Konsten att resa smart

När vi talar om transporter och klimatförändringar är det många som slår stort på trumman och talar om att vi måste sluta åka bil och ska beskatta lastbilar per kilometer som de kör och inte på deras utsläpp. Tyvärr är det just bara en tom trumma man hör, för man kan ju fråga sig vad resultatet skulle bli? En avbefolkad landsbygd och landsort tillsammans med högra kostnader för de människor i som har råd att bo kvar. Maten i affären, varorna från det lokala företaget, mjölken från våra bondgårdar. Allt kommer bli dyrare då många av dessa orter saknar tågtransporter som kan frakta varorna.

Men är då inte biltrafiken ett problem? Absolut! Det är ett problem att utsläppen från trafiken ökar. Skulle vi kunna sänka utsläppen och samtidigt kunna köra mer bil så skulle detta kanske vara det mest optimala. Men samtidigt kan det komma att bli ganska dyrt.

Vad är då vägen framåt? Svaret är att vi ska åka smartare. Idag är det på många ställen billigare att åka kollektivt och med en trend att lokaltågstrafiken i Sverige byggs ut och blir bara större har det kollektiva också möjligheten att bli ett snabbare alternativ till bilen.

Framtiden kommer ligga i hur vi kan kombinera det kollektiva resandet med bil eller andra kommunikationsmedel. Snabba och bra anslutningar mellan bilen och bussen eller tåget, så att hela resan inte behöver ske med bil utan kanske bara en del.

På transportsidan är det lite samma sak som gäller. Här skulle inte en kilometerskatt på lastbilstransporter innebära stora miljövinster, eftersom mycket av transporterna ändå måste gå på vägen. Istället behövs det fler incitament för hur man som åkeriföretagare underhåller fordonsflottan, uppdaterar den och då det går byter drivmedel. Samhället ska i sin tur organiseras så att det är dessa företag som sänker sina utsläpp som också kommer tjäna på det.

Konsten att resa och transportera smart handlar inte om förbud och skatter som riktar in sig på själva fordonet istället för de utsläpp som den åstadkommer. Det handlar istället om en marknad som premierar miljövänligt och låter de som släpper ut mycket fossildrivmedel också få stå för kostnaden för just de utsläppen.

Hallandstrafiken satsar, tyvärr ej över länsgränsen

Vi kan idag läsa att Hallands Nyheter och höra på radion om att Hallandstrafiken satsar ytterligare 11 miljoner på kollektivtrafiken i Halland. Tyvärr verkar man inte vilja satsa på trafiken över länsgränsen.

Det är ju ingen hemlighet att jag vill att trafiken mellan Markaryd och Halland måste bli bättre. Jag ser det som självklar att den tågtrafiken som kommer att börja rulla till Markaryd 2013 i framtiden också ska fortsätta mot Knäred, Veinge och Halmstad. Men innan vi kommer dit måste busstrafiken bli bättre.

Jag tror att det finns både Markarydsbor som vill åka kollektivt till Halland och Hallänningar som vill till Markaryd. Jag tror också att vi båda kommer att tjäna på en bättre trafik över länsgränserna.

Men att ge upp ska vi inte göra, detta visar bara att vi måste lobba mer och bygga en opinion för denna trafik och visa på alla de fördelar som kommer att komma från den. I detta arbete är jag glad att Centerpartiet i Laholm tillsammans med Centerpartiet i Markaryd vill se till att det blir bättre busstrafik mellan länen.

Fortsättning följer!

Spännande utveckling för tågtrafiken!

Läser i SMP att Sven Sunesson (C), ordförande i Trafiknämnden i Regionförbundet Södra Småland. Han berättar om hur tågtrafiken kan vara en viktig del för länets kollektivtrafiksutveckling, men också för hur man kan stärka Kronobergs tillväxt- och attraktionskraft.

