Varför är miljöpartiet bara intresserade av att prata och inte göra?

Lorentz Tovatt skriver på politikerbloggen att han tycker att Centerpartiet inte har något intresse av globala miljöfrågor eftersom vi inte har skickat så många observatörer och inte gör tillräckligt mycket mediala utspel kring klimatpolitiken. Om det var på detta viset som man mäter engagemanget för klimatfrågorna så ger jag honom rätt. Men om det skulle vara på detta viset så spelar det ingen roll vad man får gjort utan det är just hur mycket man syns i media och hur många man skickar till klimatmöten som spelar roll. Man kan mäta så, men klimatet blir inte bättre ut av det.

Vi kan direkt konstatera att vi har skilda åsikter om hur man på bästa sätt jobbar för ett bättre klimat. Men att mäta ens engagemang efter medial-närvaro, då har vi, enligt din mening, inte många engagerade människor i Sverige.

Att ingenting görs i Sverige ja det beror igen på hur man mäter det. Under den perioden som Miljöpartiet hade inflytande över regeringsmakten så lyckades man bygga ut platserna man kan tanka etanol, men det var under den borgerliga regeringen som folk kunde börja köpa bilar som kunde tänka där och helt plötsligt så sjunker nu utsläppen från vägtransporter.

Miljöpartiets stora problem är att de pratar allt för mycket i relation vad de faktiskt gör. Deras förslag siktar inte framåt utan syftar till att vi ska bromsa och återgå till det som var förr. Moderna lösningar säjer man sig vilja ha men man vill inte skapa incitament och förutsättningar för företagen att utveckla detta.

Vi måste skapa förslag som gör att människor och företag kan vara miljövänliga i sin vanlig vardag och se möjligheterna med den gröna omställningen och inte göra så som Miljöpartiet verkar vilja göra, lägga skatter avgifter och stopp utan att visa hur vi ska utveckla oss istället.

 

Intryck från mitt andra fullmäktigemöte

Idag var jag på mitt andra fullmäktigemöte och jag var uppde och debatterade. Det var mycket kul att få vara med i debatten i fullmäktige och även fast det var nervöst att entra talarstolen var det otroligt kul också.

Under den allmännpolitiska debatten diskuterades mycket men det som jag tyckter var mest intressant var att Sverigedemokraternas Rolf Blomqvist gick upp och berättade att han var en nolla på politik. Vad man ska tolka det som, ja det vet jag inte.

Annars så debatterades budgeten också och i den debatten kom det fram att Miljöpartiet inte vill satsa pengar på att bygga en konstgräsplan i Markaryd för Markaryds IF. Jag tycker att det är mycket tråkigt ifall kommunen inte skulle ta och hjälpa till när föreningar vill bygga ut och expandera sin verksamhet. Många ungdomar men även äldre är engagerade i MIF och det känns mycket bra att vi nu kan ge dem samma möjligheter att utveckal sin verksamhet som HIF i Hinneryd har fått.

Sedan kan vi också konstatera att Alliansen satsar mer pengar på Barnomsorgen än vad Socialdemokraterna föreslår. Vi lägger lika mycket pengar i själva förskolan, men vi i Alliansen satsar också pengar på vårdnadsbidraget, nämligen 500 000 kr, som gör att föräldrar har större valmöjligheter i barnomsorgen.

Annars kan man också konstatera att det finns stor samsyn mellan partierna om hur stora delar av budgeten ska spenderas, vilket också är positivt.

Jag tycker att det var kul att det blev ett så debatterande fullmäktige och att det var god och bra stämning. Detta ska bli kul att fortsätta med!

S och MP överrens med Alliansen om Afghanistan

Idag har regeringen tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommit överrens i Afghanistanfrågan. Den innebär att man nu kan ha ett mer långsiktigt och ett större helhetsperspektiv kring Sveriges engagemang i Afghanistan.

Att Sverige skickar trupp utomlands med stora risker för att se till att människors säkerhet tryggas, är något som inte ska stå och väga mellan några röster i riksdagen utan som måsta ha ett stort stöd i riksdagen.

