Flexiblare trygghetssystem för unga!

Annie Johansson har igår presenterat ett förslag på att göra trygghetssystemet enklare för unga.

Bland annat föreslår Centerpartiet att SGI – SjukpenningGrunande Inkomst ska baseras på den genomsnittliga inkomst som en ung får in under hett år och att det inte som idag ska vara avgörande ifall man jobbat mer än 6 månader och inte gjort uppehåll i mer än 3 månader.

Så fyrkantig der inte dagens verklighet ut för ungdomar. Man jobbar på flera olika ställen, man jobbar kanske inte heller så länge på varje ställe heller. Vi går mot en flexiblare arbetsmarknad och då måste trygghetssystemen också följa med. Jag inser att verkligheten inte kommer att se ut som den gjorde förr, då vi hade stora företag där man oftast jobbade hela livet. Vi går mot en flexiblare arbetsmarknad och då kan vi inte ha system anpassade efter dåtidens fyrkantighet.

Annie Johansson berättar mer:

Mer info: Centerpartiet, Svd

Mycket siffror, det är inte lätt som väljare…

På sätt och vis så har jag det lätt som politiskt aktiv, jag har redan bestämt mig för hur jag ska rösta sedan länge, men om man tar en titt på debatten idag, så kan det inte vara lätt som väljare. Från båda sidor ryker siffororna tätar och mer intensivare åt alla håll och den storan frågan blir, vad ska man tro?

I grunden så tror jag att man för att göra valet begripligt ska försöka lyfta debatten och se de olika politiska alternativen ur ett mer principiellt perspektiv.

Alla partier vill värna om välfärden och vill att den ska bli så bra som möjligt, men skilladen är hur man ska se till att vi får in pengar till den gemensamma välfärden, hur grunden för välfärden ska se ut. Här har vi olika synsätt. Vänstersidan har en inställning att man bara genom att höja skatterna kan man se till att det finns pengar till välfärden. Jag tror inte att det är så enkelt.

Är det något jag har lärt mig om världen när jag för varje år blir lite äldre så är det att saker och ting är mycket mer komplicerade än vad man tror. Bara att förstå hur den kommunala politiken fungerar har tagit lång tid för mig. Men om finansieringen av välfärden så är det inte så enkelt som att hela tiden höja skatterna.

Jag är övertygad om att den bästa grunden för att få en stabil finansiering av välfärden är genom att vi ska bli bäst på företagsamhet och entreprenörskap. Till detta hör att vi ska ha enkla regler och fördelaktiga villkor för att vara företgare. Anledningen är att jag vill se till att vi har ett stort utbud av jobb, så vi har en så låg arbetslöshet som möjligt. Arbetet med att fixa jobb är avgörande för att få fram finansiering till välfärden.

Så det handlar inte om att höja skatter, för det är en minskad arbetslöshet som är den stora nyckeln till en bra välfärd.

Så låt siffrorna fara, men i sluänden om man vill värna välfärden så måste man fixa jobbfrågan. Det är här ditt val som väljare kommer in, det blir upp till dig att välja vilket lag som kan fixa jobben.

Större RUT-avdrag för äldre!

Fler jobb och större valfrihet, vad är det för fel med det?

Idag på Centerpartiets Valkonvent har vi föreslagit ett utökat RUT-avdrag (avdraget för hushållsnära tjänster) för äldre. Detta är ett förslag som verkligen kan öka valfriheten för äldre. Jag blev så glad när vi på expeditionen i Växjö fick ett samtal från en något äldre medborgare som var så glad att han nu kunde få råd med hjälp med att tvätta fönstren på sitt hus. För det är just detta det handlar om, att förenkla i vardagen, men också skapa fler och nya jobb för människor som idag går arbetslösa.

Låt RUT jobba vidare och låte RUT jobba änu mer!

Läs mer

Saab köps av Spyker

Holländska Spyker Cars köper Saab från GM, detta rapporterar bland annat Svd om. Detta är nog den bästa lösningen för Saab, en lösning som verkligen ger hopp för framtiden.

Här har vi en ägare som går in med en idé, en tanke om hur man vill utveckla verksamheten och som vill driva företaget vidare för man tror på det man tillverkar och producerar.

Tänk oss ett senario då Mona Sahlin suttit vid makten, då skulle staten som inte har någon idé att utveckla Saab med och som skulle ha som mening med sitt ägande att behålla jobb och inte bry sig så mycket om vad man producerar. Nu genom att saten inte går in som ägare utan att entreprenörer och folk som är drivande får komma in och utveckla Saab, då är inte bara nuvarande arbetstillfällen tryggade utan det finns också en möjlighet till fler jobb i tackt med att man utvecklar verksamheten.

Utanförskapet.se

Man hör ofta från oppositionens sida att regeringens politik inte minskar utanförskapet. Men enligt utanförskapet.se, som presenterar statistik från SCB, så kan man se att utanförskapet stadigt sjunker sedan regeringen tog över. Här har vi faktas svart på vitt.

Det kommer alltid att gå upp och ner i ekonomin, vissa tider är exempelvis arbetslösheten hög och vissa tider låg, så man kan inte stirra sig blind på enstaka mätningar om man är ute efter att hitta en trend.