EU-kommissionen: Datalagringsdirektivet har risker

Idag har EU-kommissionen under en presskonferens presenterat en utvärdering av datalagringsdirektivet och man ser flera risker med direktivet. Bland annat ser man risker för den personliga integriteten och man ser också att dess betydelse för brottsbekämpning inte är entydigt förbättrande.

I grund och botten så måste direktivet förhandlas om, jag tror och hoppas att denna utvärdering nu ska kunna bli startskottet för en omarbetning av direktivet så att man får bort masslagring av uppgifter och ser över vad själva syftet med lagringen egentligen ska vara.

Förhoppningsvis kan diskussioner och förändringar komma snart så att efter vilandeförklaringens utgång på det förslag om införande som nu ligger i Riksdagen inte behöver antas utan att vi kan få fram ett direktiv som faktiskt kan syfta till att bekämpa brottslighet mer än masslagra medborgares internettrafik. Opinionen måste komma och backa upp kommissionen så att ministerrådet också ser till att det blir förändringar.

Media: DN, Svd

Bloggar: Henrik Alexandersson, Mina moderata karameller

Internet och demokrati

Den senaste tiden har vi sett hur regimen i Tunisien har fallit, samtidigt som regimen i Egypten verkar gå samma öde till mötes. Protesterna fyller nu gatorna i Kairo och det blir allt tydligare att presidenten Husni Mubarak inte har kontroll över situationen i landet.

Hur det slutar i Egypten vet vi inte än men jag tror ju att det kommer bli ohållbart för presidenten att sitta kvar, Mubarak måste bort.

Hur den internationella politiska kartan kommer att ritas om och hur det kommer bli framöver för vi vänta och se, men några reflektioner och noteringar har jag gjort redan nu av händelserna.

Förhoppningsvis blir det nu stora steg närmare demokrati och större mänskliga fri och rättigheter kommer att införas. Att dessa kommer underifrån och utan att väst gjort några större insatser för att mer demokrati i området tycker jag visar på ett stort hopp inför framtiden. Det visar att människor vill leva i öppna samhällen där man har större friheter och där man själv har möjlighet att påverka.

Sedan visar händelserna den senaste tiden vilket otroligt verktyg internet är och hur det blir ett av de viktigaste verktygen för att sprida demokrati i världen. Facebook, Twitter och bloggar har spelat en stor roll i den senaste tidens händelser och denna utveckling går bara framåt. Jag tycker att denna utveckling är riktigt spännande och hur kommunikation via internet kommer att utvecklas framöver kan vi bara gissa.

Men fler möjligheter att sprida sina åsikter skapar större möjligheter att komma åt regimer som inte ger människor sina grundläggande rättigheter.

Media: Svd, Dn, SVT

 

 

Affären med Ungerns medielag

Ungern har infört en mycket omdiskuterad medielag där ett nationellt och politiskt tillsatt råd kan bötfälla medier som inte rapporterar balanserat eller som kränker mänskliga värden. Bland annat har rådet som första ärende haft en radiostation som enligt rådet spelat musik med allt för mycket könsord och svordomar.

Bara att politiker ska avgöra vad medierna publicerar genom att lägga in värderingar och avgöra hur många svordomar man får använda är ett steg för långt i inskränkningen av yttrandefriheten. Tar man detta steg är det inte långt förrän man börjar censurera andra saker.

Att EU-kommissionen nu tar sig an lagen är positivt och jag hoppas att man tänker använda den katalog av mänskliga rättigheter som med Lissabonfördraget blev bindande. Att kommissionen agerar är av största vikt speciellt nu när Ungern är ordförande i EU. Det är mycket skamligt för EU att vi ska företrädas av politiker som tycker att de medielagar man nu infört är förenligt med att vara en fullvärdig demokrati.

Media SvD

Lussebullar, tågförseningar och en tidig morgon i ett oroligt Sverige

Gårdagen började som idag, upp klockan fem på morgonen för att jag tillsammans med Culpakören skulle bege oss ut i Malmö och lussa hela dagen. Det var en mycket trevlig dag, dock med allt för många ordvitsar från min sida. Vi bjöd bland annat på ”Jul, jul, strålande jul” och ”Have yourself a merry little christmas”. Denna jul inspirerade dag fortsatte sedan med en resa norrut mot Växjö och till min glädje var jag bara 7 minuter försenad, i dessa tider något att glädjas åt. Dock hade jag inte samma tur på vägen ner då mitt tåg mot Lund som skulle gå 21:02 bara verkade gå till Alvesta, plus att det var ungefär en halvtimme sen när jag kom till stationen vid 20:30. Så istället för att krångla halva natten med tåg och byten och förvirring blev det en natt i Växjö och jag sitter nu på tåget söderut igen, denna gången är vi än så länge inte försenade.

Citytunneln i Malmö har nu öppnat till mångas glädje, men man kan väl konstatera att inkörningsperioden inte har varit helt smärtfri. Signalfel och inställda tåg och omskyltning har lett till mångas förvirring. Men när alla är varma i kläderna kan detta nog också bli bra.

