Assange och svartmålningen av Sverige som rättsstat

Idag är det huvudförhandling i Storbritannien där frågan ifall Assange ska utlämnas till Sverige ska avgöras. Assanges försvarar målar upp Sverige som en stat utan fungerande rättsväsende och mer eller mindre som en bananrepublik som befinner sig i USA:s klor.

Låt mig vara tydligt. Även fast man kan ifrågasätta publiceringen av uppgifter från Wikileaks, så är jag övertygad om att det kommer att ge en positiv effekt. Att man läcker dokumenten gör att människor i världen får reda på vad som händer i hemlighet, det visar också på ett system där man inte följer principen om att det är lag som ska gälla. De belyser att USA anser sig inte behöva följa internationell rätt och de regler som finns kring hur krigsföring får bedrivas. Den visar också på hur väl politikernas uttalanden överrensstämmer med verkligheten. Jag tror att denna typ av läckor kan stärka demokratin och känslan hos vanliga väljare att engagera sig i vad deras valda politiker verkligen gör.

Men sedan har vi en annan sida av detta mynt, en sida som också handlar om att alla ska lyda under lagen och att alla ska vara lika inför lagen. Samtidigt som man anser det viktigt att se till att krigsbrott och andra oegentligheter presenteras så tycker man inte att den svenska våldtäcktslagstiftningen ska följas i detta fall.

De anklagelser mot det svenska rättsväsendet har i sig ganska kraftiga angrepp på hur Sverige är som en demokrati. Till viss del visar väl advokaternas höga tonläge att man tar sitt uppdrag på alvar och verkligen vill företräda sin klient i förhandlingarna, men hur fantasifullt kan man göra det.

Man hävdar bland annat att det handlar om ett politiskt åtal från Sveriges sida. Man pekar på Claes Borgströms (som försvarar tjejerna) kopplingar till Socialdemokraterna och sedan i nästa andetag att samma parti sedan har haft möjlighet att utse en nämndeman. Det paradoxala i det hela är ju att Socialdemokraterna just nu befinner sig i opposition, det verkar ju då troligt att det är ett politiskt åtal, eller?

Överdrifterna verkar inte ha några gränser, speciellt sedan ett eventuellt utlämnande från Sveriges sida till USA, inte är speciellt troligt, både beroende på de regler som finns i Sverige men också eftersom ett utlämnande skulle kräva ett godkännande från Storbritannien.

Jag vet dock inte heller ifall Assange ska lämnas ut till Sverige, där tycker jag att juridiken får ha sin gång, men jag tycker att det känns mycket oproffsigt att antyda att Sverige är en bananrepublik som inte har ett tillförlitligt rättsväsende.

Medai: SvD

 

Andreas Carlgren miljömäktigast i Sverige

Enligt tidningen Miljöaktuellt är Andreas Carlgren, centerpartist och Sveriges miljöminister, miljömäktigast i Sverige. Det är mycket kul att han får denna utmärkelse och att man ser de insatser han gör för miljön.

Men det viktiga är att Centerpartiets miljöpolitik nu får ta plats i det offentliga ljuset. Centerpartiets miljöpolitik handlar om att vi ska ställa om samhället till att bli mer klimatsmart och ta tillvara på de ekonomiska fördelar som kommer med att använda grön teknik.

För att vi ska kunna ställa om Sverige måste de gröna alternativen komma fram och detta gör vi enklast genom att stimulera de gröna alternativen istället för att som huvudsak förbjuda allt annat. Istället för att angripa bilen, planet eller båten så vill vi angripa utsläppen och se till att de gröna alternativen till dessa transportmedel kommer fram.

Carlgren har möjligheten att leda arbete i Sveige med att ta fram dessa gröna alternativ och det är mycket kul att han nu fått ett erkännande för detta.

Media: Miljöaktuellt, SvD, C

Alliansen måste våga förnyas

Året har inletts med statsministerns utspel om att han vill se ytterliggare jobbskatteavdrag, något som KD och FP har svarat kyligt på och idag berättade Maud Olofsson (c), att hon inte heller ser fler jobbskatteavdrag än de tidigare överrenskomna som första prioritet. Maud lyfte fram vikten av att först bland annat sänka arbetsgivareavgifterna och andra skatter för företagare, eftersom vi måste också stimulera de som ska komma att skapa de nya jobben och inte bara de som ska ta jobben.

