Kategoriarkiv: Framtiden

Tågtrafiken på Markarydsbanan

I december 2013 så börjar tågen att rulla mellan Hässleholm och Markaryd. Då kommer äntligen Markaryd att få en bra tågförbindelse igen och det blir enklare att komma till och från arbete, studier, familj och vänner. Men Markaryds kommun kommer också att bli ännu mer tillgängligt för resten av världen.

Nästa steg är ju självklart att tågtrafiken ska fortsätta vidare mot Halland och Västra stambanan, för att vi också ska kunna ta oss till exempelvis Halmstad och Göteborg, men framför allt att de ska kunna ta sig till oss.

I dag fattade regionfullmäktige i Halland beslut om en ny trafikförsörjningsplan, där man har lyft in Markarydsbanan som ett viktigt utvecklingsområde och som en prioriterad satsning. Det är ett mycket viktigt steg framåt för att vi ska kunna få till stånd ännu mer tågtrafik från Markaryd. Det är mycket positivt och bra att man fattar detta beslut. Och nu väntar bara resten av allt arbete som krävs för att det ska bli verkligt. Men vi är ett stort steg närmare nu när den politiska viljan tydligt finns!

Läs mer

Det rör sig kring skatteutjämningen

Det kanske inte låter som en sexig fråga, det kommunala skatteutjämningssystemet, men det är en viktig fråga för många kommuner som jobbar med sina respektive budgetar för kommande år.

En majoritet i riksdagens finansutskott har i dag enats om att begära en proposition från regeringen om att man ska modernisera systemet jämfört med hur det är i dag. Dagens system är gammalt och bygger på parametrar som inte gäller längre i dagens Sverige. Det kommunala skatteutjämningssystemet är konstruerat för att kunna jämna ut förutsättningarna mellan landets kommuner och vara ett stöd för kommunerna när de ska utföra alla de uppgifter som vi dagligen använder i form av skola, vård och omsorg.

Det förslag på en förändring som ligger på regeringens bord för beredning är framtagen av en utredning som hade representanter från alla riksdagens partier. När den lämnade ifrån sig utredningen så gjorde man det utan att ett enda parti opponerade sig. Men när utredningen kom till regeringen så har den tyvärr fastnat där.

Nu sätter riksdagen press på regeringen att återkomma med ett förslag senast under hösten i år. Detta är mycket positivt, systemet behöver moderniseras för att det ska uppfylla de syften som det än gång var tänkt att utföra. För Markaryds del handlar det nya utjämningssystemet om ett tillskott i budgeten på ca 8 miljoner. Något som verkligen behövs för de kommande åren.

Ett positivt första steg i dag, vi får bara hoppas att nästa steg inte dröjer så länge.

Läs mer: Centerpartiet

TV-debut!

Ja då har man gjort TV debut. Detta skedde i måndags då jag deltog i ett panelsamtal om miljöpolitik som Centerpartiet ordnade i riksdagen. Mycket kul och spännande att få vara med och delta i diskussioner om hur miljöpolitiken kan föras framåt.

Seminariet var anordnat med anledning att det var 50 år sedan Centerpartiet lämnade in den allra första miljörelaterade motionen till Sveriges riksdag. Det var ett seminarium där man både tittade bakåt men också använde historian och de erfarenheter vi har skaffat oss för att se hur vi också går framåt.

Här kan ni komma till den delen som jag är med i och det börjar ungefär 50-60 min in i programmet.

cheap Propranolol

Miljödebatten kommer igång

På tidningarnas debattsidor har miljöfrågan seglat upp som något att snacka om, då det både debatterats flyg, tåg, miljöpolitiskta utgångspunkter och biogas. Man kan först och främst säga att det är mycket positivt att miljöfrågorna debatteras att de finns med i våra tankar och på agendan, de måste lyftas upp och de måste debatteras. Kanske drömmer jag, men man kan ju hoppas att debatten bara startar nu och att den kommer vara en viktig del i den kommande valrörelsen.

