Ett öppet brev om synen på folk

Ibland är det viktigt att man ifrågasätter sig själv och kanske framförallt det bild man har av verkligheten. Detta dels för att man som en enskild människa aldrig kan på allvar sätta sig in och få en helhetsbild av hur samhället ser ut, utan man måste våga lyssna på människorna runt omkring en.

Som politiker och debattör är detta extra viktigt, inte bara för att som politiker så har man att fatta beslut som kommer att kunna påverka många människors liv framöver. För debattören handlar det i och för sig om vilken typ ut av mål man har med sitt påverkansarbete. Vill man uppnå ett förbättring baserat på hur samhället ser ut eller vill man framföra åsikter som passar bra in i sin egen ideologiska sinnevärld? För mig som politiker, men också som opinionsbildare så tycker jag att det är viktigt att utgå från den verklighet vi har i dag, så långt det är möjligt. För kan man inte ens se hur utgångsläget är i början av en förändringsprocess, då finns det stor potential att saker spårar ur totalt.

Den senaste tiden har detta illustrerats genom debatten om RUT-företagare och tjänstefolk. Det var under en debatt i TV som Vänsterpartiets Ali Esbati kallade de som jobbade i RUT-företag för tjänstefolk. Sedan dess har debattörer och politiker på vänstersidan valt att använda denna benämning när avdraget har varit föremål för debatt. Senast var det Åsa Lindeborg som i en text i Aftonbladet fortsatte med en relativt nedlåtande syn på de människor som jobbar inom denna sektor.

Man kan givetvis ha olika syn på ifall RUT-avdraget är rätt politik eller inte. Men det är ganska så uppseendeväckande ifall man väljer att använda nedsättande benämningar på de människors som arbetar inom den berörda sektorn. Antingen så handlar det om att man inte vill lyssna på hur de själva ser på sina jobb eller så handlar det om att denna typ av benämningar passar bättre in i deras ideologiska världsbild.

Nu finns det många andra aspekter till varför RUT-avdraget är bra och många av dem sammanfattar Martin Ådahl mycket bra i sitt öppna brev. Men jag måste ändå säga att det är uppseendeväckande att vissa verkar ha så svårt att se världen utanför sina ideologiska och retoriska skygglappar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.