På plats i Sälen för Folk och Försvar

SÄLEN
Då har Folk och Försvars konferens i Sälen kommit igång. Det är verkligen stora delar av Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska elit som är här. Under gårdagen som var konferensens första dag så talades det mycket om hur vi jobbar med extremism och grupper som motverkar en bred och öppen debatt. Hur man ska motverka hot, kränkningar och en stämning på nätet som tystar folk och deras åsikter är en mycket svår fråga när det kommer till ifall det är några lagstiftningsinsatser som ska ligga till grund för det. Hur hanterar man hot och kränkningar på nätet och samtidigt säkerställer ett högt tak i debatten och där yttrandefriheten stärks.

I dag måndag handlar mycket av diskussionerna kring Sveriges framtida försvarsallianser och relationer till andra länder. Konkret har det diskuterats huruvida Sverige ska gå med i Nato eller ej. Tydligt är att det behövs mer kunskap för att kunna ta ställning till en sådan fråga, dels med tanke på de nära samarbete som vi redan i dag har med Nato.

Men även situationen i Syrien och läget i Afghanistan har också varit föremål för diskussion. Vilka insatser ska resten av världen bidra till och vilka förutsättningar finns i dag för att agera.

Man kan konstatera att det sker mycket runt om i världen och lägen förändras och utvecklas som på många sätt påverkar oss i Sverige och Europa. Att lyfta upp dessa diskussioner är viktigt eftersom det kommer krävas långsiktiga tankar och visioner dels för försvaret men också så vi vet vilka strategiska val vi ska göra i framtiden. Ett av dessa är diskussionen om medlemskap i Nato eller inte. Försvarsberedningens arbete kommer onekligen bli intressant att följa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.