Tack för förtroendet!

Då har man kommit hem från kommunfullmäktige. Det var ett möte som inleddes med en kommunpolitisk debatt, där mycket av diskussionerna kom att handla om de kärva ekonomiska tiderna och den minskande befolkningen.

Jag lyfte fram lite olika framtidsspaningar under mitt inlägg. Jag tog upp det fortsatta arbetet med måluppfyllelse i skolan. Vikten av att alla politiker verkligen tar till vara de möjligheter till inflytande som Ungdomsinskottet har gett. Jag tog upp vikten av fokus på ett klimatsmart arbetssätt i vardagen. Sedan lyfte jag med vikten av att få igång planeringen för utbyggnaden av fiberbredband i hela kommunen. Detta är speciellt viktigt eftersom Telia börjat planera för att montera ner telefonledningar men också för att tillgodose framtidens kapacitetskrav.

Det kommer att vara mycket arbete som ligger framöver för att se till att budgetarbetet faller väl ut. Men framtiden kan man inte vandra in i med negativ uppsyn. Med en syn på framtiden som full av möjligheter kan man också se till att bemöta de svåraste problemen på ett positivt sätt.

Fullmäktigemötet valde också en ny valnämndsordförande och jag fick förtroendet att leda arbetet i valnämnden. Jag tycker att det ska bli ett mycket spännande arbete att ta tag i speciellt som det kommer vara ett till val 2014 än bara valen till kommunen, landstinget och riksdagen, vi ska också ta och besluta vilka svenska ledamöter som ska sitta i Europaparlamentet.

New Generation i Ukraina

Under helgen 25-27 februari var deltagare från Centerstudenter och Centerpartiets Ungdomsförbund med på utvärderingen av projektet New Generation i Ukraina. Projektet har drivits av partiets internationella stiftelse och pågått i snart 2 år.

Vi var 6 personer från Sverige och närmare 20st ungdomar från Ukraina. Vi fick höra om många intressanta seminarier, event och reser som gjorts under den perioden som projektet löpt. Men framförallt var det otroligt kul att höra om hur alla utvecklats och fått upp ögonen för nya lösningar och sätt att tänka.

Anledningen att vi var med var för att diskutera hur vi i ungdomsorganisationerna kan fortsätta med utbyte och driva projektet vidare. Många idéer om hur vi kan fortsätta har födds under helgen och man är grymt inspirerad att fortsätta detta arbete framåt.

Mer om projektet kan man läsa om här: www.ngproject.org

 

Snart bär det av till Ukraina

I morgon klockan 4 kommer klockan att ringa och jag påbörjar min resa som ska ta mig till Kiev och Ukarina. Jag åker dit tillsammans med Centerpartiets Ungdomsförbund, Centerstudenter och Centerpartiets Internationella Stiftelse. Vi kommer där att möta upp andra ungdomar och diskutera ett projekt som har pågått i två år men även diskutera hur vi kan fortsätta framåt!
Det ska bli jättespännande och om jag har möjlighet så kommer jag blogga från Ukraina, men annars så kommer jag ge en rapport när jag kommer hem.

Vardag igen….

Efter Jul och Nyår är nu vardagen tillbaka, ja, den började väl egentligen redan i måndags och visst har jag varit igång hela veckan.

Möten i Markaryd under måndagen och onsdagen och jag har blivit invald i Utbildnings- och Kulturnämndens arbetsutskott och som ersättare i det nyinstiftade ungdomsinskott. Jag känner mig mycket inspirerad och glad över att nu få komma igång med politiken igen och denna mandatperiod som ligger framför oss kommer ha många spännande frågor framför oss. Bland de största kommer det vara regionbildningen som gärna ska vara klart till 2014.

Resten av veckan har det varit plugg och mer plugg som i morgon kommer att resultera i tentamen. Sitter här i Lund ikväll med min lagbok och kollar över det sista, men jag hoppas att det kommer gå bra under morgondagen.

Vardagen är verkligen igång!

Ungdomsinskottet, nu är det tid att rösta!

Ungdomsinskottet är något som det har arbetats med sedan sommaren 2009. Jag har haft möjlighet att vara med och jobba med Ungdomsinskottet under våren och nu börjar vi så sakta närma oss starten. Just nu pågår det val till ungdomsinskotett på Strömsnässkolan, Huneskolan och KCM. Om du har möjlighet att rösta gör det, klicka här!

Jag tycker att det ska bli spännande att se hur arbetet i inskottet ska komma igång under våren! En spännande framtid väntar!

