Mänskliga rättigheter är alltid obekvämt för totalitära regimer

FJÄRHULT
Den diplomatiska kris som just nu är mellan Sverige och Vitryssland har nu senast trappats upp genom att Vitryssland nu valt att stänga ner den vitryska ambassaden i Stockholm. Det hela började när Vitryssland valde att utvisa den svenska ambassadören. Bakgrunden ska vara de demokratiprojekt som Sverige bedriver i landet och de kontakter som ambassadören och ambassaden haft med oppositionen i landet.

Som svar på denna utvisning valde Sverige att inte ge uppehållstillstånd till den nye vitryske ambassadören och att också utvisa två stycken ambassadanställda.

Nu är läget så att den vitryska ambassaden i Stockholm ska stänga och all svensk diplomatisk personal i Vitryssland har utvisats vilket gör att ambassaden i Minsk i princip är stängd.

Det är snart dags för parlamentsval i landet som ofta beskrivs som Europas sista diktatur. Ett val har blivit event som mer och mer oroar totalitära regimer. Genom den nya digitala tekniken har det blivit enklare för oppositionella grupper att samla sig och organisera sig i motståndet mot regimer. Val är tillfällen då internationell media och många andra länder intresserar sig för läget i landet vilket gör olika protester och aktioner kommer få en mycket större spridning än under andra tider.

Regimen i Vitryssland vill nu minska oppositionens möjlighet att agera i anslutning till parlamentsvalet. Man är helt enkelt rädd för den öppna och fria debatten som egentligen borde vara en självklar grund för ett demokratiskt val.

Hur denna konflikt mellan länderna kommer att utvecklas är nu svårt att säga. Men nu börjar det också bli en fråga för EU och unionen borde sända ett tydligt budskap till den vitryska regimen att det agerande man gör nu är oacceptabelt. Men framförallt måste stödet till de demokratiska krafterna i landet fortsätta. Det värsta skulle vara ifall tystnaden skulle segra i Vitryssland och att det bara är regimens propaganda som når ut. Här måste vi hela tiden påminna oss och våga berätta om det som sker i Vitryssland.

Strattera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.