Tack för förtroendet!

Då har man kommit hem från kommunfullmäktige. Det var ett möte som inleddes med en kommunpolitisk debatt, där mycket av diskussionerna kom att handla om de kärva ekonomiska tiderna och den minskande befolkningen.

Jag lyfte fram lite olika framtidsspaningar under mitt inlägg. Jag tog upp det fortsatta arbetet med måluppfyllelse i skolan. Vikten av att alla politiker verkligen tar till vara de möjligheter till inflytande som Ungdomsinskottet har gett. Jag tog upp vikten av fokus på ett klimatsmart arbetssätt i vardagen. Sedan lyfte jag med vikten av att få igång planeringen för utbyggnaden av fiberbredband i hela kommunen. Detta är speciellt viktigt eftersom Telia börjat planera för att montera ner telefonledningar men också för att tillgodose framtidens kapacitetskrav.

Det kommer att vara mycket arbete som ligger framöver för att se till att budgetarbetet faller väl ut. Men framtiden kan man inte vandra in i med negativ uppsyn. Med en syn på framtiden som full av möjligheter kan man också se till att bemöta de svåraste problemen på ett positivt sätt.

Fullmäktigemötet valde också en ny valnämndsordförande och jag fick förtroendet att leda arbetet i valnämnden. Jag tycker att det ska bli ett mycket spännande arbete att ta tag i speciellt som det kommer vara ett till val 2014 än bara valen till kommunen, landstinget och riksdagen, vi ska också ta och besluta vilka svenska ledamöter som ska sitta i Europaparlamentet.

Bokslut 2010

Kanske låter det inte som den mest intressanta titeln och med ett första ögonkast på den papperslunta som är årets bokslut så kanske man inte känner sig hågad att läsa den från pärm till pärm. Men tittar man bortom siffror och bilder och ser vad allt detta representerar blir det genast mer intressant.

Igår på fullmäktige gick vi igenom bokslutet för 2010. Den sammanställning och redogörelse för det gångna året. Man kan konstatera att föregående år var ett år då ekonomin vände. Men trots detta har vi fått kämpa med ekonomiska tyglar för att resultatet på sista raden skulle bli ett överskott.

Jag har under förra året suttit med i Utbildnings- och Kulturnämnden och varit med och sett att vi fått ha vissa strama tyglar för att få budgeten att gå ihop. Men trots strama tyglar så blir jag alltid glatt överraskad när man ser hur mycket verksamhet som vi får av de pengar som vi stoppar in. Men framförallt att personalen aldrig släpper nytänkandet utan alltid verkar tänka och hitta på nya sätt att utveckla verksamheten.

Vi har en fantastiskt bra gymnasieskola som hela tiden jobbar med att bli bättre. I förskolan hissas det grön flagg och jobbas med nya projekt. Grundskolan förändras mycket med framtidens skola som är på gång i Markaryd och som snart tar fart i Strömsnäsbruk.

Kulturverksamheten lyckas fylla lov-veckorna med massvis av aktiviteter som inspirerar liten som stor. Ungdomsinskottet är också på gång och ger möjligheter för fler ungdomar att komma till tals i Markarydspolitiken.

 Det har varit ett intensivt år och mycket mer har hänt än vad jag har räknat upp här. 2011 kommer också att bli ett intensivt år med många framtidsfrågor som kommer att aktualiseras.

Fullmäktige i Markaryd

Ikväll är det igen dags för fullmäktigemöte i Markaryds kommun och denna gång blir det i kommunhuset i Markaryd. Det kommer att vara en kommunpolitisk debatt och jag tror att det kan bli en ganska intressant debatt om hur man ser på framtiden för kommunen.

Har du tid och möjlighet, titta förbi, det är i kommunhuset i Markaryd klockan 19:00.

———————————————–

UPPDATERING:

Här nedan finns det anförande jag utgick från i fullmäktigedebatten. Dock är det det talade ordet som gäller:

Ordförande, Ledamöter, Åhörare och Press

 

Möjligheter…

Smakar man på det ordet kanske man först känner att, visst det är intressant, men kanske lite luddigt…

Men tuggar vi lite till börjar man känna mer av vad det faktiskt kan symbolisera, vad det betyder. Jag vill med denna lilla kulinariska ordanalys beskriva vad jag tror möjligheter betyder för Markaryds kommun.

Min egen syn på kommunens möjligheter ändrades ganska mycket 2008-2009. Efter mina studier på KCM som jag avslutade våren 2008 spenderade jag närmare 8 månader ibland annat Nya Zeeland.

