Den är i oroliga tider vi nu lever

Det är oroande att följa utvecklingen i Ukraina. Vad som kommer ske härnäst är svårt att överblicka, men man kan konstatera att läget är spänt. Nu har också ukrainska trupper börjat agera mot de aktivister som ockuperat myndighetsbyggnader i de östra delarna av landet.

Vi för verkligen hoppas att man kan komma fram till en mer konstruktiv lösning framöver och att förhandlingar kan komma igång. Samtidigt bidrar detta givetvis inte till en mer positiv bild av läget i Ryssland. Den allt mer aggressiva attityden som kommer från beslutsfattarna i Moskva är givetvis oroande. Det förfall, när det kommer till mänskliga rättigheter, som man kunnat skåda de senaste åren kan man konstatera nu har eskalerat än mer.

Det är en oviss tid som vi står inför de kommande dagarna. Hur utvecklingen i Ukraina kommer att ske är allt för tidigt att säga. Dock kan man vara säker på att det verkligen är något att följa upp de kommande dagarna.

Men redan nu kan man konstatera att Ryssland tar snabbt steg för steg bort från västvärlden och bort från demokratiska principer och principer om internationell rätt. Den största risken skulle vara att se ett Ryssland som sluter sig allt mer och försöker att dra grannländer med sig.

Dit får vi inte komma!

2 svar på ”Den är i oroliga tider vi nu lever”

  1. EU inkl Sverige var med och störtade den folkvalda regeringen i Ukraina och DU snackar om demokratibristen i Ryssland?

    1. Hur EU och Sverige störtade regeringen i Ukraina får du nog förklara och de inskränkningar i mänskliga rättigheter som vi ser i Ryssland det har inget med Ukraina att göra, men är oroande ändå. Så jag kommer fortsätta att snacka om det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.