EU:s jordbrukspolitik

LUND
Det är ganska intressant att i en union som EU, där långsiktighet verkligen präglar budgetarbetet, så saknas de långsiktiga diskussionerna. EU:s budget som sträcker sig över sju år förhandlas just nu och så som en stor budgetpost har givetvis EU:s jordbruksbudget diskuterats.

I debatten har vissa visat på att EU:s budget till en så stor del är avsatt för jordbrukssektorn. Men i och med att jordbrukspolitiken är det enda område som helt och hållet är EU-kompetens så är det inte heller så konstigt att det är detta område som finansieras genom EU:s budget. På många andra områden så är det nationell finansiering som gäller.

Under den tid det senaste året då EU:s nya jordbruksbudget har diskuterats så har det i mångt och mycket kretsat kring hur mycket man vill minska eller öka budgeten beroende på hur man ser på frågan. Diskussionen har i mångt och mycket varit något av för eller mot bidrag. Såhär i budgettider är det kanske inte konstigt att blir på det viset, men detta funkar inte i längden.

Framöver kommer det behövas en mycket bättre fokus kring hur man ska kunna få bättre lönsamhet i jordbrukssektorn. Hur jordbruksmarknaden ska kunna utformas för att den inre marknaden ska kunna fungera och Europas jordbrukare inte ska behöva vara beroende av EU:s jordbrukssubventioner. De pengar som årligen används inom ramen för EU:s jordbrukspolitik borde riktas mer mot att stärka innovationskraft och miljöutveckling i jordbruket i hela unionen. Samtidigt måste EU:s medlemsstater tillsammans diskutera hur avgifter och skatter för jordbrukssektorn ska se ut. Hur man tillsammans kan genomföra reformer som bidra till bättre lönsamhet för Europas bönder, men samtidigt inte bidrar till snedvriden konkurrens mellan medlemsländerna.

Det handlar alltså om ett omställningsarbete där politiken på EU-nivå måste gå från att fokusera på bidragssystem och bidragsnivåer till hur man stärker upp konkurrenskraft och lönsamhet i branschen så att den inte är helt beroende av bidrag. Det är ett långsiktigt arbete och kommer kräva långa förhandlingar mellan alla de aktörer som finns inom EU-systemet. Men det är ett arbete som kommer krävas, för jordbruket behöver långsiktiga, bra spelregler och inte en oro kring hur bidragsnivåerna kommer se ut nästa programperiod.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.