Uppgörelsen är mycket bra och lägger en stabil grund för de kommande fyra åren. Men jag hoppas att man även ser framåt och inte bara fram till 2014 utan nu också på bred front funderar över ett totalt paket där man sätter upp mål kring när operationen ska vara avslutad, vilka mål ska då ha nåtts och hur ska säkerhetsläget då se ut?

Denna breda diskussion måste komma igång nu direkt och handla om just en helhetssyn där den militära närvaron bara är en del i det hela.

Media: C, Svd, Dn

Oppositionens skuggbudget kom idag…

Och ja, vad ska man säja…. Inga nyheter direkt, jag skulle nog kommentera det så som min centerkollega Mikael Andersson gör, genom att kalla det de rödgrönas sista suck.

Det är mer eller mindre en upprepning av vad de har sagt i valrörelsen och det är ju något som ändå gör att de verkligen gör vad det säjer. Men det är en politik som inte satsar på att skapa fler jobb, satsningar som vi verkligen behöver just nu om vi ska ta oss ut krisen. Sedan så måste det kännas jobbigt att lägga fram en politik som väljarna ratade i valet.

Hur de rödgröna ska sammarbeta i fortsättningen är just nu ganska så osäkert, men några gemensamma budgetmotioner kommer vi nog inte se fler av i alla fall de kommande åren. Hur det blir till valet om fyra år återstår att se, men för det krävs nog en ordentlig funderare på nya tag i politiken för att man på allvar ska kunna locka till sig väljarna igen. Ett samarbete byggandes på samma politik som i detta valet kommer vi nog inte att se från de rödgrönas sida framöver.

Vad man ändå kan konstatera är att det är en mycket spännande politisk mandatperiod framöver som jag tror att Alliansregeringen kommer kunna mannövrera i på ett bra sätt. Men jag tror nog att det kommer vara fler som kommer följa intrigerna i maktens koridorer.

UPPDATERING:

Idag (26/10) kan man läsa på DN.se om att samarbetet mellan S-V och MP nu kommer att ta andra former. Det känns nog som att min kollega hade rätt, deras budgetmotion var deras sista suck.

En budget som satsar på miljön

Jag kan tänka mig hur miljöpartiet kommer att reagera på budgeten; och så blev det inget för miljön.
Det jag tycker är tråkigt när Miljöpartiet börjar prata så stannar det ofta vid just det; prat.

Därför blir jag glad när regeringen inte gör som miljöpartiet och bara gapar och säjer nu måste vi sänka utsläppen och sedan inte visar vilken väg man går för att komma dit.
Regeringen satsar på den nya tekniken, visar på en väg ut ur beroendet av fossila brännslen. Men man inser också att klitutmaningen sträcker sin utanför Sveriges gränser.
Man satsar på klimatinvesteringar utomlands samtidigt som man stärker den gröna profil som Sverige har i världen. Det är ett steg mot att man globalt ska kunna lösa klimatproblemen.

I dagens budgetdebatt frågar sig miljöpartiet hur man ska kunna lyckas i Mexiko och det kommande klimattoppmötet.
För att vi ska lyckas i förhandlingarna så måste Sverige kunna visa på ett faktiskt alternativ till fossilsamhället. Detta alternativ måste vara ett samhälle som också utvecklingsländer som Kina, Indien, Brasilien och flera vill se.
Därför kan vi inte skapa ett klimatsmart samhälle där företagande minskar och vanliga människors liv kommer att försämras. Vi måste skapa ett trovärdigt alternativ där vi kan kombinera företagande och en klimatsmart omställning.
Vi måste skapa en sådan omställning för att vi ska få med oss fler länder på klimattåget och för att vi ska kunna skapa ett bra resultat vid klimatmötet.

Regeringen satsar på hur man med ny teknik och nya gröna företag ska kunna bli mer klimatsmart och få fram nya transportmedel och tekniker som gör att vi alla kan sänka våra koldioxidutsläpp.

