Manus, manus och manus

Det är i bland enkelt att kasta ur sig texter, tankar och kanske till och med ett manus. Speciellt när det handlar om manus så brukar jag allt som oftast ha scenen framför mig och det första utkastet brukar allt snabbt kunna skrivas ner. Det blir nästa som om karaktärerna spelade upp det hela framför mig i huvudet. Men ibland så är det tomt och mörkt. Det händer helt enkelt ingenting.

Vad gör man då? Jo, då försöker man hitta lite inspiration, frågan är bara hur lätt det är på ett fullbokat tåg på väg söderut från Stockholm med massa midsommarfirare. Det springs i gången av barn som inte har energi nog för att sitta still och efter springer sedan föräldrarna och försöker hålla koll på dem.

Men det kan ju också vara på det viset att man är lite trött efter ett antal veckors jobb och inser att det kan ju också vara så att en annan är lite trött, seg och kanske just nu skulle behöva lite energi, mat, kaffe eller ja något helt enkelt. Så den enkla lösningen för att komma igång med manusskrivandet inför höstens uppsättning av Var Gladspexarna så beger jag mig helt enkelt till Bistron och ser vad man hittar.

Tågtrafiken på Markarydsbanan

I december 2013 så börjar tågen att rulla mellan Hässleholm och Markaryd. Då kommer äntligen Markaryd att få en bra tågförbindelse igen och det blir enklare att komma till och från arbete, studier, familj och vänner. Men Markaryds kommun kommer också att bli ännu mer tillgängligt för resten av världen.

Nästa steg är ju självklart att tågtrafiken ska fortsätta vidare mot Halland och Västra stambanan, för att vi också ska kunna ta oss till exempelvis Halmstad och Göteborg, men framför allt att de ska kunna ta sig till oss.

I dag fattade regionfullmäktige i Halland beslut om en ny trafikförsörjningsplan, där man har lyft in Markarydsbanan som ett viktigt utvecklingsområde och som en prioriterad satsning. Det är ett mycket viktigt steg framåt för att vi ska kunna få till stånd ännu mer tågtrafik från Markaryd. Det är mycket positivt och bra att man fattar detta beslut. Och nu väntar bara resten av allt arbete som krävs för att det ska bli verkligt. Men vi är ett stort steg närmare nu när den politiska viljan tydligt finns!

Läs mer

Konsten att resa smart

När vi talar om transporter och klimatförändringar är det många som slår stort på trumman och talar om att vi måste sluta åka bil och ska beskatta lastbilar per kilometer som de kör och inte på deras utsläpp. Tyvärr är det just bara en tom trumma man hör, för man kan ju fråga sig vad resultatet skulle bli? En avbefolkad landsbygd och landsort tillsammans med högra kostnader för de människor i som har råd att bo kvar. Maten i affären, varorna från det lokala företaget, mjölken från våra bondgårdar. Allt kommer bli dyrare då många av dessa orter saknar tågtransporter som kan frakta varorna.

Men är då inte biltrafiken ett problem? Absolut! Det är ett problem att utsläppen från trafiken ökar. Skulle vi kunna sänka utsläppen och samtidigt kunna köra mer bil så skulle detta kanske vara det mest optimala. Men samtidigt kan det komma att bli ganska dyrt.

Vad är då vägen framåt? Svaret är att vi ska åka smartare. Idag är det på många ställen billigare att åka kollektivt och med en trend att lokaltågstrafiken i Sverige byggs ut och blir bara större har det kollektiva också möjligheten att bli ett snabbare alternativ till bilen.

Framtiden kommer ligga i hur vi kan kombinera det kollektiva resandet med bil eller andra kommunikationsmedel. Snabba och bra anslutningar mellan bilen och bussen eller tåget, så att hela resan inte behöver ske med bil utan kanske bara en del.

På transportsidan är det lite samma sak som gäller. Här skulle inte en kilometerskatt på lastbilstransporter innebära stora miljövinster, eftersom mycket av transporterna ändå måste gå på vägen. Istället behövs det fler incitament för hur man som åkeriföretagare underhåller fordonsflottan, uppdaterar den och då det går byter drivmedel. Samhället ska i sin tur organiseras så att det är dessa företag som sänker sina utsläpp som också kommer tjäna på det.

