Viktigt att våga utreda

FJÄRHULT
I dag har det rapporterats om att KD nu också ansluter sig till linjen att det är på tiden att man förutsättningslöst utreder ett eventuellt framtida NATO-medlemskap för Sverige. Detta är ett krav som Centerpartiet tryck på länge och även något som Centerstudenter drivit på.

Just nu sitter det en försvarsutredning med representanter från alla partier och utreder den framtida inriktningen på det svenska försvaret. Under våren har också debatten kring försvarets kapacitet varit i fokus och om något så har den visat på ett behov av en totalöversyn om hur Sveriges försvar ska se ut och hur vi ska samarbeta internationellt.

Det är positivt att KD:s partistyrelse nu och ställer sig bakom att man ska utreda NATO-medlemskapet. Oavsett ifall man vill se ett framtida medlemskap eller inte så vore det otroligt dumt att utelämna denna aspekt av försvarsfrågan för att man på förhand bestämt sig för svaret. För denna vår har verkligen visat på behovet av att ta ett större helhetsgrepp kring försvarsfrågan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.