Hur minskar man terror?

Det är en fråga som man hade önskat att man kunde svara på. Men jag trillade förbi en artikel på Nyhetskanalen, där professor i idéhistoria vid Umeå Universitet, Mohammad Fazlhashemi, säjer att Demokrativågen som vi nu ser i arabvärlden bidrar till att minska terrorismen i regionen. I artikeln så påpekar han på en faktor som jag tror är grunden i hur man bekämpar terror. Nämligen frihet, demokrati och framförallt framtidstro. Den absoluta majoriteten av alla människor vill ha demokrati och frihet och kunna leva goda och bra liv. När man lever under förtryck, misär eller när man inte har några möjligheter m.m. det är då som extrema grupper blir mer intressanta, när man inte känner att man hittar sin plats.

Han pekar på att demonstranterna i Egypten, Tunisien, Iran och på många andra ställen inte skanderar islamistiska slagord utan slagord för frihet och demokrati, visst kommer islamismen att finnas, men med mer frihet, demokrati och framförallt framtidstro så kommer extrema grupper få allt större svårigheter att rekrytera medlemmar.

 

Eskil Erlandssons säjer nej till fiskeavtal med Marocko

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (c) och Sverige kommer att rösta nej till att ge kommissionen ett förhandlingsmandat att förlänga ett fiskeavtal med Marocko eftersom det inte är förenligt med folkrätten. Jag tycker och känner att detta är ett mycket bra ställningstagande.

Marocko har sedan 1976 ockuperat området och vägrat Västsaharier sina rättigheter. EU har haft fiskeavtal med Marocko som gjort att EU fiskare har kunnat fiska i vattnen utanför Västsahara utan att intäkterna har kommit till det Västsahariska folket. Nu är avtalet uppe igen för omförhandling och förläning. CUF har bland annat tagit ställning för att Västsahara och Västsaharierna ska kunna bestämma över sitt eget land och framför allt kunna få nyttja de resurser som finns i landet.

Eskil Erlandsson (c) och Sverige kommer att vid ministerrådsmötet i morgon rösta nej till att kommissionen ska kunna teckna ett nytt avtal med Marocko eftersom ett sådant kommer att bryta mot folkrätten.

Jag tycker att det är jättebra att ministern tar ställning för folkrätten och mot exploatering av ockuperad mark. Nu hoppas vi bara på att fler länder kommer att ställa sig bakom Sveriges linje så att EU kommer att följa folkrätten.

Media: Svd

Internet och demokrati

Den senaste tiden har vi sett hur regimen i Tunisien har fallit, samtidigt som regimen i Egypten verkar gå samma öde till mötes. Protesterna fyller nu gatorna i Kairo och det blir allt tydligare att presidenten Husni Mubarak inte har kontroll över situationen i landet.

Hur det slutar i Egypten vet vi inte än men jag tror ju att det kommer bli ohållbart för presidenten att sitta kvar, Mubarak måste bort.

Hur den internationella politiska kartan kommer att ritas om och hur det kommer bli framöver för vi vänta och se, men några reflektioner och noteringar har jag gjort redan nu av händelserna.

Förhoppningsvis blir det nu stora steg närmare demokrati och större mänskliga fri och rättigheter kommer att införas. Att dessa kommer underifrån och utan att väst gjort några större insatser för att mer demokrati i området tycker jag visar på ett stort hopp inför framtiden. Det visar att människor vill leva i öppna samhällen där man har större friheter och där man själv har möjlighet att påverka.

Sedan visar händelserna den senaste tiden vilket otroligt verktyg internet är och hur det blir ett av de viktigaste verktygen för att sprida demokrati i världen. Facebook, Twitter och bloggar har spelat en stor roll i den senaste tidens händelser och denna utveckling går bara framåt. Jag tycker att denna utveckling är riktigt spännande och hur kommunikation via internet kommer att utvecklas framöver kan vi bara gissa.

Men fler möjligheter att sprida sina åsikter skapar större möjligheter att komma åt regimer som inte ger människor sina grundläggande rättigheter.

Media: Svd, Dn, SVT

 

 

Affären med Ungerns medielag

Ungern har infört en mycket omdiskuterad medielag där ett nationellt och politiskt tillsatt råd kan bötfälla medier som inte rapporterar balanserat eller som kränker mänskliga värden. Bland annat har rådet som första ärende haft en radiostation som enligt rådet spelat musik med allt för mycket könsord och svordomar.

Bara att politiker ska avgöra vad medierna publicerar genom att lägga in värderingar och avgöra hur många svordomar man får använda är ett steg för långt i inskränkningen av yttrandefriheten. Tar man detta steg är det inte långt förrän man börjar censurera andra saker.

Att EU-kommissionen nu tar sig an lagen är positivt och jag hoppas att man tänker använda den katalog av mänskliga rättigheter som med Lissabonfördraget blev bindande. Att kommissionen agerar är av största vikt speciellt nu när Ungern är ordförande i EU. Det är mycket skamligt för EU att vi ska företrädas av politiker som tycker att de medielagar man nu infört är förenligt med att vara en fullvärdig demokrati.

Media SvD

Integritet

EU har genom en rad omröstningar och diskussioner i både ministerrådet, kommissionen och parlamentet bestäm sig för att godkänna Swift-avtalet med USA. Detta avtala gör att under de kommande fem åren så kommer all information om mellanstatliga banktransaktioner (när man skickar pengar mellan stater) att skickas över till USA för att de ska, som det heter, kunna kartlägga terrorismens finansiering.

Efter de fem åren så ska så inte ske, eftersom EU då ska starta en egen myndighet som ska samla in denna informationen och skicka enbart den information som USA begär ut om vissa tranasktioner. Man ser detta som en seger, kanske är det så.

Den personliga integriteten kommer hur som haver ändå ikläm om det inte är USA som övervakar oss så är det EU. Jag hoppas, nu när EU ska skriva på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) att masslagringar av information inte ska anses förenlig med konventionen och att vi blir av med det på det sättet, men vem vet. Det är något som ska följas och något som vi måste höja våra röster mot.

Media: DN

Bloggar: Lena Ek, Europaparlamentariker

Malmström vill förändra datalagringsdirektivet!

Det EU-direktiv som bland annat säger att telfonoperatörer och internetleverantörer måste spara datatrafik upp till två år. Detta som ett led i bekämpningen av den globala terrorismen.
I SvD läser jag att Cecilia Malmström om hon blir godkänd av parlamentet som ny kommissionär vill se över detta direktiv och bland annat se ifall det är befogat och proportionerlig att så mycket datatrafik skall lagras.

Tycker att det är mycket bra att detta kommer att göras. Har de senaste åren känt att det bara införs mer övervakande åtgärder hela tiden. Att det du signaleras att man kanske ska lätta på övervakningen tycker jag är mycket bra!

Minaretförbud i Schweiz

I en folkomröstning har Schweizarna röstat för ett förbud mot att bygga fler minareter.

Jag beklagar djupt att en majoritet röstade för. Jag kan förstå att många kan vara rädda eller skeptiska inför nya kulturer och nya seder. Men det räcker inte som anledning till för att inskränka religionsfriheten, för det är vad man vill. För här blir det till att välja, antingen religionsfrihet eller inte, man kan inte ha något mellanting, där vissa religioner eller delar av religioner är tillåtet och inte andra och sedan kalla det för religionsfrihet, för det är det inte.

Här får man faktiskt välja och tyvärr så har Schweizarna valt att religionsfrihet inte är så viktigt, utan denna måste vi begränsa.

Jag kan bara djupt beklaga detta!