En kväll i Lissabon

LISSABON
Europa är stort. Nästa fyra timmar bort och fortfarande är man i Europa. Lissabon som ligger vid Atlantkusten har jag nu möjligheten att få uppleva i ungefär 40 timmar. Jag är hör och representerar Centerstudenter på en konferens för ledare av liberala ungdomsförbund i Europa. LYMEC som är den paraplyorganisation som vi alla ingår i står som arrangörer och här har jag möjlighet att träffa representanter för organisationer över hela Europa.

På dagordningen ska vi diskutera gemensamma utmaningar, EU-politik och hur vi alla förbereder oss inför europaparlamentsvalet som är i maj nästa år. Många spännande diskussioner kommer det att vara och många nya bekantskaper och vänner kommer man möta. I kväll började vi med middag i vad som tidigare varit en gamlar kyrka och ölbryggeri.

Det stora programmet kommer vara under morgondagen då vi har ett heldagsprogram, men redan i kväll omger diskussionerna att småstarta. Mer uppdateringar kommer!

Löpning och nagellack

STOCKHOLM
I dag lyckades jag otroligt nog motivera mig att ge mig ut på en fem kilometer lång runda. Verkligen något jag behöver och framförallt något jag skulle behöva göra oftare. Men när man ger sig ut och löper har man också tid att reflektera över tillvaron och vad som händer i världen runtomkring.

I Ryssland har vi fått ett svenskt VM-guld, verkligen riktigt kul. Samtidigt har också Emma Green Tregaro och Moa Hjelmer på ett mycket bra sätt manifesterat mot de anti-gay-lagar som instiftats i Ryssland. Genom att måla sina naglar i regnbågens färger lyckades man på ett stillsamt sätt markera mot en utveckling som är både fel och skrämmande. Det är en bra inspiration inför det kommande vinter-OS som också det kommer hållas i Ryssland.

Jag tycker att det är ett fantastiskt initiativ och att det ger resultat, kan man bara tydligt se när den annars så framgångsrika ryska höjdhopperskan Isembajeva går ut och kritiserar svenskorna för sin tysta lilla manifestation. En tyst protest som verkligen behövs i ett Ryssland där öppenhet och tolerans blir mindre och mindre.

Viktigt att våga utreda

FJÄRHULT
I dag har det rapporterats om att KD nu också ansluter sig till linjen att det är på tiden att man förutsättningslöst utreder ett eventuellt framtida NATO-medlemskap för Sverige. Detta är ett krav som Centerpartiet tryck på länge och även något som Centerstudenter drivit på.

Just nu sitter det en försvarsutredning med representanter från alla partier och utreder den framtida inriktningen på det svenska försvaret. Under våren har också debatten kring försvarets kapacitet varit i fokus och om något så har den visat på ett behov av en totalöversyn om hur Sveriges försvar ska se ut och hur vi ska samarbeta internationellt.

Det är positivt att KD:s partistyrelse nu och ställer sig bakom att man ska utreda NATO-medlemskapet. Oavsett ifall man vill se ett framtida medlemskap eller inte så vore det otroligt dumt att utelämna denna aspekt av försvarsfrågan för att man på förhand bestämt sig för svaret. För denna vår har verkligen visat på behovet av att ta ett större helhetsgrepp kring försvarsfrågan.

På plats i Sälen för Folk och Försvar

SÄLEN
Då har Folk och Försvars konferens i Sälen kommit igång. Det är verkligen stora delar av Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska elit som är här. Under gårdagen som var konferensens första dag så talades det mycket om hur vi jobbar med extremism och grupper som motverkar en bred och öppen debatt. Hur man ska motverka hot, kränkningar och en stämning på nätet som tystar folk och deras åsikter är en mycket svår fråga när det kommer till ifall det är några lagstiftningsinsatser som ska ligga till grund för det. Hur hanterar man hot och kränkningar på nätet och samtidigt säkerställer ett högt tak i debatten och där yttrandefriheten stärks.

I dag måndag handlar mycket av diskussionerna kring Sveriges framtida försvarsallianser och relationer till andra länder. Konkret har det diskuterats huruvida Sverige ska gå med i Nato eller ej. Tydligt är att det behövs mer kunskap för att kunna ta ställning till en sådan fråga, dels med tanke på de nära samarbete som vi redan i dag har med Nato.

Men även situationen i Syrien och läget i Afghanistan har också varit föremål för diskussion. Vilka insatser ska resten av världen bidra till och vilka förutsättningar finns i dag för att agera.

Man kan konstatera att det sker mycket runt om i världen och lägen förändras och utvecklas som på många sätt påverkar oss i Sverige och Europa. Att lyfta upp dessa diskussioner är viktigt eftersom det kommer krävas långsiktiga tankar och visioner dels för försvaret men också så vi vet vilka strategiska val vi ska göra i framtiden. Ett av dessa är diskussionen om medlemskap i Nato eller inte. Försvarsberedningens arbete kommer onekligen bli intressant att följa.

