Riksdagens högtidliga öppnande

I dag hade jag den stora förmånen att få följa med Karin Nilsson på riksdagens högtidliga öppnande. Med start i Storkyrkan och sedan vidare till riksdagshuset hölls det tal och ceremonier för att markera arbetsstarten för Sveriges högst beslutande organ. Vad som slog mig mest efter att ha lyssnat på både ärkebiskopen Antje Jackelén och Kungen själv är att det är skönt att höra tal som verkligen lyfter blicken och pekar ut de stora viktiga principerna och målsättningarna för samhället. Som säger självklarheter som medmänsklighet och att det bortom alla siffror och tabeller finns människor av kött och blod som påverkas av de beslut som våra politiker fattar.

Ibland är det så att man lätt fastnar i de dagspolitiska diskussionerna, eller dagspolitiska käbblet ifall man ska använda Stefan Löfvenska. När man gör det är det skönt att det finns tillfällen då man får höra självklara sanningar, men som man kanske inte i alla lägen ser för alla enskilda politiska frågor som kommer upp i debatten.

Ett nytt riksdagsår väntar oss och nog kommer det vara en spännande höst för att inte tala om spännande vecka. På fredag väntas vi få reda på hur den nya regeringen kommer att se ut och vi kommer då att få höra en regeringsförklaring och kanske då få lite mer klarhet i vilken politik det är den kommande regeringen kommer att föra. Sedan kommer nästa diskussion om huruvida de kommer att kunna få genom sina förslag i riksdagen eller ej. Senare i år kommer sedan budgetmotionen att komma, då det verkligen kommer att vara upp till bevis för huruvida Stefan Löfven kommer att kunna regera Sverige eller inte.

Jag det är många frågor och en spännande tid framöver för en politisk nörd som en själv. Men just i dag är jag tacksam för att jag fick uppleva det svenska demokratiska maskineriet tuffa igång igen. Tack Karin för att du gav mig möjligheten!

Rivstart för det nya riksdagsåret

I morgon kommer regeringen att presentera sin budget för 2012. Men just nu känns inte mycket av innehållet i den som en nyhet eftersom mycket redan har presenterats på presskonferenser eller i debattartiklar.

Många har också redan kommenterat budgeten och de satsningar som ändå kommer att göras trots att världen befinner sig i finanskris.

En av de största satsningarna som ännu presenterats är sänkningen av restaurangmomsen. En stor anledning till varför man vill göra detta är dels eftersom det är större moms ifall man äter maten som man köper på plats i restaurangen istället för att ta med sig maten hem. Men framförallt vill man se att restaurangernas minskade momskostnader kan göra att fler ungdomar kan få jobb i denna bransch. Jag gjorde mitt intåg på arbetsmarknaden i Restaurangbranschen och det har varit en mycket bra väg för att kunna få både arbetslivserfarenhet och en insikt av vad arbetslivet innebär. Jag är inte ensam om detta. Det är många ungdomar som gör sitt intåg på arbetsmarknaden via restaurangbranschen därför finns det en klar poäng att satsajust på denna sektor.

Men många har sagt att effekterna inte är klara och tydliga, allt kommer inte att ge fler jobb och det ligger säkerligen mycket i detta. Men livet som krögare, caféägare eller som värdshusvärd är inte alltid ett liv av gröna skogar. När jag och Sven Jansson från Markaryd och Karin Nilsson riksdagsledamot från Kronoberg besökte det ganska nya cafét Jukebox i Markaryd var just en sänkning av momsen en av åtgärderna som skulle kunna förbättra den vardagliga situationen och som skulle göra det enklare.

När man i budgeten ska väga den ena åtgärden eller satsningen mot någon annan så är detta inte svart eller vitt. Det finns bra skäl för att genomföra både det ena och det andra. Men nu när den ena reformen kan göras men inte den andra, så ska man se det positiva som detta kan ge och de möjligheter som det kan föra med sig. Sedan får vi kavla upp ärmarna och kämpa vidare för att de reformer som inte fick plats i årets budget kommer få det i kommande budgetar. Men jag tycker det är bra att man i den budget som nu läggs gör satsningar på åtgärder som leder till jobb. För det är fler jobb och en bättre ekonomi som kommer göra att reformutrymmet kommer att bli så stort att man kan genomföra de reformer som man nu fått lägga på is.