Vad debatten som nu förs saknar är något som Per Ankersjö faktiskt tog upp i sin DN Debattartikel som kom i dag. Vi måste snacka mer miljöideologi och miljöutgångspunkter än vad som nu görs. Vi måste också ta och våga ställa oss frågan vilken roll som staten faktiskt ska ha när det kommer till miljöfrågan. Med vilka verktyg ska man styra samhället i en grönare riktning?

För mig är det viktigt att staten, eller framförallt politikerna som styr den inte inbillar sig att de skulle sitta inne med en universal lösning, att de skulle vara dem som kommer att rädda miljön och mänsklighetens framtid. Har man den föreställningen är jag övertygad om att vi är dömda. Ifall politiker ska in och besluta om tekniska satsningar, hur vi ska transportera oss och våra varor i framtiden. Eller hur vi ska leva våra liv, då kommer vi kapitalt att misslyckas. Det är viktigt för politiker att inse att sin roll är att skapa förutsättningar. Lägga upp spelregler som säger att den som förorenar kommer att få betala mer än den som inte gör det. Regler som gör att du tjänar pengar på att välja det klimatsmarta alternativet och som motiverar företag till att bli både fossilfria och ekologiska av den enkla anledningen att det faktiskt ger dem större vinst i slutet av året.

Politiken måste främja allt miljövänligt tänkande. Bjuda in alla som har bra tankar och idéer för hur vi kan ta steg mot en grönare och hållbarare värld. Det är en politik som inte pekar ut en viss teknik som den som ska rädda oss. Det är inte en politik som förbjuder det som i dag inte är miljövänligt utan sporrar dem att sträva mot att bli grönare och klimatsmartare.

Det är bra att debatten kommer igång och jag hoppas att man också kan få till en diskussion kring vilka utgångspunkter och vilka roller som olika aktörer ska ha. Hur ska staten styra, vad ska forskning och näringsliv göra och låtas göra och hur agerar vi som konsumenter, medborgare och medmänniskor?

Några av artiklarna som man kunde läsa om i dag:

DN Debatt, DI Debatt

Framtidens skola

Precis hemkommen från kommunfullmäktige i Markaryds kommun. Det var ett fullmäktige där vi tog ett historiskt beslut. Nu är det beslutat att vi ska bygga klart det projekt som kallas för Framtidens skola. Det handlar om nya byggnader på det som heter Höjdenområdet. Det handlar om renoveringar av Huneskolan. Det är ett beslut som berör Hunehallen och det är ett beslut som också handlar om att så fort som möjligt påbörja renoveringar på Strömsnässkolan.

Det är fantastiskt att få vara med och fatta beslut om detta och se hur projektet går vidare. Men samtidigt som det är kul och trevligt med nya byggnader så får man inte glömma det jobb som kommer att krävas för att allt ska komma på plats. Det kommer bli en tid framöver då det kommer bli stökigt på skolorna, tillfälliga lösningar och temporära arbeten för att det ska kunna gå att bygga om samtidigt som vi ska bedriva en kvalitativ verksamhet. Det kommer att krävas mycket jobb från alla delaktiga, men det är ett jobb som kommer att landa i något bra.

Det är ett beslut som gör att skolorna i Markaryds kommun kan bli ännu bättre. För till sist handlar det inte om byggnaderna som sådan, utan det handlar om att vi ska kunna ge de bästa förutsättningarna för barn och unga i Markaryds kommun att klara sin utbildning och bli redo för arbete eller fortsatta studier.

Detta beslut markera startskottet för en period som kommer kräva mycket arbete av många, men också stratskottet för att vi snart ska kunna dra projektet Framtidens skola i hamn.

Landminor räddningen för den grekiska ekonomin?

Den Europeiska ekonomin är i kris och efter valet i Grekland så har oron kommit igång igen på marknaderna för ifall Euron kommer att överleva som valuta eller ej. Den nya majoriteten i Grekland har fått ett klart och tydligt mandat från väljarna att man inte accepterar den överenskommelse som de tv stora partierna Pasok (S) och Ny demokrati (Höger) var med och tog fram. Man vill i stället ha en omförhandling av avtalet. Den stora frågan blir då, hur ska man göra det?

