Framtidens bonde!

Sverige behöver en levande landsbygd och engagerade bönder som sköter om och använder den fantastiska naturresurs som landbygden är.

En annan som verkligen vill göra detta är CUF Kronobergs ordförande Patrik Davidsson som skriver i Smålandsposten. Väl värt läsning, där han bland annat visar att det inte räcker med fina ord från vänstern och miljöpartiet, när deras förslag gång på gång slår mot den svenska landsbygden och som också kommer slå hårt mot Sveriges möjligheter att ställa om till ett klimatsmartare samhälle. Mycket av den gröna energin kommer från just landsbygden och därför kan man inte slå undan benen för dem som verkar där!

Alliansen måste våga förnyas

Året har inletts med statsministerns utspel om att han vill se ytterliggare jobbskatteavdrag, något som KD och FP har svarat kyligt på och idag berättade Maud Olofsson (c), att hon inte heller ser fler jobbskatteavdrag än de tidigare överrenskomna som första prioritet. Maud lyfte fram vikten av att först bland annat sänka arbetsgivareavgifterna och andra skatter för företagare, eftersom vi måste också stimulera de som ska komma att skapa de nya jobben och inte bara de som ska ta jobben.

Jag håller helt med att man nu måste välja lite nya vägar, jag tror dessutom att det kommer var nödvändigt för att Alliansen ska kunna fungera och vinna även nästa val. Det stora problemet som vänstern i Sverige har haft är att de inte har lyckats hitta nya vägar och nya politiska lösningar samtidigt som samhället förändras, detta har lett till att de nu inte är lika relevanta i svensk politik som tidigare. Alliansen får inte begå samma misstag. Att det gick bra för Alliansen i valet och moderaterna beror mycket på att man hade rätt politik för rätt tid. Men nu när vi börjar ta oss ur den ekjonomiska krisen måste vi också våga se nya lösningar för politiken.

För mig måste vi nu satsa på företagen för att vi ska få fram de nya jobben som vi behöver i Sverige, att bara sänka skatten för de som redan jobbar kan aldrig vara en ensam lösning för att klara jobben i Sverige, här måste Alliansen leverera ett större helhetsgrepp för att vara relevanta i framtiden.

Att de mindre partierna i Alliansen ser att det kan behöva andra prioriteringar än de som gjorts den senaste mandatperioden handlar inte om att den politiken var fel, utan det handlar om att nya tider behöver nya lösningar och svar.

Ett samarbete som ingen ville ha?

Var inte det röd-gröna samarbetet något som ingen ville ha? Miljöpartiet tycker inte om blockpolitiken, Socialdemokraterna ville inte släppa in andra i en regering och Vänsterpartiet tyckte att det var viktigt att varje parti fick lägga fram sina egna idéer.

Men för att matcha den borgerliga alliansen var man tvungen att ingå i något samarbete, först försökte Socialdemokraterna och Miljöpartiet att köra själva, men fick sedan släppa in Vänsterpartiet.

Att man inte lyckades i allansbygget på den rödgröna sidan såg man tydligt i opinionsundersökningarna som för de rödgröna sjönk så fort de presenterade sin gemensamma politik. Man kan också konstatera att i jämförelse med Alliansen så visade inte de rödgröna upp samma sammansvetsning och ”lag känsla” vilket i grund och botten speglar hur väl de skulle kunna styra landet tillsammans.

Men man har även fast interna problem på gräsrotsnivå. Det har funnits Socialdemokrater som inte gillat att vänsterpartister nu varit i ett så nära samarbete. Det har även funnits misstankar mot miljöpartisterna och inom Miljöpartiet var det till och med en grupp som kampanjade som ”gröna för alliansen”. Sammanhållningen och i förläningen, trovärdigheten kunde varit bättre.

Att samarbetet nu tagit en paus är nog på sätt och vis en slutlig seger för Alliansen över de rödgröna. Genom deras uppbrott kommer det bli lättare för regeringen att sy ihop kompromisser över blockgränsen för att få igenom dessa i riksdagen. Det kommer att försvaga oppositionen eftersom sprickorna mellan dem igen kommer att synliggöras.

