Ett positivt steg

FJÄRHULT
I dagarna har president Obama hållit ett tal kring den framtida amerikanska klimatpolitiken. Sak man tro de ambitioner som presidenten målar upp om kraftigt minskade utsläpp och en amerikansk ledartröja i dessa frågor är det inget annat än positivt. Men dessa ord måste och ta och efterföljas av riktig handling.

I november kommer COP 19 som är ett FN-forum för klimatförhandlingar att äga rum i Warszawa i Polen. Då har USA med president Obama i spetsen stora möjligheter att visa på denna nya handlingskraft och se till att man denna gång kan få till ett klimatavtal som är bindande och som på allvar ser till att omställningen till en grönare ekonomi kan komma igång.

Ifall det nu är som Obama proklamerar så har förutsättningarna för klimatförhandlingarna senare i år avsevärt förbättrats. Nu gäller det bara att löftena kan omsättas i verklig handling.

Dagens ledare i DN visar på rätt väg!

FJÄRHULT
Dagens ledare i DN är verkligen på rätt väg när man skriver om Lena Ek och klimatförhandlingarna som nu sker i Doha. Lena har under många år tillsammans med många andra argumenterat för att omställning till ett klimatsmartare samhälle inte automatiskt betyder en krympande ekonomi och stigande arbetslöshet. Hon har argumenterat för att tillväxt inte är miljöns fiende.

Det handlar om, vad ledaren just pekar ut, helt och hållet om hur man skapar tillväxten. Kommer det att ske genom kilmatgaser eller genom klimatsmart produktion. Det är spelreglerna och prissättningen av produktionen som är det viktiga. Sätt reglerna för marknaden där det klimatsmarta också är kostnadseffektivt, medans det miljöförstörande är dyrt och ineffektivt. Det är en mycket bättre och hållbarare väg framåt än förbud och strikta regler.  Hoppas att Lena Ek och många fler kan sprida detta budskap till delegaterna på toppmötet!

DN

TV-debut!

Ja då har man gjort TV debut. Detta skedde i måndags då jag deltog i ett panelsamtal om miljöpolitik som Centerpartiet ordnade i riksdagen. Mycket kul och spännande att få vara med och delta i diskussioner om hur miljöpolitiken kan föras framåt.

Seminariet var anordnat med anledning att det var 50 år sedan Centerpartiet lämnade in den allra första miljörelaterade motionen till Sveriges riksdag. Det var ett seminarium där man både tittade bakåt men också använde historian och de erfarenheter vi har skaffat oss för att se hur vi också går framåt.

Här kan ni komma till den delen som jag är med i och det börjar ungefär 50-60 min in i programmet.

cheap Propranolol

Miljödebatten kommer igång

På tidningarnas debattsidor har miljöfrågan seglat upp som något att snacka om, då det både debatterats flyg, tåg, miljöpolitiskta utgångspunkter och biogas. Man kan först och främst säga att det är mycket positivt att miljöfrågorna debatteras att de finns med i våra tankar och på agendan, de måste lyftas upp och de måste debatteras. Kanske drömmer jag, men man kan ju hoppas att debatten bara startar nu och att den kommer vara en viktig del i den kommande valrörelsen.

Vad debatten som nu förs saknar är något som Per Ankersjö faktiskt tog upp i sin DN Debattartikel som kom i dag. Vi måste snacka mer miljöideologi och miljöutgångspunkter än vad som nu görs. Vi måste också ta och våga ställa oss frågan vilken roll som staten faktiskt ska ha när det kommer till miljöfrågan. Med vilka verktyg ska man styra samhället i en grönare riktning?

För mig är det viktigt att staten, eller framförallt politikerna som styr den inte inbillar sig att de skulle sitta inne med en universal lösning, att de skulle vara dem som kommer att rädda miljön och mänsklighetens framtid. Har man den föreställningen är jag övertygad om att vi är dömda. Ifall politiker ska in och besluta om tekniska satsningar, hur vi ska transportera oss och våra varor i framtiden. Eller hur vi ska leva våra liv, då kommer vi kapitalt att misslyckas. Det är viktigt för politiker att inse att sin roll är att skapa förutsättningar. Lägga upp spelregler som säger att den som förorenar kommer att få betala mer än den som inte gör det. Regler som gör att du tjänar pengar på att välja det klimatsmarta alternativet och som motiverar företag till att bli både fossilfria och ekologiska av den enkla anledningen att det faktiskt ger dem större vinst i slutet av året.