Jag håller helt med att man nu måste välja lite nya vägar, jag tror dessutom att det kommer var nödvändigt för att Alliansen ska kunna fungera och vinna även nästa val. Det stora problemet som vänstern i Sverige har haft är att de inte har lyckats hitta nya vägar och nya politiska lösningar samtidigt som samhället förändras, detta har lett till att de nu inte är lika relevanta i svensk politik som tidigare. Alliansen får inte begå samma misstag. Att det gick bra för Alliansen i valet och moderaterna beror mycket på att man hade rätt politik för rätt tid. Men nu när vi börjar ta oss ur den ekjonomiska krisen måste vi också våga se nya lösningar för politiken.

För mig måste vi nu satsa på företagen för att vi ska få fram de nya jobben som vi behöver i Sverige, att bara sänka skatten för de som redan jobbar kan aldrig vara en ensam lösning för att klara jobben i Sverige, här måste Alliansen leverera ett större helhetsgrepp för att vara relevanta i framtiden.

Att de mindre partierna i Alliansen ser att det kan behöva andra prioriteringar än de som gjorts den senaste mandatperioden handlar inte om att den politiken var fel, utan det handlar om att nya tider behöver nya lösningar och svar.

Intryck från mitt andra fullmäktigemöte

Idag var jag på mitt andra fullmäktigemöte och jag var uppde och debatterade. Det var mycket kul att få vara med i debatten i fullmäktige och även fast det var nervöst att entra talarstolen var det otroligt kul också.

Under den allmännpolitiska debatten diskuterades mycket men det som jag tyckter var mest intressant var att Sverigedemokraternas Rolf Blomqvist gick upp och berättade att han var en nolla på politik. Vad man ska tolka det som, ja det vet jag inte.

Annars så debatterades budgeten också och i den debatten kom det fram att Miljöpartiet inte vill satsa pengar på att bygga en konstgräsplan i Markaryd för Markaryds IF. Jag tycker att det är mycket tråkigt ifall kommunen inte skulle ta och hjälpa till när föreningar vill bygga ut och expandera sin verksamhet. Många ungdomar men även äldre är engagerade i MIF och det känns mycket bra att vi nu kan ge dem samma möjligheter att utveckal sin verksamhet som HIF i Hinneryd har fått.

Sedan kan vi också konstatera att Alliansen satsar mer pengar på Barnomsorgen än vad Socialdemokraterna föreslår. Vi lägger lika mycket pengar i själva förskolan, men vi i Alliansen satsar också pengar på vårdnadsbidraget, nämligen 500 000 kr, som gör att föräldrar har större valmöjligheter i barnomsorgen.

Annars kan man också konstatera att det finns stor samsyn mellan partierna om hur stora delar av budgeten ska spenderas, vilket också är positivt.

Jag tycker att det var kul att det blev ett så debatterande fullmäktige och att det var god och bra stämning. Detta ska bli kul att fortsätta med!

Ungdomsavtalet börjar bli verklighet….

Centerpartiet har både i valrörelsen 2010 coh 2006 jobbat för att ungdomar skulle kunna komma in på arbetsmarknaden på ett så kallat ungdomsavtal som under ett år skulle en arbetsgivare kunna anställa en ungdom till lägre lön.

Nu har IF Metall röstat igenom ett sådant avtal som sedan ska skrivas under av arbetsgivaren. Anledningen är att man på detta sätt ska få in ungdomar i industrin hinna träna upp och utbilda dem innan de stora pensionsavgångarna börjar.

Jag tycker att det är mycket bra nu att arbetsmarknadens parter börjar ta upp detta problemet och ta fram nya möjligheter för unga att komma in på arbetsmarkanden, jag tycker att det också är mycket bra att det är facket som tar detta steget och lämnar politikens revir åt sidan och försöker hitta lösningar, hoppas att fler börjar tänka ”outside the box” och försöker hitta nya lösningar.

Andra bloggar: Annie Johansson, Johan Pettersson, Sven-Olof Edvinsson

UPPDATERING 23/11:

Annie Johansson har idag skickat en klok-uggla till IF Metall för att uppmärksamma dem somett föredömme för andra fackförbund. Läs mer på hennes blogg

Ok med kondom i Vatikanen

Kan läsa i SVD att Påven i en kommande intervjubok säjer att katolska kyrkan under vissa omständigheter kan tänka sig kondomanvändning för att hindra spridningen av AIDS. Det är ju inget annat än positivt att Påven nu börjar öppna för kondomanvändning, något som har möjlighet att rädda många liv.