Hoten mot landsbygden i höst!

Svenska Dagbladet har undersökt klimatet för politiken i höst och det är läge för turbulens. Förutom friskolorna, järnvägen och en opposition som tänker sätta hårt mot hårt har nu kilometerskatten för transporter kommit på bordet igen. I den frågan har SD sagt sig vara för ett införande av denna skatt och de rödgröna partierna gick ut i förra årets valrörelser och sa att de också vill införa denna skatt.

Motiveringen skulle vara att man vill värna om miljön. Tyvärr är detta inget annat än symbolpolitik. Det skapar inte en bättre miljö, utan fördyrar bara för vanliga människor som inte har tillgång till transporter som inte går på väg. Skatten kommer fördyra för alla småföretagare som verkar på landbygden och i småortssverige. Ökade kostnader kommer det vara för mjölkbönderna som är beroende av att mjölkbilen kommer för att kunna sälja sina produkter. För den lokala lanthandeln kommer leveransen av varor att bli dyrare och för den lilla verkstadsindustrin kommer få svårare att konkurrera mot större industrier som finns närmare kunderna och behöver då inte transportera varorna lika långt!

Det stora problemet är att en kilometerskatt inte straffar miljöproblemen utan själva resan. Det är inte mängden koldioxid man vill få ner utan avståndet man vill resa. Detta betyder att den miljövänligaste och energisnålaste lastbilen kommer beskattas lika hårt som den mest omiljövänliga energislukande lastbilen.

Från att ha varit ett förslag som jag tror de vill driva igenom för att förbättra miljön blir konsekvensen att miljön inte förbättras eftersom det spelar ingen roll ifall man satsar på att förnya sin fordonsflotta för de kommer beskattas lika hårt i alla fall.

Det kommer att blir en turbulent höst och risken finns att hotet från kilmeterskatten mot landsbygden kommer upp till ytan under höstens politiska diskussioner.

Strömsnäspannan, NIBE och Köpmannaföreningen

Under gårdagen så var det ett fullt program. Jag, Sven Jansson (min centerkollega i fullmäktige) och Karin Nilsson (centerpartiets riksdagsledamot från Kronoberg) var på besök både på Strömsnäspannan och på NIBE.

Mycket spännande besök där man fick reda på att det efterfrågas mer och mer akumulatortankar anpassade för solenergi och att ROT-avdraget gjort att många valt att byta sitt uppvärmningssystem till mer energi- och miljösnålt. Den ekonomiska krisen och de höga energipriserna har snabbat på omställningsprocessen så på detta vis kan man verkligen säga att miljön har vunnit något på krisen.

På NIBE besökte vi den nya fabriken som man byggt i södra delen av Markaryd som för övrigt har en av Sveriges största värmepumpsanläggningar för uppvärmning och kylning av fabriken. Mycket av diskussionerna kom bland annat att kretsa kring hur man ska kunna motivera unga idag att söka sig till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, för att vi ska kunna tillgodose behovet av utbildad arbetskraft framöver. I det perspektivet tycker jag att det ska bli spännande att se hur den nya utbildningen Teknik Markaryd ska kunna locka nya elever till KCM men också om man kan få fler att söka sig till en naturvetenskaplig bana.

På kvällen avslutade vi dagen med ett möte med Köpmannaföreningen och talade om hur man ska kunna utveckla centrala Markaryd och göra Centrumhandeln ännu bättre. Tågen kommer ju komma 2013 och hur ska vi kunna ta tillvara denna möjlighet så att fler kommer att röra sig i Markaryds Centrum? Hur ska man också kunna få fler att pendla med tåget och kanske samtidigt också gå sina ärenden i Markaryd innan man åker hem?

Många tankar och idéer väcktes under dagen och det känns verkligen som att det kommer att kunna bli något bra av detta!

