Kategoriarkiv: Skola

Resultat kan aldrig tvingas fram

Skolan har kanske inte debatterats så mycket hittills under valrörelsen, men det är ändå en fråga som svenska folket tycker är mycket viktigt i valet. Som kommunpolitiker och ledamot av utbildningsnämnden hemma i Markaryd så kan jag konstatera att det tyvärr nog inte spelar så stor roll ifall skolan hade debatterats mer i TV av rikspolitikerna. För till slut så kommer det inte handla om vems reformer som kommer att genomföras. För en bra skola kommer aldrig kunna kommenderas fram med hjälp ut av en lag uppifrån.

Jag hade ett intressant samtal för ungefär en vecka sedan. Det handlade just om vad som skulle behövas för att den svenska skolan skulle bli bättre. Det var dock inte ett samtal som handlar om de saker som politikerna talar om. Vi talade inte om friskolereformen, fritt skolval eller ifall betygen ska vara fler och tidigare eller färre och senare. Vi talade däremot om sådant som tyvärr för politiker inte är så gångbart i media. Vi talade nämligen om vilken stämning man har i skolan. Vi talade om vikten av bra lärare och kanske framförallt en bra rektor. Just sådana saker som jag som kommunpolitiker också talar om. Hur kan vi se till att skolmiljön blir så bra som möjligt? Hur kan vi se till så att vi har så bra lärare och rektorer som det bara går? Hur kan vi ge förutsättningar för att eleverna ska nå målen?

På något sätt så är det ganska intressant att det som vi talar om, vi politiker som är närmast eleverna, mycket sällan handlar om det som politikerna på riksplanet talar om. Kanske har vi en för lokal syn på frågorna? Men det skulle också kunna vara så att vi kanske fokuserar mer på hur man når kunskapsmål än på hur vi organiserar skolan. Vi kanske fokuserar mer på att varje elev har sina förutsättningar och att varje elev inte kräver samma sak utan kräver just det den behöver.

Ja, jag vet inte ifall det är jag som har fel eller ifall det är några andra. Vad jag kan se är att det som gett effekt och resultat i Markaryds kommun, där vi faktiskt kan se stigande resultat, är det arbete som rektorer som lärare lägger ner och inte de reformer som skett på nationell nivå. Med detta menar jag inte att de nationella reformerna är oviktiga, men det är viktigt att vi inte glömmer bort betydelsen av det lokala arbetet och att det är detta som kan vara skillnaden mellan bra eller dåliga resultat, kanske till och med oaktat skolpolitisk reform.

Lite på samma tema har jag i veckan skrivit i Lundagård.

Mycket positivt om Markaryds skolor

I Smålänningen har man de senaste dagarna kunnat läsa mycket positiva saker om skolorna i Markaryd.

På Huneskolan är 91% av niorna behöriga till gymnasiet något som är bättre än genomsnittet i Sverige. Det är en fantastisk siffra och ett bevis på det arbete som personal, lärare och rektor bedrivit på Huneskolan. Det är verkligen dem som ska ha en stor eloge för sitt arbete.

Sedan kunde vi i går i Smålänningen läsa att fler elever vill läsa på KCM, gymnasieskolan i Markaryd. I år är det många av niorna i kommunen som sökt sig till KCM. 46 % av eleverna på Strömsnässkolan och 73 % från Huneskolan. Så som gammal KCM elev kan jag bara gratulera alla som sökt sig dit, ni har gjort ett mycket bra val. Framför er har ni tre stycken fantastiska år som ni kommer kunna spendera på en skola med en fantastisk stämning och gemenskapskänsla.

Bilden av skolorna i Markaryds kommun har vart ganska negativ under åren. Men vi kan nu se svart på vitt att vi har grundskolor som levererar resultat som är bättre än medel i Sverige och en Gymnasieskola med bra rykte och resultat.

Detta är verkligen fantastiska nyheter att ta med sig in i sommarledigheten!

Framtidens skola

Precis hemkommen från kommunfullmäktige i Markaryds kommun. Det var ett fullmäktige där vi tog ett historiskt beslut. Nu är det beslutat att vi ska bygga klart det projekt som kallas för Framtidens skola. Det handlar om nya byggnader på det som heter Höjdenområdet. Det handlar om renoveringar av Huneskolan. Det är ett beslut som berör Hunehallen och det är ett beslut som också handlar om att så fort som möjligt påbörja renoveringar på Strömsnässkolan.

