Nya turer kring ACTA avtalet

Under en längre period just nu har EU, USA och några andra länder förhandlat om ett internationellt avtal som har kommit att kallas för ACTA avtalet. Syftet och innehållet av avtalet har varit från början helt hemliga men genom läckor har ändå mycket av innehållet i förhandlingarna kommit fram.

Vad som kommit fram än så länge är att avtalet syftar till att stärka upp skyddet för varumärken, patent och upphovsrätt på den internationella arenan. Det som har kommit upp som en stor och kontroversiell del av avtalet handlar om hur man ska stärka upp skyddet för upphovsrätten och framförallt vilka åtgärder som man ska sätta in mot den piratkopiering som sker via internet.

I förhandlingarna har USA bland annat lyft fram förslag som ska lägga större ansvar på internetleverantörerna och göra så att de ser till att deras nät inte används för upphovsrättsintrång. Detta är en position som också har vissa anhängare i Europa, där förslag som att stänga av internetanvändare bland annat kommit fram.

Det är egentligen ganska intressant att se hur människor reagerar på ny teknik och att man ganska så snabbt verkar glömma den teknik man själv haft och vuxit upp med. Dagens internet är lika fantastiskt och bra men samtidigt minst lika dåligt som bandspelaren, tidningar, böcker och TV är. Det är inte själva tekniken som så som är farlig utan det handlar om vad man stoppar i den och vad man använder den till.
Förslag som handlar om att internetleverantörerna skulle bli ansvariga för den trafik som går genom deras nät får en del häpnadsväckande konsekvenser och man börjar så smått undra hur man egentligen tänker och resonerar.

Om internetleverantörerna skulle bli ansvariga för det som skickas över internet, så skulle de innebära antingen kraftig censur från deras sida eller att de skulle behöva övervaka och kontrollera all den trafik som vi internetanvändare skapar, inklusive att kontrollera innehållet i alla de e-post-meddelanden som vi skickar.
Det skulle vara ungefär samma sak som att posten skulle vara ansvarig för allt det innehåll som skickas genom dem i alla de brev och paket som de transporterar runt Sverige varje dag. Eller ifall det skulle vara telebolagen som skulle vara ansvariga för vad som sägs med hjälp av deras telefonlinjer.

Att man inte fullt ut ser vilken roll och framförallt funktion har i samhället. Man inser inte vad internet kan ge, man inser inte att det handlar om människors möjlighet till yttrandefrihet och möjlighet att sprida sina åsikter och tankar.

Nu har flera av Europaparlamentets utskott röstat om avtalet och röstat nej. Hela parlamentet kommer att rösta om avtalet i juni, men som läget ligger nu finns det stora möjligheter att avtalet inte kommer att kunna ingås av EU. När det handlar om avtal som hela unionen förhandlar om så har parlamentet medbestämmanderätt och ifall de inte godkänner avtalet så kan unionen heller inte ingå det.

Det är positiva tongångar som kommer från Bryssel. Vi kan varken bekämpa terrorister eller som i detta fall upphovsrättsbrottslingar genom att inskränka våra egna medborgerliga rättigheter.

SVT, DN, DN, SVD

Kent Johansson (C) Europaparlamentariker

Svart i rutan

Ifall man under det senaste dygnet försköt komma in på engelska Wikipedias sida så har man mötts ut av en svart ruta och information att man inte kan använda sida. Det är en protest mot de lagförslag som nu ligger i den amerikanska kongressen. Förslaget handlar om att myndigheter och internetleverantörer ska kunna blockera webbsidor som har eller länkar till upphovsrättsskyddat material. Allt detta sker i kampen mot piratkopieringen.

Frågan blir vad resultatet av detta förslag kommer att bli? Vad betyder detta för nätet, för de som använder det, men samtidigt kommer frågan upp hur man ska komma åt att upphovsrättsskyddat material sprids olovligen på internet.

Man kan börja med att konstatera att internet är mer eller mindre ett nätverk av länkningar till olika webbplatser. Det är själva grunden för nätet och möjlighetet att kunna sprida information. En konsekvens ifall man skulle inför de nu föreslagna regleringarna i USA, så skulle det leda till ett mycket urvattnat internet. Ett internet där vad som är tillgängligt är ordentligt reglerat med olika system. Censur kallar vissa det, vad man än sätter för etikett på det så kommer det i alla fall betyda att myndigheterna börjar reglera vad som får finnas på nätet.