Grekland befinner sig i den jobbiga situationen att man inte har pengar till de löpande utgifterna, man är beroende av lån för att ens kunna ta och betala ut de vanliga lönerna till alla offentliganställda. De nödlån som man har fått beviljat från EU och IMF var kantade av villkor på den grekiska politiken som handlar om att man måste vidta åtgärder för att få sina statsfinanser på fötter igen. Dessa villkor har varit hårda. Det har handlat om nerdragningar och nerskärningar i den grekiska offentliga sektorn. Det är i dag ett land med skyhög arbetslöshet och där över 50% av ungdomarna går arbetslösa. Att folket reagerar på dessa förhållanden är inte underligt. Frågan är bara vilka alternativ som nu finns för Grekland?

För nu är det inte så fördelaktigt att man bara själv kan välja när man ska få lån och framförallt kan man inte välja själva under vilka villkor som dessa lån ska betalas ut och sedan betalas tillbaka. Det är ju faktisk någon annans pengar som man lånar och då är det denna någon annan som också har ett finger med i spelet när det kommer till att sätta villkoren för dessa lån.

Fört EU:s del krävs det att Tyskland och förbundskansler Angela Merkel är med på banan för att det ska kunna bli några lån. Hon har på hemmaplan fått stå till svars för varför tyska skattepengar ska gå till länder som inte kan sköta sin ekonomi. För att klara den inhemska opinionen har just Merkel fått få fram kraftiga villkor på lånen så att det finns en viss säkerhet för Greklands kommande möjligheter att betala tillbaka.

Så i praktiken så är det inte så stora möjligheter för just Grekland att omförhandla de lån som man fått. Alternativet blir att inte ta emot lånen och på så vis gå i statsbankrutt. Hur detta ekonomiska rävspel kommer att sluta är det svårt att säga och debatten kommer säkerligen att fortsätta.

Men vad man kan se kommer i kölvattnet av dessa hårda ekonomiska tider är populismen. Den politisk gren som kännetecknas av att man är mot allt som är dåligt och för allt som är bra, utan att för den skulle behöva ta ansvar för de hutlösa förslag som man lägger fram. I Grekland har man efter i söndags röstat in ett nynazistiskt parti i parlamentet. Ett parti som gick till val på att se till att alla invandrare skulle ut ur Grekland och för att se till att det inte kommer in några nya så menar man på att lägga ut landminor vid landets gränser. Det är ett parti som bara på presskonferensen krävde att journalisterna skulle resa på sig för deras partiledare som ett tecken på respekt, gjorde man inte det blev man utkastad.

Populism och dessa typer av partier sätter press på de etablerade partierna och de som siktar på att faktiskt ta ansvar för ett land, dess ekonomi men också de gena förslagen som man presenterar. Det handlar för dem att visa på en väg framåt. De etablerade partierna måste kunna visa på åt vilket håll vi ska vandra. Man måste visa på ett mål en väg fram för den politiken som man faktiskt för. Genom att göra så kan man också försöka att åstadkomma en förståelse för de tuffare tiderna.

Vi får se hur det kommer bli i Grekland men om jag får tippa så kommer det nog snart stå klart att det kommer bli ett nyval. För som de ser ut nu verkar det vara ytterst svårt att lyckas med att bilda en hållbar regering.

Centerstudenter vill belysa lösningarna, inte släcka inför problemen

Idag skriver jag och Anna Sandström, ordförande Centerstudenter, på SvD Brännpunkt om att bara släcka lampan en timme varken räddar miljön eller ens samvete. Själva manifestationen är bra för att sätta fokus på miljöproblemen, men för den del deltagande skulle minska människors miljösamveten eller för den delen att de släckta lamporna ikväll skulle leda till en bättre miljö så är den ett misslyckande.

Vi har istället för att släcka lampor så har vi köpt utsläppsrätter och ser till att 5 ton koldioxid inte kommer att släppas ut. Denna manifestation måste fokusera på de lösningar som verkligen kommer kunna bidra till att lösa klimat- och miljökrisen. Här ser vi i Centerstudenter marknadsmekanismer som den rätta vägen att gå framåt. Det kan vara både, stärkande av äganderätten, grön skatteväxling, handel med utsläppsrätter eller andra sätt att med marknadens hjälp göra den som är miljövän också till en ekonomisk vinnare.

