Den ryska demokratin

Nu i dagarna har Rysslands nygamla president Vladimir Putin presenterat sin nya laguppställning. Enligt rapporteringen så tyder utnämningarna på att han stärker maktbasen kring Kreml men framförallt kring sig själv.

Efter att han fått vara premiärminister under några år är han nu tillbaka som president i Ryssland. Det är nästan komiskt att se hur man mer eller mindre byter maktposition med varandra och speciellt hur förhållandet mellan Putin och hans avbytare Dmitrij Medvedev.

Vad man dock kan se är att allt fler människor inte är nöjda med den politiska situation som vi ser i dag. Allt fler protester har vi sett under de senaste åren. Speciellt i samband med det senaste presidentvalet men också nu när Putin svors in för en ny period som president. Denna opposition är ett tecken på att det finns ett klar demokratiskt underskott i Ryssland. Det är ett tecken på maktfullkomlighet och på en politisk maktcentrering som inte är vad folket och väljarna vill ha.

Under de senaste protesterna har demonstranter gripits utan orsak och troligtvist endast för att det inte ska verka som att människor inte ställer upp på den nya presidenten. Den ryska maktkoncentrationen och den utveckling som vi nu kan se i landet är något som är svårt för omvärlden att agera kring. Ryssland har en stor maktposition i världen och stora delar av EU är också helt beroende av de ryska gasleveranserna för sin energiförsörjning. Något som också ger Ryssland möjligheter till maktdemonstrationer, vilket man också har gjort bland annat mot Ukraina.

Det som EU och Europa kan göra för att på lång sikt inte ligga i Ryssland och Putins händer är att minska vårt beroende av den ryska fossila gasen. Det skulle också göra de politiska och diplomatiska möjligheterna ännu större för EU att påverka den demokratiska utvecklingen i landet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.