Jag håller helt Sven att de beslutade tågtrafiken är något mycket positivt för Kronobergs län och kommer ytterligare att bidra till en positiv utveckling. Men jag tycker också att det är extra roligt att Sven öppnar för fortsatt satsning på tågtrafiken. För oss i Markaryd så handlar det om att tågen ska fortsätta vidare mot Halmstad vilket skulle göra resor till och från Västsverige mycket enklare och smidigare.

Jag som varande kollektivtrafiksnörd tycker ju detta är riktigt kul och spännande. Mer och mer av kollektivtresande och sammankoppling av buss- och tågtrafik bidrar till större arbetsmarknadsområden och fler öppningar.

För att ta tillvara de satsningar som görs på trafiken på södra stambanan med mer lokaltågstrafik så måste vi också börja fundera på fler bussar från kommunen till Älmhult. Får vi till bra tidtabeller så skulle det innebära stora möjligheter personer i Markaryd att resa öster ut men även vidare norr ut.

Det finns mycket spännande möjligheter som man kan åstadkomma ifall man vill och vi måste se till att ta tillvara på dem.

 

Strömsnäspannan, NIBE och Köpmannaföreningen

Under gårdagen så var det ett fullt program. Jag, Sven Jansson (min centerkollega i fullmäktige) och Karin Nilsson (centerpartiets riksdagsledamot från Kronoberg) var på besök både på Strömsnäspannan och på NIBE.

Mycket spännande besök där man fick reda på att det efterfrågas mer och mer akumulatortankar anpassade för solenergi och att ROT-avdraget gjort att många valt att byta sitt uppvärmningssystem till mer energi- och miljösnålt. Den ekonomiska krisen och de höga energipriserna har snabbat på omställningsprocessen så på detta vis kan man verkligen säga att miljön har vunnit något på krisen.

På NIBE besökte vi den nya fabriken som man byggt i södra delen av Markaryd som för övrigt har en av Sveriges största värmepumpsanläggningar för uppvärmning och kylning av fabriken. Mycket av diskussionerna kom bland annat att kretsa kring hur man ska kunna motivera unga idag att söka sig till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, för att vi ska kunna tillgodose behovet av utbildad arbetskraft framöver. I det perspektivet tycker jag att det ska bli spännande att se hur den nya utbildningen Teknik Markaryd ska kunna locka nya elever till KCM men också om man kan få fler att söka sig till en naturvetenskaplig bana.

På kvällen avslutade vi dagen med ett möte med Köpmannaföreningen och talade om hur man ska kunna utveckla centrala Markaryd och göra Centrumhandeln ännu bättre. Tågen kommer ju komma 2013 och hur ska vi kunna ta tillvara denna möjlighet så att fler kommer att röra sig i Markaryds Centrum? Hur ska man också kunna få fler att pendla med tåget och kanske samtidigt också gå sina ärenden i Markaryd innan man åker hem?

Många tankar och idéer väcktes under dagen och det känns verkligen som att det kommer att kunna bli något bra av detta!

Nu måste vi få till en bra debatt om regionfrågan

Hur Sverige ska vara organiserat, vilka regioner ska vi ha, ja den frågan låter ju onekligen inte så sexig, men den kommer vara nog så viktig. Hur de nya regionerna kommer att utformas kommer ha betydelse för hur man kan utveckla kollektivtrafiken, hur infrastruktursatsningar kommer att ske, men framför allt kommer de avgöra vilket område man vill ha inflytande i.

Just nu så verkar ingen riktigt vilja ta frågan om regionfördelningen och snart så kommer tiden då foten måste sättas ner. Förslag har tagits fram och olika lösningar presenteras, men var finns den lokala debatten, kontakterna och de olika alternativen.

Vad som är viktigt för mig är att vi tillåter oss att tänka nytt. Vi måste utgå från de behov som vi ser i Sverige och inte att alla gamla gränser ska behållas. Det viktigaste är att vi hittar regioner där folk känner en samhörighet till, region där folk utnyttjar sjukvård och andra satsningar som görs. För man vill ju vara med och ha möjlighet att påverka sjukvården där man vill använda den, eller infrastrukturen dit man oftast reser och de näringslivssatsningar som kommer att påverka näringslivet där man bor.