Finasteride

Tack för förtroendet!

Då har man kommit hem från kommunfullmäktige. Det var ett möte som inleddes med en kommunpolitisk debatt, där mycket av diskussionerna kom att handla om de kärva ekonomiska tiderna och den minskande befolkningen.

Jag lyfte fram lite olika framtidsspaningar under mitt inlägg. Jag tog upp det fortsatta arbetet med måluppfyllelse i skolan. Vikten av att alla politiker verkligen tar till vara de möjligheter till inflytande som Ungdomsinskottet har gett. Jag tog upp vikten av fokus på ett klimatsmart arbetssätt i vardagen. Sedan lyfte jag med vikten av att få igång planeringen för utbyggnaden av fiberbredband i hela kommunen. Detta är speciellt viktigt eftersom Telia börjat planera för att montera ner telefonledningar men också för att tillgodose framtidens kapacitetskrav.

Det kommer att vara mycket arbete som ligger framöver för att se till att budgetarbetet faller väl ut. Men framtiden kan man inte vandra in i med negativ uppsyn. Med en syn på framtiden som full av möjligheter kan man också se till att bemöta de svåraste problemen på ett positivt sätt.

Fullmäktigemötet valde också en ny valnämndsordförande och jag fick förtroendet att leda arbetet i valnämnden. Jag tycker att det ska bli ett mycket spännande arbete att ta tag i speciellt som det kommer vara ett till val 2014 än bara valen till kommunen, landstinget och riksdagen, vi ska också ta och besluta vilka svenska ledamöter som ska sitta i Europaparlamentet.

Inkubatorer, där nya idéer kan frodas

I valrörelsen så hade jag möjlighet att följa med Annie Lööf när hon besökte inkubatorn vid universitetet i Lund. Det var ett mycket inspirerande besök och det var en mycket inspirerande miljö. Här kunde studenter som under sin studietid hade kommit på en egen affärsidé försöka omvandla idén till ett fungerande företag. Likande projekt finns också på Linneuniversitetet i Växjö och även Älmhults kommun hur startat en inkubator med fokus på de gymnasieelever som vill driva sitt UF-företag vidare.

Idag har Annie Lööf, näringsminister och Centerledare besökt Jönköping och på högskolan där presenterade hon en satsning från regeringen på 100 miljoner som sträcker sig mellan 2012-2014. Det är pengar till bolaget Innovationsbron AB som genom inkubatorverksamhet ska kunna stärka tillväxtföretag men också göra det enklare för nya företag att kunna etablera sig.

Det är en satsning som verkligen är i tiden. Det är i de nya små företagen som den stora jobbtillväxtpotentialen finns. Det är här som man också kan få in nya unga studenter som efter examen söker sig ut i arbetslivet.

Ett bra steg i rätt riktning, både för Sveriges framtida näringsliv men också för studenter som ska ge sig ut på arbetsmarkanden.

Läs mer: Sciencepark, Driva eget, Regeringen, Jnytt

Vad betyder det vi säger?

Centerpartiet kommer under året att jobba med ett nytt ideprogram eller partiprogram som man också skulle kunna kalla det. För att visa att det verkligen är vi som är idémotorn i den svenska politiken, men också att vi är Sveriges mest öppna parti så kommer mycket av arbetet att ske av oss alla på det som kallas för cwiki. Det är en sida där du, jag och alla andra kan göra inlägg till vad som ska vara med och vara en del av det kommande partiprogrammet.

Det är alltid ett spännande arbete att gräva ner sig i vad ort och uttryck verkligen betyder i konkreta och exakta fall. Vad betyder frihet i parktiken? Vad menar vi egentligen med när vi säger att alla har rätt till sin egen kropp? Vad är egentligen innehållet i uttrycket alla människors lika rätt och värde?

Ta chansen du också, det kommer i alla fall jag att göra att slänga in din åsikt i debatten och var med och forma framtidens politik. Nu stakar vi ut framtiden!