Bakom retoriken finns… ja, vadå?

I går kunde man på DN debatt läsa om att miljöpartiet kräver en klimatlag för Sverige. Anledningen är att man ser att den nuvarande regeringen brister i sin vision om Sverige – ett land utan klimatutsläpp 2050, man tycker att det saknas konkreta tankar.

Så i stället föreslår man en klimatlag vars syfte är att sätta utsläppstak eller mål för hur utsläppen ska minskas fram till 2050.

Jag tycker att alla de mål som finns om utsläppsminskningar måste åtföljas med konkreta förslag om hur det ska gå till. Vi måste diskutera grön-skatteväxling. Incitament för hur miljövänliga val också ska bli det mest ekonomiska valet.

Så vad är det då miljöpartiet föreslår kontra regeringen. De båda verkar tala om ett utsläppsfritt Sverige 2050. Miljöpartiet föreslår att man delar in perioden fram till 2050 i olika perioder och att det är upp till varje regering att komma fram till hur man ska göra det. Regeringen har gett naturvårdsverket i uppdrag att jobba med en färdplan mot det utsläppsfria Sverige 2050.

Ja kontentan är att det fortfarande saknas de helhetslösningar som krävs för att minska utsläppen. Miljöpartiets klimatlag skulle inte göra någonting för att hitta dessa lösningar, i stället är det egentligen bara en ompaketerad och lagstadgad form av de mål SOM den vision som regeringen redan har.

I stället kan vi se att tankesmedjan Fores kommer med de konkreta förslagen om stora helhetsgrepp för att minska utsläppen. Många av förslagen är bra och har rätt fokus när det är utsläppen som man beskattar. Men även här har kilometerskatten smugit sig in. Kilometerskatten kanske är effektiv, men generellt sätt är jag negativ till skatter som kallar sig för miljöskatter och inte beskattar utsläppen, utan beskattar något annat. En kilometerskatt beskattar ju skälva körandet och inte själva problemet. Men Fores förslag handlar om en differentierad km-skatt och att den ska påverkas också av andra faktorer, det finns nog delar av det som man kan titta på, men generellt sätt är inte en km-skatt svaret på miljöproblemen i transportsektorn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.