Konsten att resa smart

När vi talar om transporter och klimatförändringar är det många som slår stort på trumman och talar om att vi måste sluta åka bil och ska beskatta lastbilar per kilometer som de kör och inte på deras utsläpp. Tyvärr är det just bara en tom trumma man hör, för man kan ju fråga sig vad resultatet skulle bli? En avbefolkad landsbygd och landsort tillsammans med högra kostnader för de människor i som har råd att bo kvar. Maten i affären, varorna från det lokala företaget, mjölken från våra bondgårdar. Allt kommer bli dyrare då många av dessa orter saknar tågtransporter som kan frakta varorna.

Men är då inte biltrafiken ett problem? Absolut! Det är ett problem att utsläppen från trafiken ökar. Skulle vi kunna sänka utsläppen och samtidigt kunna köra mer bil så skulle detta kanske vara det mest optimala. Men samtidigt kan det komma att bli ganska dyrt.

Vad är då vägen framåt? Svaret är att vi ska åka smartare. Idag är det på många ställen billigare att åka kollektivt och med en trend att lokaltågstrafiken i Sverige byggs ut och blir bara större har det kollektiva också möjligheten att bli ett snabbare alternativ till bilen.

Framtiden kommer ligga i hur vi kan kombinera det kollektiva resandet med bil eller andra kommunikationsmedel. Snabba och bra anslutningar mellan bilen och bussen eller tåget, så att hela resan inte behöver ske med bil utan kanske bara en del.

På transportsidan är det lite samma sak som gäller. Här skulle inte en kilometerskatt på lastbilstransporter innebära stora miljövinster, eftersom mycket av transporterna ändå måste gå på vägen. Istället behövs det fler incitament för hur man som åkeriföretagare underhåller fordonsflottan, uppdaterar den och då det går byter drivmedel. Samhället ska i sin tur organiseras så att det är dessa företag som sänker sina utsläpp som också kommer tjäna på det.

Konsten att resa och transportera smart handlar inte om förbud och skatter som riktar in sig på själva fordonet istället för de utsläpp som den åstadkommer. Det handlar istället om en marknad som premierar miljövänligt och låter de som släpper ut mycket fossildrivmedel också få stå för kostnaden för just de utsläppen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.