Diskussioner finns att Smålandslänen tillsammans med blekinge och Östergötland ska skapa en ny region. För Markarydsdel så känner jag inte att vi direkt kommer ha mycket gemensamt med resten av regionen, vi kommer komma mycket långt från allt annat. Men om vi inte ger oss in i debatten och skapar alternativ för oss så kanske vi kommer för sent och det slutar med att vi inte kommer ha någon möjlighet att påverka till slut.

 

Min första motion

Idag har jag och Sven Jansson lämnat in Centerpartiets första motion denna mandatperioden och min första någonsin. I motionen föreslår vi att en centrumplan ska tas fram för Markaryds tätort, där vi tar en funderare på hur samhället kommer att förändras när Pågatågen börjar rulla 2013. Hur ska vi göra det så enkelt som möjligt att ta tåget istället för bilen, vad behövs för att få de som pendlar med bil till Markaryd varje dag att kunna ta tåget istället.

Dessa frågor tycker vi att det är viktigt att man börjar diskutera redan nu. Vi vill också att man med denna centrumplan funderar över hur man ytterligare kan utveckla centrumhandeln. Hur kan de gynnas av tågtrafiken och finns det andra saker som kommunen bör kan göra.

Jag hoppas att fullmäktige bifaller motionen så att vi kan starta denna process som kommer att handla om hur framtidens Markaryd kan komma att se ut.

Nedan kan ni läsa motionen:

Motion till kommunfullmäktige on framtagande av centrumplan för Markaryds tätort

Hur ska Markaryds tätort utvecklas?

 

2013 kommer Pågatågen att börja rulla till Markaryd om allt går som planerat. Pågatågen kommer att ge helt nya möjligheter att ta sig både till och från kommunen och pendlingen kan ske på ett mer miljövänligt sätt. Vi i Centerpartiet ser också att en utveckling där tågen fortsätter till Halmstad med goda förbindelser mot Göteborg som en naturlig utveckling framöver.

Tågtrafiken kommer alltså att få ökad betydelse för Markaryd framöver. Det gör det ännu tydligare att vi behöver en framåtsyftande plan för hur Markaryd som ort ska utvecklas. Det gäller inte minst Markaryds centrum. Att E4:an flyttades utanför samhället har haft många positiva effekter men har också betytt att handelns underlag har minskat. Med återupptagen järnvägstrafik kan denna utveckling vändas.

 

Många frågor kommer att bli aktuella när tågtrafiken kommer igång, bland annat hur pendlare ska ta sig från stationen till sina arbeten. Det behövs kanske anslutningsbussar till industriområdena så att pendling till arbetsplatserna underlättas.

 

Det första intrycket av ett samhälle är avgörande. Det gäller infarterna från E4:an och väg 117, men det blir också viktigt när allt fler kommer till Markaryd med tåget. Hur stationsområdet ser ut liksom hur omgivningarna vid spåret utformas är därför viktigt att se över.

 

Hur utvecklar vi centrumhandeln så att vi får en levande tätort? Den frågan bör vara en viktig del av näringslivsutvecklingen. Handel- och servicebranschen hör till de växande näringarna och det måste också industrikommunen Markaryd ta fasta på i planeringsarbetet.

 

Därför vill Centerpartiet att det arbetas fram en ny centrumplan, med visioner kring hur vi ska utveckla Markaryds tätort.

 

Sven Jansson, gruppledare Centerpartiet

Isak Engqvist, fullmäktigeledamot Centerpartiet

Markaryd den 22 februari 2011

 

Tankar från ett trafikkaos

Två saker kan ställa till så mycket. I går var det två stycken växlar som ställde till det för mig och otalet andra. Jag lyckades dock ta mig till Wien där jag nu är, men det var med en marginal på 10 minuter.

