Kategoriarkiv: Juridiskt

Bråket i riksdagen visar på en konstitutionell brist

Bråket om den höjda brytpunkten för skatten handlar i sig om 0,3 promille av den totala statsbudgeten. Betydelsen blir därför mer symbolisk än praktisk. Dock visar detta bråk på ett annat problem med Sverige. Nämligen att det regelverk som finns för att begränsa vad riksdagen helt plötsligt kan bestämma över oss, tolkas just av riksdagen själv. Godtycke och politiskt spel har därför stor möjlighet att avgöra frågor som har med hur grundlagarna ska tolkas.

Grundlagarna och regeringsformens funktion är bland annat att begränsa den makt som riksdagens och regeringens politiker tar för sig. Det är dessa regler som gör att politiker inte hur lätt som helst kan förändra saker i Sverige. Det är riksdagen som bestämmer om dessa regler vars syfte är att de ska hålla mer än i en mandatperiod, det är därför de är extra svåra att justera och förändra.

Men vem är det som ska bestämma vilka exakta gränser som dessa regler sätter? I många andra länder är det självklart att det inte är de politiker som själva kan gynnas av n viss tolkning som ska bestämma hur dessa regler ska tolkas, utan i många andra länder är det en konstitutionell domstol som tolkar de nu gällande grundlagarna. I EU:s fall har vi motsvarigheten i EU-domstolen. Visst kan det finnas fall då man kan fundera på ifall domstolarna faktiskt beslutar rätt, men det är inte de som själva skulle kunna gynnas politiskt av en viss tolkning som fattar besluten.

I Sverige är det inte så. I Sverige är det så att det är riksdagen själv som tolkar hur man vill se på grundlagarna. Vilket oftast då blir en tolkning till den rådande majoritetens fördel. Talmannen har nu vägrat att ta upp frågan om den ändrade brytpunkten men en majoritet av riksdagen röstade mot honom. Nu har ärendet kommit till Konstitutionsutskottet för att där få ett slutligt avgörande, ett avgörande som kommer göras av politiker och den rådande majoriteten.

Jag vet inte om talmannen gjorde rätt eller fel när han vägrade att ställa frågan under proposition. Vad jag dock vet är att jag tycker det är helt fel att det är svenska politiker som själva kan gynnas av sitt eget beslut som ska avgöra vad grundlagen säger eller inte. Detta tydliga urholkande av grundlagen är kanske inte så alvarligt i just detta fall. Men frågan är vad som kan vara nästa fråga som kommer på tapeten. Vad jag kan konstatera är att det skydd mot politiker som vill ha makt som grundlagen skulle utgöra minskar allt mer. Detta är något att fundera på för framtida grundlagsutredningar.

För vissa kanske detta låter som juridiska hårklyverier. Men det handlar om själva grunden för den svenska demokratin. För ska den fungera så handlar det inte bara om att den ska klara situationer när man dividerar om ifall Riksdagen kan ändra brytpunkten i beskattningen, utan nästa gång kan det handla om helt andra frågor och vi måste ha ett system som klarar alla situationer!

Civilkuragelag med juridiska problem

I veckan kom utredningen med en civilkuragelag. Detta kristdemokratiska förslag har goda intentioner om att vi som medmänniskor ska göra allt vi kan för varandra när man är i nöd. Men visst det skapar problem när det kommer till juridiken. Försök själv att formulera en skriftlig regel hur detta ska fungera. Antingen kommer det bli en regel som kommer vara väldigt luddig eller så kommer den vara mycket omfattande full med detaljer för situationer då man är skyldig att agera. Hur det än blir så kommer den skapa lägen då man inte kan vara säker på om man nyss begått ett brott eller ej.

Dessutom skulle en lag av detta slag riskera att minska vilja hos människor att vittna om brott eftersom det då kan framkomma att de kanske inte agerat tillräckligt och själva gjort sig skyldiga till brott, vem vill riskera det?

Det är en reglering som skulle bli mycket svår att konstruera juridiskt och som skulle få svåra konsekvenser för rättsskipningen.

Jag gör lite av samma analys som Yngve Sunesson i sin ledare igår i Hallands Nyheter. Det är en god tanke med utredningen (som själv säjer att lagstiftning inte är att föredra), men den bör nog läggas i en djup byrålåda.

