Stefan Löfven – Sveriges samtalsledare

Då var det första gången Stefan Löfven fick stå i talarstolen i riksdagen under en partiledardebatt. Det var också sista gången för Fredrik Reinfeldt som avgått som statsminister och kommer avgå som moderatledare i början av nästa år. Två saker kom att prägla debatten. Avtackningarna av Fredrik Reinfeldt var det ena och det andra var att Stefan Löfven nu är redo att fortsätta samtala.

Fina ord och ett tydligt budskap om gemensamhet och att vi inte ska se världen och Sverige som en plats med vi och dem utan bara vi. Det präglade avtackningarna av Fredrik Reinfeldt men efter den lilla ceremonin var det så dags för den politiska debatten och diskussionen.

Stefan Löfven talade vitt och brett om det svenska löftet om trygghet, öppenhet och ordning och reda. Fina ord men som tyvärr inte backades upp av annat än ett besked att detta skulle han vilja sätta sig ner och tala mer om. Det är diskussionernas och samtalens tid vi är inne i och inte reformerna eller förändringens tid kan man konstatera. Utspelen är många men de konkreta reformerna lyser med sin frånvaro. Istället ägnar sig Löfven åt konsten att förklara att den politik som alliansen fört skadat Sverige och i nästa steg vill han sätta sig ner och samtala. Ett samtalens man är det vi nu har som statsminister.

Men under tiden som samtalen ska pågå så kommer Sverige leva i ovisshet. Hur kommer skatterna att förändras framöver? Vilka regler kommer gälla för alla företag? Kommer mina barns skola eller min mors äldreboende att försvinna? Vad kommer hända med energifrågan? Hur stora kostnader kommer det blir för mig som bor utanför den stora stadens gränser? Frågorna är många och än så länge finns det bara ett svar på detta från den nu sittande regeringen. Detta ska vi nu samtala om.

Men vi kan alla ta och konstatera att Löfven har mycket stor erfarenhet av att samtala. Så som facklig höjdare har han varit med om förhandlingar både på verkstadsgolvet och senare med basen på LO-borgen. Men nu räcker det inte att bara vara en proffsig samtalsledare. Det räcker inte att ha ett bra bord att sitta kring, utan nu är det också något annat som krävs. Nu krävs det ledarskap och en förmåga att kunna ge besked. Än har vi inte sett mycket av den varan från Sveriges nye statsminister. Den som lever får se.

Inkubatorer, där nya idéer kan frodas

I valrörelsen så hade jag möjlighet att följa med Annie Lööf när hon besökte inkubatorn vid universitetet i Lund. Det var ett mycket inspirerande besök och det var en mycket inspirerande miljö. Här kunde studenter som under sin studietid hade kommit på en egen affärsidé försöka omvandla idén till ett fungerande företag. Likande projekt finns också på Linneuniversitetet i Växjö och även Älmhults kommun hur startat en inkubator med fokus på de gymnasieelever som vill driva sitt UF-företag vidare.

Idag har Annie Lööf, näringsminister och Centerledare besökt Jönköping och på högskolan där presenterade hon en satsning från regeringen på 100 miljoner som sträcker sig mellan 2012-2014. Det är pengar till bolaget Innovationsbron AB som genom inkubatorverksamhet ska kunna stärka tillväxtföretag men också göra det enklare för nya företag att kunna etablera sig.

Det är en satsning som verkligen är i tiden. Det är i de nya små företagen som den stora jobbtillväxtpotentialen finns. Det är här som man också kan få in nya unga studenter som efter examen söker sig ut i arbetslivet.

Ett bra steg i rätt riktning, både för Sveriges framtida näringsliv men också för studenter som ska ge sig ut på arbetsmarkanden.

Läs mer: Sciencepark, Driva eget, Regeringen, Jnytt

Bra första steg!

Anna Karin Hatt (C), IT- och regionminister, presenterade att det kommer komma nya pengar till bredbandsutbyggnad på landsbygden i kommande höstbudget! Detta är mycket välkomnande även fast de nya pengarna inte täcker fullt det behov som finns är det bra att det satsas pengar på området. Målsättningen måste nu vara att vaska fram ännu mer till kommande budgetförhandlingar.

Fiberbredband på landsbygden är en viktig fråga. Den handlar om företagens möjlighet att utvecklas. Förutsättningar för nya att starta. Förutsättningar för turistföretag att nå ut till sina kunder och så vidare. Om hela Sverige ska hänga med i utvecklingen måste även investeringar så som fiberbredband göras även på landsbygden! En mycket bra första steg. Vi måste nu samla oss i byarna och ännu tydligare visa att vi vill jobba med denna nya teknik och synliggöra ännu mer det behov av mer investeringspengar som finns.

Mina centerkollegor i Alvesta Thomas Haraldsson och Sven Sunesson har också uppmärksammat detta på SMP:s debattsida.

