ett nytt besök genomföras, så man kan se byggnaden ”in action” så att säga. Fantastiskt fin och jag avundas lite eleverna som kommer få en sådan fin arbetsplats även om lokalerna på Lunds Universitet är fina och trevliga.

Framtiden är egentligen mest spännande hur det nya Hune/Höjden-området kommer att bli och hur det fina området som finns här kommer samspela med de nya husen. Spännande och otroligt kul att se huset stå nästintill färdigt.

KCM på youtube!

Idag har KCM lagt ut en film om skolan på Youtube! Det är en film som verkligen beskriver känslan på skolan och jag som gammal elev kan verkligen hålla med om bilden. Så till er som valt KCM till hösten gratulerar jag er till tre mycket roliga och minnesvärda år och för er som inte valt KCM, var inte ledsna, det går att välja om innan hösten 😉

Läs mer om KCM på deras hemsida

KCM under ett tak på väg att förverkligas

När jag gick på KCM i Markaryd, då som nu har programmen varit uppdelat i olika byggnader. Personligen tyckte jag då att det hade varit bra ifall vi kunde samla skolan under ett tak för att man då skulle kunna lära känna de andra i skolan bättre. KCM med rektor och personal har jobbat mycket under den senaste tiden med att få till ett bra förslag på hur KCM under ett tak skulle kunna se ut. Vi har nu kommit en lång bit på vägen med att få fram förslag på hur det skulle kunna se ut. Att få ihop skolan under ett tak tror jag är nyckeln för att få till en bra och välfungerande liten skola där man kan utnyttja sin litenhet för att få till en bra stämning. U byggnaden som är den som skolan skulle samlas under har också fått ett eget café och nya lokaler för samhällsprogrammet.

Vi är nu också i valtider för gymnasiet och jag kan verkligen utifrån mina egna erfarenheter rekommendera KCM i Markaryd. Man får en bra utbildning och bra möjligheter, men framförallt får man gå på en skola som har en otroligt bra stämning med småklasser och engagerade lärare.

Mer info om KCM