När jag kom hem igen insåg jag hur mycket min syn på vår lilla del av världen hade förändrats. Från att ha varit en ganska går och trist syn så började jag se många fler möjliga satsningar och utvecklingsvägar och potential i Markaryds kommun än vad jag kunde påminna mig att jag sett tidigare.

Flera idéer och tankar på att man borde göra det och man borde göra det trillade in i huvudet, men det är egentligen inte vad jag kom fram till som är det riktigt spännande här utan, hur kom det sig?

 

Jag tror att det handlar om möten, möten med andra människor, andra kulturer och andra tankesätt. Ett nytt synsätt, ett par nya ögon på verkligheten gör att man ser nya möjligheter, ser nya vägar framåt för vår kommun, möjligheter som vi kanske inte ser idag.

Frågan blir ju sedan, hur får vi in dessa nya ögon, de nya idéerna och de nya tankarna?

 

För mig handlar det om tillgänglighet.

Att vi som kommun är öppna och attraktiva så att fler väljer att komma hit för att investera, studera, arbeta och bo.

Vad krävs då för att vi ska kunna få fler personer till kommunen?

 

Något enkelt svar finns nog inte, för jag tror att det handlar om massor av olika saker som ska till. Alla tänker jag inte beröra under detta anförande, men jag skulle vilja fokusera på några områden som jag tror är viktiga och som jag vill lyfta fram.

 

Service och tillgänglighet är ett område som är viktigt. Det handlar bland annat om bra IT-kommunikation i kommunen, bra service och information från kommunen men också att det finns bra småföretagarklimat så man exempelvis inte behöver resa flera mil för att göra sina inköp.

Men det handlar minst lika mycket om att vara tillgänglig rent fysiskt, med bra vägar i hela kommunen och en bra kollektivtrafik. Vi ser idag hur kollektivtrafiken blir bättre och bättre tillexempel har vi fått fler bussturer mot Hässleholm och Helsingborg nyligen och om några år börjar Pågatågen att rulla. Men vi måste hela tiden se hur vi kan med förbättrade turer och kanske nya turer kan göra Markaryd tillgängligt från fler håll.

Vi ligger ju ganska strategiskt och centralt i sydvästra Sydsverige, vi ska se till att använda detta läge för att göra Markaryd till en knutpunkt, där människor och idéer möts.

Centerpartiet har som prioritet att förbättra trafiken till Halmstad, men vill också kolla på hur vi kan förbättra trafiken till Älmhult och Södra stambanan. Vi vet att kommunen jobbat mycket med trafiken till Halmstad och att det varit svårt att få till något. Men vi för samtal med våra kollegor i Centerpartiet i Väst för att kunna finna en framtida lösning.

Men vi vill också titta på bättre trafik till Älmhult. Öresundstågen går frekvent på södra stambanan och med bra tidtabeller så kan man skapa bra resor både till Växjö på ca 1,5 h men även söderut mot Osby om vi kan få till bra bussar till stationen i Älmhult.

 

Men hur får vi de människor som vi kan få hit till kommunen att också bosätta sig och stanna här?

En viktig del i svaret handlar om skolan. Att vi har en skola som kan ge barn och unga de kunskaper som man behöver vidare i livet. Men också att vi har en skola som stimulerar till nytänkande och kreativitet.

Att vi ska som mål ha att kunna ge alla barn godkända kunskaper i skolan är för mig självklart, det är dit vi ska sträva. Men hur vägen dit ser ut tror jag inte måste se lika dan ut.

När jag har varit ute och besökt förskolor och skolor i kommunen, så är det nya projekt på gång hela tiden. Man gör besök på företag och tar sig an kunskapsfrågor på nya sätt, man hissar grön flagg. Man testar nytt och funderar över hur man kan utvecklas och hur man kan bli ännu bättre.

Kommunens gymnasieskola vet jag av egen erfarenhet att den är mycket bra och jag kan varmt rekommendera den. Idag är det tyvärr en lägre andel av Strömsnäseleverna än Markarydseleverna som söker sig till KCM. Att ändra detta är en viktig uppgift framöver så att KCM kan blir ett minst lika självklart val för eleverna i Strömsnäsbruk som det är för eleverna i Markaryd.

Förskolorna och skolorna i kommunen är bra, men inte för att de har hittat ett koncept eller en modell som funkar utan för att man hela tiden hittar på nya grejer vill testa nya saker. Alltså för att man är i ständig utveckling.

Projektet Framtidens skola är också en stor del i utvecklingen av skolorna i kommunen. Detta projekt som ser över lokaler, men också funderar på vilka tankar och arbetssätt som ska rymmas i dem tycker jag och Centerpartiet är viktigt att driva på.