Debatten har egentligen kommit ”för sent”…

Som medlem av EU har Sverige en skyldighet att följa EU-rätten. Fördragen och förordningarna börjar gälla direkt medans direktiven har medlemsländerna en tidsfrist att inför i den nationella lagstiftningen. Datalagringslagstiftningen som nu debatteras kommer från ett EU-direktiv. Tidsfristen har redan gått ut och Sverige riskerar därför böter som EU-domstolen kan utdela.

Idag har Riksdagen beslutat att förslaget till implementering av datalagringsdirektivet ska vila i 12 månader innan Riksdagen ska kunna ta beslut i frågan.

Jag tycker inte om datalagringsdirektivet, jag tycker att det är helt oproportionellt att all denna trafik ska lagras. Det kommer kosta stora summor pengar som kommer att läggas på mobil- och internetföretagen och slutligen oss konsumenter, men framförallt kommer uppgifter om medborgare masslagras.

Men jag tycker att debatten kring detta förslag lyfter en större problematik i samhället idag. Den debatt som nu sker i Sverige borde egentligen ha varit minst lika stor då frågan debatterades och beslutades i EU-maskineriet.

Att debatten kommer nu, när det formellt är ”för sent” efter som Sverige är genom sitt medlemskap skyldiga att implementera EU-direktiven, är ett tecken på att EU debatten måste lyftas i Sverige. Det är också ett demokratiskt problem när den allmänna debatten om så här viktig lagstiftning kommer igång först när det är ”för sent”.

Jag har ingen magisk eller fantastisk plan för hur EU-debatten ska kunna bli bättre i Sverige, men den är väl värd att fundera över för framtiden.

Media: SvD

 

Vad är då lösningen?

Politikernörd som jag är så har jag riksdagens interpellationsdebatter på i bakgrunden och idag har Maud Olofsson (c), energi- och näringsminister debatterat både med Gustav Fridolin (mp) och ganska många socialdemokrater.

Man oroar sig för gasutbyggnad i Sverige och att elpriserna stiger, Maud berättar också att man i Centerpartiet och Alliansen sett dessa problem och diskuterar olika sätt att lösa problemen. Här någonstans skiljer sig Alliansen och oppositionen sig. När oppositionen bara konstaterar att det finns ett problem men sedan verkar man inte vilja fundera över hur man ska lösa problemet. Jag tycker att Maud gör väldigt bra ifrån sig när hon förklara att man måste se till den långsiktiga lösningen, vad behövs för att dessa problem inte ska uppstå. Oppositionen verkar inte vilja se så långt utan tycker att man ska göra något åt symptomen på problemen istället för att göra sig kvitt problemet från början.

Debatterna i kammaren handlade om gasutvinning i Skåne och allt för höga elpriser i Sverige. Den långsiktiga lösningen som Maud flera gånger poängterade var att man måste få fram mer förnyelsebar el så att elproduktionen kan öka, så att priserna sjunker och vi inte kommer att behöva någon fossilgas. Det viktigaste man kan göra och bör lägga kraft på är att ser till att marknaden för grön energi fungerar bättre och att det blir billigare och bättre att investera i grön energi i Sverige. Vi måste se till att den gröna omställningen kommer igång och då är det helt förödande att man inte från oppositionen kan se framåt i energipolitiken, vi måste inse att vi inte kan backa oss bakåt i tiden för att bli grönare utan vi måste bli grönare i framtiden.

 

S och MP överrens med Alliansen om Afghanistan

Idag har regeringen tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommit överrens i Afghanistanfrågan. Den innebär att man nu kan ha ett mer långsiktigt och ett större helhetsperspektiv kring Sveriges engagemang i Afghanistan.

Att Sverige skickar trupp utomlands med stora risker för att se till att människors säkerhet tryggas, är något som inte ska stå och väga mellan några röster i riksdagen utan som måsta ha ett stort stöd i riksdagen.

Uppgörelsen är mycket bra och lägger en stabil grund för de kommande fyra åren. Men jag hoppas att man även ser framåt och inte bara fram till 2014 utan nu också på bred front funderar över ett totalt paket där man sätter upp mål kring när operationen ska vara avslutad, vilka mål ska då ha nåtts och hur ska säkerhetsläget då se ut?

Denna breda diskussion måste komma igång nu direkt och handla om just en helhetssyn där den militära närvaron bara är en del i det hela.