Gult ljus för Wetterstrand

SvD:s faktakollen har granskat argumenten i måndagens Agenda-debatt mellan Maud Olofsson (c) och Maria Wteerstrand (mp). Debatten handlade om miljön och Maria hävdade att miljöpolitiken avstannat helt och att Sverige sjunkit avsevärt i den internationella rankingen.

SvD kom fram till att detta inte stämmet då Sverige ligger på andra plats internationellt sätt efter Brasilien. Därför stämmer helt enkelt inte Marias påstående att vi sjuknit dramatiskt internationellt sätt. Vad det gäller klimatpolitiken som vi enligt undersökningen tappar mark i, tror jag att det handlar om att vi nu har en långsiktighet, som inte handlar om att vi ska förbjuda utsläpp så att samhället stannar av, utan att vi istället ska få med hela samhället på en omställning. Detta görs genom teknikskifte in i framtiden. Så får vi med oss företag, privatpersoner samt att vi blir en förebild för andra nationer, genom att vi kan kombinera utveckling och ekonomisk tillväxt med sänkta utsläpp. Vi måste se till att jaga utsläppen och inte bilarna!

Äntligen kommer miljöfrågorna upp till debatt

Det har verkligen hettat till i miljödebatten. Maud Olofsson (c) och Maria Wetterstrand (mp) drabbades samman i en hetsk debatt om deras miljpolitik i SVT:s korridorer kunde man läsa om i Expressen.

Jag tycker att det är bra om vi skulle kunna få upp miljödebatten ännu mer på agendan för det är en av de stora frågorna för framtiden. Och vi står inför två stora val i miljöpolitiken. Antingen går vi en förbudsväg där man sätter upp mål, men har ingen aning om hur man ska nå dem. Sedan har vi ett annat alternativ som har en politik för hur vi ska kunna bli klimatsmarta i vardagen. En politik som sporrar företag att ta fram nya miljövänliga produkter och som jagar utsläppen istället för bilarna, flygplanen och lastbilarna.

Nu är ju jag verkligen inte objektiv men jag vet att med Centerpartiet har Alliansregeringen lyckats med att få utsläppen att minska denna mandatperioden och då framförallt så har transporternas utsläpp mörjat minska, vilket är oerhört bra. Vi har en miljöpolitik som satsar på ny teknik; i detta ingår bland annat slopad fordonsskatt de första åren för miljöbilar, men också föreslår nu Alliansen att gå ut med en supermiljöbilspremie som Centerpartiet har drivit. Denna premie innebär ungefär 40 000 kronor till den som köper en miljöbil.

Kilometerskatter som inte riktar in sig på utsläppen kommer försvåra för vanliga människor att kunna bli miljövänliga i sin vardag och framför allt kommer det vara ett hårt slag mot landsbygden som kommer vara en nyckelspelar när det gäller att förse oss med grön energi.

Låt oss satsa på miljön och jaga utsläppen istället för vanliga människor! Lita inte på miljöpartiets miljöbluff!

Media: SVT

Miljöpartiet: det var bättre förr

Åter igen snubblar Miljöpartiet och missar det riktiga problemen. Nu vill man förbjuda att bygga nya köpcetran. Man ska altså skära in på det kommunala självstyret ännu mer. Man ser själva köpcentrumen som ett problem men man missar hela tiden att det är de vanor som folk har som är problemet, man minskar inte ovanor genom att förbjuda vissa byggnationer.  Man kan inte se bakåt för att möte framtiden på ett bra sätt, då kommer man hela tiden missa målet!

Men satsningar på kollektivtrafiken där har Miljöpartiet rätt i att det behövs, men en sådan satsning måste också kompleteras med en aktiv regional politik, där de regionala politikerna ser till att kollektivtrafiken blir så praktisk och bra som möjligt.

