Jag ställer upp för omval!

Ett år springer iväg ganska så snabbt och snart är det dags igen för stämma för Centerstudenter. Jag ställer upp till omval och har egentligen tre stora saker jag skulle vilja göra i Centerstudenters styrelse det kommande verksamhetsåret. Här nere berättar jag mer om det. Alla andra som ställer upp till styrelsen kan ni läsa om här: www.centerstudenter.se

Hej!

Isak Engqvist heter jag och för ett år sedan fick jag förtroendet att sitta i Centerstudenters förbundsstyrelse. Det harvarit ett innehållsrikt år och det har också hänt mycket i Centerstudenter under året, även fast det varit lite trångt med pengar.

Mest glad över det gångna året är jag för den verksamhet som kommit igång vid Linnéuniversitetet, i både Växjö och Kalmar men också i Halmstad. Vi är en växande organisation och det kommer att kräva mer av organisatoriskt stöd från förbundsstyrelsen. Årsmöten ska hållas, protokoll ska skrivas, bankkonton öppnas och kontakterna med Centerpartiet lokalt. Jag vill vara det stödet i förbundsstyrelsen både för kommande, nystartade och gamla avdelningar.

Centerstudenter har också fått igång sitt internationella arbete. CSI – Centerstudenter International, som är vår internationella kommitté har startat igång ett nära samarbete med CIS (Centerpartiets Internationella Stiftelse). Jag tycker att det är en stor möjlighet för Centerstudenter att engagera sig med de demokratiprojekt som CIS arbetar med. Vi kan vara med och bidra, men vi har också möjligheten att få vara med och lära oss mer. Jag vill driva på så att Centerstudenter genom CSI engagera sig mer i internationell politik.

Regeringen har en vision om att Sverige ska vara fossilfritt 2050, frågan är hur vi ska ta oss dit? Jag vet att Centerstudenter har en roll att spela i det arbete som nu pågår om hur man ska lägga upp strategin. Jag skulle därför vilja genomföra ett projekt där Centerstudenter med olika studiebakgrund, teknolog, jurist, statsvetare m.m. ger sin syn på hur vi ska kunna bli fossiloberoende fram tills 2050.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.