När man väntar i Paris

PARIS
Då är man på väg hemåt från att ha varit i Strasbourg och följt med Europaparlamentets decembersession. I tidigare inlägg har jag försökt berätta om mina intryck och tankar från dagarna här. Det har varit allt från att berätta om de diskussioner man stöter på i korridorerna till vad som debatterats och beslutats i plenum.

Men vilka politiska slutsatser jag drar från mina dagar där har jag kanske inte sammanfattat. Dels handlar det nog om att det är väldigt svårt och dels behöver man nog lite distans, både geografiskt och tidsmässigt. EU-skepsisen blir större och större i Europa och den ekonomiska krisen har gjort att debatten till viss del blivit mer av karaktären att man ställer land mot land. Detta medför risker. För en reflektion som jag tar med mig från Strasbourg är att det handlar om politik på mycket stor och övergripand nivå. De direkta kopplingarna om vad detta skulle ha för påverkan på mig som person eller till och med Sverige som land är inte självklart att se.

Visst generalliserar jag nu. Bara under denna session har man ju beslutat om EU-patent, en sak som inte är speciellt svårt att förklara vad den reformen kommer ha för betydelse för enskilda människor och företag. Och visst gäller det på många sätt andra förslag och initiativ som tas i EU-maskineriet. Frågan är ju då varför det inte enklare sprids i media vilken betydelse olika konkreta förslag kommer få för EU-medborgarna? Min känsla är att det handlar om den mer övergripande berättelsen. Alltså vad man vill se för Europa, vad det är för union som man vill ska växa fram. Jag tror att det parti som inte bara talar om för mig varför EU-politik spelar roll och är viktigt för EU:s utveckling utan också med konkreta exempel berättar varför hans eller hennes EU-politik också kommer vara bra för mig, den har stora chanser att göra ett bra EU-val.

Jag får känslan av att det kanske inte bara behövs en diskussion om vad EU-nivån inte ska lägga sig i, utan också en debatt om vad den ska lägga sig i. Vilka områden är det bättre att det är EU-nivån som bestämmer reglerna och inte medlemsstaterna? Är miljöfrågan en sådan, är jordbruket en sådan, är utbildningspolitiken sådan? Vad är för och vad är nackdelarna?

Det är ganska lång tid kvar till 2014, i alla fall känns det så. Men snabbare än man anar kommer vi vara mitt uppe i en valrörelse och både för mig själv, men jag tror nog för många andra också, är det nog bra om man tar sig tid och funderar över EU och de frågor som debatteras där. Vad tycker jag om vilket håll EU ska gå och vilken politik är det som jag vill se bedrivas på en Europeisk nivå.

En helg i Stockholm

STOCKHOLM
Snön faller och färgar huvudstaden vit. Jag är i Stockholm i helgen för de sista mötena i huvudstaden för detta år. I morgon så inleds december och det är inte mycket kvar av 2012 och frågan är ifall man har hunnit med allt man tänkte att man skulle hunnit med.

I världen har Palestina nu uppgraderats och nu fått observatörsstatus i FN. Det var en omröstning där det inte var många länder som röstade emot. När beslutet var fattat så meddelade Israel tillstånd till nya bosättningar på ockuperad palestinsk mark, ett beslut som bland annat kritiserats av USA (som inte röstade för att Palestina skulle uppgraderas). Sverige röstade ja till uppgraderingen.

Om detta är en stor seger för Palestinierna är det troligtvis endast en politisk och prestigemässig sådan. För det är fortfarande långt ifrån en fredlig lösning på denna långdragna konflikt. Parterna sitter fortfarande inte vid förhandlingsbordet och delningen mellan det Fatha-styrda Västbanken och det Hamas-styrda Gaza gör inte det hela enklare. Vi får helt enkelt se vad de kommande dagarna och veckorna har att komma med.

Mänskliga rättigheter är alltid obekvämt för totalitära regimer

FJÄRHULT
Den diplomatiska kris som just nu är mellan Sverige och Vitryssland har nu senast trappats upp genom att Vitryssland nu valt att stänga ner den vitryska ambassaden i Stockholm. Det hela började när Vitryssland valde att utvisa den svenska ambassadören. Bakgrunden ska vara de demokratiprojekt som Sverige bedriver i landet och de kontakter som ambassadören och ambassaden haft med oppositionen i landet.

Som svar på denna utvisning valde Sverige att inte ge uppehållstillstånd till den nye vitryske ambassadören och att också utvisa två stycken ambassadanställda.

Nu är läget så att den vitryska ambassaden i Stockholm ska stänga och all svensk diplomatisk personal i Vitryssland har utvisats vilket gör att ambassaden i Minsk i princip är stängd.