Men det som slår mig mest är egentligen en mycket större sak än att Påven nu öppnar upp för kondomanvändning. Det som jag reagerar på är hur styrda människor kan vara av andra människor i religionens namn. Jag såg en man som hade en tröja på sig med texten ”Gud är större än religion” och jag tycker att det stämmer så bra. För mig är religion något så personligt något som varje människa egentligen ska ha sin egen tolkning av och till slut handlar det ändå om att min tro och tolkning behöver inte vara mer sann än någon annans tro eller tolkning.

Det riktigt intressanta i detta är att det i religionens namn byggs upp maktstrukturer på jorden som kan få så långtgående och avgörande följder för människors liv. Rent filosofiskt kan man diskutera om det är en högre makt man tror på eller andra människors historier och regler om det?

Bästa brödet just nu: Tortilla

Jag har i min jakt på mat som man kan laga snabbt spelar just nu detta majsbröd en viktig roll. Den variation som man kan fylla dessa bröd med är ju oändliga och man kan på detta visa sättet skapa sig just sina egna favoriter.

På senare tid har jag själv bland annat fyllt den med pesto, skinka, feta ost och rivna morötter, men också men purjolök då och då, men kanske inte ifall man planerar att gå ut efteråt… 😉 Kanske är jag sen med att upptäcka detta men kanske någon som är senare kan få flr sig att testa, väl värt skulle jag säja…

Gårdsförsäljning och EU!

Debatten om Gårdsförsäljning av alkohol har kommit upp på Agendan när det nu läckt från utredningen att man eventuellt tänker föreslå att man även ska kunna sälja andra alkoholdrycker än de som producerats på gården.

I grund och botten är jag positivt till gårdsförsäljning av egenproducerade produkter. För mig handlar detta om att de få vingårdar vi har i Sverige tillsammans med små bryggerier m.m. ska kunna sälja sina produkter i samband med att besökare kommer och smakar och gör ett besök. Jag tror att detta kan vara ett bra verktyg för att utveckla mat, turism och upplevelse företagandet på landsbygden. Jag ser att det blir något exklusiva produkter som man inte köper mängder ut av, för syftet är inte att göra alkoholen mer tillänglig utan ge småföretag på landsbygden större möjlighet att sälja sina produkter.

Att utredningen nu kanske ska föreslå att man även ska få sälja andra produkter än sina egna handlar om EU:s regler om att man man inte får missgynna andra medlemsländers varor. För mig är det för tidigt och säja om detta behövs eller ej, då det inte ens finns något klart förslag på lagtext att ta ställning till. Jag hoppas att vi kan få till gårdsförsäljning för att kunna ge landsbygden och turismen ytterliggare en möjlighet till utveckling, samtidigt som detta inte ska göra alkoholen mer tällgänglig än den är idag. Fortsättning följer…

Media: Svd

S skulle göra TV succé

Socialdemokraterna skulle roffa in enorma pengar till partikassan om man hade låtit ett filmteam följa maktkampen som nu utspelar sig, jag tror att människor även utanför politiken skulle titta på den serien.

Trots den stora kaos som det nu verkar vara, med en avgående partiledare och öppen maktkamp i pressen, så tror jag nog att ur detta kaos kan det komma fram något som kan vara bra för Sverige. Sossarna måste nu verkligen ta tag i sin politik och vända på varje sten för att inte falla ännu djupare på opinionstegen. Jag hoppas och tror att ur detta stenvändande kommer det komma en socialdemokrati som moderniserats. För Alliansen kan detta vara något som kan göra valbataljerna ännu tuffare, men samtidigt så tror jag att det kan bli bättre för Sverige. Men den som lever får se…

Nu är det val i USA…

Efter en lång valrörelse i USA är det nu dags för det amerikanska folket att välja sina företrädare inför de kommande två åren i representant huset och i vissa delstater ska man också välja nya senatorer.

Många tror nu att det kommer att bli ett dåligt val för Demokraterna och att republikanerna nu kommer få majoritet i representatnhuset vilket kommer att göra det svårt för President Obama att få igenom sina förslag i kongressen.

Hur kan det då komma sig att Obama som var så hyllad när han valdes för 2 år sedan nu har förlorat en stor del av sitt stöd? Vad är det som gör att den mycket konservativa Tea Party-rörelsen har stora framgångar och anses av många ha varit den stora motorn i valrörelsen i USA.

Detta är många frågor som man mycket väl kan fråga sig, men för mig har den stora intressanta opinionsfrågan varit, varför demokraterna är mycket mer omtyckta utanför USA än innanför landet?

Ja, jag har inga bra tankar och svar men det ska ändå bli spännande att följa valet och få se hur stor denna konservativa våg är… om det nu är någon sådan…