EU:s jordbrukspolitik

LUND
Det är ganska intressant att i en union som EU, där långsiktighet verkligen präglar budgetarbetet, så saknas de långsiktiga diskussionerna. EU:s budget som sträcker sig över sju år förhandlas just nu och så som en stor budgetpost har givetvis EU:s jordbruksbudget diskuterats.

I debatten har vissa visat på att EU:s budget till en så stor del är avsatt för jordbrukssektorn. Men i och med att jordbrukspolitiken är det enda område som helt och hållet är EU-kompetens så är det inte heller så konstigt att det är detta område som finansieras genom EU:s budget. På många andra områden så är det nationell finansiering som gäller.

Under den tid det senaste året då EU:s nya jordbruksbudget har diskuterats så har det i mångt och mycket kretsat kring hur mycket man vill minska eller öka budgeten beroende på hur man ser på frågan. Diskussionen har i mångt och mycket varit något av för eller mot bidrag. Såhär i budgettider är det kanske inte konstigt att blir på det viset, men detta funkar inte i längden.

Framöver kommer det behövas en mycket bättre fokus kring hur man ska kunna få bättre lönsamhet i jordbrukssektorn. Hur jordbruksmarknaden ska kunna utformas för att den inre marknaden ska kunna fungera och Europas jordbrukare inte ska behöva vara beroende av EU:s jordbrukssubventioner. De pengar som årligen används inom ramen för EU:s jordbrukspolitik borde riktas mer mot att stärka innovationskraft och miljöutveckling i jordbruket i hela unionen. Samtidigt måste EU:s medlemsstater tillsammans diskutera hur avgifter och skatter för jordbrukssektorn ska se ut. Hur man tillsammans kan genomföra reformer som bidra till bättre lönsamhet för Europas bönder, men samtidigt inte bidrar till snedvriden konkurrens mellan medlemsländerna.

Det handlar alltså om ett omställningsarbete där politiken på EU-nivå måste gå från att fokusera på bidragssystem och bidragsnivåer till hur man stärker upp konkurrenskraft och lönsamhet i branschen så att den inte är helt beroende av bidrag. Det är ett långsiktigt arbete och kommer kräva långa förhandlingar mellan alla de aktörer som finns inom EU-systemet. Men det är ett arbete som kommer krävas, för jordbruket behöver långsiktiga, bra spelregler och inte en oro kring hur bidragsnivåerna kommer se ut nästa programperiod.

Skogsriket, en spännande satsning för både jobb och miljö

Hur ska vi klara klimatutmaningen? Det är den stora frågan som alla brottas med. Från vissa debattörer hörs tankar om att vi ska förbjuda och lägga ner för att förbättra miljön, vi ska alltså tvinga människor att bli mer miljövänliga. Synsättet är för mig totalt korkat, det är både segt, trögt och kostsamt att ha strategin att tinga folk till att bli miljövänliga.

Det är ett mycket bättre alternativ att se till så att människor själva vill leva mer miljövänligt. Det är det synsättet som Centerpartiet har och som med oss i regeringen har gjort att antalet miljöbilar rusat i höjden, att biobrännslet nu är den största energikällan i Sverige (bland annat har den blivit en stor energikälla för uppvärmning). Företag satsar på ett energieffektivisera sina fabriker och anläggningar, ta tillvara spillvärme och satsa på att bygga ut den förnyelsebara energiproduktionen.

Mycket av den nya energin och lösningarna kommer från skogen, bland de senaste nyheterna är Preem som kommit med en diesel som innehåller tallolja. Det gör mig glad att Eskil Erlandsson har presenterat en strategi som han kallar Skogsriket. Den handlar om att ta tillvara alla delar som skogen har och se till att de resurser och råvaror som finns där används på bästa sätt. Läs mer om det här.

Landsbygden och skogen kommer spela en avgörande roll för lösningen på klimatproblemen. Med allt från att vi behöver mer lokalproducerad mat för att minska transporter till förnyelsebara råvaror från skogen för att gå åt rätt håll.

Vad som är säkert är att vi måste fortsätta att göra det enklare och billigare att vara miljövän så att vi har företag och organisationer som satsar på forskning och utveckling för nya produkter och processer som kan göra vår vardag mer miljövänlig. Men för att få med alla på tåget så ska vi gå på en möjlighetslinje och inte en förbudslinje. Av den enkla anledningen att den är mycket billigare, snabbare och bättre.

EU:s nya jordbrukspolitik

Jag tycker att det är en spännande diskussion som nu påbörjas inom EU kolossen. Det handlar om det stora och tunga frågan om EU:s jordbrukspolitik, som man på EU-språk kallar CAP (Common Agricultural Policy). Jordbrukspolitiken tar upp den största delen av EU:s budget och det mesta utbetalas som olika bidrag.

När man tittar på jordbrukspolitiken i Europa idag slår det mig hur konstigt det är att en sektor som producerar något så nödvändigt som mat och livsmedel är så beroende av bidrag? Jag kan ju tycka att det borde föreligga en naturligt stor efterfrågan på mat då det är en förutsättning för människors överlevnad. Någonstans verkar det föreligga ett visst systemfel känns det som…

Att det är så beroende av bidrag borde tyda på strukturella fel, då man måste titta på hur man kan stärka upp förutsättningarna för att bedriva jordbruksföretagande i Sverige och Europa.

Jag hoppas att EU:s jordbruksbudget kan minska och mindre bidrag betalas ut, samtidigt som man lättar upp regelverk och andra kostnader för jordbrukare. Låt oss istället använda delar av pengarna till att göra Europa grönare och satsa på förnyelsebara energiprojekt. Den gröna sektorn kommer att vara en växande sektor de kommande åren och en stor möjlighet för landsbygden att skapa nytt företagande.

