Kategoriarkiv: Europa

Oroande att Malmström öppnar för att återinföra gränskontroller

En av de mest fantastiska sakerna med EU är att man kan röra sig fritt över gränserna mellan unionens länder. Att gränskontrollerna har tagits bort mellan många av EU-länderna gör ytterligare att unionen blir mer öppen och konkurrenskraftig.

EU-kommissionen har efter påtryckningar från Frankrike och Italien öppnat upp för att medlemsländer ska kunna återinföra gränskontrollerna mellan Schengenländerna igen. Jag tycker att det är helt fel väg att gå om vi nu ska gå bakåt med det som har varit en av de bästa sakerna med EU. Att använda flyktingströmmar från länder som haft näst intill inbördeskrig för att vi nu måste inför gränskontroller igen i Europa känns fel och ologiskt. Vi ska inte gå mot ett mer stängt Europa, det är öppenheten och rörligheten som gjort att Europa kunna utvecklas som ekonomi de senaste åren. Det är den stora handeln som gör att vi kan utvecklas.

Att vi av medmänsklighet ska hjälpa människor som kommer från krigsliknande situationer är för mig en självklarhet, men varför vi då måste införa gränskontroller i Europa förstår jag inte. Det är tråkigt att kommissionen nu föreslår ett mer stängt Europa, när det som i mina ögon behövs är ett ännu mer öppet Europa.

Media: europaportalen, DN

Bloggat: Lena Ek

Affären med Ungerns medielag

Ungern har infört en mycket omdiskuterad medielag där ett nationellt och politiskt tillsatt råd kan bötfälla medier som inte rapporterar balanserat eller som kränker mänskliga värden. Bland annat har rådet som första ärende haft en radiostation som enligt rådet spelat musik med allt för mycket könsord och svordomar.

Bara att politiker ska avgöra vad medierna publicerar genom att lägga in värderingar och avgöra hur många svordomar man får använda är ett steg för långt i inskränkningen av yttrandefriheten. Tar man detta steg är det inte långt förrän man börjar censurera andra saker.

Att EU-kommissionen nu tar sig an lagen är positivt och jag hoppas att man tänker använda den katalog av mänskliga rättigheter som med Lissabonfördraget blev bindande. Att kommissionen agerar är av största vikt speciellt nu när Ungern är ordförande i EU. Det är mycket skamligt för EU att vi ska företrädas av politiker som tycker att de medielagar man nu infört är förenligt med att vara en fullvärdig demokrati.

Media SvD

Vad är hotet mot Europa?

Allt sedan terrorattackerna den 11:e september har fler och fler framhållit att det är islamister som är det största hotet mot Europa. Rädslan från denna grupp har lett till diskussioner om förbud mot burka, minareter, moskéer m.m. Man har även använt det som argument för att minska invandringen från muslimska områden.

Men hur mycket av detta hot är verkligt och hur mycket är skapat av medias rapportering och våra egna fantasier? Europol som är Europas polissamarbete har släppt fakta över terrorattacker och gripna terrorister i Europa mellan 2006 och 2009. Det visar sig att det de terrorister som begår flest dåd och som det grips flest av är nationella separatister och de största grupperna av dessa kommer från Korsika i Frankrike och Baskien i Spanien. Nu är detta förstås bara fakta och man kan ju alltid tolka fakta lite som man vill, men visst finns det andra hot som vi också borde belysa ifall det är sen säkrare vardag vi vill uppnå.

Vad man kan konstatera när det gäller terroristbekämpning så måste vi lyckas komma åt de ideologier och organisationer med extrema tolkningar av religionen för att lösa problemet med terrorism. Att förbjuda minareter och slöjor minskar inte dessa organisationers möjligheter att rekrytera. Inte heller att strama upp gränser och dela in människor i olika fack skulle hjälpa. Om man verkligen vill bekämpa terrorism finns det bara en långsiktig lösning och det är fattigdomsbekämpning och minskad social exkludering. Lyckas man där då tar man bort själva grovgrunden för terrororganisationernas rekrytering och man kan åstadkomma en mer långsiktigt hållbar utveckling.

Visst kommer denna lilla dröm som jag målar upp inte kunna åstadkommas i år eller nästa år eller året efter det, men om man väljer att satsa på rätt saker nu, så kanske vi inte har kvar problemet om 30-50 år? Bomba, lagstifta och frysa ut terror kommer aldrig att funka, det som behövs är möjlighet för människor att leva bra och goda liv, att känna att man har en plats och en meningsfull tillvaro, då kommer det vara väldigt få som känner sig manade att vända sig till terrorister.