Mitt första inlägg i fullmäktige

Idag har jag hållit mitt första anförande i fullmäktige under den allmännpolitiska debatten, nedan finns den kladd jag hade, men vill säja att det är det talade ordet som gäller:

Ordförande

Ledamöter

Press och Åhörare

 

Sverige valde en alliansregering den 19:e september. Sverige valde att fortsätta öppna upp samhället för fler valmöjligheter och större möjligheter för vanliga människor att påverka sitt eget liv. Alliansen har gjort det möjlig för föräldrar att få större valfrihet i hur omsorgen för deras barn ska se ut. Regeringen jobbar med att öka ungas möjlighet att välja en gymnasieutbildning som passar individens behov samtidigt som man ger människor möjligheten att studera i sin egen takt. Alliansen har också gjort möjligheten till valfrihet i äldreomsorgen större.

 

Men den ökade valfriheten har inte varit något som Alliansen i regeringsställning kunnat driva igenom. Regeringen öppnade upp för möjligheten till valfrihet, men det är kommunerna i slutänden som avgör ifall deras medborgare ska få åtnjuta den eller inte. Jag tycker detta är något positivt. Detta system ökar betydelsen av ett aktivt deltagande även i kommunalvalet. Samtidigt som Sverige bli mer decentraliserat och mer anpassat till de lokala förhållandena.

 

Alliansens första fyra år i regeringsställning har också fått uppleva sjunkande utsläpp från transportsektorn och man har också presenterat en fullt finansierad infrastrukturplan, någon som den senaste S-märkta regeringen inte lyckats med. Infrastrukturplanen bar med glädjande nyheter för Markaryds del då Projektet Pågatåg Nordost fick grönt ljus och kommer att göra pendlingen söderut blir ännu smidigare och enklare.

 

Men mycket av resandet och det kollektiva resandet hänger på oss politiker i kommuner och regionen.

Framtidens kollektivtrafik i Kronobergs län är nu föremål för en total genomlysning där man ska försöka få fram framtidens kollektivtrafik. Dessa diskussioner är inte färdiga än men börjar så smått ta form. Kollektivtrafikens möjligheter är något som jag tycker är otroligt spännande. Vi ser hur man lyckas väl i grannlänet Skåne och vi är på väg åt samma håll. Genom en bra och utbyggd kollektivtrafik så kommer Markaryd att ytterligare stärka sin attraktionskraft. Både som en kommun att resa till men också flytta till och kunna pendla på ett bra sätt till jobb och studier. Med Pågatåg nordost blir det tillexempel ännu enklare att kombinera studier i Lund, Malmö och Kristianstad med familjeliv här i Markaryd.

 

Kollektivtrafiken idag har växt sig större än länen och det blir mer resande över länsgränserna hela tiden. Detta är något som vi inte ska motarbeta och för att möta behovet av mer länsöverskridande resande så måste vin våga tänka i nya banor.

Men jag tror att vi också måste fundera mer på hur man ska kunna kombinera olika transportslag för att göra resandet enklare och smidigare. Det handlar om bra parkeringar vid busshållsplatser och tågstationer samtidigt som det ska vara enkelt och smidigt att byta mellan buss och tåg. En satsning på kollektivtrafiken kommer också göra det enklare för näringslivet att expandera, enklare att hitta arbetskraft då man lättare kan pendla. Jag och Centerpartiet och, jag tror att, många av er också ser det som angeläget att förbättra kommunikationerna mot Laholm, Halmstad och Halland. Arbete är nog inte smärtfritt och enkelt men jag ser det som viktigt och jag vill bidra med det jag kan för att det ska bli verklighet.

 

Turismen och gröna småföretag kommer vara de näringar som landsbygden kommer växa med. Vi är ännu en mycket ung turistnation och vi i Småland, Kronoberg och Markaryd måste hela tiden se till att vi utvecklar den växande besöksnäringen. Här spelar kollektivtrafiken igen en viktig roll, men här behövs också en lyhördhet och en flexibilitet från kommuner och regionens sida för att vi ska kunna främja turismen och turismföretagande på bästa sätt.

 

Ibland funderar jag på hur det skulle ha sett ut ifall vi fått en rödgrönregering istället. Hur hårt skulle kilometerskatten slå mot landsbygden? Hur skulle den minska lönsamheten att satsa på teknik för grönare vägtransporter? Hur skulle deras fördubbling av arbetsgivareavgiften för ungdomar slå mot ungas möjligheter att klara sig på arbetsmarknaden? Hur skulle deras ”skatt på förmögna” slå mot företagandet och deras förmåga att ta sig ur den ekonomiska krisen? Och hur skulle friheten för människor att göra val i sin vardag inskränkas?

Hur mycket av den valfrihet som Vårdnadsbidrag, Vårdval och valfrihet inom äldreomsorgen skulle en rödgrön regering sätt stopp för?