Media: HN

Assange och svartmålningen av Sverige som rättsstat

Idag är det huvudförhandling i Storbritannien där frågan ifall Assange ska utlämnas till Sverige ska avgöras. Assanges försvarar målar upp Sverige som en stat utan fungerande rättsväsende och mer eller mindre som en bananrepublik som befinner sig i USA:s klor.

Låt mig vara tydligt. Även fast man kan ifrågasätta publiceringen av uppgifter från Wikileaks, så är jag övertygad om att det kommer att ge en positiv effekt. Att man läcker dokumenten gör att människor i världen får reda på vad som händer i hemlighet, det visar också på ett system där man inte följer principen om att det är lag som ska gälla. De belyser att USA anser sig inte behöva följa internationell rätt och de regler som finns kring hur krigsföring får bedrivas. Den visar också på hur väl politikernas uttalanden överrensstämmer med verkligheten. Jag tror att denna typ av läckor kan stärka demokratin och känslan hos vanliga väljare att engagera sig i vad deras valda politiker verkligen gör.

Men sedan har vi en annan sida av detta mynt, en sida som också handlar om att alla ska lyda under lagen och att alla ska vara lika inför lagen. Samtidigt som man anser det viktigt att se till att krigsbrott och andra oegentligheter presenteras så tycker man inte att den svenska våldtäcktslagstiftningen ska följas i detta fall.

De anklagelser mot det svenska rättsväsendet har i sig ganska kraftiga angrepp på hur Sverige är som en demokrati. Till viss del visar väl advokaternas höga tonläge att man tar sitt uppdrag på alvar och verkligen vill företräda sin klient i förhandlingarna, men hur fantasifullt kan man göra det.

Man hävdar bland annat att det handlar om ett politiskt åtal från Sveriges sida. Man pekar på Claes Borgströms (som försvarar tjejerna) kopplingar till Socialdemokraterna och sedan i nästa andetag att samma parti sedan har haft möjlighet att utse en nämndeman. Det paradoxala i det hela är ju att Socialdemokraterna just nu befinner sig i opposition, det verkar ju då troligt att det är ett politiskt åtal, eller?

Överdrifterna verkar inte ha några gränser, speciellt sedan ett eventuellt utlämnande från Sveriges sida till USA, inte är speciellt troligt, både beroende på de regler som finns i Sverige men också eftersom ett utlämnande skulle kräva ett godkännande från Storbritannien.

Jag vet dock inte heller ifall Assange ska lämnas ut till Sverige, där tycker jag att juridiken får ha sin gång, men jag tycker att det känns mycket oproffsigt att antyda att Sverige är en bananrepublik som inte har ett tillförlitligt rättsväsende.

Medai: SvD

 

Juridiskt intressant kring Bolmentunneln

För några dagar sedan rapporterade Helsingborgs Dagblad och en del andra medier om att Sydvatten nu kommer släppa på vattnet i Bolmentunneln igen. Från Markarydssida har vi gjort det ganska klart och tydligt att vi anser att den dom som finns om tunneln säjer att Sydvatten (som driver tunneln) måste införskaffa ett tillstånd för att få avleda grundvatten innan man kan släppa på vattnet igen.

När miljödomstolen avgjorde frågan (eftersom Miljööverdomstolen valde att inte ta upp målet till prövning) så konstaterade man bland annat att Sydvatten inte hade tillstånd att leda bort grundvatten i tunneln vilket man gör idag eftersom den inte är tätad. Domstolen återvisade frågan till Länsstyrelsen för att fortsätta handläggningen. Man sa i samband med detta att det inte fanns något hinder från Länsstyrelsens sida att ute föreläggande om åtgärder för att stoppa tunnelns påverkan av grundvatten. Samtidigt sa man också att det kan finnas anledning för Sydvatten att lämna in en tillståndsansökan för att få lov att forsla bort grundvatten.

Mitt juridiska sinne väcks lite så smått igen och jag tycker att det ska bli spännande att se hur man kommer agera framöver i denna fråga rent juridiskt från Länsstyrelsens sida. Hur kommer man motivera att det trots att Miljödomstolen sagt att Sydvatten inte har tillstånd för det grundvatten uttag som ändå görs inte verkar agera nu när Sydvatten släpper på vattnet igen…

Ja fortsättning följer, vi får väl se hur det slutar….