Alliansen i Markaryd presenterar budget

I dagens smålänning kan man läsa om delar i den budget som vi lägger i kommunen för de kommande åren. Det är en budget som stärker upp dela för de som är mest utsatta i de nu svåra ekonomiska tiderna. Men genom att Markaryds kommun i botten har en urstark ekonomi, har vi likt staten också möjlighet att satsa framåt trots att skatteunderlaget minskar.

Bland annat tillför vi mer resurser till extra stöd för elever i grundskolan och vi stärker upp Socialnämndens budget för att de ska klara det tyvärr ökande antalet som måste ha ekonomiskt bistånd.

Vi stärker också upp kommunens IT-enhet med en ytterligare tjänst, dels för att kommunens data nät har blivit större och större och det behövs mer resurser för att se till att allt fungerar. Men den nya tjänsten har också i uppdrag att jobba med framtiden för bredbandet i kommunen. Där nästa steg är att investera i fiber, något som flera andra kommuner i länet också börjat fundera på.

Sedan tar vi sats för nya steg framåt i Framtidens skola. Den nya byggnaden på Höjdenskolan är nu invigd och det byggs både på KCM och har skett en del byggnationer på Strömsnässkolan. Vi tar nästa steg och säger att vi vill fortsätta med renoveringarna på Strömsnässkolan och Hune och vi satsar på att till höstterminen 2013 ska de två ytterligare byggnaderna på Höjdenområdet stå klara för inflyttning.

Sedan stärker vi också upp bidragen till kultur och föreningar. Denna utökning ska rikta sig speciellt till verksamhet för ungdomar. Det känns mycket bra att vi kan ta och stärka upp denna del ytterligare. Det civila samhället spelar en allt viktigare roll och i orostider har de speciellt mycket en plats att fylla.

Sedan har beskedet kommit om att Transcom varslar i Strömsnäsbruk. Vidden av detta är ännu inte helt känt men det jobbas med vilka insatser som kommunen kan och kommer att sättas in. Detta är ännu inte helt klart och på denna del kommer vi återkomma med ett paket som kommer att bakas in i budget. Det kommer att finnas klart tills vi fattar beslut om budgeten i november i fullmäktige.

Det känns också bra att vi kan avsätta pengar i projektet attraktivt centrum som syftar till att se hur Markaryd ska se ut när tågen börjar rulla, när flödet av människor kanske blir annorlunda och när människor sedan kan komma att pendla mer. Det är ett projekt med inriktning på framtiden och som vi i Centerpartiet bland annat lyfta fram i den motion som vi la i fullmäktige i våras.

Detta är lite av alla de delar som ligger i den budget som vi i Alliansen nu lägger fram. Trots det ekonomiska läget kan vi en ändå satsa och då på de som är mest utsatta och dessutom gör vi satsningar på att med nya lokaler och ny energi skapa en ännu bättre skola.

Årets kulturpristagare och årets föreningsledare

Under hösten pågår Utbildnings- och Kulturnämndens arbete med att utse vilka i Markaryds kommun som kommer blir årets kulturpristagare och utsedd till årets föreningsledare för 2011.

Fram till 30 september så tas förslag och nomineringar till pristagare emot av oss. Skicka gärna in er nominering antingen till kommunen eller så kan ni gå vägen genom mig (isak.engqvist@centerpartiet.se).

Ta nu chansen och lyft fram vem du tycker ska få årets kulturpris eller utses till årets föreningsledare.

 

MOMS och EU!

EU-kommissionen har kommit med en propå om att vi i Sverige måste se till att våra ideella föreningar så som ridklubbar, tennisföreningar, fotbollsklubbar m.m. betalar moms. Det gör de inte idag av den enkla anledningen att de inte bedriver någon vinstgivande verksamhet. Jag tycker förstås att det är sjukt att vanliga idrotts-, kultur- och samhällsföreningar ska behöva hålla på med denna byråkrati.

Det stora föreningsliv som vi har i Sverige spelar en stor och viktigt roll i samhället och för mig är det viktigt att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att starta en förening.

I Markaryds kommun finns det många föreningar med människor som bidrar med otroligt mycket ideellt arbete för att det ska finnas gott om aktiviteter i vår kommun.

Därför är det mycket bra att regeringen och Anders Borg har jobbat och kommer jobba vidare på EU-nivå så att vi inte ska behöva införa momskrav på föreningarna.

Jag hoppas också att det kan bli en stor debatt kring detta för att kunna bygga upp en opinion.

Media: HN, SvD