Tio år efter 11:e sep

För tio år sedan skakades världen av ett vad de mest koordinerade terrorattackerna i historien. Flertalet flygplan kraschades i New York och Washington och tusentals människor förlorade livet.

Såhär tio år efter attacken kan man se bakåt och reflektera över vilka åtgärder som världen tog efter dessa fruktansvärda attacker. Har vår värld blivit säkrare? Har vi kunnat motarbeta extremism och terror?

I bakvattnet av attackerna och som en av orsakerna i kriget mot terrorismen har många av världens regeringar gett sig in i diskussioner om hur man kan öka övervakningen och kontrollen av människor. I kriget av terrorismen har diskussioner om integritet och vilka medel som vi kan tänka oss att använda kommit aningen på undantag.

Sätt in i ett kortsiktigt perspektiv kan man förstå att regeringar önskat visa handlingskraft och att man vidtar åtgärder för att skydda sin befolkning. I denna hets för att visa handlingskraft har det långsiktiga samhällsbygget försvunnit. Visionen om vilket samhälle vi vill ha har kommit bort. En analys av hur de vidtagna åtgärderna får för långsiktiga följder finns inte. Och frågan ifall man ser det som en tillfällig åtgärd eller om man ser det som en permanent del av framtidens samhälle.

Ifall saker och ting hade varit annorlunda så kanske världen hade sett annorlunda ut just nu. Men den diskussionen spelar egentligen inte någon roll. Den intressanta frågan blir hur man fortsätter framåt, vilket håll samhället ska gå och i slutänden vilka långsiktiga åtgärder man vill vidta.

Hur mycket ska vi tassa in på var och ens integritet? Hur ska vi motverka extremism i alla dess former?

Under denna dag av reflektion där vi onekligen minns det som hände för bör man nog också ägna en tanke åt vägen framåt och hur man vill se att framtiden gestaltar sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.