Kategoriarkiv: Miljö

Konsten att resa smart

När vi talar om transporter och klimatförändringar är det många som slår stort på trumman och talar om att vi måste sluta åka bil och ska beskatta lastbilar per kilometer som de kör och inte på deras utsläpp. Tyvärr är det just bara en tom trumma man hör, för man kan ju fråga sig vad resultatet skulle bli? En avbefolkad landsbygd och landsort tillsammans med högra kostnader för de människor i som har råd att bo kvar. Maten i affären, varorna från det lokala företaget, mjölken från våra bondgårdar. Allt kommer bli dyrare då många av dessa orter saknar tågtransporter som kan frakta varorna.

Men är då inte biltrafiken ett problem? Absolut! Det är ett problem att utsläppen från trafiken ökar. Skulle vi kunna sänka utsläppen och samtidigt kunna köra mer bil så skulle detta kanske vara det mest optimala. Men samtidigt kan det komma att bli ganska dyrt.

Vad är då vägen framåt? Svaret är att vi ska åka smartare. Idag är det på många ställen billigare att åka kollektivt och med en trend att lokaltågstrafiken i Sverige byggs ut och blir bara större har det kollektiva också möjligheten att bli ett snabbare alternativ till bilen.

Framtiden kommer ligga i hur vi kan kombinera det kollektiva resandet med bil eller andra kommunikationsmedel. Snabba och bra anslutningar mellan bilen och bussen eller tåget, så att hela resan inte behöver ske med bil utan kanske bara en del.

På transportsidan är det lite samma sak som gäller. Här skulle inte en kilometerskatt på lastbilstransporter innebära stora miljövinster, eftersom mycket av transporterna ändå måste gå på vägen. Istället behövs det fler incitament för hur man som åkeriföretagare underhåller fordonsflottan, uppdaterar den och då det går byter drivmedel. Samhället ska i sin tur organiseras så att det är dessa företag som sänker sina utsläpp som också kommer tjäna på det.

Konsten att resa och transportera smart handlar inte om förbud och skatter som riktar in sig på själva fordonet istället för de utsläpp som den åstadkommer. Det handlar istället om en marknad som premierar miljövänligt och låter de som släpper ut mycket fossildrivmedel också få stå för kostnaden för just de utsläppen.

Hoten mot landsbygden i höst!

Svenska Dagbladet har undersökt klimatet för politiken i höst och det är läge för turbulens. Förutom friskolorna, järnvägen och en opposition som tänker sätta hårt mot hårt har nu kilometerskatten för transporter kommit på bordet igen. I den frågan har SD sagt sig vara för ett införande av denna skatt och de rödgröna partierna gick ut i förra årets valrörelser och sa att de också vill införa denna skatt.

Motiveringen skulle vara att man vill värna om miljön. Tyvärr är detta inget annat än symbolpolitik. Det skapar inte en bättre miljö, utan fördyrar bara för vanliga människor som inte har tillgång till transporter som inte går på väg. Skatten kommer fördyra för alla småföretagare som verkar på landbygden och i småortssverige. Ökade kostnader kommer det vara för mjölkbönderna som är beroende av att mjölkbilen kommer för att kunna sälja sina produkter. För den lokala lanthandeln kommer leveransen av varor att bli dyrare och för den lilla verkstadsindustrin kommer få svårare att konkurrera mot större industrier som finns närmare kunderna och behöver då inte transportera varorna lika långt!

Det stora problemet är att en kilometerskatt inte straffar miljöproblemen utan själva resan. Det är inte mängden koldioxid man vill få ner utan avståndet man vill resa. Detta betyder att den miljövänligaste och energisnålaste lastbilen kommer beskattas lika hårt som den mest omiljövänliga energislukande lastbilen.

Från att ha varit ett förslag som jag tror de vill driva igenom för att förbättra miljön blir konsekvensen att miljön inte förbättras eftersom det spelar ingen roll ifall man satsar på att förnya sin fordonsflotta för de kommer beskattas lika hårt i alla fall.

Det kommer att blir en turbulent höst och risken finns att hotet från kilmeterskatten mot landsbygden kommer upp till ytan under höstens politiska diskussioner.

