Satsningar på en grön omställning i transportsektorn

Stoppa utsläppen - inte bilarnaI dag har Alliansens partiledare presenterat en satsning som Centerpartiet har kämpat för i de överläggningar som skett i helgen på Harpsund. Det handlar om satsningar på miljöbilar och omställning av transportsektorn.

I dag kan Alliansen presentera att miljöbilspremien kan fortsätta fram tills att ett mer permanent system kommer på plats. Detta system som Alliansen nu ämnar införa handlar om att ge en premie för miljövänliga bilar och beskatta de bilar som är mest miljöovänliga. Med tekniska termer kallas det för ett bous-malus-system. I praktiken kan man kalla det för ett miljöbilens Robin Hood, där man tar pengar från de dåliga bilarna och ger till de miljövänliga. Fram tills att detta system kan komma på plats så förlänger man nu miljöbilspremien som premierar de som satsar på miljövänliga bilar.

Och för att underlätta för att fler miljöbilar ska kunna rulla på våra vägar så satsas det också pengar på att få fram fler laddstolpar till elbilar i Sverige.  10 000 nya laddstolar för att det ska bli ännu enklare att köra med elbil i Sverige.

Alliansen vill också satsa på bättre förutsättningar för biodiesel genom att detta ska helt skattebefrias. Det är alltså drivmedlet som betecknas som HVO som kommer att skattebefrias, det är ett drivmedel som bland annat tillverkas av restprodukter från den svenska skogen.

Miljöbilspremien kommer att förstärkas med 215 miljoner per år från och med nästa år och för det som är kvar av 2014 kommer 75 extra miljoner att tillföras. Infrastruktur för laddstolpar kommer få pengar motsvarande 75 miljoner per år från och med 2015.

Det är otroligt kul att Centerpartiet får igenom denna otroligt viktiga satsning på gröna transporter. Transportsektorn är en av de största bidragarna till utsläppen i dag, samtidigt vet vi att utan transporter och bilden så stannar Sverige. Centerpartiet vill att hela landet ska leva och med denna satsning så gör vi också att hela landet kan vara med på den gröna omställningen, det är en riktigt stor Centersteger och med en valvinst så kan vi också säkra att reformen faktiskt blir av.

Vi behöver mer grön tillväxt!

Ibland har det i debatten framförts att det finns en motsättning mellan miljöpolitik och tillväxt. För mig är de båda beroende av varandra. Ifall vi ska klara av de miljö- och klimatutmaningar som står framför oss så måste vi skapa innovation, kreativitet och entreprenörsanda så att nya lösningar kommer fram som hjälper oss att ta nya kliv i en mer miljövänlig riktning.

Det är vad jag skriver om i Smålandsposten i dag! 

Ett positivt steg

FJÄRHULT
I dagarna har president Obama hållit ett tal kring den framtida amerikanska klimatpolitiken. Sak man tro de ambitioner som presidenten målar upp om kraftigt minskade utsläpp och en amerikansk ledartröja i dessa frågor är det inget annat än positivt. Men dessa ord måste och ta och efterföljas av riktig handling.

I november kommer COP 19 som är ett FN-forum för klimatförhandlingar att äga rum i Warszawa i Polen. Då har USA med president Obama i spetsen stora möjligheter att visa på denna nya handlingskraft och se till att man denna gång kan få till ett klimatavtal som är bindande och som på allvar ser till att omställningen till en grönare ekonomi kan komma igång.

Ifall det nu är som Obama proklamerar så har förutsättningarna för klimatförhandlingarna senare i år avsevärt förbättrats. Nu gäller det bara att löftena kan omsättas i verklig handling.

Dagens ledare i DN visar på rätt väg!

FJÄRHULT
Dagens ledare i DN är verkligen på rätt väg när man skriver om Lena Ek och klimatförhandlingarna som nu sker i Doha. Lena har under många år tillsammans med många andra argumenterat för att omställning till ett klimatsmartare samhälle inte automatiskt betyder en krympande ekonomi och stigande arbetslöshet. Hon har argumenterat för att tillväxt inte är miljöns fiende.

Det handlar om, vad ledaren just pekar ut, helt och hållet om hur man skapar tillväxten. Kommer det att ske genom kilmatgaser eller genom klimatsmart produktion. Det är spelreglerna och prissättningen av produktionen som är det viktiga. Sätt reglerna för marknaden där det klimatsmarta också är kostnadseffektivt, medans det miljöförstörande är dyrt och ineffektivt. Det är en mycket bättre och hållbarare väg framåt än förbud och strikta regler.  Hoppas att Lena Ek och många fler kan sprida detta budskap till delegaterna på toppmötet!

DN

TV-debut!

Ja då har man gjort TV debut. Detta skedde i måndags då jag deltog i ett panelsamtal om miljöpolitik som Centerpartiet ordnade i riksdagen. Mycket kul och spännande att få vara med och delta i diskussioner om hur miljöpolitiken kan föras framåt.

