Bakom Depardieus agerande finns något att fundera över

FJÄRHULT
När man funderar över samhällsproblem och vad man ska göra åt dem finns det givetvis många olika förslag man skulle kunna testa. Det är ju lite kärnan av den politiska debatten. Det finns en ganska stor enighet när det handlar om vilka samhällsproblem man ser men frågan är vilka reformer man ska använda när man försöker lösa dem.

I jakten på dessa förslag kan man lätt fastna i de förslag som kanske enklast kan förklaras, de förslag som verkar vara det riktiga och de förslag som i en teoretisk värld verkar fungera. Vissa kallar det för plakatpolitik och andra kanske för populism. Oavsett vilket måste man våga acceptera de konsekvenser som ens förslag leder till, men framförallt att saker och ting oundvikligen alltid förändras.

Den ganska nyvalde presidenten François Hollande i Frankrike kommer att införa en marginalskatt för de högsta inkomsterna på 75 %. Detta har gjort att den berömde skådespelaren Gérard Depardieu har uppmärksammat detta dels genom att flytta från Frankrike till Belgien och dels för att nu ha fått medborgarskap i Ryssland och president Putin. I stället för den 75 procentiga skatten kommer skådespelaren nu endast betala 13 % i skatt.

Visst kan det verka småaktigt av skådespelaren att göra det men i bakgrunden ligger det något om hur världen fungerar och vilka drivkrafter som finns. Det som i Frankrike skulle vara ett sätt att minska de ekonomiska problemen genom att beskatta de rika mer har också skapat incitament för de med dessa inkomster att lämna landet, närmast kanske till ett grannland eller som Depardieu till Ryssland. Man kan tycka vad man vill om detta agerande men det sker och det är något som påverkar hur människor väljer att satsa i framtiden. Vi i Sverige har också haft exempel av dessa slag. IKEA:s grundare Ingvar Kamprad har lämnat Sverige och flertalet svenska idrottsstjärnor har bosatt sig i Monaco för att undvika den höga svenska skatten.

Vad ska man då dra för slutsats av detta? Det är kanske inget tydligt argument för att man inte ska höja skatten för de rika, eller för andra grupper. Men gör man det måste man också inse vilka konsekvenser det kommer få. I en värld med större rörlighet mellan länder och där det är enklare och enklare att flytta till nya ställen kommer också justeringar av skatten att få större och större konsekvenser.

Visst är det inte helt och hållet anledning att kanske inte genomföra vissa skattereformer, men samtidigt är det inte så enkelt längre som att högre skattesats ger mer intäkter till staten, i alla fall inte så mycket som man kanske tror sig.

I Bryssel igen

BRYSSEL
Då är man tillbaka i Bryssel igen för några dagar av diskussioner om det politiska läget och vilka utmaningar som står för dörren med sikte på valrörelse 2014. Men frågan är ifall folk lyckas ta sig hit när det är sådant snöoväder i Stockholmsområdet. Men som det ser ut nu så verkar vädret lätta och förhoppningsvis går flygen som de skam morgon!

Hur unionen kommer utvecklas framöver och vad EU ska vara tror jag kommer bli stora frågor som diskuteras nu och fram till valet. Självklart tillsammans med de stora ekonomiska och sociala kriserna vi nu ser runt om i EU:s medlemsländer. Beslut om EU-budgeten dröjer och finansministrarna lyckades inte enas barnen europeisk bankunion, något som kommissionen varit mycket pådrivande för.

Det kommer blindast här fyllda med många intressanta diskussioner och funderingar, vi får se vad det leder till.

Det packas och tvättas för Bryssel

FJÄRHULT
Då är det Bryssel som hägrar igen. Denna gång är det med Centerstudenter och jag tror att det kommer bli ett ganska så bra program. Samtidigt ska jag försöka ta del av så många diskussioner som möjligt inför min vecka i Strasbourg då jag kommer följa Europaparlamentet session där.