Så i slutänden var nog det rödgröna samarbetet inte något som något av de tre partierna ville ha. Men några som verkligen hade nytta av deras samarbete var Alliansen. Som tre partier i en opposition så ledde de tillsammans över regeringen, men när de väl skulle börja svetsa samman sin politik, föll opinionen som en sten.

Om det rödgröna samarbetet återupplivas inför valet 2014 det får vi se, men under valrörelsen 2010 var det nog en av Alliansens bästa valarbetare.

Media: Svd

Bred överrenskommelse på gång…

Idag har Alliansen genom Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt träffat Mona Sahlin och diskuterat framtiden för den svenska Afghanistaninsatsen. Efter vad som har kommit ut av det mötet så ser det ljust ut för en blocköverskridande överrenskommelse i denna frågan.

I utrikespolitiken och speciellt i Sveriges internationella operationen finns det ett stort behov av en bred samsyn i riksdagen. Detta dels för att vi ska kunna för en tydlig politik mot andra länder, men också att det ska finnas en långsiktigt trygghet och stöd för de människor som ger sig ut i konflikter och kämpar.

Min personliga åsikt om diskussionerna kring Sveriges närvaro i Afghanistan är nog varken för eller emot. I det stora hela har debatten blivit något överdrivet principiellt och lite resultatfokuserat. Om man ska skapa säkerhet och utveckling kan man inte bara satsa på biståndsprojket, Sverige kan det, men de projekten kommer vara beroende av andra länders militära insatser. För utan någon form av säkerhet och trygghet för de som jobbar civilt med att bistå Afghanistan att skapa en positiv utveckling så kommer de inte heller att leda till något. Så visst kan sverige dra tillbaka trupperna och bara satsa på civila insatser, men för att dessa ska bli effektiva så kommer det behövas göras i samarbete med andra militärmakter. Så att göra den svenska debatten till en fråga ifall världen ska finnas militärt i Afghanistan eller inte är inte realistiskt ifall man vill se något konstruktivt komma fram.

Media: Svd

Oppositionens skuggbudget kom idag…

Och ja, vad ska man säja…. Inga nyheter direkt, jag skulle nog kommentera det så som min centerkollega Mikael Andersson gör, genom att kalla det de rödgrönas sista suck.

Det är mer eller mindre en upprepning av vad de har sagt i valrörelsen och det är ju något som ändå gör att de verkligen gör vad det säjer. Men det är en politik som inte satsar på att skapa fler jobb, satsningar som vi verkligen behöver just nu om vi ska ta oss ut krisen. Sedan så måste det kännas jobbigt att lägga fram en politik som väljarna ratade i valet.

Hur de rödgröna ska sammarbeta i fortsättningen är just nu ganska så osäkert, men några gemensamma budgetmotioner kommer vi nog inte se fler av i alla fall de kommande åren. Hur det blir till valet om fyra år återstår att se, men för det krävs nog en ordentlig funderare på nya tag i politiken för att man på allvar ska kunna locka till sig väljarna igen. Ett samarbete byggandes på samma politik som i detta valet kommer vi nog inte att se från de rödgrönas sida framöver.

Vad man ändå kan konstatera är att det är en mycket spännande politisk mandatperiod framöver som jag tror att Alliansregeringen kommer kunna mannövrera i på ett bra sätt. Men jag tror nog att det kommer vara fler som kommer följa intrigerna i maktens koridorer.

UPPDATERING:

Idag (26/10) kan man läsa på DN.se om att samarbetet mellan S-V och MP nu kommer att ta andra former. Det känns nog som att min kollega hade rätt, deras budgetmotion var deras sista suck.

Spännande besked i morgon!

I morgon ska riksdagen ha sitt högtidliga öppnande och statsministern kommer att hålla sin regeringsförklaring och berätta vilka som kommer vara ministrar under den kommande mandatperioden. De senaste veckorna har det varit många spekulationer om hur den nya regeringen kommer att se ut, vem som kommer att få lämna och vilka nya som får komma in.

Idag var det spänning i riksdagen när man skulle välja talman. Vad man kan konstatera är att det kommer att bli en spännande politisk höst och en spännande mandatperiod.

Spännande start av veckan!

Samtidigt som jag börjar med Civilrätt i min strävan att få en juristexamen börjar också terminen för riksdagsledamöterna och det kommer verkligen bli en spännande start. Idag är det upprop och då kommer riksdagen också att välja talman, det första provet för det nya politiska läget, sedan i morgon kommer Statsministern presentera den nya regeringen tillsammans med en ny regeringsförklaring. Det kommer verkligen bli två dagar av politiks spänning.