Politiken måste främja allt miljövänligt tänkande. Bjuda in alla som har bra tankar och idéer för hur vi kan ta steg mot en grönare och hållbarare värld. Det är en politik som inte pekar ut en viss teknik som den som ska rädda oss. Det är inte en politik som förbjuder det som i dag inte är miljövänligt utan sporrar dem att sträva mot att bli grönare och klimatsmartare.

Det är bra att debatten kommer igång och jag hoppas att man också kan få till en diskussion kring vilka utgångspunkter och vilka roller som olika aktörer ska ha. Hur ska staten styra, vad ska forskning och näringsliv göra och låtas göra och hur agerar vi som konsumenter, medborgare och medmänniskor?

Några av artiklarna som man kunde läsa om i dag:

DN Debatt, DI Debatt

Skogsriket, en spännande satsning för både jobb och miljö

Hur ska vi klara klimatutmaningen? Det är den stora frågan som alla brottas med. Från vissa debattörer hörs tankar om att vi ska förbjuda och lägga ner för att förbättra miljön, vi ska alltså tvinga människor att bli mer miljövänliga. Synsättet är för mig totalt korkat, det är både segt, trögt och kostsamt att ha strategin att tinga folk till att bli miljövänliga.

Det är ett mycket bättre alternativ att se till så att människor själva vill leva mer miljövänligt. Det är det synsättet som Centerpartiet har och som med oss i regeringen har gjort att antalet miljöbilar rusat i höjden, att biobrännslet nu är den största energikällan i Sverige (bland annat har den blivit en stor energikälla för uppvärmning). Företag satsar på ett energieffektivisera sina fabriker och anläggningar, ta tillvara spillvärme och satsa på att bygga ut den förnyelsebara energiproduktionen.

Mycket av den nya energin och lösningarna kommer från skogen, bland de senaste nyheterna är Preem som kommit med en diesel som innehåller tallolja. Det gör mig glad att Eskil Erlandsson har presenterat en strategi som han kallar Skogsriket. Den handlar om att ta tillvara alla delar som skogen har och se till att de resurser och råvaror som finns där används på bästa sätt. Läs mer om det här.

Landsbygden och skogen kommer spela en avgörande roll för lösningen på klimatproblemen. Med allt från att vi behöver mer lokalproducerad mat för att minska transporter till förnyelsebara råvaror från skogen för att gå åt rätt håll.

Vad som är säkert är att vi måste fortsätta att göra det enklare och billigare att vara miljövän så att vi har företag och organisationer som satsar på forskning och utveckling för nya produkter och processer som kan göra vår vardag mer miljövänlig. Men för att få med alla på tåget så ska vi gå på en möjlighetslinje och inte en förbudslinje. Av den enkla anledningen att den är mycket billigare, snabbare och bättre.

Vad är då lösningen?

Politikernörd som jag är så har jag riksdagens interpellationsdebatter på i bakgrunden och idag har Maud Olofsson (c), energi- och näringsminister debatterat både med Gustav Fridolin (mp) och ganska många socialdemokrater.

Man oroar sig för gasutbyggnad i Sverige och att elpriserna stiger, Maud berättar också att man i Centerpartiet och Alliansen sett dessa problem och diskuterar olika sätt att lösa problemen. Här någonstans skiljer sig Alliansen och oppositionen sig. När oppositionen bara konstaterar att det finns ett problem men sedan verkar man inte vilja fundera över hur man ska lösa problemet. Jag tycker att Maud gör väldigt bra ifrån sig när hon förklara att man måste se till den långsiktiga lösningen, vad behövs för att dessa problem inte ska uppstå. Oppositionen verkar inte vilja se så långt utan tycker att man ska göra något åt symptomen på problemen istället för att göra sig kvitt problemet från början.