I Sverige har man diskuterat i liknande banor. Då har det främst handlat om att blockera utländska spelsidor på nätet eftersom det inkräkta på det monopol som Svenska spel har. Ibland kan det säkerligen finnas befogenhet att gå in och reglera. Men detta ska vara i mycket enstaka fall, exempelvis barnporrsajter eller liknande.

Debatten idag handlar om så mycket mer, det ska censureras spelsajter, vinexportörer, sidor med upphovsrättsmaterial och helst ska man också förbjuda länkning så folk inte hittar till de sidor som ändå finns. Det är en hets om att reglera det ena och det andra, det sluttande planet närmar sig snart och risken är att vi vanar upp till en värld där det är svart i rutan.

Nu kanske jag är aningen negativ men det är väl värt att tänka på innan man hoppar på internetcensurtåget.

Bra första steg!

Anna Karin Hatt (C), IT- och regionminister, presenterade att det kommer komma nya pengar till bredbandsutbyggnad på landsbygden i kommande höstbudget! Detta är mycket välkomnande även fast de nya pengarna inte täcker fullt det behov som finns är det bra att det satsas pengar på området. Målsättningen måste nu vara att vaska fram ännu mer till kommande budgetförhandlingar.

Fiberbredband på landsbygden är en viktig fråga. Den handlar om företagens möjlighet att utvecklas. Förutsättningar för nya att starta. Förutsättningar för turistföretag att nå ut till sina kunder och så vidare. Om hela Sverige ska hänga med i utvecklingen måste även investeringar så som fiberbredband göras även på landsbygden! En mycket bra första steg. Vi måste nu samla oss i byarna och ännu tydligare visa att vi vill jobba med denna nya teknik och synliggöra ännu mer det behov av mer investeringspengar som finns.

Mina centerkollegor i Alvesta Thomas Haraldsson och Sven Sunesson har också uppmärksammat detta på SMP:s debattsida.

Varför vill man ständigt ge sig på nätet?

Politiker kan lätt bli blinda. I Storbritannien i efterdyningarna av upploppen som skakade London och några andra städer har diskussioner om att införa restriktioner för sociala medier dykt upp. Regeringen där diskuterar med twitter, facebook och andra aktörer om hur restriktioner under krislägen ska kunna utformas.

Att diskussioner bara förs om hur man kan censurera och reglera internet och hur människor kan kommunicera med varandra är sorgligt i sig. Det är inte långt ifrån att dra paralleller till hur diktaturer världen över resonerar när facebook, twitter och delar av internet stängs ner. Ska vi stå upp och kämpa för demokratin, så måste vi också stå upp för människors rätt att kommunicera med varandra. Våld, upplopp och kriminalitet ska aldrig accepteras, men att tro att restriktioner på twitter och facebook skulle kunna minska detta är att lura sig själv.

Media: Smp, Svd, DN

Internet och demokrati

Den senaste tiden har vi sett hur regimen i Tunisien har fallit, samtidigt som regimen i Egypten verkar gå samma öde till mötes. Protesterna fyller nu gatorna i Kairo och det blir allt tydligare att presidenten Husni Mubarak inte har kontroll över situationen i landet.

Hur det slutar i Egypten vet vi inte än men jag tror ju att det kommer bli ohållbart för presidenten att sitta kvar, Mubarak måste bort.

Hur den internationella politiska kartan kommer att ritas om och hur det kommer bli framöver för vi vänta och se, men några reflektioner och noteringar har jag gjort redan nu av händelserna.

Förhoppningsvis blir det nu stora steg närmare demokrati och större mänskliga fri och rättigheter kommer att införas. Att dessa kommer underifrån och utan att väst gjort några större insatser för att mer demokrati i området tycker jag visar på ett stort hopp inför framtiden. Det visar att människor vill leva i öppna samhällen där man har större friheter och där man själv har möjlighet att påverka.

Sedan visar händelserna den senaste tiden vilket otroligt verktyg internet är och hur det blir ett av de viktigaste verktygen för att sprida demokrati i världen. Facebook, Twitter och bloggar har spelat en stor roll i den senaste tidens händelser och denna utveckling går bara framåt. Jag tycker att denna utveckling är riktigt spännande och hur kommunikation via internet kommer att utvecklas framöver kan vi bara gissa.

Men fler möjligheter att sprida sina åsikter skapar större möjligheter att komma åt regimer som inte ger människor sina grundläggande rättigheter.

Media: Svd, Dn, SVT