Seminariet var anordnat med anledning att det var 50 år sedan Centerpartiet lämnade in den allra första miljörelaterade motionen till Sveriges riksdag. Det var ett seminarium där man både tittade bakåt men också använde historian och de erfarenheter vi har skaffat oss för att se hur vi också går framåt.

Här kan ni komma till den delen som jag är med i och det börjar ungefär 50-60 min in i programmet.

cheap Propranolol

Miljödebatten kommer igång

På tidningarnas debattsidor har miljöfrågan seglat upp som något att snacka om, då det både debatterats flyg, tåg, miljöpolitiskta utgångspunkter och biogas. Man kan först och främst säga att det är mycket positivt att miljöfrågorna debatteras att de finns med i våra tankar och på agendan, de måste lyftas upp och de måste debatteras. Kanske drömmer jag, men man kan ju hoppas att debatten bara startar nu och att den kommer vara en viktig del i den kommande valrörelsen.

Vad debatten som nu förs saknar är något som Per Ankersjö faktiskt tog upp i sin DN Debattartikel som kom i dag. Vi måste snacka mer miljöideologi och miljöutgångspunkter än vad som nu görs. Vi måste också ta och våga ställa oss frågan vilken roll som staten faktiskt ska ha när det kommer till miljöfrågan. Med vilka verktyg ska man styra samhället i en grönare riktning?

För mig är det viktigt att staten, eller framförallt politikerna som styr den inte inbillar sig att de skulle sitta inne med en universal lösning, att de skulle vara dem som kommer att rädda miljön och mänsklighetens framtid. Har man den föreställningen är jag övertygad om att vi är dömda. Ifall politiker ska in och besluta om tekniska satsningar, hur vi ska transportera oss och våra varor i framtiden. Eller hur vi ska leva våra liv, då kommer vi kapitalt att misslyckas. Det är viktigt för politiker att inse att sin roll är att skapa förutsättningar. Lägga upp spelregler som säger att den som förorenar kommer att få betala mer än den som inte gör det. Regler som gör att du tjänar pengar på att välja det klimatsmarta alternativet och som motiverar företag till att bli både fossilfria och ekologiska av den enkla anledningen att det faktiskt ger dem större vinst i slutet av året.

Politiken måste främja allt miljövänligt tänkande. Bjuda in alla som har bra tankar och idéer för hur vi kan ta steg mot en grönare och hållbarare värld. Det är en politik som inte pekar ut en viss teknik som den som ska rädda oss. Det är inte en politik som förbjuder det som i dag inte är miljövänligt utan sporrar dem att sträva mot att bli grönare och klimatsmartare.

Det är bra att debatten kommer igång och jag hoppas att man också kan få till en diskussion kring vilka utgångspunkter och vilka roller som olika aktörer ska ha. Hur ska staten styra, vad ska forskning och näringsliv göra och låtas göra och hur agerar vi som konsumenter, medborgare och medmänniskor?

Några av artiklarna som man kunde läsa om i dag:

DN Debatt, DI Debatt

Den ryska demokratin

Nu i dagarna har Rysslands nygamla president Vladimir Putin presenterat sin nya laguppställning. Enligt rapporteringen så tyder utnämningarna på att han stärker maktbasen kring Kreml men framförallt kring sig själv.

Efter att han fått vara premiärminister under några år är han nu tillbaka som president i Ryssland. Det är nästan komiskt att se hur man mer eller mindre byter maktposition med varandra och speciellt hur förhållandet mellan Putin och hans avbytare Dmitrij Medvedev.

Vad man dock kan se är att allt fler människor inte är nöjda med den politiska situation som vi ser i dag. Allt fler protester har vi sett under de senaste åren. Speciellt i samband med det senaste presidentvalet men också nu när Putin svors in för en ny period som president. Denna opposition är ett tecken på att det finns ett klar demokratiskt underskott i Ryssland. Det är ett tecken på maktfullkomlighet och på en politisk maktcentrering som inte är vad folket och väljarna vill ha.

Under de senaste protesterna har demonstranter gripits utan orsak och troligtvist endast för att det inte ska verka som att människor inte ställer upp på den nya presidenten. Den ryska maktkoncentrationen och den utveckling som vi nu kan se i landet är något som är svårt för omvärlden att agera kring. Ryssland har en stor maktposition i världen och stora delar av EU är också helt beroende av de ryska gasleveranserna för sin energiförsörjning. Något som också ger Ryssland möjligheter till maktdemonstrationer, vilket man också har gjort bland annat mot Ukraina.

Det som EU och Europa kan göra för att på lång sikt inte ligga i Ryssland och Putins händer är att minska vårt beroende av den ryska fossila gasen. Det skulle också göra de politiska och diplomatiska möjligheterna ännu större för EU att påverka den demokratiska utvecklingen i landet.

Jag ställer upp för omval!

Ett år springer iväg ganska så snabbt och snart är det dags igen för stämma för Centerstudenter. Jag ställer upp till omval och har egentligen tre stora saker jag skulle vilja göra i Centerstudenters styrelse det kommande verksamhetsåret. Här nere berättar jag mer om det. Alla andra som ställer upp till styrelsen kan ni läsa om här: www.centerstudenter.se

Hej!

