Hoten mot landsbygden i höst!

Svenska Dagbladet har undersökt klimatet för politiken i höst och det är läge för turbulens. Förutom friskolorna, järnvägen och en opposition som tänker sätta hårt mot hårt har nu kilometerskatten för transporter kommit på bordet igen. I den frågan har SD sagt sig vara för ett införande av denna skatt och de rödgröna partierna gick ut i förra årets valrörelser och sa att de också vill införa denna skatt.

Motiveringen skulle vara att man vill värna om miljön. Tyvärr är detta inget annat än symbolpolitik. Det skapar inte en bättre miljö, utan fördyrar bara för vanliga människor som inte har tillgång till transporter som inte går på väg. Skatten kommer fördyra för alla småföretagare som verkar på landbygden och i småortssverige. Ökade kostnader kommer det vara för mjölkbönderna som är beroende av att mjölkbilen kommer för att kunna sälja sina produkter. För den lokala lanthandeln kommer leveransen av varor att bli dyrare och för den lilla verkstadsindustrin kommer få svårare att konkurrera mot större industrier som finns närmare kunderna och behöver då inte transportera varorna lika långt!

Det stora problemet är att en kilometerskatt inte straffar miljöproblemen utan själva resan. Det är inte mängden koldioxid man vill få ner utan avståndet man vill resa. Detta betyder att den miljövänligaste och energisnålaste lastbilen kommer beskattas lika hårt som den mest omiljövänliga energislukande lastbilen.

Från att ha varit ett förslag som jag tror de vill driva igenom för att förbättra miljön blir konsekvensen att miljön inte förbättras eftersom det spelar ingen roll ifall man satsar på att förnya sin fordonsflotta för de kommer beskattas lika hårt i alla fall.

Det kommer att blir en turbulent höst och risken finns att hotet från kilmeterskatten mot landsbygden kommer upp till ytan under höstens politiska diskussioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.