Konsten att resa och transportera smart handlar inte om förbud och skatter som riktar in sig på själva fordonet istället för de utsläpp som den åstadkommer. Det handlar istället om en marknad som premierar miljövänligt och låter de som släpper ut mycket fossildrivmedel också få stå för kostnaden för just de utsläppen.

Tåg till Halmstad

I december 2013 är planen att pågatågen ska börja rulla mellan Hässleholm och Markaryd. För mig och Centerpartiet vill vi att de ska fortsätta till Halmstad. Idag har man i Smålänningen, Hallandsposten och Laholms tidning kunnat läsa om hur Centerpartiet i Markaryd, Laholm, Halmstad och Region Halland gemensamt sagt att vi gemensamt ska driva frågan om kommunikationerna över länsgränsen.

Detta är ett första steg, nu måste fler partiet också deklarera att detta är den riktning vi skall gå mot. Att det är tåg med flera tågstopp mellan Markaryd och Halmstad som vi vill ha. Det kan ge så mycket för alla de som pendlar till jobb, studier eller nära och kära.

Läs mer här!

Media: HP, LT

Hallandstrafiken satsar, tyvärr ej över länsgränsen

Vi kan idag läsa att Hallands Nyheter och höra på radion om att Hallandstrafiken satsar ytterligare 11 miljoner på kollektivtrafiken i Halland. Tyvärr verkar man inte vilja satsa på trafiken över länsgränsen.

Det är ju ingen hemlighet att jag vill att trafiken mellan Markaryd och Halland måste bli bättre. Jag ser det som självklar att den tågtrafiken som kommer att börja rulla till Markaryd 2013 i framtiden också ska fortsätta mot Knäred, Veinge och Halmstad. Men innan vi kommer dit måste busstrafiken bli bättre.

Jag tror att det finns både Markarydsbor som vill åka kollektivt till Halland och Hallänningar som vill till Markaryd. Jag tror också att vi båda kommer att tjäna på en bättre trafik över länsgränserna.

Men att ge upp ska vi inte göra, detta visar bara att vi måste lobba mer och bygga en opinion för denna trafik och visa på alla de fördelar som kommer att komma från den. I detta arbete är jag glad att Centerpartiet i Laholm tillsammans med Centerpartiet i Markaryd vill se till att det blir bättre busstrafik mellan länen.

Fortsättning följer!

Spännande utveckling för tågtrafiken!

Läser i SMP att Sven Sunesson (C), ordförande i Trafiknämnden i Regionförbundet Södra Småland. Han berättar om hur tågtrafiken kan vara en viktig del för länets kollektivtrafiksutveckling, men också för hur man kan stärka Kronobergs tillväxt- och attraktionskraft.

Jag håller helt Sven att de beslutade tågtrafiken är något mycket positivt för Kronobergs län och kommer ytterligare att bidra till en positiv utveckling. Men jag tycker också att det är extra roligt att Sven öppnar för fortsatt satsning på tågtrafiken. För oss i Markaryd så handlar det om att tågen ska fortsätta vidare mot Halmstad vilket skulle göra resor till och från Västsverige mycket enklare och smidigare.

Jag som varande kollektivtrafiksnörd tycker ju detta är riktigt kul och spännande. Mer och mer av kollektivtresande och sammankoppling av buss- och tågtrafik bidrar till större arbetsmarknadsområden och fler öppningar.

För att ta tillvara de satsningar som görs på trafiken på södra stambanan med mer lokaltågstrafik så måste vi också börja fundera på fler bussar från kommunen till Älmhult. Får vi till bra tidtabeller så skulle det innebära stora möjligheter personer i Markaryd att resa öster ut men även vidare norr ut.

Det finns mycket spännande möjligheter som man kan åstadkomma ifall man vill och vi måste se till att ta tillvara på dem.

 

Strömsnäspannan, NIBE och Köpmannaföreningen

Under gårdagen så var det ett fullt program. Jag, Sven Jansson (min centerkollega i fullmäktige) och Karin Nilsson (centerpartiets riksdagsledamot från Kronoberg) var på besök både på Strömsnäspannan och på NIBE.

