Dags att ta tag i kvalitén i den högre utbildningen

Centerstudenter har i dagarna lanserat sin höstkampanj eller kanske snarare vinterkampanj. Årstiden är inte det viktiga utan budskapet. Med denna kampanj vill vi flytta fokus i högskoledebatten från antalet platser till hur vi förbättrar kvalité. Det är en kampanj som vill att vi ska börja diskutera hur studenter som satsar både år av sitt liv, men också drar på sig skulder och detta kräver också att den utbildning vi satsar på också levererar.

Det är hög tid att den svenska politiken slutar att bara handla om antalet platser på den svenska högskolan utan också hur kvalitén på utbildningarna kan ses över. Vi sitter såklart inte inne på alla svar men presenterar några förslag som skulle göra svenska studier mer attraktiva för studenter.

– Resurstilldelningssystemet bör göras om så att högskolorna får ekonomiska medel utefter hur hög kvalitet utbildningen håller, inte efter hur många som blir godkända.

– Öka den lärarledda tiden. Heltidsstudier ska vara på just heltid.

– Stärk kopplingen mot arbetsmarknaden med bland annat mer praktik i den högre utbildningen och fler lärosäten med karriärcentrum.

– Platt skatt för att öka lönsamheten i att utbilda sig.

Rapporten från Centerstudenter kan man läsa här!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.