 

Jag tycker att det är skönt att vi inte kommer få uppleva svaren på dessa frågor för de skulle nog inte vara trevliga. Nej jag är mycket glad att vi fortsatt har en alliansregering som gör det möjligt för oss på lokal nivå att ger människor fler valmöjligheter i vardagen. Kunna få bra förutsättningar för att det lokala företagandet ska kunna utvecklas och att vi har en regering som tydligt satsar på en jobblinje vilket gör att vi kommunpolitiker på ett bättre sätt kan verka för en bättre välfärd och ett bra liv i Markaryds kommun.

Tack!

Ungdomsavtalet börjar bli verklighet….

Centerpartiet har både i valrörelsen 2010 coh 2006 jobbat för att ungdomar skulle kunna komma in på arbetsmarknaden på ett så kallat ungdomsavtal som under ett år skulle en arbetsgivare kunna anställa en ungdom till lägre lön.

Nu har IF Metall röstat igenom ett sådant avtal som sedan ska skrivas under av arbetsgivaren. Anledningen är att man på detta sätt ska få in ungdomar i industrin hinna träna upp och utbilda dem innan de stora pensionsavgångarna börjar.

Jag tycker att det är mycket bra nu att arbetsmarknadens parter börjar ta upp detta problemet och ta fram nya möjligheter för unga att komma in på arbetsmarkanden, jag tycker att det också är mycket bra att det är facket som tar detta steget och lämnar politikens revir åt sidan och försöker hitta lösningar, hoppas att fler börjar tänka ”outside the box” och försöker hitta nya lösningar.

Andra bloggar: Annie Johansson, Johan Pettersson, Sven-Olof Edvinsson

UPPDATERING 23/11:

Annie Johansson har idag skickat en klok-uggla till IF Metall för att uppmärksamma dem somett föredömme för andra fackförbund. Läs mer på hennes blogg

Intressant dag i Markaryd idag!

Idag så har det varit en heldag i Markaryd med barn och ungas hälsa i centrum. Praktik, metoder har varvats med fakta och inspiration. Det var nästan 350 personer som var samlade i Sparbankshallen och tog del av mycket intressant inforamtion. Hela dagen är en del i ett samarbete mellan landstinget och kommunen kring frågor som rör barn och ungas hälsa.

Den övergripande känslan efter dagen var att samverkan och att hjälpa varandra gör att man kommer en lång bit på vägen. I många fall så har man tillsammans tillräckligt med kunskap för att kunna hjälpa, men problemet är hur man ska kunna dela med sig av sin kunskap med andra aktörer och lägga en helhetsbild. Framför allt lyftes föräldrarnas roll fram som en av de viktigaste. Kan man engagera föräldrarna och göra dem mer delaktiga så har man kommit en lång väg.

Sist i raden av föreläsare var Igor Ardoris som är känd från SVT:s Klass 9A. Han talade om motivation och hur man når fram till människor så att de också förändrar sig i sina vanor. Men han talade om något som KG Hammar också berättade om när han talade inför första fullmäktige förra veckan. De båda talade om vad det är och vara människa. Igor menar att det handlar om att kunna visa hänsyn till en annan människa och KG Hammar menar att det handlar om att kunna möta en annan människa. Båda menar att det är vår förmåga att kunna visa omtanke, hänsyn, kärlek till en annan människa. Det är mötet med andra människor som gör oss till människor. En häftig insikt och en mycket fin tanke om hur vi är som människor… Ja, det var en mycket intressant dag!

Markaryd en av raketerna i föräldraalliansens ranking

Enligt föräldraalliansen är Markaryd en av raketerna när de rankar grundskolekommuner i Sverige. Markaryd har stigit med 197 platser och ligger nu på 25:e plats i Sverige enligt föräldraalliansens ranking.

Det är riktigt kul och fantastiskt att vi kan se en sådan bra utveckling för grundskolan i Markaryd. Detta visar också att rektorer, lärare och elever har kunna utveckla sin verksamhet på ett bra sätt och har verkligen gjort ett kanonarbete.

Nu ska vi fira denna fantastiska utveckling, men också kavla upp ärmarna och satsa ännu högre!

En resa mot Örebro

Jag sitter nu på tåget på väg norr ut mot Örebro för att under helgen diskutera en fråga som inte fått någo uppmärksamhet i valrörelsen egentligen. Jag och CUF:s Internationella kommitté ska under helgen ha vårt första fysiska möte denna omgången.

Nog för att det blivit mycket politik på sista tiden men, i och med att vi kommer snacka om frågor som det nästan varit tyst om i valrörelsen så tror jag att det kommer bli mycket trevligt och inspirerande.

Jag får återkomma med en rapport 😉