Mycket spännande besök där man fick reda på att det efterfrågas mer och mer akumulatortankar anpassade för solenergi och att ROT-avdraget gjort att många valt att byta sitt uppvärmningssystem till mer energi- och miljösnålt. Den ekonomiska krisen och de höga energipriserna har snabbat på omställningsprocessen så på detta vis kan man verkligen säga att miljön har vunnit något på krisen.

På NIBE besökte vi den nya fabriken som man byggt i södra delen av Markaryd som för övrigt har en av Sveriges största värmepumpsanläggningar för uppvärmning och kylning av fabriken. Mycket av diskussionerna kom bland annat att kretsa kring hur man ska kunna motivera unga idag att söka sig till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, för att vi ska kunna tillgodose behovet av utbildad arbetskraft framöver. I det perspektivet tycker jag att det ska bli spännande att se hur den nya utbildningen Teknik Markaryd ska kunna locka nya elever till KCM men också om man kan få fler att söka sig till en naturvetenskaplig bana.

På kvällen avslutade vi dagen med ett möte med Köpmannaföreningen och talade om hur man ska kunna utveckla centrala Markaryd och göra Centrumhandeln ännu bättre. Tågen kommer ju komma 2013 och hur ska vi kunna ta tillvara denna möjlighet så att fler kommer att röra sig i Markaryds Centrum? Hur ska man också kunna få fler att pendla med tåget och kanske samtidigt också gå sina ärenden i Markaryd innan man åker hem?

Många tankar och idéer väcktes under dagen och det känns verkligen som att det kommer att kunna bli något bra av detta!

Min första motion

Idag har jag och Sven Jansson lämnat in Centerpartiets första motion denna mandatperioden och min första någonsin. I motionen föreslår vi att en centrumplan ska tas fram för Markaryds tätort, där vi tar en funderare på hur samhället kommer att förändras när Pågatågen börjar rulla 2013. Hur ska vi göra det så enkelt som möjligt att ta tåget istället för bilen, vad behövs för att få de som pendlar med bil till Markaryd varje dag att kunna ta tåget istället.

Dessa frågor tycker vi att det är viktigt att man börjar diskutera redan nu. Vi vill också att man med denna centrumplan funderar över hur man ytterligare kan utveckla centrumhandeln. Hur kan de gynnas av tågtrafiken och finns det andra saker som kommunen bör kan göra.

Jag hoppas att fullmäktige bifaller motionen så att vi kan starta denna process som kommer att handla om hur framtidens Markaryd kan komma att se ut.

Nedan kan ni läsa motionen:

Motion till kommunfullmäktige on framtagande av centrumplan för Markaryds tätort

Hur ska Markaryds tätort utvecklas?

 

2013 kommer Pågatågen att börja rulla till Markaryd om allt går som planerat. Pågatågen kommer att ge helt nya möjligheter att ta sig både till och från kommunen och pendlingen kan ske på ett mer miljövänligt sätt. Vi i Centerpartiet ser också att en utveckling där tågen fortsätter till Halmstad med goda förbindelser mot Göteborg som en naturlig utveckling framöver.

Tågtrafiken kommer alltså att få ökad betydelse för Markaryd framöver. Det gör det ännu tydligare att vi behöver en framåtsyftande plan för hur Markaryd som ort ska utvecklas. Det gäller inte minst Markaryds centrum. Att E4:an flyttades utanför samhället har haft många positiva effekter men har också betytt att handelns underlag har minskat. Med återupptagen järnvägstrafik kan denna utveckling vändas.

 

Många frågor kommer att bli aktuella när tågtrafiken kommer igång, bland annat hur pendlare ska ta sig från stationen till sina arbeten. Det behövs kanske anslutningsbussar till industriområdena så att pendling till arbetsplatserna underlättas.

 

Det första intrycket av ett samhälle är avgörande. Det gäller infarterna från E4:an och väg 117, men det blir också viktigt när allt fler kommer till Markaryd med tåget. Hur stationsområdet ser ut liksom hur omgivningarna vid spåret utformas är därför viktigt att se över.

