Självklart att unga ska få extrajobba!

Arbetsmiljöverket har kommit med ett förslag att man ska begränsa och i det närmaste ta bort möjligheten för unga att extraarbeta.

För mig som haft extrajobb sedan jag var 16år är förståss mycket kritisk till detta.

Jag har själv haft stor glädje av mina extrajobb, både för att kunna sätta på mitt CV, men också för att skaffa mig kunskap om arbetsmarknaden och vidga mitt sociala nätverk.

Jag hoppas att förslaget inte kommer att få gehör och jag är mycket glad att Centerpartiet har reagerat på detta, bland annat har Karin Nilsson (c), riksdagsledamot från Kronoberg frågat arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin i riksdagen om saken.

Mer om detta kan ni läsa om här och här.

Första UI mötet för min del!

UI eller Ungdomsinskottet är det arbete som nu pågår i Markaryds kommun för att kunna stärka ungdomars inflytande på kommunpolitiken. Gruppen har redan, innan idag, haft två möten för att komma igång med arbete men av olika anledningar har inte jag haft möjlighet att delta förräns idag.

Det var verkligen ett glatt och trevligt gäng som kämpar vidare med organisatioriska frågor och tekniska bitar kring hemsidor och annat.

Jag tycker att det är spännande och nytt och jag är glad att jag själv får vara med och vara en del av det hela. Det känns verkligen som att vi är på gång…

Vem fan bryr sig?

27-28:e jan kommer Nanny-Maja Anderback att tala om Ungt Engagemang i Växjö och Uppvidinge i sin föreläsning ”Vem fan bryr sig?”. Samtidigt kommer också CUF:s förbundsordförande Magnus Andersson och pressekreterare Amanda Florin ner för att prata om Ungt engagemang inom CUF.

På eftermiddagen den 27:e (i morgon) kommer det vara möjligt att träffa Magnus och andra CUF:are i Växjö om man är intresserad.

Föreläsningarna kommer vara:

27:e

Förmiddag Katedralskolan, Väcjö

Eftermiddagen, möjlighet för press och andra att träffa Nanny-Maja, Magnus Andersson och CUF Kronoberg

28:e

Förmiddagen St. Olofs Utbildningscenter, Åseda

Eftermiddagen, Växjö Bibliotek (Växjö Fria Gymnasium)

Fler arbetsförmedlare!

Idag har Annie Johansson (c), presenterat ett förslag om att öka inslaget av privata arbetsförmedlare i samhället. Detta kan läsas och ses på SVT:s hemsida.

Förslaget går ut på att även valfrihet ska råda på marknaden om vilken arbetsförmedlare man ska vända sig till. För mig ser jag detta som positivt. Jag tror att fler aktörer som har lite olika vinklar på sin verksamhet kan bättre passa den enskilde än bara en och samma verksamhet. Jag tror att fler privata aktörer också kan göra det enklare att testa nya idéer och sätta att hjälpa till att hitta jobb åt sökanden. Positivt förslag!

Skattefritt om du har inneboende

Centerpartiet med Lennart Pettersson och Annie Johansson i spetsen presenterade idag ett förslag om att göra det skattefritt för privatpersoner att tillexempel hyra ut ett rum i villan eller lägenheten.

Idag så får man högst få in 12000 kr om året i hyresintäkter för att inte behöva betala skatt. Genom att göra det skattefritt så kanske fler blir intresserade av att hyra ut en del av sin bostad till oftast behövande ungdom. Jag har själv upplevt den stora bostandsbristen som möter dagens ungdomar inte minst i universitetsstäderna. Sedan kan det förhoppningsvis också hjälpa till att minska antalet ungdomar som råkar ut för ockerhyror och svartkontrakt.

Jag själv har under hösten sökt bostad eller i alla fall ett övernattningsställe i Lund där jag pluggar, men det har varit en mördande konkurrens.  

Det är en lösning som kan till viss mån fungera på kort sikt, men på lång sikt behövs det stora investeringar för att möta det behov av bostäder för unga både i universitetsstäderna och på andra orter. Men detta är ett bra steg i rätt riktning.