I dag lyckades inte EU:s finansministrar komma överrens om hur EU:s bankunion ska se ut eller om det ens ska finnas någon. Tanken bakom bankunionen är att det ska finnas ett gemensamt EU-organ som övervakar unionens banker och ser till att kunna avvärja kriser tidigare i framtiden. Frågan kommer nu diskuteras igen på ett extra möte den 12/12, dagen innan EU-toppmötet.

Många spännande frågor är onekligen på tapeten i EU-maskineriet, tror att det kommer bli spännande dagar i Bryssel och Strasbourg.

Landminor räddningen för den grekiska ekonomin?

Den Europeiska ekonomin är i kris och efter valet i Grekland så har oron kommit igång igen på marknaderna för ifall Euron kommer att överleva som valuta eller ej. Den nya majoriteten i Grekland har fått ett klart och tydligt mandat från väljarna att man inte accepterar den överenskommelse som de tv stora partierna Pasok (S) och Ny demokrati (Höger) var med och tog fram. Man vill i stället ha en omförhandling av avtalet. Den stora frågan blir då, hur ska man göra det?

Grekland befinner sig i den jobbiga situationen att man inte har pengar till de löpande utgifterna, man är beroende av lån för att ens kunna ta och betala ut de vanliga lönerna till alla offentliganställda. De nödlån som man har fått beviljat från EU och IMF var kantade av villkor på den grekiska politiken som handlar om att man måste vidta åtgärder för att få sina statsfinanser på fötter igen. Dessa villkor har varit hårda. Det har handlat om nerdragningar och nerskärningar i den grekiska offentliga sektorn. Det är i dag ett land med skyhög arbetslöshet och där över 50% av ungdomarna går arbetslösa. Att folket reagerar på dessa förhållanden är inte underligt. Frågan är bara vilka alternativ som nu finns för Grekland?

För nu är det inte så fördelaktigt att man bara själv kan välja när man ska få lån och framförallt kan man inte välja själva under vilka villkor som dessa lån ska betalas ut och sedan betalas tillbaka. Det är ju faktisk någon annans pengar som man lånar och då är det denna någon annan som också har ett finger med i spelet när det kommer till att sätta villkoren för dessa lån.

Fört EU:s del krävs det att Tyskland och förbundskansler Angela Merkel är med på banan för att det ska kunna bli några lån. Hon har på hemmaplan fått stå till svars för varför tyska skattepengar ska gå till länder som inte kan sköta sin ekonomi. För att klara den inhemska opinionen har just Merkel fått få fram kraftiga villkor på lånen så att det finns en viss säkerhet för Greklands kommande möjligheter att betala tillbaka.

Så i praktiken så är det inte så stora möjligheter för just Grekland att omförhandla de lån som man fått. Alternativet blir att inte ta emot lånen och på så vis gå i statsbankrutt. Hur detta ekonomiska rävspel kommer att sluta är det svårt att säga och debatten kommer säkerligen att fortsätta.

Men vad man kan se kommer i kölvattnet av dessa hårda ekonomiska tider är populismen. Den politisk gren som kännetecknas av att man är mot allt som är dåligt och för allt som är bra, utan att för den skulle behöva ta ansvar för de hutlösa förslag som man lägger fram. I Grekland har man efter i söndags röstat in ett nynazistiskt parti i parlamentet. Ett parti som gick till val på att se till att alla invandrare skulle ut ur Grekland och för att se till att det inte kommer in några nya så menar man på att lägga ut landminor vid landets gränser. Det är ett parti som bara på presskonferensen krävde att journalisterna skulle resa på sig för deras partiledare som ett tecken på respekt, gjorde man inte det blev man utkastad.

Populism och dessa typer av partier sätter press på de etablerade partierna och de som siktar på att faktiskt ta ansvar för ett land, dess ekonomi men också de gena förslagen som man presenterar. Det handlar för dem att visa på en väg framåt. De etablerade partierna måste kunna visa på åt vilket håll vi ska vandra. Man måste visa på ett mål en väg fram för den politiken som man faktiskt för. Genom att göra så kan man också försöka att åstadkomma en förståelse för de tuffare tiderna.