 

Jag vill också lyfta fram turismen som ännu ett viktigt område för Markaryds kommuns utveckling och möjligheter. Fler och fler hittar till och utforskar vår kommun. Turismen är också en viktig källa till nya tankar och idéer. En del turister stannar ju också, bosätter sig och startar företag. Jag tror att det finns en stor framtidsmöjlighet här, som både kan ge intäkter, nya jobb, men också mer människor till kommunen.

Föreningslivet tror jag kan vara en stor tillgång och utvecklingsmöjlighet för turismen i kommunen. Idrott av olika slag, friluftsliv, kulturaktiviteter och hantverk men även andra aktiviteter bidrar mycket till att göra kommunen till en ännu bättre turistkommun. Vi har många aktiva och duktiga föreningar och om vi kan gör alla dessa aktiviteter och evenemang som arrangeras mer tillgängliga för fler turister så är det ett bra steg framåt.

Naturvårdsverket kom nyligen ut med rankingen Sveriges friluftskommuner 2011, där placerade sig Markaryds kommun på 129 plats av 290. En ganska bra placering men jag tror att vi har potential att avancera.

Det finns förstås fler områden och delar i kommunen som är viktiga bitar i vad som gör att människor kommer till kommunen och tar till vara på de möjligheter som finns och hittar nya.

 

Möjligheter…

Jag tror att det finns fler av dessa än vi själva kan tro och om jag får återkomma till mitt lilla smaktest i början så tror jag att om vi tuggar ytterligare lite till så känner jag och Centerpartiet att framtiden inte smakar så dumt.

Tack!

 

Dagens fullmäktige!

Dagens fullmäktige gick ganska snabbt, tog lite mer än en timme!

Debatten kom att handla om en motion från S om att i varje upphandling kräva kollektivavtalsliknande villkor. Jag försökte debbatera mot förslaget. Inte för att jag inte tycker att man ska ha kollektivavtal utan för att man inte kan ställe ett sådant generellt villkor enligt EU-rätten. Gör man det ändå så blir det ingen säkerhet eftersom det ändå kommer vara EU-rätten som kommer sätta gränsen från fall till fall. Vi kan ställa särksillda kontraktsvillkor och detta är ett mycket bättre sätt att ställa krav som fungerar i det specifika fallet. Just som man inte kan kräva närproducerat, kan man inte ställa krav om kollektivavtalsliknande villkor om man menar villkor som överrensstämmer med kollektivavtalet. Man måste anpassa det från fall till fall precis som man måste göra för att kunna försöka få närproducerat.

Vi måste ju fatta beslut som vi sedan också kan följa och som kan komma att skapa verkliga förändringar.

 

Idag är det fullmäktige

Ikväll klockan 19 är det fullmäktige i Folketshus i Strömsnäsbruk. Medborgarnas frågestund inleder och sedan kommer vi diskutera en del motioner som kommit in. Det finns en del punkter där det finns upplägg för debatt.

Har du tid möjlighet och intresse så titta förbi.

 

Min första motion

Idag har jag och Sven Jansson lämnat in Centerpartiets första motion denna mandatperioden och min första någonsin. I motionen föreslår vi att en centrumplan ska tas fram för Markaryds tätort, där vi tar en funderare på hur samhället kommer att förändras när Pågatågen börjar rulla 2013. Hur ska vi göra det så enkelt som möjligt att ta tåget istället för bilen, vad behövs för att få de som pendlar med bil till Markaryd varje dag att kunna ta tåget istället.

Dessa frågor tycker vi att det är viktigt att man börjar diskutera redan nu. Vi vill också att man med denna centrumplan funderar över hur man ytterligare kan utveckla centrumhandeln. Hur kan de gynnas av tågtrafiken och finns det andra saker som kommunen bör kan göra.

Jag hoppas att fullmäktige bifaller motionen så att vi kan starta denna process som kommer att handla om hur framtidens Markaryd kan komma att se ut.

Nedan kan ni läsa motionen:

Motion till kommunfullmäktige on framtagande av centrumplan för Markaryds tätort

Hur ska Markaryds tätort utvecklas?

 

2013 kommer Pågatågen att börja rulla till Markaryd om allt går som planerat. Pågatågen kommer att ge helt nya möjligheter att ta sig både till och från kommunen och pendlingen kan ske på ett mer miljövänligt sätt. Vi i Centerpartiet ser också att en utveckling där tågen fortsätter till Halmstad med goda förbindelser mot Göteborg som en naturlig utveckling framöver.