Den vacklande socialdemokratin

Idag presenterade regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet en överenskommelse om hur den fortsatta insatsen i Libyen ska vara. Den nuvarande militära insatsen tar slut den 30/6 enligt det riksdagsbeslut som nu ligger.

Överenskommelsen har tre centrala punkter vilka är en fortsatt flyginsats där fem JAS Gripen plan ska utföra spaningsuppdrag. Personal till en bordningsstyrka tillsätts för att kunna upprätthålla ett vapenembargo samt personal för informationsoperationer. Dessutom ska den svenska insatsen breddas och omfatta mer humanitära insatser.

Det är bra att politikerna åter igen kan presentera en bred, 6-parti uppgörelse, i Libyenfrågan. Inte minst för det libyska folkets. Det är viktigt att vi i Sverige stöttar den våg av proteströrelser som spridit sig över mellanöstern och som bara kräver vad som egentligen borde vara självklart, demokrati.

För inrikespolitiken har uppgörelsens innehåll inte lika stor betydelse som dess tillkomstprocess. Socialdemokratin verkar ha haft svårt att bestämma sig. Först ville man att planen skulle hem så snart uppdraget var slut. Sedan sa man att man kunde tänka sig en fortsatt insats, men inte med flyg utan med marinen. Juholt gick ut och berättade att han själv inte bedömer det som troligt att flygplanen behövs längre. Nu har man tydligen ändrat sig igen och går med på att flygplanen ska stanna.

En bra politiker har förmågan att kunna ändra sig, brukar det heta, men den egenskapen förtas lite ifall man inte kan inse att man just har ändrat sig. För som en röd tråd genom alla presskonferenser har Håkan Juholt hävdat att socialdemokraterna inte har bytt fot i frågan utan att det är samma linje man haft hela tiden. Som partiledare är en huvuduppgift att vara tydligt och visa vad partiet står för. Man kan konstatera att på den punkten har Juholt ganska mycket kvar att bevisa.

Vad som dock är mer anmärkningsvärt är att Juholt och socialdemokraterna satt sig själva i denna soppa. Regeringen har lugnt kunnat titta på och hålla fast vid samma linje som man tidigare haft. Regeringen har sagt att man lyssnar in FN och NATO för att veta vilka typer av insatser som behövs i

Men tacksamt har detta varit för regeringen som inte behövt göra annat än att låta Juholt kalla till sina presskonferenser där han gått från ja till nej, till ja till nej. Regeringen har bara behövt visa på stabilitet och ledarskap genom att hålla fast vi en ganska självklar linje; Sverige ska ställa upp med de insatser som FN och NATO ber om.

Alliansen tar ett första steg

Alliansen presenterar ytterligare skattesänkningar idag. Det handlar om ett till jobbskatteavdrag, men också sänkt skatte för pensionärer och sänkt restaurangmoms.

Jag tror att det är bra att ge människor mer i plånboken! Det gör att människor kan känna större frihet att kunna starta sitt företag, åka på en resa, m.m. Men det är också en tydlig signal att det ska löna sig att jobba.

Att man sänker restaurangmomsen tror jag kan vara en stor grej, speciellt för landsbygden i Sverige. Sverige det nya Matlandet, som Eskil jobbar med, spelar en stor roll för landsbygden och den upplevelseindustri som växer fram och blir större och större.

Reaktionen från Juholt och Socialdemokraterna är att man är skeptisk, men vad man ska göra istället vet man inte än, utan det ska man återkomma till senare. I mina öron låter det som att man mer av plikt är negativ mot regeringens förslag och att man egentligen inte vet varför. Man verkar negativ endast för att det är ett förslag från Alliansen och om man är S, så måste ju det vara dåligt, eller?

Men jag tror att Juholt har rätt i att det inte räcker med sänkta skatter för att vi ska kunna gå starkare nu när ekonomin är på uppgång. Vi måste också se till att människor och företag vågar satsa så att vi får igång jobbtillväxten, sänkta skatter kan vara en väg, men definitivt inte den enda. Fler i arbete säkrar skatteintäkter som gör att vi kan stärka den gemensamma välfärden.

Media: DN, SvD, SMP, HN, Sydsvenskan

 

Civilkuragelag med juridiska problem

I veckan kom utredningen med en civilkuragelag. Detta kristdemokratiska förslag har goda intentioner om att vi som medmänniskor ska göra allt vi kan för varandra när man är i nöd. Men visst det skapar problem när det kommer till juridiken. Försök själv att formulera en skriftlig regel hur detta ska fungera. Antingen kommer det bli en regel som kommer vara väldigt luddig eller så kommer den vara mycket omfattande full med detaljer för situationer då man är skyldig att agera. Hur det än blir så kommer den skapa lägen då man inte kan vara säker på om man nyss begått ett brott eller ej.