Vi får se hur det kommer bli i Grekland men om jag får tippa så kommer det nog snart stå klart att det kommer bli ett nyval. För som de ser ut nu verkar det vara ytterst svårt att lyckas med att bilda en hållbar regering.

Alliansen i Markaryd presenterar budget

I dagens smålänning kan man läsa om delar i den budget som vi lägger i kommunen för de kommande åren. Det är en budget som stärker upp dela för de som är mest utsatta i de nu svåra ekonomiska tiderna. Men genom att Markaryds kommun i botten har en urstark ekonomi, har vi likt staten också möjlighet att satsa framåt trots att skatteunderlaget minskar.

Bland annat tillför vi mer resurser till extra stöd för elever i grundskolan och vi stärker upp Socialnämndens budget för att de ska klara det tyvärr ökande antalet som måste ha ekonomiskt bistånd.

Vi stärker också upp kommunens IT-enhet med en ytterligare tjänst, dels för att kommunens data nät har blivit större och större och det behövs mer resurser för att se till att allt fungerar. Men den nya tjänsten har också i uppdrag att jobba med framtiden för bredbandet i kommunen. Där nästa steg är att investera i fiber, något som flera andra kommuner i länet också börjat fundera på.

Sedan tar vi sats för nya steg framåt i Framtidens skola. Den nya byggnaden på Höjdenskolan är nu invigd och det byggs både på KCM och har skett en del byggnationer på Strömsnässkolan. Vi tar nästa steg och säger att vi vill fortsätta med renoveringarna på Strömsnässkolan och Hune och vi satsar på att till höstterminen 2013 ska de två ytterligare byggnaderna på Höjdenområdet stå klara för inflyttning.

Sedan stärker vi också upp bidragen till kultur och föreningar. Denna utökning ska rikta sig speciellt till verksamhet för ungdomar. Det känns mycket bra att vi kan ta och stärka upp denna del ytterligare. Det civila samhället spelar en allt viktigare roll och i orostider har de speciellt mycket en plats att fylla.

Sedan har beskedet kommit om att Transcom varslar i Strömsnäsbruk. Vidden av detta är ännu inte helt känt men det jobbas med vilka insatser som kommunen kan och kommer att sättas in. Detta är ännu inte helt klart och på denna del kommer vi återkomma med ett paket som kommer att bakas in i budget. Det kommer att finnas klart tills vi fattar beslut om budgeten i november i fullmäktige.

Det känns också bra att vi kan avsätta pengar i projektet attraktivt centrum som syftar till att se hur Markaryd ska se ut när tågen börjar rulla, när flödet av människor kanske blir annorlunda och när människor sedan kan komma att pendla mer. Det är ett projekt med inriktning på framtiden och som vi i Centerpartiet bland annat lyfta fram i den motion som vi la i fullmäktige i våras.

Detta är lite av alla de delar som ligger i den budget som vi i Alliansen nu lägger fram. Trots det ekonomiska läget kan vi en ändå satsa och då på de som är mest utsatta och dessutom gör vi satsningar på att med nya lokaler och ny energi skapa en ännu bättre skola.

Debatten är nu i full gång

Efter första dagen med stämmoförhandlingar har bland annat det ekonomiska kapitlet hunnit debatteras. Det blev en debatt där den ekonomiska krisen gjorde sig påmind på många sätt. Det är i det ljuset mycket glädjande att Centerpartiet då väljer att ta ställning för öppenhet även när det kommer till de ekonomiska frågorna. Vi vill inte införa en skatt på internationella transaktioner. Vi vill värna frihandel och jobba för att handelshinder mellan länder minskas.

Det är en verklig framtidsfråga som handlar både om hur vi ska agera nu när krisen är överst på allas agendor, men också om hur vi långsiktigt kan stärka ekonomin i Europa och världen. För nya nödlösningar och ett ständigt lappande och lagande skapar inte den stabilitet som vi behöver just nu och som kommer vara avgörande för hur vi kommer klara av saker och ting för framtiden.

En första dag med bra diskussioner och i morgon kommer vi bland annat debattera utbildning och den kommitté som jag satt med i; internationellt och EU. Jag hoppas på intressanta debatter även i morgon.