Media: C, Svd, Dn

Bred överrenskommelse på gång…

Idag har Alliansen genom Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt träffat Mona Sahlin och diskuterat framtiden för den svenska Afghanistaninsatsen. Efter vad som har kommit ut av det mötet så ser det ljust ut för en blocköverskridande överrenskommelse i denna frågan.

I utrikespolitiken och speciellt i Sveriges internationella operationen finns det ett stort behov av en bred samsyn i riksdagen. Detta dels för att vi ska kunna för en tydlig politik mot andra länder, men också att det ska finnas en långsiktigt trygghet och stöd för de människor som ger sig ut i konflikter och kämpar.

Min personliga åsikt om diskussionerna kring Sveriges närvaro i Afghanistan är nog varken för eller emot. I det stora hela har debatten blivit något överdrivet principiellt och lite resultatfokuserat. Om man ska skapa säkerhet och utveckling kan man inte bara satsa på biståndsprojket, Sverige kan det, men de projekten kommer vara beroende av andra länders militära insatser. För utan någon form av säkerhet och trygghet för de som jobbar civilt med att bistå Afghanistan att skapa en positiv utveckling så kommer de inte heller att leda till något. Så visst kan sverige dra tillbaka trupperna och bara satsa på civila insatser, men för att dessa ska bli effektiva så kommer det behövas göras i samarbete med andra militärmakter. Så att göra den svenska debatten till en fråga ifall världen ska finnas militärt i Afghanistan eller inte är inte realistiskt ifall man vill se något konstruktivt komma fram.

Media: Svd

Oppositionens skuggbudget kom idag…

Och ja, vad ska man säja…. Inga nyheter direkt, jag skulle nog kommentera det så som min centerkollega Mikael Andersson gör, genom att kalla det de rödgrönas sista suck.

Det är mer eller mindre en upprepning av vad de har sagt i valrörelsen och det är ju något som ändå gör att de verkligen gör vad det säjer. Men det är en politik som inte satsar på att skapa fler jobb, satsningar som vi verkligen behöver just nu om vi ska ta oss ut krisen. Sedan så måste det kännas jobbigt att lägga fram en politik som väljarna ratade i valet.

Hur de rödgröna ska sammarbeta i fortsättningen är just nu ganska så osäkert, men några gemensamma budgetmotioner kommer vi nog inte se fler av i alla fall de kommande åren. Hur det blir till valet om fyra år återstår att se, men för det krävs nog en ordentlig funderare på nya tag i politiken för att man på allvar ska kunna locka till sig väljarna igen. Ett samarbete byggandes på samma politik som i detta valet kommer vi nog inte att se från de rödgrönas sida framöver.

Vad man ändå kan konstatera är att det är en mycket spännande politisk mandatperiod framöver som jag tror att Alliansregeringen kommer kunna mannövrera i på ett bra sätt. Men jag tror nog att det kommer vara fler som kommer följa intrigerna i maktens koridorer.

UPPDATERING:

Idag (26/10) kan man läsa på DN.se om att samarbetet mellan S-V och MP nu kommer att ta andra former. Det känns nog som att min kollega hade rätt, deras budgetmotion var deras sista suck.

Thomas Bodström har ett svårt val framför sig!

Thomas Bodström befinner sig just nu i USA och ska vara där under hösten med familjen. Den senaste tiden har det disskuterats ganska mycket om Bodströms vistelse där eftersom han inte har fått sin ledighetsansökan från riksdagsuppdraget prövat än. Nu har riksdagens gruppledare talat om ansökan och som det låter i media just nu så ser det inte ut som om han kommer att få den beviljad. Detta beroende på att han inte har föräldrapeng till 100% och i riksdagen kan man inte vara ledigt från uppdraget på deltid.

Nu är Thomas Bodström ett svårt val framför sig, antingen avbryter han sin vistelse i USA eller så kommer han hem och tar sin plats i riksdagen. Det blir spännande att se hur denna historien utvecklar sig…

Dock ska det noteras att det formella beslutet kommer riksdagen att ta på tisdag, så kanske kan något förändras….

Media: Svd, DN, Expressen, Aftonbladet