Dessutom skulle en lag av detta slag riskera att minska vilja hos människor att vittna om brott eftersom det då kan framkomma att de kanske inte agerat tillräckligt och själva gjort sig skyldiga till brott, vem vill riskera det?

Det är en reglering som skulle bli mycket svår att konstruera juridiskt och som skulle få svåra konsekvenser för rättsskipningen.

Jag gör lite av samma analys som Yngve Sunesson i sin ledare igår i Hallands Nyheter. Det är en god tanke med utredningen (som själv säjer att lagstiftning inte är att föredra), men den bör nog läggas i en djup byrålåda.

Media: HN

Andreas Carlgren miljömäktigast i Sverige

Enligt tidningen Miljöaktuellt är Andreas Carlgren, centerpartist och Sveriges miljöminister, miljömäktigast i Sverige. Det är mycket kul att han får denna utmärkelse och att man ser de insatser han gör för miljön.

Men det viktiga är att Centerpartiets miljöpolitik nu får ta plats i det offentliga ljuset. Centerpartiets miljöpolitik handlar om att vi ska ställa om samhället till att bli mer klimatsmart och ta tillvara på de ekonomiska fördelar som kommer med att använda grön teknik.

För att vi ska kunna ställa om Sverige måste de gröna alternativen komma fram och detta gör vi enklast genom att stimulera de gröna alternativen istället för att som huvudsak förbjuda allt annat. Istället för att angripa bilen, planet eller båten så vill vi angripa utsläppen och se till att de gröna alternativen till dessa transportmedel kommer fram.

Carlgren har möjligheten att leda arbete i Sveige med att ta fram dessa gröna alternativ och det är mycket kul att han nu fått ett erkännande för detta.

Media: Miljöaktuellt, SvD, C

Mitt första inlägg i fullmäktige

Idag har jag hållit mitt första anförande i fullmäktige under den allmännpolitiska debatten, nedan finns den kladd jag hade, men vill säja att det är det talade ordet som gäller:

Ordförande

Ledamöter

Press och Åhörare

 

Sverige valde en alliansregering den 19:e september. Sverige valde att fortsätta öppna upp samhället för fler valmöjligheter och större möjligheter för vanliga människor att påverka sitt eget liv. Alliansen har gjort det möjlig för föräldrar att få större valfrihet i hur omsorgen för deras barn ska se ut. Regeringen jobbar med att öka ungas möjlighet att välja en gymnasieutbildning som passar individens behov samtidigt som man ger människor möjligheten att studera i sin egen takt. Alliansen har också gjort möjligheten till valfrihet i äldreomsorgen större.

 

Men den ökade valfriheten har inte varit något som Alliansen i regeringsställning kunnat driva igenom. Regeringen öppnade upp för möjligheten till valfrihet, men det är kommunerna i slutänden som avgör ifall deras medborgare ska få åtnjuta den eller inte. Jag tycker detta är något positivt. Detta system ökar betydelsen av ett aktivt deltagande även i kommunalvalet. Samtidigt som Sverige bli mer decentraliserat och mer anpassat till de lokala förhållandena.

 

Alliansens första fyra år i regeringsställning har också fått uppleva sjunkande utsläpp från transportsektorn och man har också presenterat en fullt finansierad infrastrukturplan, någon som den senaste S-märkta regeringen inte lyckats med. Infrastrukturplanen bar med glädjande nyheter för Markaryds del då Projektet Pågatåg Nordost fick grönt ljus och kommer att göra pendlingen söderut blir ännu smidigare och enklare.

 

Men mycket av resandet och det kollektiva resandet hänger på oss politiker i kommuner och regionen.

Framtidens kollektivtrafik i Kronobergs län är nu föremål för en total genomlysning där man ska försöka få fram framtidens kollektivtrafik. Dessa diskussioner är inte färdiga än men börjar så smått ta form. Kollektivtrafikens möjligheter är något som jag tycker är otroligt spännande. Vi ser hur man lyckas väl i grannlänet Skåne och vi är på väg åt samma håll. Genom en bra och utbyggd kollektivtrafik så kommer Markaryd att ytterligare stärka sin attraktionskraft. Både som en kommun att resa till men också flytta till och kunna pendla på ett bra sätt till jobb och studier. Med Pågatåg nordost blir det tillexempel ännu enklare att kombinera studier i Lund, Malmö och Kristianstad med familjeliv här i Markaryd.

 

Kollektivtrafiken idag har växt sig större än länen och det blir mer resande över länsgränserna hela tiden. Detta är något som vi inte ska motarbeta och för att möta behovet av mer länsöverskridande resande så måste vin våga tänka i nya banor.

