Nya turer kring ACTA avtalet

Under en längre period just nu har EU, USA och några andra länder förhandlat om ett internationellt avtal som har kommit att kallas för ACTA avtalet. Syftet och innehållet av avtalet har varit från början helt hemliga men genom läckor har ändå mycket av innehållet i förhandlingarna kommit fram.

Vad som kommit fram än så länge är att avtalet syftar till att stärka upp skyddet för varumärken, patent och upphovsrätt på den internationella arenan. Det som har kommit upp som en stor och kontroversiell del av avtalet handlar om hur man ska stärka upp skyddet för upphovsrätten och framförallt vilka åtgärder som man ska sätta in mot den piratkopiering som sker via internet.

I förhandlingarna har USA bland annat lyft fram förslag som ska lägga större ansvar på internetleverantörerna och göra så att de ser till att deras nät inte används för upphovsrättsintrång. Detta är en position som också har vissa anhängare i Europa, där förslag som att stänga av internetanvändare bland annat kommit fram.

Det är egentligen ganska intressant att se hur människor reagerar på ny teknik och att man ganska så snabbt verkar glömma den teknik man själv haft och vuxit upp med. Dagens internet är lika fantastiskt och bra men samtidigt minst lika dåligt som bandspelaren, tidningar, böcker och TV är. Det är inte själva tekniken som så som är farlig utan det handlar om vad man stoppar i den och vad man använder den till.
Förslag som handlar om att internetleverantörerna skulle bli ansvariga för den trafik som går genom deras nät får en del häpnadsväckande konsekvenser och man börjar så smått undra hur man egentligen tänker och resonerar.

Om internetleverantörerna skulle bli ansvariga för det som skickas över internet, så skulle de innebära antingen kraftig censur från deras sida eller att de skulle behöva övervaka och kontrollera all den trafik som vi internetanvändare skapar, inklusive att kontrollera innehållet i alla de e-post-meddelanden som vi skickar.
Det skulle vara ungefär samma sak som att posten skulle vara ansvarig för allt det innehåll som skickas genom dem i alla de brev och paket som de transporterar runt Sverige varje dag. Eller ifall det skulle vara telebolagen som skulle vara ansvariga för vad som sägs med hjälp av deras telefonlinjer.

Att man inte fullt ut ser vilken roll och framförallt funktion har i samhället. Man inser inte vad internet kan ge, man inser inte att det handlar om människors möjlighet till yttrandefrihet och möjlighet att sprida sina åsikter och tankar.

Nu har flera av Europaparlamentets utskott röstat om avtalet och röstat nej. Hela parlamentet kommer att rösta om avtalet i juni, men som läget ligger nu finns det stora möjligheter att avtalet inte kommer att kunna ingås av EU. När det handlar om avtal som hela unionen förhandlar om så har parlamentet medbestämmanderätt och ifall de inte godkänner avtalet så kan unionen heller inte ingå det.

Det är positiva tongångar som kommer från Bryssel. Vi kan varken bekämpa terrorister eller som i detta fall upphovsrättsbrottslingar genom att inskränka våra egna medborgerliga rättigheter.

SVT, DN, DN, SVD

Kent Johansson (C) Europaparlamentariker

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.