Diskussionen är igång och jag tror och tycker att det ska bli spännande!

Media: C, SvD

Blogg: Lena Ek

 

Gårdsförsäljning och EU!

Debatten om Gårdsförsäljning av alkohol har kommit upp på Agendan när det nu läckt från utredningen att man eventuellt tänker föreslå att man även ska kunna sälja andra alkoholdrycker än de som producerats på gården.

I grund och botten är jag positivt till gårdsförsäljning av egenproducerade produkter. För mig handlar detta om att de få vingårdar vi har i Sverige tillsammans med små bryggerier m.m. ska kunna sälja sina produkter i samband med att besökare kommer och smakar och gör ett besök. Jag tror att detta kan vara ett bra verktyg för att utveckla mat, turism och upplevelse företagandet på landsbygden. Jag ser att det blir något exklusiva produkter som man inte köper mängder ut av, för syftet är inte att göra alkoholen mer tillänglig utan ge småföretag på landsbygden större möjlighet att sälja sina produkter.

Att utredningen nu kanske ska föreslå att man även ska få sälja andra produkter än sina egna handlar om EU:s regler om att man man inte får missgynna andra medlemsländers varor. För mig är det för tidigt och säja om detta behövs eller ej, då det inte ens finns något klart förslag på lagtext att ta ställning till. Jag hoppas att vi kan få till gårdsförsäljning för att kunna ge landsbygden och turismen ytterliggare en möjlighet till utveckling, samtidigt som detta inte ska göra alkoholen mer tällgänglig än den är idag. Fortsättning följer…

Media: Svd

Eskil Erlandsson berättar om de kommande fyra åren…

Eskil Erlandsson (c) är sedan en tid tillbaka nu Landsbygdsminister och här berättar han om sin vision för den kommande mandatperioden.

Se filmen

Jag delar denna vision och tycker att Eskil har en av de mest spännande politikområderna i regeringen. Landsbygden kommer att vara den gröna motorn i Sverige och vara den sektorn som kommer bidra stort till ett grönare och hållbarare Sverige. Men mer närproducerat som minskar transporter och större utnyttjande av biobrännslen som finns på landsbygden, men också småföretagande kopplat bådet till tillverkning och upplevelse. För oss i Markaryd, Kronoberg, Småland och Sverige har nu att ta tillvara alla de möjligheter som landsbygden har att erbjuda.

48 miljoner för att begränsa vildsvinsstammen

Idag var Eskil Erlandsson på en gård utanför Växjö och presenterade 48 miljoner som kommer att gå till att försöka minska den allt växande vildsvinsstammen. Pengarna ska bland annat gå till att göra hanteringen av viltkött enklare så att det också i större utsträckning kan komma ut i matbutikerna.

Den stora föredelen med viltkött är att det är ekologiskt kött och vildsvinsstammen som har vuxit stort de senaste åren behöver begränsas för att de inte ska konkurrera ut andra djur i naturen och förstöra stora områden jordbruksmark.

Media: SVT Smålandsnytt

Kampanj i helgen!

I helgen har det varit kampanj för hela slanten. Bland annat har jag vari på Markaryds Marknad och träffat människor och idag har man varit i Haghult utanför Eneryda med Eskil Erlandsson, Jordbruksminister och träffat människor och pratat landsbygdspolitik och hur bonden ska kunna bil kung i matlandet Sverige.

Eskil talade om matlandet i Urshult

Ikväll var jag och ungefär 100 andra i Parken, en bygdegård i Urshult. Själva bygdegården är helt nybygd efter att den gamla brunnit ner. Riktigt fina lokaler som man kan använda till mycket.

På plats fanns lokala matproducenter som visade sina produkter och jordbruksminister Eskil Erlandsson var också med och pratade om matlandet. Hans vision om att vi ska bli Europas bästa land på mat. En vision som jag helt står bakom, vi har fantastiska möjligheter här i Sverige och de måste vi lära oss att ta tillvara på bästa sätt.

Senare på kvällen var han med i Aktuellt och talade om att danskarna nu har tjuvfiskat i kattegatt, helt oacceptabelt och helt fel om man ska kunna fiska där även i fortsättningen. För att använda en slogan Eskil ofta använder, vi ska bruka utan att förbruka.

10 punkter för att underlätta ett klimatsmart jordbruk

Eskil Erlandsson har idag presenterat nya mål för hur klimatpolitiken och jordbrukspolitiken ska vävas samman. Bland annat så ser jordbruksministern att kombinationen matproduktion och energiproduktion verkligen är något man i framtiden kommer att satsa på.

Jag tycker att det är mycket spännande och mycket kul att Centerpartiet och Eskil sätter upp nya tuffa mål och ser nya möjligheter och visioner för jordbruket och för Sverige.

Men det bästa är egentligen att denna satsning inte inkluderar några piskor utan att man satsar på morötter för att skapa utveckling. Det är just denna typen av tänkande som behövs!

Media: SVT

Eskil vill göra det enklare

Vi har en jordbruksminister som lyckas. Eskil har minskat regelkrånglet för landets lantbrukare med hela 37%, det är bäst i regeringen men vi ska inte nöja oss där. För nästa mandatperios är målet 50% och jag kommer ivrigt heja på och hjälpa till att förenkla där jag kan.

Men det viktiga är inte att förenkla för förenklandets skull, vi gör dels för att det finns mycket bättre saker man kan lägga sin tid på än att försöka tragla sig igenom alla krångliga regler. Men det är också viktigt att regelförenkla för att vi ska kunna locka fler människor till att våga starta företag i Sverige.

Media: ATL

Andra Bloggar: Britt-Lousie Berndtsson