Kroatien på väg in i EU

EU-politiken har varit mer aktuell än någonsin. Vi har turerna med Ungern, där diskussionerna har gått om att landet naggar på sin egen demokrati, när regeringsmakten och politikerna blandar sig i vad media får skriva och taggar på självständigheten för både riksbanken och domstolsväsendet. Sedan har vi diskussionerna kring Euro-pakten och hur unionen ska kunna säkra ekonomisk stabilitet. Men unionen har också diskuterat fler sanktionen mot Iran.

Något som kanske inte är lika dagspolitiskt men som på längre sikt är av vikt för utvecklingen av unionen är det resultat som kom i den kroatiska folkomröstningen om ett EU inträde.

Med en ganska stor marginal vann ja sidan omröstningen, dock verkar rapporteringen från folkomröstningen inte beskriva stor glädje eller entusiasm. För mig som EU-vän är känns det lite synd. Men jag förstår samtidigt varför det inte är något stort engagemang för EU-projektet.

För mig är EU-projektet en bra idé. Det gör att vi idag har ett otroligt öppet Europa. Ett ställe där människor kan röra sig utan visum, arbetstillstånd eller liknande, något som inte bara gynnar oss som medborgare utan kan bidra i stort till alla medlemsländer.

Dessutom finns det många globala utmaningar, varav klimat är den största, som måste lösas på en större nivå än bara mellan staterna. EU har här en naturlig roll för att vara pådrivande i arbetet.

Jag hoppas att Kroatiens kommande medlemskap i EU kan bidra till unionens utveckling för Europa men också som ännu tyngre kraft i världen. Samtidigt som medlemskapet kan bidra att Balkanområdet kan fortsätta att läkas.

Men det stora som unionen behöver är att lyfta den politiska diskussionen. Tydliggöra att det inte är en gemensam EU-politik som förs utan att det finns politiska alternativ även på EU-nivå. Kroatiens medlemskap kommer väl inte bidra till detta direkt. Men det är en fråga som måste börja lyftas av de politiska partierna i Europa ifall en fortsatt utvidgning ska vara en möjlighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.