Det är snart dags för parlamentsval i landet som ofta beskrivs som Europas sista diktatur. Ett val har blivit event som mer och mer oroar totalitära regimer. Genom den nya digitala tekniken har det blivit enklare för oppositionella grupper att samla sig och organisera sig i motståndet mot regimer. Val är tillfällen då internationell media och många andra länder intresserar sig för läget i landet vilket gör olika protester och aktioner kommer få en mycket större spridning än under andra tider.

Regimen i Vitryssland vill nu minska oppositionens möjlighet att agera i anslutning till parlamentsvalet. Man är helt enkelt rädd för den öppna och fria debatten som egentligen borde vara en självklar grund för ett demokratiskt val.

Hur denna konflikt mellan länderna kommer att utvecklas är nu svårt att säga. Men nu börjar det också bli en fråga för EU och unionen borde sända ett tydligt budskap till den vitryska regimen att det agerande man gör nu är oacceptabelt. Men framförallt måste stödet till de demokratiska krafterna i landet fortsätta. Det värsta skulle vara ifall tystnaden skulle segra i Vitryssland och att det bara är regimens propaganda som når ut. Här måste vi hela tiden påminna oss och våga berätta om det som sker i Vitryssland.

Strattera

CSI intro

TÅGET MELLAN LINKÖPING OCH STOCKHOLM
Då var jag på väg bort från Linköping och inroduktionen med Centerstudenter International (CSI). Bra diskussioner och fina visioner kommer se till att det kommande verksamhetsåret blir mycket internationellt. Det kommer också bli mer och mer internationell politik framöver. Nu i dagarna har EU topparna diskuterat den ekonomiska krisen i Europa, något som kommer att fortsätta. Allt som har skett inom EU den senaste tiden banar väg för många EU politiska diskussioner och debatter framöver. Något som bara är bra, då vi 2014 inte bara kommer att rösta till kommun, landsting och riksdag, utan också till EU-parlamentet.

Nu bär det vidare mot Stockholm för att i morgon tidigt, bege mig med båten över till Gotland och en vecka i Almedalen.

Den ryska demokratin

Nu i dagarna har Rysslands nygamla president Vladimir Putin presenterat sin nya laguppställning. Enligt rapporteringen så tyder utnämningarna på att han stärker maktbasen kring Kreml men framförallt kring sig själv.

Efter att han fått vara premiärminister under några år är han nu tillbaka som president i Ryssland. Det är nästan komiskt att se hur man mer eller mindre byter maktposition med varandra och speciellt hur förhållandet mellan Putin och hans avbytare Dmitrij Medvedev.

Vad man dock kan se är att allt fler människor inte är nöjda med den politiska situation som vi ser i dag. Allt fler protester har vi sett under de senaste åren. Speciellt i samband med det senaste presidentvalet men också nu när Putin svors in för en ny period som president. Denna opposition är ett tecken på att det finns ett klar demokratiskt underskott i Ryssland. Det är ett tecken på maktfullkomlighet och på en politisk maktcentrering som inte är vad folket och väljarna vill ha.

Under de senaste protesterna har demonstranter gripits utan orsak och troligtvist endast för att det inte ska verka som att människor inte ställer upp på den nya presidenten. Den ryska maktkoncentrationen och den utveckling som vi nu kan se i landet är något som är svårt för omvärlden att agera kring. Ryssland har en stor maktposition i världen och stora delar av EU är också helt beroende av de ryska gasleveranserna för sin energiförsörjning. Något som också ger Ryssland möjligheter till maktdemonstrationer, vilket man också har gjort bland annat mot Ukraina.

Det som EU och Europa kan göra för att på lång sikt inte ligga i Ryssland och Putins händer är att minska vårt beroende av den ryska fossila gasen. Det skulle också göra de politiska och diplomatiska möjligheterna ännu större för EU att påverka den demokratiska utvecklingen i landet.

Varför vill man ständigt ge sig på nätet?

Politiker kan lätt bli blinda. I Storbritannien i efterdyningarna av upploppen som skakade London och några andra städer har diskussioner om att införa restriktioner för sociala medier dykt upp. Regeringen där diskuterar med twitter, facebook och andra aktörer om hur restriktioner under krislägen ska kunna utformas.

Att diskussioner bara förs om hur man kan censurera och reglera internet och hur människor kan kommunicera med varandra är sorgligt i sig. Det är inte långt ifrån att dra paralleller till hur diktaturer världen över resonerar när facebook, twitter och delar av internet stängs ner. Ska vi stå upp och kämpa för demokratin, så måste vi också stå upp för människors rätt att kommunicera med varandra. Våld, upplopp och kriminalitet ska aldrig accepteras, men att tro att restriktioner på twitter och facebook skulle kunna minska detta är att lura sig själv.

Media: Smp, Svd, DN