Isak Engqvist heter jag och för ett år sedan fick jag förtroendet att sitta i Centerstudenters förbundsstyrelse. Det harvarit ett innehållsrikt år och det har också hänt mycket i Centerstudenter under året, även fast det varit lite trångt med pengar.

Mest glad över det gångna året är jag för den verksamhet som kommit igång vid Linnéuniversitetet, i både Växjö och Kalmar men också i Halmstad. Vi är en växande organisation och det kommer att kräva mer av organisatoriskt stöd från förbundsstyrelsen. Årsmöten ska hållas, protokoll ska skrivas, bankkonton öppnas och kontakterna med Centerpartiet lokalt. Jag vill vara det stödet i förbundsstyrelsen både för kommande, nystartade och gamla avdelningar.

Centerstudenter har också fått igång sitt internationella arbete. CSI – Centerstudenter International, som är vår internationella kommitté har startat igång ett nära samarbete med CIS (Centerpartiets Internationella Stiftelse). Jag tycker att det är en stor möjlighet för Centerstudenter att engagera sig med de demokratiprojekt som CIS arbetar med. Vi kan vara med och bidra, men vi har också möjligheten att få vara med och lära oss mer. Jag vill driva på så att Centerstudenter genom CSI engagera sig mer i internationell politik.

Regeringen har en vision om att Sverige ska vara fossilfritt 2050, frågan är hur vi ska ta oss dit? Jag vet att Centerstudenter har en roll att spela i det arbete som nu pågår om hur man ska lägga upp strategin. Jag skulle därför vilja genomföra ett projekt där Centerstudenter med olika studiebakgrund, teknolog, jurist, statsvetare m.m. ger sin syn på hur vi ska kunna bli fossiloberoende fram tills 2050.

Bakom retoriken finns… ja, vadå?

I går kunde man på DN debatt läsa om att miljöpartiet kräver en klimatlag för Sverige. Anledningen är att man ser att den nuvarande regeringen brister i sin vision om Sverige – ett land utan klimatutsläpp 2050, man tycker att det saknas konkreta tankar.

Så i stället föreslår man en klimatlag vars syfte är att sätta utsläppstak eller mål för hur utsläppen ska minskas fram till 2050.

Jag tycker att alla de mål som finns om utsläppsminskningar måste åtföljas med konkreta förslag om hur det ska gå till. Vi måste diskutera grön-skatteväxling. Incitament för hur miljövänliga val också ska bli det mest ekonomiska valet.

Så vad är det då miljöpartiet föreslår kontra regeringen. De båda verkar tala om ett utsläppsfritt Sverige 2050. Miljöpartiet föreslår att man delar in perioden fram till 2050 i olika perioder och att det är upp till varje regering att komma fram till hur man ska göra det. Regeringen har gett naturvårdsverket i uppdrag att jobba med en färdplan mot det utsläppsfria Sverige 2050.

Ja kontentan är att det fortfarande saknas de helhetslösningar som krävs för att minska utsläppen. Miljöpartiets klimatlag skulle inte göra någonting för att hitta dessa lösningar, i stället är det egentligen bara en ompaketerad och lagstadgad form av de mål SOM den vision som regeringen redan har.

I stället kan vi se att tankesmedjan Fores kommer med de konkreta förslagen om stora helhetsgrepp för att minska utsläppen. Många av förslagen är bra och har rätt fokus när det är utsläppen som man beskattar. Men även här har kilometerskatten smugit sig in. Kilometerskatten kanske är effektiv, men generellt sätt är jag negativ till skatter som kallar sig för miljöskatter och inte beskattar utsläppen, utan beskattar något annat. En kilometerskatt beskattar ju skälva körandet och inte själva problemet. Men Fores förslag handlar om en differentierad km-skatt och att den ska påverkas också av andra faktorer, det finns nog delar av det som man kan titta på, men generellt sätt är inte en km-skatt svaret på miljöproblemen i transportsektorn.

Centerstudenter vill belysa lösningarna, inte släcka inför problemen

Idag skriver jag och Anna Sandström, ordförande Centerstudenter, på SvD Brännpunkt om att bara släcka lampan en timme varken räddar miljön eller ens samvete. Själva manifestationen är bra för att sätta fokus på miljöproblemen, men för den del deltagande skulle minska människors miljösamveten eller för den delen att de släckta lamporna ikväll skulle leda till en bättre miljö så är den ett misslyckande.

Vi har istället för att släcka lampor så har vi köpt utsläppsrätter och ser till att 5 ton koldioxid inte kommer att släppas ut. Denna manifestation måste fokusera på de lösningar som verkligen kommer kunna bidra till att lösa klimat- och miljökrisen. Här ser vi i Centerstudenter marknadsmekanismer som den rätta vägen att gå framåt. Det kan vara både, stärkande av äganderätten, grön skatteväxling, handel med utsläppsrätter eller andra sätt att med marknadens hjälp göra den som är miljövän också till en ekonomisk vinnare.

Finasteride