Man kan ställa krav på maten

Servera har i förvaltningsrätten förlorat ett mål mot Rättvikskommun. Kommunen hade i sin upphandling av mat, ställt krav på maten som; betessäsong, reden, strö och annat för djuren. Detta är första gången som Miljöstyrningsrådet, som hjälper offentliga aktörer med hur de ska ställa krav vid offentliga upphandlingar, fått sina råd prövade i domstol.

Detta visar att det går att ställa krav på den mat man vill köpa in. Nu måste vi bara bli bättre på att göra det.

Har bland annat i en ledare i HN (29/7) skrivit om just offentliga myndigheter som måste bli bättre på att ställa krav vid sina upphandlingar.

Media: ATL

Framtidens bonde!

Sverige behöver en levande landsbygd och engagerade bönder som sköter om och använder den fantastiska naturresurs som landbygden är.

En annan som verkligen vill göra detta är CUF Kronobergs ordförande Patrik Davidsson som skriver i Smålandsposten. Väl värt läsning, där han bland annat visar att det inte räcker med fina ord från vänstern och miljöpartiet, när deras förslag gång på gång slår mot den svenska landsbygden och som också kommer slå hårt mot Sveriges möjligheter att ställa om till ett klimatsmartare samhälle. Mycket av den gröna energin kommer från just landsbygden och därför kan man inte slå undan benen för dem som verkar där!

Från Stockholm och söderut

Har nu jobbat på Landsbygdsdepartementet ett tag, fantastiskt kul att ha fått möjligheten att får jobba där i sommar.

Nu bär det istället av mot söder och Hallands nyheter, där jag kommer vikariera som politisk redaktör i sommar. Allt material välkomnas.

Vill ni följa mina ledare så kommer de att publiceras (förutom i papperstidningen) på: www.hn.se/asikter/ledare

Jag har också fått den stora äran att vara miljöpolitisk talesperson för Centerstudenter. Jag är riktigt glad för att jag fått det politik området, eftersom det är ett intresse som ligger mig varmt och hjärtat. Anledningen till att jag blev politiskt aktiv var just miljöfrågan och varför jag då inte valde miljöpartiet kan ni läsa här.

Såhär halvägs in i sommaren, kan man konstatera att det finns mycket spännande kvar.

Örebro

I helgen har man varit i Örebro för Centerstudenters förbundsstämma.

Jag är otroligt glad och stolt att jag fått förtroendet att sitta i Centerstudenters förbundsstyrelse, det känns otroligt kul och jag tackar alla som röstade på mig.

Ett växande Centerstudenter gör att vi kommer spela allt större roll i Centerrörelsen och i den politiska debatten. Jag känner att vi fått en kanonbra styrelse som kommer kunna ta plats i många debatter. Jag själv vill lyfta miljö och klimatdiskussionerna. För att kunna göra samhället mer klimatsmart tror jag att det är avgörande hur bra vi lyckas släppa fram ny teknik och nya lösningar. Här måste studenternas tankar få komma fram!

Jag är som sagt jätteglad att jag fått detta förtroende och känner mig riktigt taggad inför det år som kommer!

Föreslagen till Centerstudenters förbundsstyrelse

Idag har Centerstudenters valberedning presenterat sitt förslag till ny förbundsstyrelse och jag har nominerats till att få en ledamotsplats.

Jag tackar för förtroendet och hoppas att jag även får stämmans förtroende. Jag ser mig ett förbund som kommer spela en ännu större roll både i Centerrörelsens förnyelsearbete men också Sveriges förnyelse. Om jag får förtroendet att sitta i styrelsen så kommer jag att vilja lyfta klimat- och miljöfrågorna.

Här kan ni läsa en liten presentation

Skogsriket, en spännande satsning för både jobb och miljö

Hur ska vi klara klimatutmaningen? Det är den stora frågan som alla brottas med. Från vissa debattörer hörs tankar om att vi ska förbjuda och lägga ner för att förbättra miljön, vi ska alltså tvinga människor att bli mer miljövänliga. Synsättet är för mig totalt korkat, det är både segt, trögt och kostsamt att ha strategin att tinga folk till att bli miljövänliga.

Det är ett mycket bättre alternativ att se till så att människor själva vill leva mer miljövänligt. Det är det synsättet som Centerpartiet har och som med oss i regeringen har gjort att antalet miljöbilar rusat i höjden, att biobrännslet nu är den största energikällan i Sverige (bland annat har den blivit en stor energikälla för uppvärmning). Företag satsar på ett energieffektivisera sina fabriker och anläggningar, ta tillvara spillvärme och satsa på att bygga ut den förnyelsebara energiproduktionen.

