Lokalval i Belgien, delstatsval i Tyskland och parlamentsval i Luxembourg

 

För en vecka sedan så var det ännu en intressant valdag i Europa när väljare i Belgien, Bajern och Luxembourg gick till valurnorna för att välja sina representanter i kommun, delstat och nationella val.

Från resultatet kan man konstatera att det inte går bra för de två stora blocken i europeisk politik, den konservativa och socialdemokratiska. För i alla tre valen var det dessa som backade eller fortsatte en tidigare inslagen kräftgång. Vinnare var de relativt radikala extrempartier och de gröna partierna. Även för liberala krafter gick det antingen aningen framåt eller i alla fall höll man ställningarna.

Alla dessa resultat tillsammans med de tidigare val som varit i Europa under året och 2017 ger en intressant bild för det kommande valet till Europaparlamentet. Indikationerna pekar kraftigt på att det kan bli ganska stora förändringar i parlamentet efter nästa val. Där extrema och populistiska partier tillsammans med liberala och eventuellt också gröna partier kommer gå framåt samtidigt som de två gamla maktblocken backar.

För europeisk politik är det riktigt spännande tider vi är inne i. Inte minst för att en stor förändring av den politiska balansen i parlamentet också kan leda till att tillskillnad från tidigare övergångar mellan mandatperioderna där det nya parlamentet accepterar det gamla parlamentets förhandlingspositioner så kanske det inte blir denna gång. Tillräckligt stora politiska förändringar kan också innebära att parlamentet kommer behöva omförhandla sin position vilket kan bidra till att förhandlingarna om den nya långtidsbudgeten och allt från forsknings-, regional- och jordbrukspolitik kommer att försenas ytterligare.

Givetvis behöver det inte bli såhär – utan förhandlingarna kan fortsätta med de redan fastslagna positionerna och det blir inga mer förseningar än vad som redan är fallet. Man kan konstatera att det i alla fall är spännande tider i europeisk politik som vi är inne i och vi närmar oss med stormsteg kommande års EU-val.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.