Samtidigt ökas oron i Sverige i bakvattnet av sprängningarna i Stockholm för några dagar sedan för hur säkerheten är i Sverige. Vad jag tror är viktigt är att man inte låter en mans dårskap göra oss rädda för varandra och börja misstänka på den ene och sedan den andra för olika saker. Börjar vi skapa ett samhälle där vi är misstänksamma mot varandra hela tiden, då har vi redan gett vika för terrorn.

Bilder från dagens lussande kan ses bland annat här

Integritet

EU har genom en rad omröstningar och diskussioner i både ministerrådet, kommissionen och parlamentet bestäm sig för att godkänna Swift-avtalet med USA. Detta avtala gör att under de kommande fem åren så kommer all information om mellanstatliga banktransaktioner (när man skickar pengar mellan stater) att skickas över till USA för att de ska, som det heter, kunna kartlägga terrorismens finansiering.

Efter de fem åren så ska så inte ske, eftersom EU då ska starta en egen myndighet som ska samla in denna informationen och skicka enbart den information som USA begär ut om vissa tranasktioner. Man ser detta som en seger, kanske är det så.

Den personliga integriteten kommer hur som haver ändå ikläm om det inte är USA som övervakar oss så är det EU. Jag hoppas, nu när EU ska skriva på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) att masslagringar av information inte ska anses förenlig med konventionen och att vi blir av med det på det sättet, men vem vet. Det är något som ska följas och något som vi måste höja våra röster mot.

Media: DN

Bloggar: Lena Ek, Europaparlamentariker

Bra av Lena och Christian

Idag har Lena Ek (c) och Christian Engström (pp) gjort gemensam sak och skrivit en fråga till kommissionen om datalagringsdirektivet. Frågan har givetvis ställts i skenet av de europaparlamentariker som skrivit på för att även google-sökningar ska lagras.

Det är ett mycket bra initiativ som ni kan läsa om på de bådas bloggar. Även DN har skrivit om det hela! Gå också med i facebook – gruppen

Lagring av Googlesökningar…

Det är avvägningar som gäller när det kommer till integriteten och man måste säja att det som vill lagra alla människors googlesökningar vill nog väl i sina intentioner. Men nu verkar övervakningshysterin över internet gallopera iväg.

Att lagra allas googlesökningar utöver den lagring som redan sker idag av SMS, e-post och annan internettrafik, så ska man alltså gräva ännu djupare. Någon gräns måste det finnas för hur djupt in i människors liv man får gräva.

Förslget kommer också att kosta stora pengar, pengar som du och jag som konsumenter i slutänden får betala. Ja, jag vet inte om mer övervakning och lagring alltid är svaret på alla problem. Det finns ju en pradox med att vi aldrig varit så övervakade som nu och samtidigt är vi inte ett dugg tryggare och säkrare…

DN skriver om Europaparlamentarikerna som föreslår detta

Malmström vill ge bättre skydd till EU-medborgare

Cecilia Malmström har börjat diskutera integritetsskyddet för EU-medborgare vars personuppgifter lämnats ut till USA och sedan missbrukats, svd har bland annat rapporterat om detta.

Malmström har under ett möte i Madrid börjat diskutera frågan med sin amerikanska motsvarighet.

Jag tycker att det är bra att frågan tas upp, men framför allt att EU tar på sig rollen att stå emot all övervakning och kontroll som USA vill införa. Det behövs en något lika tung motpart som också kan ställa egna krav på USA.

Debatten om globalsäkerhet och att vi behöver mer övervakning, mer kontroll och mer avlyssning har säkert grund i ett verkligt behov. Men man ska vara ytterst försiktig med att bara acceptera mer och mer övervakning. Man får inte heller tappa det långsiktiga målet, som måste vara att skapa ett samhälle och en värld där dagens övervakningssystem inte behövs. Där vi istället kan lägga pengarna på välfärdens kärna.

Vägen till en säkrare värld kan mycket väl går genom mer överkvaning, men det måste förbli en tillfällig lösning till de säkerhetsproblem som vi har. Målet, som sagt, måste vara ett samhälle som inte behöver dagens övervakning.

Ny EU-kommission på plats

Varför bloggar man då om detta, jo därför att jag är en lite överintreresserad EU-vän egentligen….

Cecilia Malmström har tillsammans med sina kollegor i den nya EU-kommissionen ledd av ordförande Barrosso nu röstats igenom av EU-parlamentet. Det är verkligen på tiden och jag hoppas att kommissionen nu kan komma igång med sitt arbete och börja presentera de förslag som Europa behöver. Framöver ser jag med spänning fram emot att följa förhandlingarna kring den s.k. Swift-avtalet som kommer avgöra ifall USA ska få ut uppgifter om Européeiska bank-transaktioner eller ej.

Läs mer: SvD

Ipred mål i HD

Läser att HD nu kommer ta upp sitt första Ipredmål. För mig som juriststuderande och politiker är detta mycket spännande, både för att man genom att HD prövar målet kommer få en tydligare fingervisning om vad lagen innebär, då man får se dessverkningar i parktiken. Dessutom kommer avgörandet att tydligare visa för mig hur jag tycker att lagstiftningen bör förändras, som politiker har man möjlighet att bli mer konkret.

Nu ser jag själv att jag blir väldigt undvikande i mina egna kommentarer om Ipred. Men jag får återkomma med fler kommenatrer efter att domen fallit.