Men även det politiska arbetet i Markaryds kommun kommer att dra igång så smått för min del nu i veckan, då jag på onsdag ska på arbetsutskottsmöte med Utbildnings- och Kulturnämnden.

Många frågor värda att återkomma till….

Mycket siffror, det är inte lätt som väljare…

På sätt och vis så har jag det lätt som politiskt aktiv, jag har redan bestämt mig för hur jag ska rösta sedan länge, men om man tar en titt på debatten idag, så kan det inte vara lätt som väljare. Från båda sidor ryker siffororna tätar och mer intensivare åt alla håll och den storan frågan blir, vad ska man tro?

I grunden så tror jag att man för att göra valet begripligt ska försöka lyfta debatten och se de olika politiska alternativen ur ett mer principiellt perspektiv.

Alla partier vill värna om välfärden och vill att den ska bli så bra som möjligt, men skilladen är hur man ska se till att vi får in pengar till den gemensamma välfärden, hur grunden för välfärden ska se ut. Här har vi olika synsätt. Vänstersidan har en inställning att man bara genom att höja skatterna kan man se till att det finns pengar till välfärden. Jag tror inte att det är så enkelt.

Är det något jag har lärt mig om världen när jag för varje år blir lite äldre så är det att saker och ting är mycket mer komplicerade än vad man tror. Bara att förstå hur den kommunala politiken fungerar har tagit lång tid för mig. Men om finansieringen av välfärden så är det inte så enkelt som att hela tiden höja skatterna.

Jag är övertygad om att den bästa grunden för att få en stabil finansiering av välfärden är genom att vi ska bli bäst på företagsamhet och entreprenörskap. Till detta hör att vi ska ha enkla regler och fördelaktiga villkor för att vara företgare. Anledningen är att jag vill se till att vi har ett stort utbud av jobb, så vi har en så låg arbetslöshet som möjligt. Arbetet med att fixa jobb är avgörande för att få fram finansiering till välfärden.

Så det handlar inte om att höja skatter, för det är en minskad arbetslöshet som är den stora nyckeln till en bra välfärd.

Så låt siffrorna fara, men i sluänden om man vill värna välfärden så måste man fixa jobbfrågan. Det är här ditt val som väljare kommer in, det blir upp till dig att välja vilket lag som kan fixa jobben.

Ohly: patienten i centrum med mindre valfrihet

Ohly har i kvällens SVT utfrågning igen visat prov på sin oförmåga att låta vanliga människor få välja. Men han vill ändå sätta patienten i centrum; men ska det då vara på hans villkor?

För mig så är framtidens välfärd verkligen att vi sätter brukaren, dig och mig, i centrum. Om vi då inte kan ge brukaren makten att bestämma vart hon eller han ska gå för att få vård, eller vilken tandläkare som man ska besöka osv. Fler alternativ innebär att människor i större grad kan välja den välfärd som är bästa anpassad efter dem. Tyvärr verklar Ohly tro att det är han som vet hur välfärden ska kunna anpassas åt alla så att han kan välja och bestämma åt oss. Men tyvärr har han ju fått allt om foten…

Valfriheten ska handla om att vi ska bestämma mer inte Ohly och vänsterpartierna

Eskil talade om matlandet i Urshult

Ikväll var jag och ungefär 100 andra i Parken, en bygdegård i Urshult. Själva bygdegården är helt nybygd efter att den gamla brunnit ner. Riktigt fina lokaler som man kan använda till mycket.

På plats fanns lokala matproducenter som visade sina produkter och jordbruksminister Eskil Erlandsson var också med och pratade om matlandet. Hans vision om att vi ska bli Europas bästa land på mat. En vision som jag helt står bakom, vi har fantastiska möjligheter här i Sverige och de måste vi lära oss att ta tillvara på bästa sätt.

Senare på kvällen var han med i Aktuellt och talade om att danskarna nu har tjuvfiskat i kattegatt, helt oacceptabelt och helt fel om man ska kunna fiska där även i fortsättningen. För att använda en slogan Eskil ofta använder, vi ska bruka utan att förbruka.