Tågtrafiken kommer alltså att få ökad betydelse för Markaryd framöver. Det gör det ännu tydligare att vi behöver en framåtsyftande plan för hur Markaryd som ort ska utvecklas. Det gäller inte minst Markaryds centrum. Att E4:an flyttades utanför samhället har haft många positiva effekter men har också betytt att handelns underlag har minskat. Med återupptagen järnvägstrafik kan denna utveckling vändas.

 

Många frågor kommer att bli aktuella när tågtrafiken kommer igång, bland annat hur pendlare ska ta sig från stationen till sina arbeten. Det behövs kanske anslutningsbussar till industriområdena så att pendling till arbetsplatserna underlättas.

 

Det första intrycket av ett samhälle är avgörande. Det gäller infarterna från E4:an och väg 117, men det blir också viktigt när allt fler kommer till Markaryd med tåget. Hur stationsområdet ser ut liksom hur omgivningarna vid spåret utformas är därför viktigt att se över.

 

Hur utvecklar vi centrumhandeln så att vi får en levande tätort? Den frågan bör vara en viktig del av näringslivsutvecklingen. Handel- och servicebranschen hör till de växande näringarna och det måste också industrikommunen Markaryd ta fasta på i planeringsarbetet.

 

Därför vill Centerpartiet att det arbetas fram en ny centrumplan, med visioner kring hur vi ska utveckla Markaryds tätort.

 

Sven Jansson, gruppledare Centerpartiet

Isak Engqvist, fullmäktigeledamot Centerpartiet

Markaryd den 22 februari 2011

 

Intryck från mitt andra fullmäktigemöte

Idag var jag på mitt andra fullmäktigemöte och jag var uppde och debatterade. Det var mycket kul att få vara med i debatten i fullmäktige och även fast det var nervöst att entra talarstolen var det otroligt kul också.

Under den allmännpolitiska debatten diskuterades mycket men det som jag tyckter var mest intressant var att Sverigedemokraternas Rolf Blomqvist gick upp och berättade att han var en nolla på politik. Vad man ska tolka det som, ja det vet jag inte.

Annars så debatterades budgeten också och i den debatten kom det fram att Miljöpartiet inte vill satsa pengar på att bygga en konstgräsplan i Markaryd för Markaryds IF. Jag tycker att det är mycket tråkigt ifall kommunen inte skulle ta och hjälpa till när föreningar vill bygga ut och expandera sin verksamhet. Många ungdomar men även äldre är engagerade i MIF och det känns mycket bra att vi nu kan ge dem samma möjligheter att utveckal sin verksamhet som HIF i Hinneryd har fått.

Sedan kan vi också konstatera att Alliansen satsar mer pengar på Barnomsorgen än vad Socialdemokraterna föreslår. Vi lägger lika mycket pengar i själva förskolan, men vi i Alliansen satsar också pengar på vårdnadsbidraget, nämligen 500 000 kr, som gör att föräldrar har större valmöjligheter i barnomsorgen.

Annars kan man också konstatera att det finns stor samsyn mellan partierna om hur stora delar av budgeten ska spenderas, vilket också är positivt.

Jag tycker att det var kul att det blev ett så debatterande fullmäktige och att det var god och bra stämning. Detta ska bli kul att fortsätta med!

Mitt första inlägg i fullmäktige

Idag har jag hållit mitt första anförande i fullmäktige under den allmännpolitiska debatten, nedan finns den kladd jag hade, men vill säja att det är det talade ordet som gäller:

Ordförande

Ledamöter

Press och Åhörare

 

Sverige valde en alliansregering den 19:e september. Sverige valde att fortsätta öppna upp samhället för fler valmöjligheter och större möjligheter för vanliga människor att påverka sitt eget liv. Alliansen har gjort det möjlig för föräldrar att få större valfrihet i hur omsorgen för deras barn ska se ut. Regeringen jobbar med att öka ungas möjlighet att välja en gymnasieutbildning som passar individens behov samtidigt som man ger människor möjligheten att studera i sin egen takt. Alliansen har också gjort möjligheten till valfrihet i äldreomsorgen större.

 

Men den ökade valfriheten har inte varit något som Alliansen i regeringsställning kunnat driva igenom. Regeringen öppnade upp för möjligheten till valfrihet, men det är kommunerna i slutänden som avgör ifall deras medborgare ska få åtnjuta den eller inte. Jag tycker detta är något positivt. Detta system ökar betydelsen av ett aktivt deltagande även i kommunalvalet. Samtidigt som Sverige bli mer decentraliserat och mer anpassat till de lokala förhållandena.