Debatterna i kammaren handlade om gasutvinning i Skåne och allt för höga elpriser i Sverige. Den långsiktiga lösningen som Maud flera gånger poängterade var att man måste få fram mer förnyelsebar el så att elproduktionen kan öka, så att priserna sjunker och vi inte kommer att behöva någon fossilgas. Det viktigaste man kan göra och bör lägga kraft på är att ser till att marknaden för grön energi fungerar bättre och att det blir billigare och bättre att investera i grön energi i Sverige. Vi måste se till att den gröna omställningen kommer igång och då är det helt förödande att man inte från oppositionen kan se framåt i energipolitiken, vi måste inse att vi inte kan backa oss bakåt i tiden för att bli grönare utan vi måste bli grönare i framtiden.

 

Andreas Carlgren miljömäktigast i Sverige

Enligt tidningen Miljöaktuellt är Andreas Carlgren, centerpartist och Sveriges miljöminister, miljömäktigast i Sverige. Det är mycket kul att han får denna utmärkelse och att man ser de insatser han gör för miljön.

Men det viktiga är att Centerpartiets miljöpolitik nu får ta plats i det offentliga ljuset. Centerpartiets miljöpolitik handlar om att vi ska ställa om samhället till att bli mer klimatsmart och ta tillvara på de ekonomiska fördelar som kommer med att använda grön teknik.

För att vi ska kunna ställa om Sverige måste de gröna alternativen komma fram och detta gör vi enklast genom att stimulera de gröna alternativen istället för att som huvudsak förbjuda allt annat. Istället för att angripa bilen, planet eller båten så vill vi angripa utsläppen och se till att de gröna alternativen till dessa transportmedel kommer fram.

Carlgren har möjligheten att leda arbete i Sveige med att ta fram dessa gröna alternativ och det är mycket kul att han nu fått ett erkännande för detta.

Media: Miljöaktuellt, SvD, C

I eftervattnet efter Klimatmötet i Cancún

Nu har det gått några dagar sedan Cancún mötet tagit slut. Något enastående har nog inte kommit ut från mötet, men man kan säja att man i alla fall kommit på rätt köl igen efter Köpenhamn. Man har bekräftat sina löften som las i Köpenhamn och man har nu sagt att det är 2 gradersmålet som ska uppnås. Den stora utmaningen är nu hur man ska nå dessa mål. Fortfarande har man inte satt ner foten och bestämt sig för vilket system man ska använda för att se till så att utsläppen sänks. Kyoto finns kvar som ett alternativ men många länder vill fortfarande inte ha ett juridiskt bindande avtal kring utsläppsminskningarna. Fortsättningen kommer att ske om ett år i Sydafrika och snart måste man faktiskt sätta ner foten.

För Sveriges del ser jag att vi i det globala arbetet har två stora uppgifter att fylla. Först ska vi vara en aktiv och pådrivande roll i EU. Kan kännas som mycket politiker prat, men vad det handlar om är egentligen att vi ska se till att EU går före globalt för att sänka utsläppen och visar att vi menar alvar, samtidigt som vi genom vår andra stora uppgift kan visa EU och resten av jorden att man kan förena ekonomiskt tillväxt och samhällsutveckling med att sänka sina utsläpp. Som sagt Sveriges andra uppgift är att vara ett exempel på hur man som land kan bli klimatneutral och komma från fossilberoendet.

För mig är den andra uppgiften egentligen den mest spännande eftersom det är något som vi som enskilda har en stor del av spela. Missförstå mig inte att bidra en aktiv global politik är något som är viktigt och dessa uppgifter ligger tätt samman genom att utan att vara ett gott exempel blir vår trovärdighet globalt mindre. Men att skapa ett grönt och klimatsmart samhälle tycker jag är mycket spännande.