Men jag tror att vi också måste fundera mer på hur man ska kunna kombinera olika transportslag för att göra resandet enklare och smidigare. Det handlar om bra parkeringar vid busshållsplatser och tågstationer samtidigt som det ska vara enkelt och smidigt att byta mellan buss och tåg. En satsning på kollektivtrafiken kommer också göra det enklare för näringslivet att expandera, enklare att hitta arbetskraft då man lättare kan pendla. Jag och Centerpartiet och, jag tror att, många av er också ser det som angeläget att förbättra kommunikationerna mot Laholm, Halmstad och Halland. Arbete är nog inte smärtfritt och enkelt men jag ser det som viktigt och jag vill bidra med det jag kan för att det ska bli verklighet.

 

Turismen och gröna småföretag kommer vara de näringar som landsbygden kommer växa med. Vi är ännu en mycket ung turistnation och vi i Småland, Kronoberg och Markaryd måste hela tiden se till att vi utvecklar den växande besöksnäringen. Här spelar kollektivtrafiken igen en viktig roll, men här behövs också en lyhördhet och en flexibilitet från kommuner och regionens sida för att vi ska kunna främja turismen och turismföretagande på bästa sätt.

 

Ibland funderar jag på hur det skulle ha sett ut ifall vi fått en rödgrönregering istället. Hur hårt skulle kilometerskatten slå mot landsbygden? Hur skulle den minska lönsamheten att satsa på teknik för grönare vägtransporter? Hur skulle deras fördubbling av arbetsgivareavgiften för ungdomar slå mot ungas möjligheter att klara sig på arbetsmarknaden? Hur skulle deras ”skatt på förmögna” slå mot företagandet och deras förmåga att ta sig ur den ekonomiska krisen? Och hur skulle friheten för människor att göra val i sin vardag inskränkas?

Hur mycket av den valfrihet som Vårdnadsbidrag, Vårdval och valfrihet inom äldreomsorgen skulle en rödgrön regering sätt stopp för?

 

Jag tycker att det är skönt att vi inte kommer få uppleva svaren på dessa frågor för de skulle nog inte vara trevliga. Nej jag är mycket glad att vi fortsatt har en alliansregering som gör det möjligt för oss på lokal nivå att ger människor fler valmöjligheter i vardagen. Kunna få bra förutsättningar för att det lokala företagandet ska kunna utvecklas och att vi har en regering som tydligt satsar på en jobblinje vilket gör att vi kommunpolitiker på ett bättre sätt kan verka för en bättre välfärd och ett bra liv i Markaryds kommun.

Tack!

Gårdsförsäljning och EU!

Debatten om Gårdsförsäljning av alkohol har kommit upp på Agendan när det nu läckt från utredningen att man eventuellt tänker föreslå att man även ska kunna sälja andra alkoholdrycker än de som producerats på gården.

I grund och botten är jag positivt till gårdsförsäljning av egenproducerade produkter. För mig handlar detta om att de få vingårdar vi har i Sverige tillsammans med små bryggerier m.m. ska kunna sälja sina produkter i samband med att besökare kommer och smakar och gör ett besök. Jag tror att detta kan vara ett bra verktyg för att utveckla mat, turism och upplevelse företagandet på landsbygden. Jag ser att det blir något exklusiva produkter som man inte köper mängder ut av, för syftet är inte att göra alkoholen mer tillänglig utan ge småföretag på landsbygden större möjlighet att sälja sina produkter.

Att utredningen nu kanske ska föreslå att man även ska få sälja andra produkter än sina egna handlar om EU:s regler om att man man inte får missgynna andra medlemsländers varor. För mig är det för tidigt och säja om detta behövs eller ej, då det inte ens finns något klart förslag på lagtext att ta ställning till. Jag hoppas att vi kan få till gårdsförsäljning för att kunna ge landsbygden och turismen ytterliggare en möjlighet till utveckling, samtidigt som detta inte ska göra alkoholen mer tällgänglig än den är idag. Fortsättning följer…

Media: Svd

S och MP överrens med Alliansen om Afghanistan

Idag har regeringen tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommit överrens i Afghanistanfrågan. Den innebär att man nu kan ha ett mer långsiktigt och ett större helhetsperspektiv kring Sveriges engagemang i Afghanistan.

Att Sverige skickar trupp utomlands med stora risker för att se till att människors säkerhet tryggas, är något som inte ska stå och väga mellan några röster i riksdagen utan som måsta ha ett stort stöd i riksdagen.

Uppgörelsen är mycket bra och lägger en stabil grund för de kommande fyra åren. Men jag hoppas att man även ser framåt och inte bara fram till 2014 utan nu också på bred front funderar över ett totalt paket där man sätter upp mål kring när operationen ska vara avslutad, vilka mål ska då ha nåtts och hur ska säkerhetsläget då se ut?

Denna breda diskussion måste komma igång nu direkt och handla om just en helhetssyn där den militära närvaron bara är en del i det hela.

Media: C, Svd, Dn