I Kronoberg behöver vi se över själva synen på kollektivtrafiken. Vi måste se tåget som en helhet tillsammans med bussen istället för att se de två åtskillda. Det handlar om tidtabellsöversyn och enkelhet för resenären att kunna resa från punkten A till punkten B. Tillexempel måste reseplaneraren på länstrafikens hemsida inter bara visa region och statsbussar utan även tågen.

Media: Aftonbladet

Wetterstrand målar svart, då blir det aldrig grönt!

När man ska lyckas med något, då är det många som säjer att man ska tänka positivt, se möjligheter och möta utmaningar med ett leende. Jag försöker att göra det både mig som person men också i den politik jag vill föra. Jag tror att man kan åstakomma så mycket mer om man fokuserar mer på lösningarna till ett problem än på själva problemet. Nej, det handlar inte om att blunda för verkligheten, utan att rikta sin energi mot det som kan lösa problemen.

Jag kan förstå att Maria Wtterstrand inte gillar regeringens miljöpolitik (SVD) mest tror jag för att det är en politik som fungerar och detta trots att vi inte straffar vissa branscher.

Jag tror att en skillnad är att Centerpartiet och Alliansen bekämpar utsläpp (som är det riktiga problemet), miljöpartiet vill avveckla de branscher som idag är beroende av fossilabrännslen. Visst kan man gå den vägen också, men jag tror inte att resten av världen kommer hänga på i alla fall inte USA , Kina eller Indien. Och hänger inte resten av världen med i utsläppsminskningar, ja då har vi då rakt inte löst någonting. Miljöproblemen är globala, något som till och med miljöpartiet måste inse.

Under denna regeringen har usläppen från transportsektorn minskat, man har fullt ut finansierat infrastruktursatsningar vilket de rödgröna med Göran Persson i ledningen inte lyckades med och med sina nya förslag är man på god väg att lyckas med samma bedrift igen.

Jag vet att lösningen på klimatproblemen finns runt hörnet, det är ny teknik, nya rutiner och nya material som minskar effektiviserar och ger oss grönare energi. Tekniken finns, nu måste vi bara ta steget attytterliggare gör de mijövänliga alternativen ännu mer fördelaktiga.

Men Maria har rätt i att vi måste satsa ännu mer på kollektivtrafiken och då främst på att göra den mer användarvänlig och mer kundanpassad. Göra den till ett attraktivt alternativ till att ta sin egen bli. Att utveckla kollektivtrafiken är en sak som vilar på oss regionala och lokala politiker.

Det är med framtidstro, ny teknik och nya möjligheter som vi löser miljöproblemen, inte genom att se till att Sverige stannar.

Kollektivtrafiken

Att de rödgörna vill satsa på kollektivtrafiken och utveckla denna är mycket positivt, men jag blir lite orolig när man samtidigt lägger många straffskatter på människor som bor på landsbygden. Det är höjda bensinskatter utan mer kompensation är reseavdraget, det är kilometerskatter som gör det svårare och dyrare för företag i glesbygd, men också dyrare att få saker transporterade till glesbygd. Sedan så har oppositionen flera förslag som ytterliggare försvårar för utveckling av det svenska jordbruket, framförallt miljöpartiet.

Om man bedriver en politik som gör det svårare för människor att bo kvar på landet och färre som vill flytta dit, då försvårar man samtidigt för regioner att utveckla sin länstrafik i glesbygden. Vilket gör att det blir ännu svårare att bo på mindre orter och så är vi inne i en negativ spiral direkt.

För att hela Sverige och inte bara storstäderna ska kunna leva så måste det också bli attraktivt att flytta och bo på landet, så att det ytterliggare ger möjligheter för att bygga ut kollektivtrafiken på landet också. Här har nog oppositionen inte tänkt hela varvet runt.

Jag ser att det finns en mycket stor möjlighet till utveckling om man satsar på kollektivtrafiken. Satsning på den har bland annat varit det recept som gjort att Skåne och Öresundsregionen kunnat utvecklas så som den gjort. Jag hoppas att man ska kunna göra något liknande i Kronoberg, men då måste det också gå att bo på landet och i glesbygden, för att man ska kunna göra dessa satsningar.