Jag började resan klockan 10 från Lund, tåget var försenat och kom in på perongen klockan 1030. Sedan kom vi inte därifrån förrän 10.50, sedan kunde man ju tro att allt bara var frid och fröjd, men icke då…. allt hade bara börjat!

Framme på Malmö C var vi klockan 12.30 och under tiden vi stått stilla mellan Lund och Malmö, som berodde på ett växelfel på centralen, fick vi också reda på att en annan växel var sönder just innan Öresundsbron så när hade åkt genom Citytunneln till Hyllie, då var det stopp och vi fick byta till buss som skulle ta oss över bron till flygplatsen, När jag bytte till bussen var hon närmare 13 och jag hade till 13.35 på mig att checka in, så tiden började bli knapp.

Men jag kom fram ca 13.15 och var vid disken 13.25, med alltså tio minuter till godo. Jag hade lyckats, men jag tänker på alla andra som suttit fast på tågen och som skulle med flyg från kastrup. Hela tiden tänkte jag att så här kan det bara inte vara, detta måste ju fungera!

Men kaoset var inte bara hemma i resten av Euopa har man också drabbats av kraftigt vinterväder med stora förseningar som följd.

Men jag kom fram till Wien och nu ska vi snart äta frukost för att sedan bege oss till parlamentet för en guidad tur.

Media: Svd

I eftervattnet efter Klimatmötet i Cancún

Nu har det gått några dagar sedan Cancún mötet tagit slut. Något enastående har nog inte kommit ut från mötet, men man kan säja att man i alla fall kommit på rätt köl igen efter Köpenhamn. Man har bekräftat sina löften som las i Köpenhamn och man har nu sagt att det är 2 gradersmålet som ska uppnås. Den stora utmaningen är nu hur man ska nå dessa mål. Fortfarande har man inte satt ner foten och bestämt sig för vilket system man ska använda för att se till så att utsläppen sänks. Kyoto finns kvar som ett alternativ men många länder vill fortfarande inte ha ett juridiskt bindande avtal kring utsläppsminskningarna. Fortsättningen kommer att ske om ett år i Sydafrika och snart måste man faktiskt sätta ner foten.

För Sveriges del ser jag att vi i det globala arbetet har två stora uppgifter att fylla. Först ska vi vara en aktiv och pådrivande roll i EU. Kan kännas som mycket politiker prat, men vad det handlar om är egentligen att vi ska se till att EU går före globalt för att sänka utsläppen och visar att vi menar alvar, samtidigt som vi genom vår andra stora uppgift kan visa EU och resten av jorden att man kan förena ekonomiskt tillväxt och samhällsutveckling med att sänka sina utsläpp. Som sagt Sveriges andra uppgift är att vara ett exempel på hur man som land kan bli klimatneutral och komma från fossilberoendet.

För mig är den andra uppgiften egentligen den mest spännande eftersom det är något som vi som enskilda har en stor del av spela. Missförstå mig inte att bidra en aktiv global politik är något som är viktigt och dessa uppgifter ligger tätt samman genom att utan att vara ett gott exempel blir vår trovärdighet globalt mindre. Men att skapa ett grönt och klimatsmart samhälle tycker jag är mycket spännande.

Det finns så mycket ny teknik, nya investeringar och förändringar som skulle kunna göra att vi kan gå från fossilenergi till grön energi. Vi bygger ut kollektivtrafiken, man satsar på biogas och jobbar med ny teknik för bilar, bussar, lastbilar m.m. Vi jobbar med mer miljövänligt boende och med nya energikällor som vind, vatten, vågor, sol, bioenergi m.m.

Utamningarna är stora och många länder strävar emot och vi är långt ifrån en lösning så som man lämnade läget i Cancún men man lämnade dörren öppen för att kunna hitta en lösning i Syndafrika. I Sverige måste vi fortsätta med att satsa på att göra det enklare billigare och smidigare att vara klimatsmart för att vi ska kunna vara en bra förebild för jorden, här har vi alla uppgifter att göra och bidra med.