Det är fantastiskt att få vara med och fatta beslut om detta och se hur projektet går vidare. Men samtidigt som det är kul och trevligt med nya byggnader så får man inte glömma det jobb som kommer att krävas för att allt ska komma på plats. Det kommer bli en tid framöver då det kommer bli stökigt på skolorna, tillfälliga lösningar och temporära arbeten för att det ska kunna gå att bygga om samtidigt som vi ska bedriva en kvalitativ verksamhet. Det kommer att krävas mycket jobb från alla delaktiga, men det är ett jobb som kommer att landa i något bra.

Det är ett beslut som gör att skolorna i Markaryds kommun kan bli ännu bättre. För till sist handlar det inte om byggnaderna som sådan, utan det handlar om att vi ska kunna ge de bästa förutsättningarna för barn och unga i Markaryds kommun att klara sin utbildning och bli redo för arbete eller fortsatta studier.

Detta beslut markera startskottet för en period som kommer kräva mycket arbete av många, men också stratskottet för att vi snart ska kunna dra projektet Framtidens skola i hamn.

Mycket inspirerande besök

Kanske är det så att man inte riktigt vill acceptera att man faktiskt börjar bli vuxen. Men när jag i går besökte Timsforsskola under förmiddagen så hade jag faktiskt inbillat mig att så mycket inte skulle ha förändrats sedan jag själv traskade runt i grundskolans korridorer.

Gruvligt fel hade jag.

Nya metoder, nya lärosätt och nya pedagogiska tankar. Jag lämnade Timsfors med ett sådant leende på mina läppar. Det engagemang som lärarna lägger ner. Alla barn som var så öppna och välkomnande. Det gjorde stort och otroligt inspirerande intryck.

Själv hoppas jag att när jag äntligen accepterar vuxenlivet och kastar mig ut på jakten efter ett arbete, när jag klarat av min examen, hoppas jag att jag hittar ett jobb som kan ge detta engagemang och den fina stämning som fanns där.

Jag vill verkligen tacka alla på Timsforsskola som tog sig tid att låta mig vara med under dagen. Fantastiskt att få göra ett sådant besök.

Inkubatorer, där nya idéer kan frodas

I valrörelsen så hade jag möjlighet att följa med Annie Lööf när hon besökte inkubatorn vid universitetet i Lund. Det var ett mycket inspirerande besök och det var en mycket inspirerande miljö. Här kunde studenter som under sin studietid hade kommit på en egen affärsidé försöka omvandla idén till ett fungerande företag. Likande projekt finns också på Linneuniversitetet i Växjö och även Älmhults kommun hur startat en inkubator med fokus på de gymnasieelever som vill driva sitt UF-företag vidare.

Idag har Annie Lööf, näringsminister och Centerledare besökt Jönköping och på högskolan där presenterade hon en satsning från regeringen på 100 miljoner som sträcker sig mellan 2012-2014. Det är pengar till bolaget Innovationsbron AB som genom inkubatorverksamhet ska kunna stärka tillväxtföretag men också göra det enklare för nya företag att kunna etablera sig.

Det är en satsning som verkligen är i tiden. Det är i de nya små företagen som den stora jobbtillväxtpotentialen finns. Det är här som man också kan få in nya unga studenter som efter examen söker sig ut i arbetslivet.

Ett bra steg i rätt riktning, både för Sveriges framtida näringsliv men också för studenter som ska ge sig ut på arbetsmarkanden.

Läs mer: Sciencepark, Driva eget, Regeringen, Jnytt

Alliansen i Markaryd presenterar budget

I dagens smålänning kan man läsa om delar i den budget som vi lägger i kommunen för de kommande åren. Det är en budget som stärker upp dela för de som är mest utsatta i de nu svåra ekonomiska tiderna. Men genom att Markaryds kommun i botten har en urstark ekonomi, har vi likt staten också möjlighet att satsa framåt trots att skatteunderlaget minskar.

Bland annat tillför vi mer resurser till extra stöd för elever i grundskolan och vi stärker upp Socialnämndens budget för att de ska klara det tyvärr ökande antalet som måste ha ekonomiskt bistånd.