 

Alliansens första fyra år i regeringsställning har också fått uppleva sjunkande utsläpp från transportsektorn och man har också presenterat en fullt finansierad infrastrukturplan, någon som den senaste S-märkta regeringen inte lyckats med. Infrastrukturplanen bar med glädjande nyheter för Markaryds del då Projektet Pågatåg Nordost fick grönt ljus och kommer att göra pendlingen söderut blir ännu smidigare och enklare.

 

Men mycket av resandet och det kollektiva resandet hänger på oss politiker i kommuner och regionen.

Framtidens kollektivtrafik i Kronobergs län är nu föremål för en total genomlysning där man ska försöka få fram framtidens kollektivtrafik. Dessa diskussioner är inte färdiga än men börjar så smått ta form. Kollektivtrafikens möjligheter är något som jag tycker är otroligt spännande. Vi ser hur man lyckas väl i grannlänet Skåne och vi är på väg åt samma håll. Genom en bra och utbyggd kollektivtrafik så kommer Markaryd att ytterligare stärka sin attraktionskraft. Både som en kommun att resa till men också flytta till och kunna pendla på ett bra sätt till jobb och studier. Med Pågatåg nordost blir det tillexempel ännu enklare att kombinera studier i Lund, Malmö och Kristianstad med familjeliv här i Markaryd.

 

Kollektivtrafiken idag har växt sig större än länen och det blir mer resande över länsgränserna hela tiden. Detta är något som vi inte ska motarbeta och för att möta behovet av mer länsöverskridande resande så måste vin våga tänka i nya banor.

Men jag tror att vi också måste fundera mer på hur man ska kunna kombinera olika transportslag för att göra resandet enklare och smidigare. Det handlar om bra parkeringar vid busshållsplatser och tågstationer samtidigt som det ska vara enkelt och smidigt att byta mellan buss och tåg. En satsning på kollektivtrafiken kommer också göra det enklare för näringslivet att expandera, enklare att hitta arbetskraft då man lättare kan pendla. Jag och Centerpartiet och, jag tror att, många av er också ser det som angeläget att förbättra kommunikationerna mot Laholm, Halmstad och Halland. Arbete är nog inte smärtfritt och enkelt men jag ser det som viktigt och jag vill bidra med det jag kan för att det ska bli verklighet.

 

Turismen och gröna småföretag kommer vara de näringar som landsbygden kommer växa med. Vi är ännu en mycket ung turistnation och vi i Småland, Kronoberg och Markaryd måste hela tiden se till att vi utvecklar den växande besöksnäringen. Här spelar kollektivtrafiken igen en viktig roll, men här behövs också en lyhördhet och en flexibilitet från kommuner och regionens sida för att vi ska kunna främja turismen och turismföretagande på bästa sätt.

 

Ibland funderar jag på hur det skulle ha sett ut ifall vi fått en rödgrönregering istället. Hur hårt skulle kilometerskatten slå mot landsbygden? Hur skulle den minska lönsamheten att satsa på teknik för grönare vägtransporter? Hur skulle deras fördubbling av arbetsgivareavgiften för ungdomar slå mot ungas möjligheter att klara sig på arbetsmarknaden? Hur skulle deras ”skatt på förmögna” slå mot företagandet och deras förmåga att ta sig ur den ekonomiska krisen? Och hur skulle friheten för människor att göra val i sin vardag inskränkas?

Hur mycket av den valfrihet som Vårdnadsbidrag, Vårdval och valfrihet inom äldreomsorgen skulle en rödgrön regering sätt stopp för?

 

Jag tycker att det är skönt att vi inte kommer få uppleva svaren på dessa frågor för de skulle nog inte vara trevliga. Nej jag är mycket glad att vi fortsatt har en alliansregering som gör det möjligt för oss på lokal nivå att ger människor fler valmöjligheter i vardagen. Kunna få bra förutsättningar för att det lokala företagandet ska kunna utvecklas och att vi har en regering som tydligt satsar på en jobblinje vilket gör att vi kommunpolitiker på ett bättre sätt kan verka för en bättre välfärd och ett bra liv i Markaryds kommun.

Tack!

Imorgon blir det min första debatt i fullmäktige

Imorgon klockan 16:00 är det fullmäktige i kommunhuset i Markaryds kommun, det kommer att vara både en allmännpolitisk debatt och sedan kommer det bli en debatt om budgeten för 2011. Jag kommer delta i denna debatten och lite nervös är jag ändå, sitter och förbereder mig samtidigt som jag också pluggar inför mitt prov på fredag.

Men, har du tid och möjlighet kom gärna förbi kommunhuset i morgon klockan 16:00 och lyssna på debatten!