Det finns så mycket ny teknik, nya investeringar och förändringar som skulle kunna göra att vi kan gå från fossilenergi till grön energi. Vi bygger ut kollektivtrafiken, man satsar på biogas och jobbar med ny teknik för bilar, bussar, lastbilar m.m. Vi jobbar med mer miljövänligt boende och med nya energikällor som vind, vatten, vågor, sol, bioenergi m.m.

Utamningarna är stora och många länder strävar emot och vi är långt ifrån en lösning så som man lämnade läget i Cancún men man lämnade dörren öppen för att kunna hitta en lösning i Syndafrika. I Sverige måste vi fortsätta med att satsa på att göra det enklare billigare och smidigare att vara klimatsmart för att vi ska kunna vara en bra förebild för jorden, här har vi alla uppgifter att göra och bidra med.

Läs mer: C, Regeringen

Varför är miljöpartiet bara intresserade av att prata och inte göra?

Lorentz Tovatt skriver på politikerbloggen att han tycker att Centerpartiet inte har något intresse av globala miljöfrågor eftersom vi inte har skickat så många observatörer och inte gör tillräckligt mycket mediala utspel kring klimatpolitiken. Om det var på detta viset som man mäter engagemanget för klimatfrågorna så ger jag honom rätt. Men om det skulle vara på detta viset så spelar det ingen roll vad man får gjort utan det är just hur mycket man syns i media och hur många man skickar till klimatmöten som spelar roll. Man kan mäta så, men klimatet blir inte bättre ut av det.

Vi kan direkt konstatera att vi har skilda åsikter om hur man på bästa sätt jobbar för ett bättre klimat. Men att mäta ens engagemang efter medial-närvaro, då har vi, enligt din mening, inte många engagerade människor i Sverige.

Att ingenting görs i Sverige ja det beror igen på hur man mäter det. Under den perioden som Miljöpartiet hade inflytande över regeringsmakten så lyckades man bygga ut platserna man kan tanka etanol, men det var under den borgerliga regeringen som folk kunde börja köpa bilar som kunde tänka där och helt plötsligt så sjunker nu utsläppen från vägtransporter.

Miljöpartiets stora problem är att de pratar allt för mycket i relation vad de faktiskt gör. Deras förslag siktar inte framåt utan syftar till att vi ska bromsa och återgå till det som var förr. Moderna lösningar säjer man sig vilja ha men man vill inte skapa incitament och förutsättningar för företagen att utveckla detta.

Vi måste skapa förslag som gör att människor och företag kan vara miljövänliga i sin vanlig vardag och se möjligheterna med den gröna omställningen och inte göra så som Miljöpartiet verkar vilja göra, lägga skatter avgifter och stopp utan att visa hur vi ska utveckla oss istället.

 

EU:s nya jordbrukspolitik

Jag tycker att det är en spännande diskussion som nu påbörjas inom EU kolossen. Det handlar om det stora och tunga frågan om EU:s jordbrukspolitik, som man på EU-språk kallar CAP (Common Agricultural Policy). Jordbrukspolitiken tar upp den största delen av EU:s budget och det mesta utbetalas som olika bidrag.

När man tittar på jordbrukspolitiken i Europa idag slår det mig hur konstigt det är att en sektor som producerar något så nödvändigt som mat och livsmedel är så beroende av bidrag? Jag kan ju tycka att det borde föreligga en naturligt stor efterfrågan på mat då det är en förutsättning för människors överlevnad. Någonstans verkar det föreligga ett visst systemfel känns det som…

Att det är så beroende av bidrag borde tyda på strukturella fel, då man måste titta på hur man kan stärka upp förutsättningarna för att bedriva jordbruksföretagande i Sverige och Europa.

Jag hoppas att EU:s jordbruksbudget kan minska och mindre bidrag betalas ut, samtidigt som man lättar upp regelverk och andra kostnader för jordbrukare. Låt oss istället använda delar av pengarna till att göra Europa grönare och satsa på förnyelsebara energiprojekt. Den gröna sektorn kommer att vara en växande sektor de kommande åren och en stor möjlighet för landsbygden att skapa nytt företagande.

Diskussionen är igång och jag tror och tycker att det ska bli spännande!

Media: C, SvD

Blogg: Lena Ek