Läs mer: C, Regeringen

Öresundsförbindelsen

Om några dagar öppnar Citytunneln under Malmö, en järnvägstunnel som kommer förenklar livet för många. För mig tillexempel, får jag fler avgångar från Hässleholm till Lund och man sätter också in fler bussar mellan Markaryd och Hässleholm som ytterligare förenklar för mitt pendlande.

Många har i dessa tider diskuterat hur man nu ska ta nästa steg och se på en ny förbindelse över sundet. Vad jag tror är det mest positiva i debatten är att ingen har direkt gått ut och kritiserat att höja ambitionerna. Jag är övertygad om att den ökning i kollektivtrafikåkandet i exempelvis Skåne som kommit efter tydliga satsningar visar att man kan åstadkomma mycket ifall man vågar.

Den ökande pendlingen i Skåne har sett till att företagandet och tillväxten kunnat öka otroligt mycket och sett till att Skåne verkligen blivit en tillväxtmotor i Skåne. Nu tror jag inte att man helt kan tackar satsningar på kollektivtrafiken i Skåne för att det växer också knakar, men visst har den spelat en stor roll.

Jag tror att i de fortsatta diskussionerna kring fler förbindelser över Sundet ska man också lyfta blicken och förklara hur detta även kan komma övriga Sverige till del. Citytunneln effektiviserar och göra att man kan öka kollektivtrafiken i hela södra Sverige men detta har inte kommit fram. Jag tror att nästa förbindelse måste paketeras som en förbättring för hela Sverige sätt in det i ett framtida sammanhang för hela kollektivtrafikssystemet. Exempelvis kan man lansera en förbindelse över sundet mellan Helsingborg och Helsingör som en viktig del i en framtida satsning på höghastighetståg i Sverige.

Jag tycker att det är otroligt spännande med den utveckling som nu alla vill vara en del av där resandet blir bara enklare och enklare. Vi måste bara komma ihåg att våga satsa!

Media: SvD, DN,

 

I morgon håller jag tummarna!

Det är egentligen konstigt att södra Sverige inte fungerar när snön faller. Tågen är försenade och vägarna kan inte hållas öppna. För att vara positiv så är det faktiskt mest problem med vägarna och flyget ifall snön är i kombination med kraftig vid. Men när det gäller tågtrafiken så är känslan mer att nu får vi dras med detta i ytterliggare månader.

Men allt är dock inte kaos, jag åker mycket med Öresundstågen och även fast de ofta är svårt att få en sittplats så är det ändå allt som oftast inte speciellt mycket försenade. Den längsta förseningen jag varit med om denna vinter är 15 min. Men varje gång jag beger mig till stationen så ser jag SJ tågen där förseningarna allt som oftast ligger mellan 1-2 timmar. Detta får mig att dra slutsatsen att ju längre resa desto svårare att hålla tiden…

Detta göra att jag i morgon är orolig för morgondagen då jag ska åka tåget upp till Skövde. Jag åker vid 14 tiden från Hässleholm och jag håller tummarna att jag kommer vara hyfsat i tid.

Rent politiskt är det förståss ett misslyckande även fast man får båda sidor blocket kastar anklagelser mot varandra. Att underhållet har varit eftersatt är ëtt ansvar som faller även på tidigare socialdemokratiska regeringar, de har dessutom haft infrastrukturplaner som varit kraftigt underfinansierade. Men nu har vi haft en borgerlig regering i en mandatperiod och att man inte kunnat märka mer förbättringar från förra vinterns kaos är också dåligt.

Regeringen satsar på infrastrukturen i Sverige och inser att vi också behöver bra vägar så som bra järnvägar, man kan inte ha det ena och ite det andra, de kompleterar varandra och måste båda funka.

Så imorgon håller jag tummarna!

Media: Svd, DN