Vi stärker också upp kommunens IT-enhet med en ytterligare tjänst, dels för att kommunens data nät har blivit större och större och det behövs mer resurser för att se till att allt fungerar. Men den nya tjänsten har också i uppdrag att jobba med framtiden för bredbandet i kommunen. Där nästa steg är att investera i fiber, något som flera andra kommuner i länet också börjat fundera på.

Sedan tar vi sats för nya steg framåt i Framtidens skola. Den nya byggnaden på Höjdenskolan är nu invigd och det byggs både på KCM och har skett en del byggnationer på Strömsnässkolan. Vi tar nästa steg och säger att vi vill fortsätta med renoveringarna på Strömsnässkolan och Hune och vi satsar på att till höstterminen 2013 ska de två ytterligare byggnaderna på Höjdenområdet stå klara för inflyttning.

Sedan stärker vi också upp bidragen till kultur och föreningar. Denna utökning ska rikta sig speciellt till verksamhet för ungdomar. Det känns mycket bra att vi kan ta och stärka upp denna del ytterligare. Det civila samhället spelar en allt viktigare roll och i orostider har de speciellt mycket en plats att fylla.

Sedan har beskedet kommit om att Transcom varslar i Strömsnäsbruk. Vidden av detta är ännu inte helt känt men det jobbas med vilka insatser som kommunen kan och kommer att sättas in. Detta är ännu inte helt klart och på denna del kommer vi återkomma med ett paket som kommer att bakas in i budget. Det kommer att finnas klart tills vi fattar beslut om budgeten i november i fullmäktige.

Det känns också bra att vi kan avsätta pengar i projektet attraktivt centrum som syftar till att se hur Markaryd ska se ut när tågen börjar rulla, när flödet av människor kanske blir annorlunda och när människor sedan kan komma att pendla mer. Det är ett projekt med inriktning på framtiden och som vi i Centerpartiet bland annat lyfta fram i den motion som vi la i fullmäktige i våras.

Detta är lite av alla de delar som ligger i den budget som vi i Alliansen nu lägger fram. Trots det ekonomiska läget kan vi en ändå satsa och då på de som är mest utsatta och dessutom gör vi satsningar på att med nya lokaler och ny energi skapa en ännu bättre skola.

Skolinvigning i Markaryd

Samtidigt som jag sitter uppe i Åre och debatterar Centerpartiets nya politik har nu också Centerpartiet och Alliansen gjort skillnad i skolan i Markaryd. Idag invigdes den nya Höjdenskolan i Markaryd. Ett projekt som drogs i gång av Mats Andersson (C) som mellan 2002 och 2006 var ordförande i Utbildnings- och Kulturnämnden och som nu har genomförts av Alliansen i Markaryd.

Jag var och besökte skolan tidigare i höst och även fast alla möbler inte var på sin plats kunde man lätt konstatera att det är kanonfina, nya och fräscha lokaler som eleverna nu i höst har fått börja använda. Detta är bara en första del i det stora projekt som heter Framtidens skola och som inbegriper skolorna både i södra och norra kommundelen.

Med det första steget nu i hamn vill jag önska alla lycka till med de nya lokalerna och att de kan användas för att stimulera lärande och kreativt tänkande. Även fast Åre ligger över 90 mil från Markaryd, kommer jag också fira att vi nu har en ny fräsch skolbyggnad i kommunen.

Första nya skolbyggnaden snart klar!

Igår besökte jag och Utbildnings- och Kulturnämnden den nya skolbyggnaden på Höjdenområdet och jag måste säga att jag är imponerad. Det har blivit en fantastisk byggnad med mycket ljus och luft och härliga material och mycket träd. Men framförallt inbjuder det till aktivitet och inspirerar, i alla fall inspirerades jag!

Allt är inte riktigt på plats än men när det väl är så måste ett nytt besök genomföras, så man kan se byggnaden ”in action” så att säga. Fantastiskt fin och jag avundas lite eleverna som kommer få en sådan fin arbetsplats även om lokalerna på Lunds Universitet är fina och trevliga.

Framtiden är egentligen mest spännande hur det nya Hune/Höjden-området kommer att bli och hur det fina området som finns här kommer samspela med de nya husen. Spännande och otroligt kul att se huset stå nästintill färdigt.