Mycket av den nya energin och lösningarna kommer från skogen, bland de senaste nyheterna är Preem som kommit med en diesel som innehåller tallolja. Det gör mig glad att Eskil Erlandsson har presenterat en strategi som han kallar Skogsriket. Den handlar om att ta tillvara alla delar som skogen har och se till att de resurser och råvaror som finns där används på bästa sätt. Läs mer om det här.

Landsbygden och skogen kommer spela en avgörande roll för lösningen på klimatproblemen. Med allt från att vi behöver mer lokalproducerad mat för att minska transporter till förnyelsebara råvaror från skogen för att gå åt rätt håll.

Vad som är säkert är att vi måste fortsätta att göra det enklare och billigare att vara miljövän så att vi har företag och organisationer som satsar på forskning och utveckling för nya produkter och processer som kan göra vår vardag mer miljövänlig. Men för att få med alla på tåget så ska vi gå på en möjlighetslinje och inte en förbudslinje. Av den enkla anledningen att den är mycket billigare, snabbare och bättre.

Spännande utveckling för tågtrafiken!

Läser i SMP att Sven Sunesson (C), ordförande i Trafiknämnden i Regionförbundet Södra Småland. Han berättar om hur tågtrafiken kan vara en viktig del för länets kollektivtrafiksutveckling, men också för hur man kan stärka Kronobergs tillväxt- och attraktionskraft.

Jag håller helt Sven att de beslutade tågtrafiken är något mycket positivt för Kronobergs län och kommer ytterligare att bidra till en positiv utveckling. Men jag tycker också att det är extra roligt att Sven öppnar för fortsatt satsning på tågtrafiken. För oss i Markaryd så handlar det om att tågen ska fortsätta vidare mot Halmstad vilket skulle göra resor till och från Västsverige mycket enklare och smidigare.

Jag som varande kollektivtrafiksnörd tycker ju detta är riktigt kul och spännande. Mer och mer av kollektivtresande och sammankoppling av buss- och tågtrafik bidrar till större arbetsmarknadsområden och fler öppningar.

För att ta tillvara de satsningar som görs på trafiken på södra stambanan med mer lokaltågstrafik så måste vi också börja fundera på fler bussar från kommunen till Älmhult. Får vi till bra tidtabeller så skulle det innebära stora möjligheter personer i Markaryd att resa öster ut men även vidare norr ut.

Det finns mycket spännande möjligheter som man kan åstadkomma ifall man vill och vi måste se till att ta tillvara på dem.

 

Vad är då lösningen?

Politikernörd som jag är så har jag riksdagens interpellationsdebatter på i bakgrunden och idag har Maud Olofsson (c), energi- och näringsminister debatterat både med Gustav Fridolin (mp) och ganska många socialdemokrater.

Man oroar sig för gasutbyggnad i Sverige och att elpriserna stiger, Maud berättar också att man i Centerpartiet och Alliansen sett dessa problem och diskuterar olika sätt att lösa problemen. Här någonstans skiljer sig Alliansen och oppositionen sig. När oppositionen bara konstaterar att det finns ett problem men sedan verkar man inte vilja fundera över hur man ska lösa problemet. Jag tycker att Maud gör väldigt bra ifrån sig när hon förklara att man måste se till den långsiktiga lösningen, vad behövs för att dessa problem inte ska uppstå. Oppositionen verkar inte vilja se så långt utan tycker att man ska göra något åt symptomen på problemen istället för att göra sig kvitt problemet från början.

Debatterna i kammaren handlade om gasutvinning i Skåne och allt för höga elpriser i Sverige. Den långsiktiga lösningen som Maud flera gånger poängterade var att man måste få fram mer förnyelsebar el så att elproduktionen kan öka, så att priserna sjunker och vi inte kommer att behöva någon fossilgas. Det viktigaste man kan göra och bör lägga kraft på är att ser till att marknaden för grön energi fungerar bättre och att det blir billigare och bättre att investera i grön energi i Sverige. Vi måste se till att den gröna omställningen kommer igång och då är det helt förödande att man inte från oppositionen kan se framåt i energipolitiken, vi måste inse att vi inte kan backa oss bakåt i tiden för att bli grönare utan vi måste bli grönare i framtiden.