 

Hur utvecklar vi centrumhandeln så att vi får en levande tätort? Den frågan bör vara en viktig del av näringslivsutvecklingen. Handel- och servicebranschen hör till de växande näringarna och det måste också industrikommunen Markaryd ta fasta på i planeringsarbetet.

 

Därför vill Centerpartiet att det arbetas fram en ny centrumplan, med visioner kring hur vi ska utveckla Markaryds tätort.

 

Sven Jansson, gruppledare Centerpartiet

Isak Engqvist, fullmäktigeledamot Centerpartiet

Markaryd den 22 februari 2011

 

Dagen efter toppmötets slut!

Vardagen har nu kickat igång igen och det var upp tidigt för att bli klar med en inlämningsuppgift som blivit något lidande efter veckoslutets toppmöte i Göteborg.

Under mötet gick CUF:s resolution om ett gemensamt skattekort för Norden, allt för att minska byråkratin för de som vill jobba i någon av de andra nordiska länderna, igenom och vi skickar denna vidare till nordiska rådet och ungdomens nordiska råd.

Vi antog också ett uttalande kring läget i Egypten och hur positivt det är att det nu verkar vara något ljusare där för demokratin.

Vi uppmanar också det nordiska ministerrådet och nordiska rådet att initiera en utredning kring hur det nordiska samarbete ska kunna se ut, allt från en nordisk union till kanske ännu mindre formellt än idag. Att vi vill ha denna utredning är mest för att få igång en debatt kring hur samarbetet ska se ut i framtiden och vad vi vill att det ska leda till.

På vägen hem igår så givk tåget via markarydsbanan, men SJ har ju tyvärr bestämt att man inte ska stanna i Markaryd. Men just igår fick man göra det ändå, vi fick stå i Makaryd i ca 10 minuter för att invänta ett mötande tåg. Det känns verkligen onödigt att inte kunna gå av tåget när det ändå stannar där. Jag kan verkligen knappt vänta på att tågen ska börja gå från Markaryd igen, även fast det kanske inte skulle hjälpt för just denna resan…

UPPDATERING:

Vi antog också en resolution om situationen i Vitryssland och att vi uppmanar Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet att starkt ta avstånd från det odemokratiska presidentvalet och att vi måste stötta de demokratiska rörelserna.

Vi hade också två intressanta föreläsare som berörde både hur framtiden för det nordiska samarbete ska se ut, men också hur man tar till vara de möjligheter som sammankopplingen av orter i hela norden för att kunna utveckla både stad och landsbygd.

 

Tankar från ett trafikkaos

Två saker kan ställa till så mycket. I går var det två stycken växlar som ställde till det för mig och otalet andra. Jag lyckades dock ta mig till Wien där jag nu är, men det var med en marginal på 10 minuter.

Jag började resan klockan 10 från Lund, tåget var försenat och kom in på perongen klockan 1030. Sedan kom vi inte därifrån förrän 10.50, sedan kunde man ju tro att allt bara var frid och fröjd, men icke då…. allt hade bara börjat!

Framme på Malmö C var vi klockan 12.30 och under tiden vi stått stilla mellan Lund och Malmö, som berodde på ett växelfel på centralen, fick vi också reda på att en annan växel var sönder just innan Öresundsbron så när hade åkt genom Citytunneln till Hyllie, då var det stopp och vi fick byta till buss som skulle ta oss över bron till flygplatsen, När jag bytte till bussen var hon närmare 13 och jag hade till 13.35 på mig att checka in, så tiden började bli knapp.

Men jag kom fram ca 13.15 och var vid disken 13.25, med alltså tio minuter till godo. Jag hade lyckats, men jag tänker på alla andra som suttit fast på tågen och som skulle med flyg från kastrup. Hela tiden tänkte jag att så här kan det bara inte vara, detta måste ju fungera!

Men kaoset var inte bara hemma i resten av Euopa har man också drabbats av kraftigt vinterväder med stora förseningar som följd.

Men jag kom fram till Wien och nu ska vi snart äta frukost för att sedan bege oss till parlamentet för en guidad tur.

Media: Svd